Loading...

Humanitats a la xarxa: món medieval - Humanities on the web: the medieval world

Humanities on the web: medieval world

by Lourdes Soriano (Volume editor) Helen Rovira (Volume editor) Marion Coderch (Volume editor) Gloria Sabaté (Volume editor)
©2014 Edited Collection 436 Pages

Summary

En aquest llibre es dóna a conèixer l’estat actual de les investigacions més avançades en el camp de les Humanitats, presentant alguns dels projectes capdavanters que estan duent a terme historiadors i filòlegs de prestigi internacional a Europa i als Estats Units. Aquests projectes tenen a veure amb corpora de textos antics (literaris o lingüístics), repertoris mètrics, bases de dades sobre manuscrits, impresos, referents iconogràfics, digitalitzacions de fons antics o catàlegs de grans institucions de recerca, etc. El volum mostra els darrers progressos en el procés de divulgació dels resultats de la recerca a través d’Internet.
This book reveals the current state of advanced research in the field of Humanities, introducing some of the leading projects being carried out in Europe and in the Unites States by historians and philologists. These research projects have to do with corpora of medieval Romance texts (literary or linguistic), metric indexes, databases on manuscripts, printed copies, iconographic sources, digitalisations of old collections or catalogues in the main research institutions. This volume shows the last advances in the dissemination of research outcomes through the Internet.
This volume contains contributions in English, Catalan, Spanish, Italian and French.

