Show Less
Open access

Limit Experiences

A Study of Twentieth-Century Forms of Representation

Series:

Jacek Leociak

In his work Limit Experiences, Jacek Leociak addresses questions that are fundamental to the twentieth-century experience: How can we represent such traumatic events as the Holocaust? Was Lyotard correct when he claimed that reality had succumbed to the gas chambers? How can we describe the «indescribable»? Moving seamlessly through such topics as the destruction of the Warsaw Ghetto, the carpet bombing of Dresden, and Jews left for dead in the Nazi execution pits who miraculously «exited the grave» alive, Professor Leociak succeeds in offering readers a profound representation of twentieth-century limit experiences by embedding them in a broad array of sources and building around them a rich historical context.

Show Summary Details
Open access

Bibliography

Bibliography

Bibliographic Abbreviations

Archiwum Ringelbluma – Archiwum Ringelbluma. Getto warszawskie lipiec 1942 – styczeń 1943. Ed. R. Sakowska. Warszawa 1980.

Cywilna obrona Warszawy – Cywilna obrona Warszawy we wrześniu 1939 r. Dokumenty, materiały prasowe, wspomnienia i relacje. Collected and ed. by L. Dobroszycki, M. Drozdowski, M. Getter, A. Słomczyński. Warszawa 1964.

Exodus Warszawy – Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po powstaniu 1944. Vol. 2: Pamiętniki. Relacje. Collected and ed. by M. Berezowska, E. Borecka, K. Dunin-Wąsowicz, J. Korpetta, H. Szwankowska. Warszawa 1993.

Ludność cywilna – Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. Vol. 1: Pamiętniki. Relacje. Zeznania. Część 1. Collected and ed. By M. M. Drozdowski, M. Maniakówna, T. Strzembosz. Warszawa 1974.

Obrona Warszawy – Obrona Warszawy 1939 we wspomnieniach. Collected and ed. by M. Cieplewicz, E. Kozłowski. Warszawa 1984.

“Pamiętniki” – Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego; zespół “Pamiętniki”.

Pamiętniki z getta warszawskiego – Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty. Updated second edition. Ed. M. Grynberg. Warszawa 1993.

Pełnić służbę – Pełnić służbę… Z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy 1939–1945. Ed. A. Zawadzka, Z. Zawadzka. Warszawa 1983.

Polacy – Żydzi 1939–1945 – Polacy – Żydzi 1939–1945. Wybór źródeł. Ed. A. K. Kunert. Warszawa 2001.

“Relacje” – Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego; zespół “Relacje z czasów Zagłady”.

Ring I – Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego; Archiwum Ringelbluma część I.

Ring II – Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego; Archiwum Ringelbluma część II.

Wśród koszmarnej zbrodni – Wśród koszmarnej zbrodni: notatki więźniów Sonderkommando, trans. from the Yiddish and French. Manuscripts selected and ed. by J. Bezwińska, D. Czech. Second expanded edition. Oświęcim 1975.

Życie i zagłada Żydów – Życie i zagłada Żydów polskich 1939–1945. Relacje świadków. Ed. M. Grynberg, M. Kotowska. Warszawa 2003.

←331 | 332→

Sources

[author unknown]. Wrażenia z pokoika śmierci. Ring 1/1030.

[author unknown]. “Wspomnienia pracownika Gminy i Judenratu w Warszawie (wrzesień-październik 1939).” Biuletyn ŻIH 93, no. 2 (1976).

Adelson, A. and R. Lapides, eds. Łódź Ghetto. Inside a Community under Siege. New York, 1989.

Aksamitowski, A. “Działalność władz cywilnych Warszawy.” In Warszawa we wrześniu 1939 roku. Obrona i życie codzienne. Ed. Cz. Grzelak. Warszawa 2004.

Améry, Jean. At the Mind’s Limits: Contemplations by a Survivor on Auschwitz and Its Realities. Trans. Sidney Rosenfeld and Stella P. Rosenfeld. Indiana University Press 1980.

Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Ed. and intro. by M. M. Drozdowski. Warszawa 2004.

Auerbach, R. Dziennik getta (entries: 6 III 1942 - 6 VI 1942). Ring I/641.

Auerbach, R. “Lament rzeczy martwych,” Przełom 2 (1946).

Auerbach, R. Pamiętnik z getta (entries: 4 VIII 1941 – 13 II 1942). Ring I/654.

Bambus, T. and S. Bogaczewicz. “Człowiek z piętnem wyroku śmierci.” Nowe Życie. Dolnośląskie Pismo Katolickie, February 2002.

Barbusse, Henri. Under Fire: The Story of a Squad. BBBZ Books 2010.

“Barykada Wolności. 30  November  1941.” In Polacy – Żydzi 1939–1945.

Bauman, J. Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z warszawskiego getta. Poznań 1999.

Bellow, Saul. Mr Sammler’s Planet. Penguin Books 2004.

Berland, M. Dni długie jak wieki. Warszawa 1992.

Berman, A. and B Berman. “Zagłada getta w Warszawie. (Szkic kronikarski).” Biuletyn ŻIH. 45–46 (1963).

Bezwińska, Jadwiga. Amidst a Nightmare of Crime: Manuscripts of Prisoners in Crematorium Squads Found at Auschwitz. H. Fertig, 1973.

Bialik, H. N. “The City of Slaughter.” In Complete Poetic Works of Hayyim Nahman Bialik. vol. 1. Ed. Israel Efros. New York, 1948, 129–143.

Biuletyn Informacyjny. Część III, przedruk rocznika 1944, konspiracja. “Przegląd Historyczno-Wojskowy.” Rok IV (LV) nr specjalny 3 (2000). Warszawa 2003.

Biuletyn Informacyjny. Część IV, przedruk roczników 1944–1945. Powstanie warszawskie i konspiracja. “Przegląd Historyczno-Wojskowy.” Nr specjalny 4 (205), Warszawa 2004.

←332 | 333→

Blady-Szwajger, Adina. I Remember Nothing More: the Warsaw Children’s Hospital and the Jewish Resistance. Trans. Tasja Darowska and Danusia Stok. Simon & Schuster 1992.

Blättler, F. [in fact, F. Mawick]. Warszawa 1942. Zapiski szofera szwajcarskiej misji lekarskiej. Trans. K. Bartos. Ed. T. Szarota. Warszawa 1982.

Bobkowski, A. Szkice piórkiem. Warszawa 1995.

Borwicz, M. Spod szubienicy w teren. Paryż 1980.

Brandys, K, Miasto niepokonane (first edition, 1946). Quote from edition IX. Warszawa 1962.

Bryskier, H. Żydzi pod Swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku. Warszawa 2006.

