Show Less
Open access

About Russia, Its Revolutions, Its Development and Its Present

Series:

Michal Reiman

The author analyzes modern Russian history from a new perspective. Due to the ideological heritage of the XIXth and XXth centuries, the social settings of the sociopolitical history of the USSR (1917–1945) have not been fully identified. Detailed examination of ideological and political concepts shows that the revolution of 1917 became not a middle class, proletarian movement, but rather a plebeian one. The misjudgment by the new power enabled growth but caused tremendous losses of human lives and material damages. Socialization of economy and strict centralization led to a new social structure and established terror as an instrument for social reorganization. WWII revealed the necessity of a correction of these developments, but the events of the Cold War circumvented any further considerations.

Show Summary Details
Open access

Bibliography

| 183 →

Bibliography

Abaturov V., Morozov M., Portugalsky P., Strashnaya tsena pobedy: Neizvestnyje tragedii Velikoy Otechestvennoy. Moscow, Yauza-EKSMO, 2010.

Barsenkov A. S. / Vdovin A. I., Istorija Rossii 1917–2004, Moscow, Aspekt-Press, 2006.

Bojko O. / Gonec V., Nejnovější dějiny Ukrajiny, Brno, Jota, 1997.

Bonwetsch B., Die russische Revolution 1917: Eine Sozialgeschichte von der Bauernbefreiung 1861 bis zum Oktoberumsturz, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991.

Calvocoressi P. / Wint B., Total war: Causes and Courses of the Second World War, Pelican Books 1974.

Carr E. H., The bolshevik Revolution 1917–1923, Vol. I–III. Harmondsworth, Penguin Books, 1966.

Chubarjan A. O., Kimball W. F., Reynolds D. (eds.), Soyuzniki v voyne 1941–1945, Moscow, Nauka, 1995.

Churchill W. S., The Second World War, London, Cassel, 1966; Vol. IV, VI.

Československo–sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945: Dokumenty, Vol. 2, červenec 1943–březen 1945, (ed.) J. Němeček et al. Prague, SÚA, 1999.

Daniels R. V., Das Gewissen der Revolution: Kommunistische Opposition in der Sowjetunion, Berlin, Olle und Wolter, 1978, p. 375.

Davies R. W., Soviet Economic Development from Lenin to Khrushchev, Cambridge, Cambridge Univ. Press 1998.

Davies R. - Danilov V., Dialog istorikov, in: Istoriya SSSR, 2/1990.

Deutscher Oktober 1923: Ein Revolutionsplan und sein Scheitern. Hrsg. B. H. Bayerlein, L. G. Babičenko, F. I. Firsov, A. JU. Vatlin. Berlin, Aufbau-Verlag 2003.

Dimitroff G., Tagebücher 1933–1943, (ed.) Bayerlein B., Berlin, Aufbau-Verlag, 2000.

Djilas M., Razgovory so Stalinym. Frankfurt / M. Posev 1970.

Erickson J., The Soviet High Command, a Military-Political History 1918–1941, London-Portland, Franc. Cass, 2001.

Furet F., Das Ende der Illusion: Kommunismus im 20. Jahrhundert. München-Zürich, Piper, 1998.

Geller M. / Nekrich A., Utopia u vlasti, Istoria Sovetskogo Soyuza s 1917 goda do nashich dney: London, Overseas Publications Interchange Ltd. 1986. ← 183 | 184 →

Geyer D., Der Russische Imperialismus: Studien über der Zusammenhang von innerer und auswertiger Politik. Göttingen,Vandenhoeck a. Ruprecht, 1977.

Gorodetsky G., Rokovoy samoobman: Stalin i napadenie Germanii na Sovetskii soyuz, Moscow, ROSSPEN, 2008.

Hildermeier M., Geschichte der Sowjetunion, 1917–1991: Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates, München, C. H. Beck, 1998.

Istoriyu – v shkolu: sozdaniye pervych sovetskikh uchebnikov, Kudrjashov S. (ed.), Vestnik archiva Presidenta Rossiyskoy federatsii, Moscow 2008.