Table Of Contents

 • Cover
 • Title
 • Copyright
 • About the Editors
 • About the Book
 • This eBook can be cited
 • Contents
 • Presentació/Presentation
 • Medieval European Literature
 • PhiloBiblon, Information Technology, and Medieval Spanish Literature: A Balance Sheet: Charles B. Faulhaber
 • 1. PhiloBiblon: History
 • 2. PhiloBiblon: The New Web Version
 • 3. The Future
 • 4. Information Technology and Medieval Studies
 • 5. Philology and Information Technology Today
 • 6. Desiderata
 • 7. Digital Editions
 • 8. New Forms of Scholarly Organization
 • 9. Consequences
 • Bibliography
 • Webliography
 • Not just Google. On the Quality of Medieval Research on the Web: Lino Leonardi
 • Addendum 2013
 • La base di dati Bibliografia Elettronica dei Trovatori (BEdT): Stefano Asperti – Luca De Nigro
 • 1. La Biblioteca dei Trovatori
 • 1.1 Finalità e natura dei dati raccolti
 • 1.2 Punti di partenza
 • 1.3 Finalità operative
 • 1.4 Articolazione delle informazioni
 • 2. Lo strumento elettronico
 • 2.1 Dati, repertori e modelli
 • 2.2 Dati critico-interpretativi e fonti antiche
 • 2.3 Potenzialità di ricerca
 • 3. Struttura della base di dati
 • 4. L’interfaccia di rete
 • 4.1 La progettazione dell’interfaccia di rete: scelta dell’ambiente di sviluppo
 • 4.2 La progettazione dell’interfaccia di rete: obiettivi.
 • 5. Introduzione operativa
 • a) Combinazioni di metri
 • b) Tradizione dei testi
 • c) Attribuzioni nei manoscritti e nella critica moderna
 • Bibliografia
 • New electronic resources for the study of Spanish medieval translations of the Bible: the Biblia medieval corpus and website: Andrés Enrique-Arias
 • 1. Introduction
 • 2. Contents of the Biblia Medieval website
 • 2.1 Index of manuscripts
 • 2.2 Research team
 • 2.3 Publications
 • 2.4 Bibliography
 • 2.5 Resources
 • 2.6 Frequently asked question
 • 3. The Biblia Medieval corpus
 • 3.1 Overview
 • 3.2 Contents and criteria for presentation of the texts
 • 3.3 Queries
 • 4. New insights in the study of Spanish language and culture with Biblia Medieval
 • 4.1 Language variation
 • 4.2 Philology and textual criticism
 • 5. Conclusion
 • Bibliography
 • An Electronic Library of 15th Century Castilian Cancionero Manuscripts: Fiona Maguire
 • 1. Overview
 • 1.1 Project Team
 • 1.2 Financial Support
 • 2. Contents of digital library
 • 2.1 Catalogue and Indices
 • 2.2 MS descriptions
 • 2.3 MS digitized images
 • 2.4 Transcriptions
 • 2.5 Collations
 • 2.6 Phylogenetic Stemmata
 • 3. Methodology
 • 3.1 Transcriptions
 • 3.2 Collation
 • 3.3 Phylogenetic Stemmata
 • 3.3.1 Unrooted Phylogram
 • 3.3.2 Bootstrap Caldogram
 • 3.4 Manuscript Digital Images
 • 4. Conclusion
 • Bibliography
 • Webliography
 • Le projet ‘Corpus des Troubadours’ (IEC-UAI): Vicenç Beltran – Tomàs Martínez Romero
 • 1. Débuts et fondements du projet
 • 2. Les réalités du projet
 • 3. Conclusions
 • Lirica europea: Strutture formali: Paolo Canettieri
 • Lirica europea: relazioni lessico-semantiche: Rocco Distilo
 • Bibliografia
 • BITECA. Prospects for the Future: Gemma Avenoza
 • 1. What is BITECA?
 • 2. What can be found on BITECA?
 • 3. What are BITECA’s benchmarks on the web?
 • 4. What is BITECA’s methodology?
 • 5. What is BITECA’s international recognition?
 • 6. What results has BITECA obtained to date?
 • 7. What are our plans for BITECA from now on?
 • Bibliography
 • Webliography
 • The BITAGAP project since 1988: Expansion of the corpus of texts and important discoveries: Harvey L. Sharrer
 • A. Texts discovered, rediscovered, identified
 • 1) Dom Dinis, Cantigas d’amor, in Galician-Portuguese
 • 2) John Gower, Confessio Amantis, in Portuguese
 • 3) Ordenamiento de Alcalá de Henares, in Galician
 • 4) Horto do Esposo, in Portuguese
 • 5) Tancredus Bononiensis, Ordo Iudicarius, in Portuguese
 • 6) Theodoricus Borgognoni, Chirurgia, in Portuguese
 • 7) Guido de Cauliaco, Chirurgia magna, in Portuguese
 • 8) Guido de Cauliaco, Chirurgia magna, in Judeo-Portuguese
 • 9) Johannes Cassianus, Colationes Sanctorum Patrum, in Portuguese
 • 10) Johannes Cassianus, De Institutis Coenobiorum, in Portuguese
 • 11) Titus Livius, Ab Urbe Condita, in Portuguese
 • 12) Alfonso X of Castile and León, Siete Partidas, in Galician
 • Terceira Partida
 • Quinta Partida
 • 13) Alfonso X of Castile and León, Siete Partidas, in Portuguese
 • Primeira Partida
 • Segunda Partida
 • Terceira Partida
 • Quinta Partida
 • Sexta Partida
 • Sétima Partida
 • 14) Anonymous, Tratado sobre os tons das antífonas and Tratado sobre a arte do cantochão, in Portuguese
 • 15) Letters from Italy to Afonso V of Portugal by Lopo de Almeida and Luís Gonçalves Malafaia, in Portuguese
 • 16) Alfonso X of Castile and León, General Estoria, Part II, in Portuguese
 • 17) Estoire del Saint Graal (Post-Vulgate Cycle), in Portuguese
 • 18) Petrus Comestor, Historia Scholastica, in Portuguese
 • 19) Dom Duarte, Leal Conselheiro, in Portuguese
 • Recursos en línea del ‘Centro Ramón Piñeiro’ para la lírica gallego-portuguesa: MedDB, BirMed y PalMed: Mercedes Brea – Antonio Fernández Guiadanes
 • Introducción
 • 1. MedDB
 • a) Búsqueda por trovadores
 • b) Búsqueda por cantigas
 • c) Búsqueda por estrofas
 • d) Búsqueda por versos
 • 2. BirMed
 • 3. PalMed
 • 4. Conclusión
 • Bibliografía
 • Webliografía
 • Medieval European Art and History