Buczkowski, L. “Powstanie na Żoliborzu” [dziennik powstańczy]. Regiony 3/4 (1992).

Buzy, T. “Relacje” 301/6001.

Čapek, Karel. “Lazarus.” In Apocryphal Tales. Trans. Norma Comrada. Catbird Press 1997.

Cazin, P. Humanista na wojnie. Trans. and afterword by K. Eberhardt. Warszawa 1957.

Choroba głodowa. Badania kliniczne nad głodem wykonane w getcie warszawskim z roku 1942. Warszawa 1946.

Cohen, Abraham. Everyman’s Talmud: The Major Teachings of the Rabbinic Sages. Schocken 1995.

Cyrańska, M. Accounts in Ludność cywilna.

Czarkowski, A. Accounts in Exodus Warszawy.

Czerniaków, A. Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939-23 VII 1942. Ed. M. Fuks. Warszawa 1983.

Cyprys, Ruth Altbeker. A Jump for Life: A Survivor’s Journal from Nazi-Occupied Poland. New York: Continuum, 1997.

Dąbrowska, M. Dzienniki 1933–1945. Vol. 2. Ed. and intro. by T. Drewnowski. Warszawa 1988.

Delacroix, E. Dziennik, część pierwsza (1822–1853), część druga (1854–1863). Ed. A. Joubin. Trans. J. Guze and J. Hartwig. Wrocław 1968.

Disasters of War: Callot, Goya, Dix. Published on the occasion of “Disaster of War: Callot, Goya, Dix, a National Touring Exhibition” organized by the Hayward Gallery. London 1998.

Dłużniewska, S. Pamiętnik warszawski. Warszawa 1965.

←333 | 334→

Documents on the Holocaust. Selected Sources on the Destruction of the Jews of Germany and Austria, Poland and the Soviet Union. Ed. Y. Arad, I. Gutman, A. Margolit. London; Jerusalem 1999.

Dzieci żydowskie oskarżają. Warszawa 1993.

Edelman, Marek. The Ghetto Fights. American Representation of the General Jewish Workers’ Union of Poland 1946.

Ehrenburg, Ilya and Vasily Grossman. The Complete Black Book of Russian Jewry. Trans. and ed. David Patterson. Transaction Publishers 2003.

Eliach, J. Hasidic Tales of the Holocaust. New York 1988.

Ernest, S. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939–1943. Ed. M. Młodkowska. Warszawa 2003.

Filipowicz, K. “Krajobraz, który przeżył śmierć.” In Krajobraz niewzruszony. Filipowicz. Warszawa 1956.

Fiszel, B. “Relacje” 301/665. Trans. from the Yiddish by J. Jakubowska.

Galka, W. Relacje in Ludność cywilna.

Glowinski, Michal. The Black Seasons. Trans. Marci Shore. Northwestern University Press 2005.

Goetel, F. Czasy wojny [first edition: London 1955]. Gdańsk 1990.

Goldin, Leyb. “Chronicle of a Single Day,” In, ed. The Literature of Destruction. Jewish Responses to Catastrophe. Ed. David G. Roskies. Philadelphia 1988.

Goldman. “Relacje” 301/1419.

Goldszer, B. “Relacje” 301/167. Trans from the Yiddish by A. Bielecki.

Greif, Gideon. We Wept without Tears: Testimonies of the Jewish Sonderkommando from Auschwitz. Yale Univ. Press 2014.

Grossman, M. My Secret Camera. Life in the Lodz Ghetto. Photographs by Mendel Grossman. San Diego 2000.

Grossman, M. With the Camera in the Ghetto. Ed. Z. Szner and A. Sened. New York 1977.

Grünberg, F. [no title]. “Pamiętniki,” 302/97, fragments in Pamiętniki z getta warszawskiego.

Grynberg, H. Dzieci Syjonu. Warszawa 1994.

Grynberg, H. Memorbuch. Warszawa 2000.

Grynberg, Michał, ed. Words to Outlive Us: Eyewitness Accounts from the Warsaw Ghetto. Trans. Philip Boehm. Picador 2002.

Guillain, R. I Saw Tokyo Burning. An Eyewitness Narrative from Pearl Harbor to Hiroshima. Garden City 1981.

Gurewicz, M. “Relacje” 301/2398.

←334 | 335→

Hachiya, Michihiko. Hiroshima Diary: The Journal of a Japanese Physician. The University of North Carolina Press 1995.

Heberer, Patricia. Children during the Holocaust. AltaMira Press 2011.

Hirszfeld, L. The Story of One Life. Trans. Marta A. Balińska. University of Rochester Press 2010.

Höss, Rudolf, Pery Broad, Johann Paul Kremer. KL Auschwitz Seen by the SS. Interpress Publishers 1972.

Irving, David. The Secret Diaries of Hitler’s Doctor. Focal Point 2009.

Irzykowski, K. Dziennik tom 2: 1916–1944. Ed. A. Lama Kraków 1998.

Iwańska A. and J. Gralewski. Wojenne odcinki (Warszawa 1940–1943). Warszawa 1990.

Iwaszkiewicz, J. Dzienniki 1911 – 1955. Ed. A. Papieska, R. Papieski. Warszawa 2007.

Jachwidowicz, Los Żydów w Słonimiu w czasie niemieckiej okupacji. “Relacje” 301/1972.

Janowski, J. “Dziennik zastępcy dowódcy obrony Warszawy w 1939 roku.” In Obrona Warszawy.

Joselewska, R. “Testimony at the Eichmann trial, 8  May  1961.” In The Holocaust. The Jewish Tragedy. M. Gilbert. London 1990.

Jünger, Ernst. Sämtliche Werke – Band  3: Tagebücher III: Strahlungen II. Klett-Cotta 1978.

Jünger, Ernst. Storm of Steel. Trans. Michael Hofmann. Penguin 2004.

Katzenelson, Itzhak. Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie. Trans., notes and intro. by Ficowski. Warszawa 1986.

Kamper, W. (“Sławka”). Quote from Pełnić służbę.

Kaplan, Chaim. Scroll of Agony. The Warsaw Diary of Chaim A. Kaplan. Trans. A. I. Katsh. Bloomington 1999.

Kilpatrick, M. Car Crashes and Other Sad Stories. Taschen 2000.

Kirkor-Kiedroniowa, Z. Wspomnienia. Vol. III. Kraków 1989. Quote from KARTA 45 (2005).

Kisch, Egon Erwin. “Schreib das auf, Kisch!”: Das Tagebuch von Egon Erwin Kisch. Berlin: Erich Reiss Verlag 1930.

