format.

. (n.d. ). "Nachtrag zu Čapek, Karel (Christoph F. Lorenz)". In Lexikon der deutschsprachigen Science Fiction-Literatur seit 1900. Bern, Switzerland: Peter Lang, . Retrieved Feb 23, 2018, from http://www.peterlang.com/view/9783631699157/xhtml/chapter65.xhtml