Ivnicky N. I., Golod 1932–1933 godov v SSSR, Moscow, Sobranie, 2009.

Kantor Yu., Zaklyataya druzhba: sekretnoye sotrudnichestvo SSSR i Germanii v 1920–1930-ye gody, St. Petersburg, Piter, 2009.

Kak lomali nep: stenogrammy plenumov CK VKP(b) 1928–1929 gg. v 5-ti tomach, (eds) Danilov V. P., Khleniuk O. V., Vatlin A. Ju., Moskva, Mezhdunar. Fond „Demokratiia“, 2000.

Khaustov V. / Samuelson L., Stalin, NKVD i repressii, 1936–1938, Moscow, ROSSPEN, 2009.

Khlevniuk O., Chozyajin: Stalin i otverzhennye stalinskoy diktatury, Moscow, ROSSPEN 2010.

Khlevniuk O., Stalin i Ordzhonikidze: Konflikty v Politbyuro v 30–e gody, Moscow. Rossiya molodaya, 1993.

Kirilina A., Neizvestnyj Kirov, St. Petersburg / Moscow, Neva / Olma–Press, 2001.

Knight A., Beria: Stalin’s First Lieutenant, Princeton Univ. Press, 1995.

Kommunisticheskaya partia Sovietskogo Soyuza v rezolyutsyakh i resheniyakh s’’ezdov, konferentsii i plenumov CK, I–III, Moscow, Gospolitizdat, 1953.

Kommunisticheskaya oppozitsiya, ed. Yuri Felshtinsky, Volume 1–4, Benson Ver., Chalidze Publ., 1988.

Korzhichina T. P., Izvol’te byt’ blagonadezhny! Moscow, RGGU, 1997.

Kratkiy kurs istorii SSSR, (eds.) Shestakov A. V., Kudrjashov S. Moscow, Vestnik arkhiva Prezidenta Rossiyskoy federatsii, 2008.

Lebina N. B., Povsednevnaya zhizn sovietskogo goroda 1920–1930 gody. S. Peterburg, Letnij sad, 1999.

Litera B. a kol., Formování stalinského mocenského systému: K problematice tzv. sebedestrukce bolševiků 1928–1939, Prague, HIU ČAV, 2003.

Litera B., Historie Rudé armády 1917–1941, Praha, HU AVČR. 1997.

Litvin A. / Keep J., Stalinism: Russian and Western views at the turn of the Millenium, London/New York, Routledge / Taylor & Francis Group, 2005. ← 184 | 185 →

Lubyanka: Stalin i Glavnoye upravleniye gosbezopasnosti NKVD 1937–1938, (eds.) Chaustov V. N. et al. Moscow, MFD, 2004.

Lubyanka: Stalin i VCK–GPU–OGPU–NKVD, janvar´1922–dekabr´1936, (eds.) V. N. Chaustov et al., Moscow, MFD, 2003.

Maslov S., Kolchoznaya Rossiya, w.p. (Prague?), Krestyanskaya Rossiya, 1937.

Materialy fevraľsko–martovskogo plenuma CK VKP/b 1937 goda, in: Voprosy istorii No 10/94, pp. 13–27; No 11–12/94, pp. 3–29; No 2/95, pp. 3–26.

Meerovich M., Nakazaniye zhilishchem: Zhilishchnaya politika v SSSR kak sredstvo upravleniya ljud´mi 1917–1937, Mosscow, ROSSPEN, 2008.

Meltyuchov M. I., Operaciya “Bagration” i Varshavskoe vosstanie 1944 goda, in: Voprosy istorii 11/04.

Minakov S., Voyennaya elita 20s–30s godov XX veka, Moscow, Russkoye slovo, 2004.

Moskva i vostochnaya Evropa: Stanovlenie politicheskikh rezhimov sovietskogo tipa 1949–1953 (eds): T. V. Volokitina, G. P. Muraško, A. F. Noskova, T. A. Pokivajlova, Moscow: ROSSPEN 2002.