Klemperer, Victor. I Will Bear Witness 1942–1945: A Diary of the Nazi Years. Trans. Martin Chalmers. Modern Library 2001.

Klemperer, Victor. Language of the Third Reich: LTI: Lingua Tertii Imperii. Bloomsbury Academic 2006.

Klukowski, Z. Zamojszczyzna. Vol. 1: 1918–1943. Warszawa 2007.

←335 | 336→

Korczak, J. “Pamiętnik. In Pisma wybrane. Vol. 4, [selected by A. Lewin, ed. and notes by M. Falkowska, M. Kopczyńska-Ciesielska, I. Olecka]. Warszawa 1986.

Kragen, W. “Kronika dni wrześniowych.” Odrodzenie. 1946, nr 36.

Krall, Hanna. Shielding the Flame: an Intimate Conversation with Dr. Marek Edelman, the Last Surviving Leader of the Warsaw Ghetto Uprising. Trans. Joanna Stasinska and Lawrence Weschler. Henry Holt and Co. 1986.

Krawczyńska, J. Zapiski dziennikarki warszawskiej 1939–1947. Warszawa 1971.

Kutrzeba, T. Ze wspomnień dowódcy armii “Poznań”. In Obrona Warszawy

Laffin, John, ed. Letters from the Front 1914–1918. London 1973.

Landau, F. “Relacje” 301/1267. Trans. from the Yiddish by J. Jakubowska.

Landau, L. Kronika lat wojny i okupacji. Text prepared for publication by Z. Landau and J. Tomaszewski. Vols. I-III. Warszawa 1962–1963.

Lanzmann, Claude. Shoah: The Complete Text of the Acclaimed Holocaust Film. Intro. Simone de Beauvoir. Da Capo Press 1995.

Letters from a Lost Generation. First World War Letters of Vera Brittain and Four Friends: Roland Leighton, Edward Brittain, Victor Richardson, Geoffrey Thurlow. Ed. A. Bishop and M. Bostridge. Abacus 1999.

Lewicki, F. “Różne bywają dachy nad głową.” In Niepiękne dzielnice. Reportaże o międzywojennej Warszawie. Ed. J. Dąbrowski, J. Koskowski. Warszawa 1964.

Lewin, Abraham. “Dziennik z getta warszawskiego.” Biuletyn ŻIH. Trans. A. Rutkowski. 1956, nr 19–20; 1957, nr 21–24; 1958, nr 25.

Lewin, Abraham. A Cup of Tears: A Diary of the Warsaw Ghetto. Fontana 1988.

Lipiński, W. Dziennik: wrześniowa obrona Warszawy 1939 r. Warszawa 1989.

Lorentz, S. Accounts in Cywilna obrona Warszawy.

Lukrec, H. Piszcie kroniki w ogniu. In Cywilna obrona Warszawy.

Mackiewicz, J. “Dymy nad Katyniem.” In Mackiewicz, Fakty, przyroda i ludzie. London 1993.

Mackiewicz, J. Sprawa pułkownika Miasojedowa. London 1989.

Makower, H. Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940 – styczeń 1943. Ed. N. Makowerowa. Wrocław 1987.

Małgorzewski, J. “Polskie Radio podczas obrony Warszawy,” In Cywilna obrona Warszawy.

Mawult, J. Wszyscy równi…. Biuletyn ŻIH. No. 62 (1967).

Márai, Sándor. Dziennik (fragmenty). Trans. T. Wornowska. Warszawa 2004.

←336 | 337→

Memoriał dated 31  March  1942. Patronat Opieki nad Zwłokami Ubogich Żydów “Haławajat Hamet,” Ring II 119.

Merenholc, H. “Nie żaluję ani jednego dnia spędzonego w getcie” Conversation with Helena Merenholc in Engelking. Na łące popiołów. Ocaleni z Holocaustu. Warszawa 1993.

Miedzyrzecki, Feigele Peltel [Meed]. On Both Sides of the Wall: Memoirs from the Warsaw Ghetto. Holocaust Library, Jan. 1, 1979.

Milch, B. Testament. Warszawa 2001.

Najberg, L. Ostatni powstańcy getta. Warszawa 1993.

Nałkowska, Z. Dzienniki. V. 1939–1945. Ed, intro., and commentary by H. Kirchner. Warszawa 1996.

Nałkowska, Z. Hrabia Emil. Warszawa 1977.

Nocuj, M. and W. Pięciak. Musiałem myśleć jak maszyna. Tygodnik Powszechny, 13 lutego 2005.

O’Neill, Eugene. Lazarus Laughed. In O’Neill, Plays. Vol. 1. New York 1951.

Oberski, J. Childhood. Trans. Ralph Manheim. Penguin 2014.

Obrona Warszawy. Lud polski w obronie stolicy (wrzesień, 1939 roku). New York 1942.

Passenstein, M. “Szmugiel w getcie warszawskim,” Biuletyn ŻIH 26 (1958).

Petersowa, Z. Wrzesień Warszawy 1939. Reportaż. Warszawa 1946.

Pragłowski, A. “Ze wspomnień szefa sztabu armii ‘Warszawa’.” In Obrona Warszawy.

“Prawda,” periodical of the Front Odrodzenia Polski. Ed. Z. Kossak, issue for October-November 1943.

Prorok, L. “Notatnik powstańczy.” In Prorok. Kepi wojska francuskiego. Warszawa 1973.

“Raport zjednoczonych organizacji podziemnych getta dla Rządu Polskiego w Londynie i Rządów Sprzymierzonych ‘Likwidacja żydowskiej Warszawy’.” In Archiwum Ringelbluma.

Regulska, H. Dziennik z oblężonej Warszawy. Wrzesień – październik – listopad 1939 r. Warszawa 1978.

Regulski, J. Straż Obywatelska. Wrzesień 1939 r. In Cywilna obrona Warszawy.

Remarque, Erich Maria. All Quiet on the Western Front. Trans. A W. Wheen. Ballantine Books 1987.

Rembek, S. Dziennik okupacyjny. Warszawa 2000.

Ringelblum, Emanuel. Kronika getta warszawskiego: wrzesień 1939 – styczeń 1943. Intro. and ed. A. Eisenbach. Trans. from the Yiddish A. Rutkowski. Warszawa 1983.

←337 | 338→

Ringelblum, Emanuel. Notes from the Warsaw Ghetto: The Journal of Emanuel Ringelblum. Ed. and trans. Jacob Sloan. McGraw-Hill 1958.

Ringelblum, Emanuel. Polish-Jewish Relations during the Second World War. Trans. Dafna Allon, Danuta Dąbrowska, Dana Keren. Northwestern University Press 1974.