 • El Bastidor: construïm Història. Un portal didáctico para la docencia de la Historia Medieval en la Universidad: Elena Cantarell Barella – Teresa Vinyoles Vidal
 • 1. Introducción
 • 2. Objetivos
 • 3. Metodología
 • 4. Las fuentes históricas: adaptarlas a la enseñanza y enseñar a utilizarlas
 • 4.1 Guía de fuentes arqueológicas y cultura material de la edad media
 • 4.2 La cultura escrita
 • 5. Practicar para aprender
 • 6. Conclusiones
 • Bibliografía
 • Webliografía
 • El projecte d’Ars Picta: la contextualització virtual de la pintura mural romànica catalana: Milagros Guardia – Immaculada Lorés – Carles Mancho – Begoña Cayuela
 • 1. La pintura mural romànica catalana: de la monumentalització del museu a la museïtzació del monument
 • 2. El projecte d’Ars Picta de reconstrucció virtual de la pintura mural romànica catalana
 • 2.1 Definició
 • 2.2 Desenvolupament
 • Bibliografia
 • Webliografia
 • Activities: Medieval European Literature, Languages & Cultures
 • Strumenti on-line per la filologia romanza: il Rialc e il Rialto: Francesca Sanguineti
 • Bibliografia
 • Webliografia
 • The Corpus Documentale Latinum Cataloniae (CODOLCAT): Pere J. Quetglas – Ana Gómez Rabal
 • 1. The birth of a lexicographical work
 • 2. The GMLC project: the first phase, 1961-85
 • 3. New challenges
 • 3.1 Two lines of work
 • 3.2 Cooperation with institutions
 • 4. The Corpus Documentale Latinum Cataloniae (CODOLCAT)
 • 5. Mediaeval Latin lexicography and its context
 • 6. In conclusion
 • Bibliografia
 • Webliografia
 • ‘Antics posseïdors’ i ‘Marques d’impressor online’: Neus Verger
 • 1. Model de les dues bases i el seu funcionament
 • 2. Pels antics posseïdors, la cerca es pot fer
 • Bibliografia
 • Webliografia
 • Heritage collections at the net: the contribution of the Biblioteca de Catalunya: Eugènia Serra
 • 1. Introduction
 • 2. The digitization: a big step forward
 • 3. Digital projects of the Biblioteca de Catalunya
 • 3.1 Criteria of selection
 • 3.2 ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues = Old Catalan Serials Archive)
 • 3.3 MDC (Memòria Digital de Catalunya = Digital Memory of Catalonia)
 • 3.4 Europeana
 • 4. Google Books
 • Conclusions
 • Bibliography
 • Webliography
 • Webs i centres d’investigació. La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives: Llúcia Martín Pascual
 • Bibliografia
 • Webliografia
 • Acerca de textos y manuscritos franceses: la base de datos Jonas y una página de vínculos: Marie-Laure Savoye
 • 1. Una base de datos: Jonas. Historia del proyecto
 • 2. Desarrollos pasados, presentes, futuros
 • 3. Cómo utilizar la base de datos
 • 4. Una página de vínculos
 • Bibliografía
 • Webliografía
 • Posters: Medieval European Literature & Languages
 • Les manuscrits médiévaux dans le catalogue en ligne de la Biblioteca de Catalunya: Anna Gudayol
 • 1. Manuscrits et catalogues en ligne
 • 2. Le catalogage en ligne des documents manuscrits dans l’état espagnol. La Bibliothèque de Catalogne
 • 3. Les manuscrits medievaux dans le catalogue de la Bibliothèque de Catalogne
 • Bibliographie
 • Webographie
 • Megarep: A comprehensive research tool in Medieval and Renaissance poetic and metrical repertoires: Elena González-Blanco García – Levente Sélaf
 • 1. Interest of Megarep – comparative research possibilities
 • 2. State of the art: the tradition of poetic repertoires
 • 3. Different starting points of research
 • 4. Difficulties to coordinate repertoires
 • 5. Different approaches in today’s repertoires
 • 6. Difficulties to coordinate repertoires
 • 6.1 Differences in terminology
 • 6.2 Encoding differences
 • 7. How does Megarep work?
 • The aim of Megarep
 • Utility
 • 8. The technical process
 • 9. Stages of the project
 • 10. Current state of the Project and future perspectives
 • Bibliography
 • Webliography
 • The digital corpus of Sciència.cat: a work in progress: Lluís Cifuentes I Comamala
 • 1. The Digital Library
 • 2. The Database
 • 3. Conclusions
 • Bibliography
 • Webliography
 • The Last Song of the Troubadours: a digital critical edition: Anna Alberni
 • Bibliography
 • Digital bibliographic corpus of medieval Catalan literature (BILICAME): Rafael Alemany – Llúcia Martín – Rosanna Cantavella
 • Bibliography
 • Webliography
 • El Diccionario del castellano del siglo XV en la Corona de Aragón (DiCCA-XV): un proyecto en marcha: Coloma Lleal
 • Bibliografía
 • Medieval European Art, History & Culture
 • ARQUIBANC: Arxius privats catalans a la xarxa: Daniel Piñol Alabart
 • 1. Introducció
 • 2. El projecte ARQUIBANC i la documentació privada catalana
 • 3. Localització
 • 4. Recuperació
 • 5. Organització
 • 6. Difusió
 • Bibliografia
 • CLAUSTRA. Atlas of Female Spirituality in the Peninsular Kingdoms. A Project in Progress: Blanca Garí De Aguilera
 • Hacia un corpus on line de filigranas catalanas: Elena Cañizares – Glòria Sabaté
 • Bibliografía
 • La Biblioteca Virtual de Investigación Duoda(BViD): erudición y renovación del lenguaje científico (2003-2011): María-Milagros Rivera Garretas
 • Bibliografía
 • Webliografía
 • La Biblioteca Virtual de Investigación Duoda (BViD): una posibilidad abierta a la edición crítica de textos y a la difusión en la red: Azucena Ruiz Viedma – Núria Jornet Benito – Mª Elisa Varela Rodríguez
 • Bibliografía
 • Webliografía
 • Abstracts