Nashe otiechestvo: opyt politicheskoy istorii, ed. S. V. Kuleshov. Volume 1–2, Moscow, Terra 1991.

Naseleniye Rossii v XX veke: Istoricheskiye Ocherki (ed. Ju. A. Polyakov), Moscow, ROSSPEN 2000, Vol. 1–2.

Nezhinsky L. N., V interesakh naroda ili vopreki im? Sovětskaja mezhdunarodnaya politika 1917–1933 godach, Moscow, Nauka, 2004.

NKVD I poľskoje podpoľje 1944–1945.(Po “osobym papkam” I. V. Stalina), (ed.) Noskova. A. F., Moscow, Institut slavianovedenia i balkanistiki AN RF, 1994.

Organizatsionnaia struktura Kominterna. 1919–1943. (eds.) Adibekov, G. M. / Shakhnazarova, E. N. / Shirinia K. K. Moscow, ROSSPEN 1997.

Paczkowski A., Půl století dějin Polska 1939–1989 (from Polish: Pół wieku dziejów Polski 1939–1989), Prague Academia, 2000.

Pavlyuchenkov S. A., Krestyansky Brest, Moscow, Russkoe knigoizd. tov. 1996.

Pavlyuchenkov S. A., Orden mechenoscev, Partiya i vlast’ posle revolyucii 1917–1929 gg., Moscow, Sobranie, 2008.

Pechatnov V. O., (Stalin, Ruzvelt (Roosevelt), Truman: SSSR i SSA v 1940-ch gg., Moscow, Terra, 2006).

Pechenkin A. A., Voyennaya elita v 1935–1939 gg.: Repressii i obnovlenie, Moscow, VZFEI, 2003.

Perepiska Predsedatelya Sovieta Ministrov SSSR I. V. Stalina s Prezidentami SSA i Prem´jer Ministrami Velikobritanii vo vremya Velikoy Otechestvennoy voyny 1941–1945 gg., Moscow, 1986. ← 185 | 186 →

Plechanov A., Dzerzhinsky: The First Chekist of Russia. Moscow, Olma Media Grupp, 2007.

Rauch G. von, Geschichte des bolschewistischen Russlands, Frankfurt / M, Rheinische Verlagsanstalt, 1963 (Geschichte d. Sowjetunion, Stuttgart, Kröner, 1977).

Reabilitatsiya: Kak eto bylo. Dokumenty Priezidiuma CK KPSS i drugiye matierialy, (eds.) A. N. Jakovliev, Volume 1, Moscow, MFD, 2000–2003, Vol. I–III.

Reiman M., Lenin, Stalin, Gorbachev: Kontinuität und Brüche in der sowjetischen Geschichte, Hamburg, Junius, 1987.

Reiman M., The Birth of Stalinism: The USSR on the Eve of the “Second Revolution”, Bloomington Ind., Indiana Univ. Press, 1987.

Reiman M., ve spolupráci s Bohuslavem Literou, Karlem Svobodou a Danielou Kolenovskou: Zrod velmoci: dějiny Sovětského Svazu 1917–1945, Praha, Karolinum, 2013.

Roberts G., Stalin´s War: From World War to Cold War, 1939–1953, Yale Univ. Press, 2008.

Rossia i SSSR v voynach XX. vieka, poteri vooruzhennykh sil: Statisticheskoye issledovanie, G. F. Krivosheyev (ed.). Moscow, Olma-Press, 2001.

Rzheshevsky O. A., Stalin i Cherchil’ (Churchill): Vstrechi, Besedy, Diskussii:Dokumenty, kommentarii 1941–1945, Moscow, Nauka, 2004.

„Schastie literatury”: gosudarstvo i pisateli, 1925–1938: Dokumenty, Babičenko D. L. (Ed.) Moskva, ROSSPEN, 1997.

Sovietskii faktor v Vostochnoy Evrope 1944–1953: Dokumenty, (eds.), Volokitina T. V. and Oth., Moskva, Vol. 1,2, ROSSPEN 1999.