Rola-Arciszewski, S. Wrzesień 1939. In Obrona Warszawy.

Ross, H. Łódź Ghetto Album. Photographs by Henryk Ross. London 2004.

Rotgeber, K. Pamiętnik. In “Pamiętniki”, 302/48.

Rotsztejn, L. “Relacje” 301/77. Trans. from the Yiddish A. Bielecki.

Rotszyld, P. Account from the Yad Vashem Archive, 033/438.

Rubin, Winicer A. “Relacje” 301/663. Trans. from the Yiddish J. Jakubowska.

Schmidt, L. Cudem przeżyliśmy czas zagłady. Kraków 1983.

Schneider, A. Jak ścigane zwierzę. Lublin 2003.

Sierakowiak, Dawid. The Diary of Dawid Sierakowiak: Five Notebooks from the Lodz Ghetto. Ed. Alan Adelson. Trans. Kamil Turowski. Oxford University Press; Reprint edition 1998.

Sieroszewski, W. Dziennik (29.11.1938–31.12.1939). Selected and prepared for publication by A. Lam. In Sieroszewski. Dzieła. vol. XX, part 2. Kraków: Varia 1966.

Singer, O. Przemierzając szybkim krokiem getto… Reportaże i eseje z getta łódzkiego. Trans. K. Radziszewska. Łódź 2002.

Speer, Albert. Inside the Third Reich: Memoirs. Trans. Richard and Clara Winston. Simon & Schuster 1970.

Srokowski, S. Zapiski – dziennik 1 IX 1939 – 29 VIII 1944. Archiwum PAN, sygn. III, 22.

Steinkohl, H. “Relacje” ŻIH 301/1396.

Stempowski, J. Od Berdyczowa do Lafitów. Ed., selected and preface by A. S. Kowalczyk. Wołowiec 2001.

Stern, J. [interview conducted by M. A. Potocka]. Odra 11 (1988).

Strug, A. “Klucz przepaści.” In Klucz otchłani.Strug. Warszawa 1957.

Szac-Wajnkranc, N. Przeminęło z ogniem. Pamiętnik. Warszawa 1947.

Shalamov, Varlam. Kolyma Tales. Trans. John Glad. Penguin Classics 1995.

Szlakman, S. “Pamiętniki,” 302/155.

Szpilman, Wladyslaw. The Pianist: The Extraordinary True Story of One Man’s Survival in Warsaw, 1939–1945. Trans. Anthea Bell. Picador 2000.

Święcka-Skoczkowa, H. Account recorded in 1958 r. In Cywilna obrona Warszawy

←338 | 339→

Tomaszewski, T. “Byłem szefem Sztabu Obrony Warszawy w 1939 roku.” In Obrona Warszawy 1939.

Traciewicz, K. Jom Kipur. Warszawa 1992.

Vonnegut, Kurt. Slaughterhouse-Five: A Novel. Dial Press Trade Paperback; Reissue edition 1999.

Wiernik, Jankiel. A Year in Treblinka: An Inmate Who Escaped Tells the Day-to-day Facts of One Year of His Torturous Experience. American Representation of the General Jewish Workers’ Union of Poland 1945.

Wiesel, Elie. Night. Trans. Marion Wiesel. Hill & Wang 2006.

Winderbaum, E. Likwidacja Poniatowej. Relacja 2209/118–1, Yad Vashem Archive.

Wojdowski, B. Chleb rzucony umarłym. Warszawa 1981.

Wojdowski, B. Mały człowiek, nieme ptaszę, klatka i świat. Opowiadania. Warszawa 1975.

Wojdysławski, Refleksje z okresu okupacji (1939–1942). Archiwum ŻIH, Ring/I, 489, 28.

Wyka, K. Życie na niby. Pamiętnik po klęsce. Kraków 1984.

Wyszyński, F. Dziennik z lat 1941–1944. Ed. J. Grabowski and Z. R. Grabowski. Warszawa 2007.

Zawadzki, A. W. Account recorded in 1946, quote from: Cywilna obrona Warszawy

Zeremba, Z. Wojna i konspiracja [first edition, London 1957]. Kraków 1991.

Żeromski, S. Charitas. Warszawa 1974.

Żywulska, K. Pusta woda. Warszawa 1963.

Secondary Sources

Addison, P. and J. A. Crang, eds. Firestorm. The Bombing of Dresden 1945. London 2006.

Akhmatova, Anna. The Complete Poems of Anna Akhmatova. Ed. Roberta Reeder. Trans. Judith Hemschemeyer. Zephyr Press 2000.

Andrzejewski, M. “Bombardowanie niemieckich miast w latach II wojny światowej przez brytyjskie i amerykańskie lotnictwo. Zarys problematyki,” Dzieje Najnowsze 4 (2007).

Ankersmit, F. R. “The Linguistic Turn: Literary Theory and Historical Theory.” In Historical Representation. Stanford: Stanford University Press 2001.

Ankersmit, F. R. Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studio z teorii historiografii. Ed. and intro. E. Domańska. Kraków 2004.

←339 | 340→

Ankersmit, F. R. “The Postmodernist ‘Privatization’ of the Past” [chapter 5]. In. Historical Representation. F. R. Ankersmit. Stanford: Stanford University Press 2001.

Ankersmit, F. R . “In Praise of Subjectivity.” In Historical Representation, 80.

Ankersmit, F. R. “Remembering the Holocaust: Mourning and Melancholia.” In Historical Representation. Stanford: Stanford University Press 2001.

Ankersmit, F. R . Sublime Historical Experience. Stanford: Stanford University Press 2005.

Antropologia śmierci. Myśl francuska. Selected and trans. by S. Cichowicz and J. M. Godzimirski. Warszawa 1993.

Applebaum, Anne. Gulag: A History. Anchor Books 2004.

Arendt, Hannah. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. Viking 1963.

Aries, Philippe. The Hour of Our Death: The Classic History of Western Attitudes toward Death over the Last One Thousand Years. Trans. Helen Weaver. Vintage 2008.

Arnheim, R. The Genesis of a Painting. Picasso’s Guernica. Berkeley 1973.

Augustine of Hippo, St. The City of God. Trans. Marcus Dods. Hendrickson Pub. 2009.

Bachelard, Gaston. The Psychoanalysis of Fire. Trans. Alan C. M. Ross. Beacon Press 1987.

Bachórz, J. “Karta z dziejów zdrowego rozsądku, czyli o fizjonomice w literaturze.” Teksty 2 (1976).

Bailey, R.H. and the editorial team of Time-Life Books. Wojna nad Europą. Trans. S. Kędzierski. Warszawa 2000.