Presentació/Presentation

Entre els dies 23 i 25 de febrer de 2011 va tenir lloc a la Universitat de Barcelona el primer Simposi Internacional “Humanitats en xarxa: món medieval” organitzat pel projecte d’investigació BITECA (Bibliografia de Textos Catalans Antics) i el Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona que tenia com a objectiu donar a conèixer les iniciatives, ja consolidades en el món de les humanitats, que tracten de vehicular l’alta investigació a través de les noves eines informàtiques amb la publicació dels resultats a Internet o mitjançant formats electrònics.

Durant la segona meitat del s. XX s’han desenvolupat eines noves per a la investigació que han afavorit un avançament del coneixement impensable dècades abans, i això no només és cert per a les disciplines de les ciències experimentals, sinó que són innovacions que han estat dinamitzadors de les disciplines humanístiques. Els corpora de textos antics (literaris o lingüístics), els repertoris mètrics, les bases de dades sobre manuscrits, impresos, referents iconogràfics, les digitalitzacions de fons antics o els catàlegs de les grans institucions de recerca, etc., han passat en poques dècades de ser eines de consulta puntual a convertir-se en elements fonamentals per al desenvolupament de la recerca. La divulgació a través d’Internet agilitza la comunicació del coneixement, permetent una difusió ràpida i universal, i una democratització de les eines de recerca abans impensable.

