Loading...

De sociale knelpunten van de Economische en Monetaire Unie

Colloquium van het Observatoire social européen/osservatorio sociale europeo (OSE) – Vertaling van het frans

by Philippe Pochet (Volume editor) Bart Vanhercke (Volume editor)
Others 194 Pages

Summary

Op het tijdstip dat dit boek uitkomt, staan wij reeds met een been in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Dit boek wil anticiperen op de fundamentele veranderingen die deze nieuwe etappe van den Europese integratie met zich zal brengen, en geeft daarom de aanzet voor een uitvoerig debat over de - ongetwijfeld uiterst belangrijke - gevolgen van de EMU voor het Europees sociaal model en meer in het bijzonder voor de stelsels van sociale bescherming.
Ingegaan wordt op onderwerpen als de door het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteitspact opgelegde begrotingsdiscipline, de invloed van de EMU op de financiering van de sociale zekerheid en de arbeidsverhoudingen, en voorts nog op het moeizame Europese debat over de belastingpolitiek van de lidstaten.
Dit boek beperkt zich niet tot het descriptieve, maar bevat een reeks concrete voorstellen. De bijdragen van drie ministers verwijzen dan weer naar de politieke dimensie van dit onderwerp.
Dit boek is voor een breed publiek bestemd. De auteurs komen uit verscheidene maatschappelijke sectoren (de (para-)universitaire wereld, de politiek, het bestuursapparaat) en hebben een Europese of een Belgische achtergrond. Het reikt de onmisbare elementen aan voor het komende debat over de sociale gevolgen van de economische en monetaire integratie.

Details

Pages
194
ISBN (Softcover)
9789052018072
Language
Dutch
Published
Bruxelles 1998. 194 pp., 1 graph, 5 tables

Biographical notes

Philippe Pochet (Volume editor) Bart Vanhercke (Volume editor)

De uitgevers: Philippe Pochet (geboren in 1958), afgestudeerd in ontwikkelingssamenwerking en licentiaat in de politieke wetenschappen, is sedert 1992 directeur van het Observatoire social européen (Onderzoekscentrum van het Sociale Europa). Hij is Digest Editor van de Journal of European Social Policy en lid van de researchgroep «De EMU en het Europees maatschappijmodel», Council for European Studies. Voorts is hij lid van de Studiegroep voor Europese Politiek (SEP). Zijn voornaamste onderzoeksterreinen zijn de sociale consequenties van de monetaire unie, de sociale dimensie van de Europese Unie en de uitdagingen van de mondialisering. Bart Vanhercke (geboren in 1971), licentiaat in de sociologie, is sedert 1996 wetenschappelijk medewerker aan het Observatoire social européen (Onderzoekscentrum van het Sociale Europa). Zijn voornaamste werkterreinen zijn het Europees beleid inzake volksgezondheid en de sociale consequenties van de uitbreiding van de EU. Hij was verantwoordelijk voor de wetenschappelijke begeleiding en de praktische organisatie van het colloquium over «De Sociale Uitdagingen van de Economische en Monetaire Unie» (Brussel, 20 januari 1998). Bart Vanhercke heeft recentelijk een studie gepubliceerd over de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

Previous

Title: De sociale knelpunten van de Economische en Monetaire Unie