Bakke, M. Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności. Poznań 2000.

Bakula, B. [review of Klemperer’s Language of the Third Reich: LTI]. Pamiętnik Literacki 4 (1985).

Baraniewski W. “Ideologia w architekturze Warszawy okresu realizmu socjalistycznego.” Rocznik Historii Sztuki 22 (1996).

Barthes, Roland. Camera Lucida: Reflections on Photography. Trans. Richard Howard. Hill & Wang 1980.

Bartoszewski, W. 1859 dni Warszawy. Kraków 1974.

Bataille, Georges. Inner Experience. Trans. Stuart Kendall. Albany: State University of New York Press 2014.

Bataille, Georges. Erotism: Death & Sensuality. Trans. Mary Dalwood. San Francisco: City Lights Books 1986.

←340 | 341→

Baudrillard, Jean. Symbolic Exchange and Death. Trans. Iain Hamilton Grant. Sage 1993.

Baudrillard, Jean. Modernity and the Holocaust. Cornell University Press 1989.

Bauman, Zygmunt. Mortality, Immortality and Other Life Strategies. Stanford: Stanford University Press.

Bazin, André. “The Ontology of the Photographic Image.” Trans. Hugh Gray, Film Quarterly 13, no.4 (Summer 1960), 4–9.

Benedyktowicz, Z. Portrety “obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.

Benn, Gottfried. “Negerbraut.” Gedichte. Reclam 1988.

Benn, Gottfried. “Little Aster.” Trans. Michael Hofmann. Poetry. March 2011.

Benn, Gottfried. “Beautiful Youth.” Trans. Michael Hofmann. Poetry. March 2011.

Bergander, Götz. Dresden im Luftkrieg: Vorgeschichte, Zerstörung, Folgen. 2nd updated edition. Weimar 1994 (1st edition, 1977).

Berger, John. About Looking. Vintage 1992.

Bernstein T. and A. Rutkowski. “Liczba ludności żydowskiej i obszar przez nią zamieszkiwany w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej.” Biuletyn ŻIH 26 (1958).

Bettelheim, Bruno. “The Ultimate Limit.” In Surviving and other Essays. New York 1979.

Blanchot, M. The Writing of the Disaster. Trans. A. Smock. New Edition. Lincoln; London 1995.

Bocian, M. Leksykon postaci biblijnych. Trans. from the German J. Zychowicz. Kraków 1995.

Bolecki, W. “Groteska, groteskowość.” In Słownik literatury polskiej XX wieku, zespół redakcyjny: A. Brodzka et al. Wrocław 1993.

Bolecki, W., E. Nawrocka, eds. Literackie reprezentacje doświadczenia. Warszawa 2007.

Bolecki, W., R. Nycz, eds. Narracja i tożsamość. Vol. I: Narracje w kulturze; Vol. II: Antropologiczne problemy literatury. Warszawa 2004.

Bourke, J. An Intimate History of Killing. Face-to-Face Killing in Twentieth-Century Warfare. London 2000.

Brach-Czaina, J. Szczeliny istnienia. Warszawa 1992.

Braudel, Fernand. Civilization and Capitalism, 15th-18th Century. Vol. 1: The Structures of Everyday Life. William Collins Sons & Company Limited 1981).

Braudel, Fernand. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. Vol. 2. Trans. Siân Reynolds. Berkeley: University of California Press 1996.

←341 | 342→

Bruner, E. M. “Experience and its Expressions.” In The Anthropology of Experience. Eds. V. W. Turner, E. M. Bruner, Urbana 1986.

Buras, P., ed. Spór o niemiecką pamięć. Debata Walser-Bubis. Intro. K. Wóycicki. Wrocław 1999.

Buruma, I. [review of Der Brand]. The Guardian. 22  November  2002.

Canetti, Elias. The Human Province. Seabury Press 1978.

Canetti, Elias. Crowds and Power. Farrar, Straus and Giroux 1984.

Celan, Paul. Selections. Ed. and intro. Pierre Joris. University of California Press 2005.

Cirlot, J. E. Słownik symboli. Trans. I. Kania. Kraków 2000.

Cohen, A. Talmud. Syntetyczny wykład na temat Talmudu i nauk rabinów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa. Trans. R. Gromadzka. Warszawa 2002.

Collier, C. The Body as Teacher: From Source of Knowledge to Object of Knowledge. http://www.bu.edu/wcp/Papers/Anth/AnthColl.htm (accessed 23  March  2018).

Curtius, Ernst Robert. European Literature and the Latin Middle Ages. Princeton University Press 2013.

Czermińska, M. Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie. Kraków 2000.

Dąbrowska, D. “Struktura i funkcje administracji żydowskiej w getcie łódzkim.” Biuletyn ŻIH 51 (1966), 46–50.

Delacroix, Eugène. The Journal of Eugène Delacroix. Trans. Walter Pach. New York: Crown Publishers 1948.

Delacroix, Eugène . Dziennik, część pierwsza (1822–1853). Wrocław 1968.

Delumeau, Jean. Sin and Fear: The Emergence of the Western Guilt Culture, 13th - 18th Centuries. Trans. Eric Nicholson. Palgrave Macmillan 1990.

Descartes, René. Discourse on Method and Meditations on First Philosophy. Trans. Donald A. Cress. Fourth Edition. Hackett Publishing 1998.

Didi-Huberman, Georges. Images in Spite of All: Four Photographs from Auschwitz . Trans. Shane B. Lillis. University of Chicago Press 2012.

Dobrzyńska, T. Tekst. Próba syntezy. Warszawa 1993.

Domańska E. “Doświadczenie jako kategoria badawcza i polityczna we współczesnej anglo-amerykańskiej refleksji o przeszłości.” In Nowoczesność jako doświadczenie: dyscypliny – paradygmaty – dyskursy. Eds. A. Zeidler-Janiszewska, R. Nycz. Warszawa 2008.

Domańska E. “Miejsce Franka Ankersmita w narratywistycznej filozofii historii.” In Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Ed. E. Domańska. Kraków 2004.

←342 | 343→

Domańska E. Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. 2nd edition, expanded and updated. Poznań 2005.

Domańska E. “Nekrokracja.” Konteksty 1–2 (2004).

Drozdowski, M. M. Starzyński: legionista, polityk gospodarczy, prezydent Warszawy. Warszawa 2006.

Dyer, G. War. Toronto 2004.

Dzieje Miejskich Zakładów Komunikacyjnych podczas wojny i okupacji w latach 1939 -1945, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Zbiór Rękopisów, sygn. 76.

Easthope, A. “Holokaust i niemożność przedstawienia.” Trans. M. Pietrzak-Merta. Res Publica Nowa 11 (1997).