Així, historiadors, filòsofs o filòlegs, entre d’altres, tenen a la seva disposició eines de recerca que no sempre són valorades en la seva justa mesura; el seu caràcter de patrimoni general de vegades fa oblidar que darrera s’hi troben equips d’investigadors que han dedicat moltes energies, temps i ciència a construir les eines que generosament posen a disposició de la comunitat científica. Aquest Simposi pretenia, doncs, posar en valor aquest tipus de recerca.

D’aquesta manera, es van programar una sèrie de ponències i panells, els resultats dels quals presentem en aquest recull. S’hi evidencia l’estat actual de les investigacions més avançades en les disciplines humanístiques, tant nacionals com internacionals, comptant, d’una banda, amb la presen ← 9 | 10 → tació per part d’investigadors de prestigi reconegut i d’àmplia trajectòria investigadora de projectes ja consolidats a la Xarxa; i de l’altra, de la descripció de projectes en curs i anàlisis de problemes puntuals lligats al món de la recerca en humanitats i a les noves tecnologies de la informació.

Aquestes sessions es complementaren amb activitats on representants de grans centres d’investigació o de conservació del nostre patrimoni presentaren les eines que han elaborat per a ús dels investigadors, des de la digitalització de fons a la creació de bases de dades de tot tipus. Ens referim a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), a la Biblioteca de Catalunya (BC), la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, secció Reserva (BUB) institucions que presentaren les seves actuacions dirigides a l’estudi i a l’elaboració d’eines multimèdia, a la creació de bases de dades i a la digitalització de llurs fonts patrimonials. Aquestes sessions afavoriren el contacte, la comunicació i la col·laboració entre, d’una banda, els usuaris de les biblioteques i dels grans arxius (físics o virtuals), i, de l’altre, els professionals que creen i gestionen aquestes eines digitals. Així es van poder analitzar la validesa dels canals de comunicació entre usuaris i gestors de la informació, tal com queda ben palès en els folis que vénen a continuació.

Es pretenia, en definitiva, afavorir el contacte, la comunicació i la col·laboració entre els usuaris de Biblioteques i grans Arxius (físics o virtuals) amb tots aquells professionals que des d’aquestes institucions, sovint amb medis molt escassos, treballen per a facilitar el camí a l’investigador. Per tant, fou un simposi viu, amb una activa i significativa participació d’alumnes de grau, de tercer cicle, membres de la facultat, i amb ambient distés que va facilitar el contacte entre els investigadors d’especialitats diverses i entre aquests investigadors i els alumnes suara esmentats. El format e-book d’aquestes actes és un compromís més i una mostra de la fecunditat de la relació de les humanitats amb les noves tecnologies, alhora que facilita al lector la consulta directa dels vincles amb internet per tal d’estar sempre al cas de l’estat actual de les investigacions.

Òbviament tot això no hagués estat possible sense el recolzament entusiasta de les institucions següents: Ministerio de Cultura, Ministerio de Ciencia e Innovación, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Universitat de Barcelona, IRCVM-UB, ICE-UB, Fundació Bosch i Gimpera (UB), Màster Cultures Medievals (UB), Arxiu de la Corona d’Aragó, Institut d’Estudis Catalans, i sense el compromís del comitè ← 10 | 11 → científic (Albert Soler, Barry Taylor, Aires A. Nascimento, Harvey L. Sharrer, Arthur L-F. Askins, Ángel Gómez Moreno). A tots ells, gràcies.

From the 23rd to the 25th of February 2011, Universitat de Barcelona hosted the First International Symposium “Humanities on the Web: The Medieval Word”, organized by the BITECA (Bibliografia de Textos Catalans Antics) research project and the Romance Philology Department at Universitat de Barcelona. The aim of this conference was to bring to light well-established initiatives on the diffusion of high-level research through computing technology, on-line publishing or electronic formats.