Sovietskoye obshchestvo: vozniknoveniye i razvitiye, istoricheskiy final, (ed.) Ju. N. Afanasjev, Moscow, RGGU, 1997.

SSSR i germanskiy vopros 1941–1949: Documents AVP RF, (eds.) Kynin G. P. Laufer J., Moscow, Mezhdunarodnyye otnosheniya, 1996.

Stalin i powstanie Warszawskie, ed. A. Przygoński, Warszawa, Gražyna, 1994.

Stalin I. V., O Velikoy Otechestvennoy voyne Sovetskogo Soyuza, Moscow: OGIZ, 5th ed., 1946.

Stalin I. V., Rech na predvybornom sobranii izbirateley stalinskogo izbiratel‘nogo okruga Moskvy, 9. fevraľa 1946 g.

Stalin I., Sochinenia,Gospolitizdat, 1947–1951, Volume: 10, 11, 12, 13.

Stalinizm v sovietskoy provincii 1937–1938 gg.: Massovaya operatsia na osnove prikaza No 00447, (eds.) Junge M., Bonwetsch B., Moscow, ROSSPEN, 2009.

Stalinskoye Politbyuro v 30-e gody, (eds.) O. V. Khlevniuk et al. Moscow, AIRO-XX, 1995. ← 186 | 187 →

Stenogrammy zasedaniy Politbyuro CK RKP/b-VKP/b, Vol. I, Anderson K. M. (ed.), Moscow, ROSSPEN, 2007.

Suvorov V., Ledokhod: kto nachal vtoruyu mirovuyu voynu, Moscow, Novoye vremya, 1992.

Suvorov V., Den - M, kogda nachalas´ vtoraya mirovaya voyna, Moscow, Vse dlya vas, 1994.

Tainy natsionalnoy politiki CK RKP: Stenograficheskiy otchet IV. soveshchaniya CK RKP, 1923 Moscow, Insan, 1992.

Teheran, Yalta, Potsdam: Die sowjetischen Protokolle von den Kriegsderonferenzen der „Grossen Drei“, (ed.) Fischer A., Köln, Verlag Wissenschaft und Politik, 1985.

Trotsky L. D., K socializmu ili k kapitalizmu, Moscow-Leningrad, Planovoye khozyajstvo, 1926.

Trotsky L. D., Prestuplenia Stalina, Moscow, Izdat. Gumanitarnoy literatury, 1994.

Utkin A., Vtoraya mirovaya voyna, Moscow, Algoritm, 2002.

Vert N. (Nicolas Wert), Terror i besporyadok: Stalinizm kak sistema, Moscow, ROSSPEN, 2010 (translated from the French - Wert Nicolas, La Terreur et le Déssarroi: Staline et son systeme).

Vdovin A. I. / Zorin V. Ju. / Nikonov A. V., Russkiy narod v natsionalnoy politike, XX vek, Moscow, Russkiy mir, 1998.

Voyennaya razvedka informiruyet: Dokumenty Razvedupravlenia Krasnoy Armii. Janvar´ 1939–1941, Gavrilov V. (ed.), Moscow, MDF, 2008.

Voyenny soviet pri narodnom komisare oborony SSSR, 1.–4. iyunya 1937 g.: Dokumenty i materialy, Moscow, ROSSPEN, 2008.

Vos´moy s’yezd RKP/b: Protocols, Moscow, Gospolitizdat, 1959.

Vostochnaya Evropa v dokumentakh rossiiskikh arkhivov, (ed.) T. V. Volokitina et al., Vol. 1, Novosibirsk, Sibirskiy khronograf, 1997.

Zubkova Ye., Pribaltika i Kremľ 1940–1953, Moscow, ROSSPEN, 2008.

Zemskov V. N., Spetsposelentsy v SSSR 1930–1960, Moscow, Nauka, 2005.

Zhukov Yu., Inoy Stalin: Politicheskiye reformy v SSSR b 1933–1937 gg. Moscow, Vagrius, 2003.

Zubov A. B., Istoriya Rossii: XX vek. 1939–2007, Mocow Astreľ / AST, 2000.