Eksteins, Modris. “Rites of War.” In Eksteins. Rites of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age. Boston, New York: Houghton Mifflin 1989.

Eliade, M., ed. The Encyclopedia of Religion. Vol. XII. New York 1987.

Engelking, B. “Czas przestał dla mnie istnieć…”. Analiza doświadczenia czasu sytuacji ostatecznej. Warszawa 1996.

Engelking, B. and J. Leociak. Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Warszawa 2001.

Estreicher, K. Historia sztuki w zarysie, Warszawa; Kraków 1977.

Ewangelia według św. Jana. Wstęp - przekład z oryginału – komentarz. Ed. Father L. Stachowiak. Poznań; Warszawa 1975.

Felman, S. “The Return of the Voice: Claude Lanzmann’s ‘Shoah’.” In Testimonies: Crisis of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. Eds. S. Felman and D. Laub. New York 1992.

Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Część I: Audiowizualność w kulturze: wprowadzenie. Część II: Film w kulturze. Ed. S. Kuśmierczyk Warszawa 2002.

Fleming, M. “Genocide and the Body Politic in the Time of Modernity.” In The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective. Eds. R. Gellately and B. Kieman. New York 2003, 98–99.

Forstner, D. Świat symboliki chrześcijańskiej. Trans. W. Zarzewska et al. Warszawa 1990.

Foucault, Michel. The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception. Vintage 1994.

Friedlander, S. “The ‘Final Solution’: On the Unease in Historical Interpretation.” In Friedlander, Memory, History, and the Extermination of the Jews of Europe. Bloomington 1993.

Friedrich, J. The Fire. The Bombing of Germany 1940–1945. Trans. A. Brown. New York 2008.

←343 | 344→

Fujimoto M. “The Great Tokyo Raid ‘Scorched and Boiled and Baked to Death’.” The Japan Times, 13  March  2005.

Fussell, Paul. The Great War and Modern Memory. Oxford University Press 2000.

Gadamer, Hans-Georg. Truth and Method. Second, Revised Edition. Trans. revised by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. New York: Continuum 1993.

Garrett S.A. Ethics and Airpower in World War II. The British Bombing of German Cities. New York 1997.

Gellately, R. and B. Kiernan, eds. The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective. New York 2003.

Gennep, Arnold van. The Rites of Passage: A Classic Study of Cultural Celebrations. Trans. Monika B. Vizedon and Gabrielle L. Caffee. University of Chicago Press 1961.

Gigliotti S. “Unspeakable Pasts as Limit Events: The Holocaust, Genocide, and the Stolen Generations.” Australian Journal of Politics & History 49 no. 2 (June 2003).

Gillies, Sir Harold D. Plastic Surgery of the Face, based on selected cases of war injures of the face, including burns, with original illustrations. London 1920.

Glover, J. Humanity. A Moral History of the Twentieth Century. London 2001.

Głowacka, D. “ ‘Jak echo bez źródła’. Podmiotowość jako dawanie świadectwa a literatura Holokaustu.” Teksty Drugie 6 (2003).

Głowiński, M. and T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Ed. J. Sławiński. Wrocław 1998, entry “Metonimia,” 308.

Głowiński, M. “Labirynt, przestrzeń obcości.” In Mity przebrane. Dionizos. Narcyz. Prometeusz. Marcholt. Labirynt. Kraków 1990.

Goldberg, V. The Power of Photography. How Photographs Changed Our Lives. New York 1991.

Gourevitch, Philip. We Wish to Inform You That Tomorrow We Will be Killed with Our Families: Stories from Rwanda. Picador 1999.

Graves, Robert. Good-Bye to All That: An Autobiography. Vintage 1958.

Grayling, A. C. Among the Dead Cities. The History and Moral Legacy of the WWII Bombing of Civilians in Germany and Japan. New York 2006.

Greimas, A. J. “Ku semiotyce topologicznej.” In E. Leach, A. J. Greimas. Rytuał i narracja. Trans. M. Buchowski, A. Grzegorczyk, E. Umińska-Plisenko. Warszawa 1989.

Grynberg, H. “Nowoczesne wielkie zło.” Res Publika Nowa 5 (1994).

←344 | 345→

Grzelak, Cz., ed. Warszawa we wrześniu 1939 roku. Obrona i życie codzienne. Warszawa 2004.

Guriewicz, A. “Boska Komedia przed Dantem.” In Guriewicz. Problemy średniowiecznej kultury ludowej. Trans. Z. Dobrzyniecki. Warszawa 1987.

Gutschow, N. and B. Klain. Zagłada i utopia. Urbanistyka Warszawy w latach 1939–1945. Warszawa 1995.

Harding, L. “Germany’s Forgotten Victims.” The Guardian. 22  October  2003.

Harris, W. B. France, Spain and the Rif. London 1927.

Harrison, R.P. The Dominion of the Death. Chicago 2003.

Haska, A. “Jestem Żydem, chcę wejść”. Hotel Polski w Warszawie, 1943. Warszawa 2006.

Hazard, Paul. European Thought in the Eighteenth Century: From Montesquieu to Lessing. Peter Smith 1973.

Herbert, Zbigniew. “Apollo and Marsyas.” Trans. Czesław Miłosz and Peter Dale Scott. Selected Poems. Ecco 1986.

Herbert, Zbigniew. “Labyrinth on the Sea/Acropolis.” In The Collected Prose, 1948–1998. Ed. and intro. Alissa Valles. Preface by Charles Simic. Ecco 2010.

Herling-Grudziński, G. “Kronikarz piekła.” Kultura 11 (1962).

Hilberg, Raul. The Destruction of the European Jews. Holmes & Meier 1985.

The History of Judicial Hanging in Britain, http://www.richard.clark32.btintemet.co.uk/hangingl.html (accessed 25  May  2008).

Holden W. Shell Shock. London 1998.

Holgate, M. and I. D. Waugh. The Man They Could Not Hang: The True Story of John Lee. Stroud, Gloucestershire 2005.

Homer. The Iliad of Homer. Trans. William Cowper. CreateSpace Independent Publishing Platform 2018.

Homer. The Odyssey. Trans. Emily Wilson. Norton 2017.

Hordo, L. “Przestrzeń żydowskiego cmentarza.” In Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość w Europie Środkowej około 1900. Eds. K. Grodziska, J. Purchła. Kraków 2002.

Huet, M. H. Monstrous Imagination. Cambridge, MA; London 1993.

Hutter, Mark. Experiencing Cities. Routledge 2016.

Innes, B. Granice śmierci. Trans. M. Bernacki, E. Krzak-Ćwiertnia. Warszawa 1999.