The developments in the production of new research tools over the second half of the twentieth century have favoured a progress in the acquisition and divulgation of knowledge that could hardly be thought of decades ago. This fact is not only true for the scientific disciplines, but it has also enhanced the exchange of ideas in the Humanities field. Old texts corpora (literary as well as linguistic), metric indexes, databases on manuscripts, printed copies, iconographic sources, digitalisations of old collections or catalogues in the main research institutions, long considered as rare items, have become essential research tools within a short period of time. The use of the Internet promotes the spreading and the communication of knowledge, ensuring a fast, universal diffusion of science and a democratization of research tools.

Historians, philosophers and philologists, to mention but a few of the Humanistic disciplines, benefit now from research tools whose value has yet to be recognised to the right extent. The production of such resources requires an investment of energy, time and patience that is sometimes neglected. This Symposium intended, thus, to acknowledge the effort of the professionals who created those tools and generously offered them to the scientific community.

To this end, we ran a set of lectures and papers, the outcome of which is collected in this volume. These works present the current state of the matter within the national and the international scope. On the one hand, we were privileged to profit from the presence of well-renowned, experienced scholars whose achievements have supplied indispensable research instruments for the scientific community; on the other hand, the Symposium gave researchers a chance to expose works in progress or detailed analysis of problems concerning IT and research in Humanities. ← 11 | 12 →

These sessions were complemented by scholarly meetings where representatives of the chief research institutions and heritage preservation foundations showed the audience the latest tools made available to researchers, from catalogue digitalisations to any kind of databases. The Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), the Biblioteca de Catalunya (BC), and the Biblioteca de la Universitat de Barcelona, Rare Book and Manuscript Library (BUB) were among the institutions who presented their latest progresses in the study and creation of multimedia tools, the building of databases and the digitalization of their collections. These sessions provided users of library and archives – actual as well as virtual – with an opportunity to communicate and collaborate with the professionals who, frequently on scarce means, endeavour to assist the progress of research. Moreover, these meetings favoured the analysis of current communication channels between users and holders of information, as the following pages show.

The Symposium was a lively and participative event, with a significant representation of undergraduate and postgraduate students and Faculty members. Researchers from different fields had the chance to exchange information and points of view with fellow scholars, as well as the students and Faculty staff who attended the conference. The e-book format in which we offer these proceedings to the scientific community attests our commitment and our belief in the full potential of the bond between Humanities and IT. At the same time, it makes it easier for readers to access the Internet links in the volume, which guarantees a permanent update with the latest developments in research.

All these achievements would have never been possible without the enthusiastic support of the following institutions: Ministerio de Cultura, Ministerio de Ciencia e Innovación, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Universitat de Barcelona, IRCVM-UB, ICE-UB, Fundació Bosch i Gimpera (UB), Màster Cultures Medievals (UB), Arxiu de la Corona d’Aragó, Institut d’Estudis Catalans. Essential to us was the commitment of our scientific committee: Albert Soler, Barry Taylor, Aires A. Nascimento, Harvey L. Sharrer, Arthur L.-F. Askins, and Ángel Gómez Moreno. Delfina-Isabel Nieto provided us with helpful assistance through the publishing process. To all these people and institutions we express our sincere gratitude.

The Editors

← 12 | 13 →

Medieval European Literature

← 13 | 14 → ← 14 | 15 →

PhiloBiblon, Information Technology, and Medieval Spanish Literature: A Balance Sheet

Charles B. FAULHABER

University of California, Berkeley

In the congress of the Asociación Hispánica de Literatura Medieval of Granada in 1993 I gave a paper that reviewed the existing computerized tools of interest for our field and offered a list of those that were still needed.1 Here I shall attempt to update that paper, first summarizing the work on PhiloBiblon – what has been done and what remains undone – before returning to the 1993 list.

1.PhiloBiblon: History

The history of PhiloBiblon is that of a sustained effort to push the ‘state of the art’ of information technology to make it useful to philology. That history has been recounted a number of times, most recently by Ángel Gómez Moreno and the undersigned (Faulhaber, 2009: 191-200; Faulhaber – Gómez Moreno, 2009: 283-92). The PhiloBiblon of today is the creation of a whole team of scholars and technical experts. Perhaps the most important was John Nitti, of the University of Wisconsin, Madison, at one and the same time a computer scientist and a student of medieval Spanish. As a graduate student at Madison in the early 1970s he convinced Professor Lloyd Kasten to computerize the Dictionary of the Old Spanish Language, begun by Kasten’s maestro, Antonio García Solalinde in 1936, and then created an entire suite of computerized tools ← 15 | 16 → for this purpose, among them the Bibliography of Old Spanish Texts, BOOST (now BETA, Bibliografía Española de Textos Antiguos), which originally was simply a flat file bibliographical database whose records could contain only ten fields. Perhaps more significant than that is the fact that Professor Nitti was able to convince numerous fellow scholars, including me, of the importance of what he was doing for the future of Spanish philology.

Thanks to Nitti’s enthusiasm a very young Ángel Gómez Moreno, at the time an exchange student at Madison, joined me in the BOOST project. Then Nitti convinced an American expatriate living in Barcelona, Beatrice Concheff, to take on the Bibliography of Old Catalan Texts, BOOCT (now BITECA, Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears). In 1989, just before Concheff’s untimely death in 1991, I asked Vicenç Beltran and Gemma Avenoza (Universitat de Barcelona) to continue the project. In 1988 my Berkeley colleague Arthur L.-F. Askins, his former students Harvey Sharrer (University of California, Santa Barbara) and Martha Schaffer (University of San Francisco), and Aida Fernanda Dias (Universidade de Coimbra) teamed up to tackle the corpus of Galician-Portuguese manuscripts and texts in BITAGAP, Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses. Over the years a host of colleagues and students have worked on or joined one or the other of these projects.

Working together we gradually went about extending the functionality of what would come to be baptized PhiloBiblon. Someone would ask me, ‘Why don’t we have a field in Biography to allow us to list all of the titles held by a given individual?’ Or ‘why can’t we describe in detail all copies of a given printed edition?’ ‘Why don’t we have fields for codicological elements like text-page format, ruling, catchwords, signatures?’ All valuable questions and suggestions – and my response was invariably, ‘Why not?’ But then would come the problem of turning those suggestions into reality. It has been thanks to a dedicated and ingenious programmer in Berkeley, John May, that we have been able to do this. In 1987 John converted the main frame flat file database into a PC-based relational database. Since then he has attacked with enthusiasm all of our problems and suggestions: ← 16 | 17 →

John, can we create a mechanism in order to establish, automatically, the relationship between two individuals in Biography? That is to say, if I indicate in one record that Isabel la Cátolica was the daughter of Juan II, it would save us a lot of time if in Juan II’s record we could also indicate automatically that he was her father.

And the answer was always, ‘Of course!’

Now, what he almost always forgets to tell me is how long it will take him to program such a mechanism and, since time is money, how much it will cost.

2.PhiloBiblon: The New Web Version

PhiloBiblon first appeared on the web in 1997. The format and the functions were unchanged until February, 2011, when a still-not-ready-for-prime time version was released precisely for this symposium. A much-enhanced version was deployed in October of 2011: <http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/>.

The previous version allowed searches of the most varied kind, but the data were always returned in the same form: a list of manuscripts or printed editions containing the search string. The user then had to look at the full text of each entry in turn in order to decide if it contained what he or she was looking for. In the new version (which is multilingual, with the introduction, help, and search screens in Catalan, English, Galician, Portuguese, and Spanish) the user first selects the type of information sought: about a text, a manuscript or printed edition, a secondary reference, a person, or a library; then opens the appropriate search screen and chooses the bibliography of interest, BETA, BITAGAP, or BITECA.