Irving, David. Apocalypse 1945: The Destruction of Dresden. Focal Point Publications 2007.

←345 | 346→

Jałowiecki, B. “Proces waloryzacji przestrzeni miejskiej.” In Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej. Ed. Z. Pióro. Warszawa 1982.

Janion, M. Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne, Warszawa 1984.

Janion, M. Gorączka romantyczna. Warszawa 1975.

Janion, M, S. Rosiek, eds. Maski. Vol. II. Gdańsk 1986.

Janion, M. Płacz generała. Eseje o wojnie. Warszawa 1998.

Janion, M. Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa. Kraków 1979.

Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Warszawa 1978.

Janion, M. Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa 1990.

Janz, Rolf-Peter. “Zum Tabu des Antisemitismus: Die Kontroversen um Martin Walser und Günther Grass.” Zeitschrift für interkulturelle Germanistik: 7, nr. 1. (Jahrgang, 2016).

Jaspers, K. “Sytuacje graniczne,” in Rudziński, Jaspers. Warszawa 1978.

Jay, Martin. “The Limits of Limit-Experience: Bataille and Foucault.” Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory 2 (1995).

Jay, Martin. Songs of Experience: Modern American and European Variations on a Universal Theme. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press 2005.

Jennings, L. B. “Termin ‘groteska’.” Trans. B. Fedewicz. Pamiętnik Literacki (1979), z. 4.

Kamiński, L. “Romantyzm i polityka dwudziestolecia.” In Problemy polskiego romantyzmu. Seria trzecia. Ed. M. Żmigrodzka. Wroclaw 1981.

Kayser, Wolfgang Johannes. The Grotesque in Art and Literature. Columbia University Press, 1981.

Kayser, Wolfgang Johannes. “Próba określenia istoty groteskowości.” Trans. R. Handle. Pamiętnik Literacki 4 (1979), 276–277.

Kemp, Martin and Marina Wallace, eds. Spectacular Bodies. The Art and Science of the Human Body from Leonardo to Now. London 2000.

Kershaw, Ian. Hitler: 1889–1936 Hubris. W. W. Norton & Company 2000.

Kershaw, Ian. Hitler: 1936–1945. Norton & Company 2001.

Kępiński, A. “Twarz i ręka,” Teksty 2 (1977).

Koff, Clea. The Bone Woman: A Forensic Anthropologist’s Search for Truth in the Mass Graves of Rwanda, Bosnia, Croatia, and Kosovo. Random House Trade Paperbacks 2005.

Konecki, T. Stalingrad 1942–43. Warszawa 2007.

←346 | 347→

“Konteksty. Polska sztuka ludowa. Antropologia kultury – etnografia- sztuka” (1992) nr 3–4; (1997) nr 3–4 [devoted to visual anthropology].

Kopka, B. Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa. Warszawa 2007.

Kortko, D. and M. Nycz. “Spacer po bastionie Auschwitz.” In “Magazyn,” a weekly supplement to Gazeta Wyborcza 19 (13  May  1999), 6–10.

Kossoy, E. “Chybiona parada. Dzieje pewnej fotografii.” Zeszyty Historyczne, nr. 149.

Kowalczykowa, A. Pejzaż romantyczny. Kraków 1982.

Kracik, J. Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy. Kraków 1991.

Kragen, W. “Kronika dni wrześniowych.” Odrodzenie 36 (1946).

Kristeva, Julia. Powers of Horror: An Essay on Abjection. Trans. Leon Roudiez. Columbia University Press 1982.

Krokiewicz, A. Moralność Homera i etyka Hezjoda. Warszawa 1959.

Krzemień-Ojak, S. Vico. Warszawa 1971.

Kunert, A. K. “Obrońca honoru stolicy.” Kierunki. 8  September  1985 (R. 30), no. 30.

Kwiatkowski, M. J. Wrzesień 1939 w warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia. Warszawa 1984.

LaCapra, D. “Approaching Limit Events. Siting Agamben.” In Giorgio Agamben. Sovereignty and Life. Eds. M. Calarco, S. DeCardi. Stanford 2007.

LaCapra, D. History and Memory After Auschwitz. Ithaca, New York 1998.

LaCapra, D. Representing the Holocaust. History, Theory, Trauma. Ithaca; London 1996.

LaCapra, D. Writing History, Writing Trauma. Baltimore; London 2001.

Lang, B., ed. Writing and the Holocaust. New York 1988.

Laub, D. “Zdarzenie bez świadka: prawda, świadectwo oraz ocalenie.” Teksty Drugie 5 (2007).

Le Goff, J. The Medieval Imagination. Trans. Arthur Goldhammer. Chicago; London: University of Chicago Press, 1988.

Leeuw, Gerardus Van der. Religion in Essence and Manifestation. Trans. Ninian Smart and John Evan Turner. Princeton University Press 2014.

Lem, S. Prowokacja. Kraków 1984.

Leociak, Jacek. “Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad zagładą Żydów. (Rekonesans metodologiczny),” Zagłada Żydów. Studia i materiały 1 (2005).

←347 | 348→

Leociak, Jacek. Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego). Wrocław 1997.

Leon-Dufour, X., ed. Słownik teologii biblijnej. Trans. K. Romaniuk. Poznań; Warszawa 1985.

Leszczyński, D. “Foucault, Kartezjusz, szaleństwo.” Nowa Krytyka 14 (2004).

Levi, Primo. The Drowned and the Saved. Trans. Raymond Rosenthal. Simon & Schuster 1986.

Levin, J. and D. Uziel. “Ordinary Men, Extraordinary Photos.” Yad Vashem Studies XXVI (1998)

Lewis, T. Moonlight Sonata. The Coventry Blitz, 14/15  November  1940 (Coventry 1990).

Ligęza, W. Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych. Kraków 1998.

Lindqvist, Sven. A History of Bombing. Trans. Linda Haverty Rugg. The New Press 2001.

Lis-Turlejska, M. Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa, terapia. Warszawa 2002.

Lucan. Pharsalia. Trans. and intro. Jane Wilson Joyce. Cornell University Press 1993.

Lurker, M. Słownik obrazów i symboli biblijnych. Trans. K. Romaniuk. Poznań 1989.

Lyotard, Jean-Francois. “Answering the Question: What Is Postmodernism?” The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Trans. Regis Durand. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984, 71–82.

Lyotard, Jean-Francois. The Differend; Phrases in Dispute. Trans. G. Van Den Abbeele. Minneapolis 1996, 32–33, 56–58.

Mack J. and S. Humphries. London at War. The Making of Modern London 1939–1945. London 1985.