In looking for a particular text, for example, we can search for its Author, Title, Incipit or Explicit, Associated Name (e. g., translator, dedicatee), Date or Place of Composition or Translation, a Subject, or a Keyword Search through all fields. Thus a search for a title word, ‘propiedades,’ in BETA looks like this: ← 17 | 18 →

img

Fig. 1: Search for title containing “propiedades” in BETA.

This search finds the following three titles:

Anónimo, Propiedades del magnánimo y propiedades del magnífico (tr.Anónimo), 1500 ca. ad quem texid 2866

Anónimo, Propiedades del romero, 1500 ca. ad quem texid 1936

Bartholomaeus Anglicus, Propiedades de las cosas (tr. Vicente de Burgos…), 1494-09-18 ad quem texid 1431

If we select the translation of De proprietatibus rerum, we find first a detailed description of the text, with its variant titles, translation date, list of bibliographical references, and list of witnesses. We can then follow links to the detailed description of any of these witnesses, such as the edition of Toulouse: Heinrich Meyer, 18 September 1494, with a list of the 69 known copies of this edition, ordered by city, holding library, and shelfmark. From the detailed description we could also jump to the biographical record of Meyer, which in turn would give us a list of the eight editions of Spanish texts that he printed between 1486 and 1494, or to the record of any of the libraries containing a copy of this edition. ← 18 | 19 →

This example illustrates one of the great advantages of the new version. It reproduces, insofar as is possible on a web platform, the structure of the underlying database. It allows the user to see all of the relationships between a given record anywhere in the system and all related records. Similarly, a search for a given MS or printed edition returns first a detailed codicological or bibliographical description followed by a listing of the texts it contains along with their incipits and explicits. From each witness the user can link to the master record of the work itself, with the entire list of witnesses.

Details

Pages
436
Year
2014
ISBN (PDF)
9783035106374
ISBN (ePUB)
9783035199291
ISBN (MOBI)
9783035199284
ISBN (Softcover)
9783034313025
DOI
10.3726/978-3-0351-0637-4
Language
Spanish; Castilian
Publication date
2014 (October)
Keywords
textos antics bases de dades impresos digitalitzacions
Published
Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2014. 436 pp., num. fig.

Biographical notes

Lourdes Soriano (Volume editor) Helen Rovira (Volume editor) Marion Coderch (Volume editor) Gloria Sabaté (Volume editor)

Lourdes Soriano, Helena Rovira, Marion Coderch And Glòria Sabaté are members of the BITECA project. Xavier Espluga is Professor at the Department of Latin of the University of Barcelona. BITECA (Bibliografi a de textos catalans antics), born in 1984, is one of the biobibliographies of Philobiblon, a database of texts written in the various Romance vernaculars of the Iberian Peninsula during the Middle Ages and the early Renaissance. BITECA is developed at the University of Barcelona under the direction of Dr. G. Avenoza.

Previous

Title: Humanitats a la xarxa: món medieval - Humanities on the web: the medieval world
book preview page numper 1
book preview page numper 2
book preview page numper 3
book preview page numper 4
book preview page numper 5
book preview page numper 6
book preview page numper 7
book preview page numper 8
book preview page numper 9
book preview page numper 10
book preview page numper 11
book preview page numper 12
book preview page numper 13
book preview page numper 14
book preview page numper 15
book preview page numper 16
book preview page numper 17
book preview page numper 18
book preview page numper 19
book preview page numper 20
book preview page numper 21
book preview page numper 22
book preview page numper 23
book preview page numper 24
book preview page numper 25
book preview page numper 26
book preview page numper 27
book preview page numper 28
book preview page numper 29
book preview page numper 30
book preview page numper 31
book preview page numper 32
book preview page numper 33
book preview page numper 34
book preview page numper 35
book preview page numper 36
book preview page numper 37
book preview page numper 38
book preview page numper 39
book preview page numper 40
438 pages