Mandelstam, Osip. “The Age.” The Selected Poems of Osip Mandelstam. Trans. Clarence Brown and W. S. Merwin. NYRB Classics, 2004.

Manvell, Roger and Heinrich Fraenkel. Doctor Goebbels: His Life and Death. Skyhorse Publishing 2010.

Mark B. [introduction to]: The Report of Jürgen Stroop Concerning the Uprising in the Ghetto of Warsaw and the Liquidation of the Jewish Residential Area. Warsaw 1958.

Markowski, M. P. and R. Nycz, eds. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Kraków 2006.

Markowski, M. P. and R. Nycz. Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999.

←348 | 349→

Marrus, Michael Robert. The Holocaust in History. University Press of New England, 1987.

Matuszewski, K. “Wstęp” in Bataille, G. Doświadczenie wewnętrzne. Trans. O. Hedemann. Warszawa 1998.

McKee, Alexander. Dresden 1945: The Devil’s Tinderbox. London: Souvenir Press.

Micale, M. S. and P. Lerner, eds. Traumatic Pasts: History, Psychiatry, and Trauma in the Modern Age, 1870–1930 (Cambridge Studies in the History of Medicine). New York 2001.

Michalski, K. Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa 1978.

Middlebrook, M. The Battle of Hamburg. Allied Bomber Forces against a German City in 1943. London 1984.

Mikulski, J. Medycyna hitlerowska w służbie III Rzeszy. Warszawa 1981.

Milchman, Alan and Alan Rosenberg, eds. Postmodernism and the Holocaust. Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1998.

________. Experiments in Thinking the Holocaust. Palgrave Macmillan Limited 2006.

Miłosz, Czesław. “Traktat poetycki.” In Wiersze wybrane. Warszawa 1980.

Morris, L., ed. Henry Tonks and the Art of Pure Drawing. Norwich 1985.

Mumford, L. The City in History. New York 1961.

Musgrove, G. Operation Gomorrah. The Hamburg Firestorm Raids. London; New York; Sydney 1981.

Nancy, Jean-Luc. The Ground of the Image. Fordham Univ. Press 2005.

Nancy, Jean-Luc. “Zakazana reprezentacja.” Trans. A. Dziadek. Teksty Drugie 5 (2004).

Neillands, R. The Bomber War. The Allied Air Offensive Against Nazi Germany. New York 2005.

Nola, A. M. di, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby. Ed. M. Woźniak. Trans. J. Korecka et al. Kraków 2006.

Nycz, R. and A. Zeidler-Janiszewska, eds. Nowoczesność jako doświadczenie. Kraków 2006.

Nycz, R. “Kulturowa natura. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego,” Teksty Drugie 5 (2001).

Nycz, R. “Literatura nowoczesna wobec doświadczenia.” In Literackie reprezentacje doświadczenia. Eds. W. Bolecki, E. Nawrocka. Warszawa 2007.

Nycz, R. “O nowoczesności jako doświadczeniu. Uwagi na wstępie.” In Nowoczesność jako doświadczenie. Ed. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska. Kraków 2006.

←349 | 350→

Nycz, R. O przedmiocie studiów literackich dziś. Teksty Drugie, no. 1–2 (2005).

Nycz, R. Tekstowy świat. Poststrukturalizm i wiedza o literaturze. Warszawa 1993.

Nyiszli, Miklos. Auschwitz: A Doctor’s Eyewitness Account. Trans. Richard Sevear and Tibere Kremer. Penguin Modern Classics 2012.

Oakeshott, Michael. Experience and Its Modes. Cambridge: The University Press 1978.

Olechnicki, K. Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa 2003.

Olivier, K. “Witnessing and Testimony.” Parallax 11 (2004).

Otto, Rudolf. The Idea of the Holy. Trans. John W. Harvey. Oxford University Press 1936.

Owen, Wilfred. The Collected Poems of Wilfred Owen. Ed. C. Day Lewis. New Directions Book 1965.

Patkaniowska, D. “Legenda literacka Stefana Starzyńskiego.” Pamięć września. Ed. A. Brodzka. Biuletyn Polonistyczny 1990, z. 3–4.

Pawełczyńska, A. Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia Warszawa 1995.

Pick, D. War Machine, The Rationalization of Slaughter in the Modern Age. New Haven, London 1993.

Piekałkiewicz, J. Kalendarium wydarzeń II wojny światowej. Trans. P. Seydak et al. 2nd edition. Janki k. Warszawy 1999.

Pięciak, W. “Drezno, akt oskarżenia.” „Rzeczpospolita” 22–23 lutego 2003.

Pięciak, W. “Naród ofiar.” Rzeczpospolita. 2  August  2003.

Pięciak, W. Niemiecka pamięć. Współczesne spory w Niemczech o miejsce III Rzeszy w historii, polityce i tożsamości (1989–2001). Kraków 2002.

Pięciak, W. “Requiem dla miasta Drezna.” In Pięciak, Jak obalano mur. Niemcy 1988–96. Kraków 1996.

Plato. Republic. Ed. C. D. C. Reeve. Trans. G. M. A. Grube. Hackett Publishing Company, Inc., 2nd edition 1992.

Płuciennik, J. Retoryka wzniosłości w dziele literackim. Kraków 2000.

Pope, A. [compiled by]. Memories of the Blitz. The People’s Story of the Bombing of Canterbury, 1st June 1942. Canterbury 1992.

Radomski, A. “Pojęcie doświadczenia we współczesnej refleksji humanistycznej i w historiografii – jego zmiana jako rezultat przeobrażeń kulturowych w świecie współczesnym.” Historyka 29 (1999).

Rhodes, R. Mistrzowie śmierci. Einsatzgruppen. Trans. M. Urbański. Warszawa 2007.

←350 | 351→

Robin, M.-M. 100 Historic Photos of the 20th Century. Köln 1999.

Rodak, P. Dziennik osobisty: praktyka, materialność, tekst.” Przegląd Kulturoznawczy 1 (2006).

Rodak, P. “Wojna i zapis (o dziennikach wojennych).” Teksty Drugie 6 (2005).

Rouillé, A. Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Trans. O. Hedemann. Kraków 2007.

Ruby, J. Secure the Shadow. Death and Photography in America. London 1995.

Rudziński, P. Jaspers. Warszawa 1978.

Ruffié, J. and J. Ch. Sournia. Historia epidemii. Od dżumy do AIDS. Trans. B. A. Matusiak. Warszawa 1996.

Sakowska, R. Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Z dziejów Żydów w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej: październik 1939 – marzec 1943, second, updated and expanded edition. Warszawa 1993.

Scarry, Elaine. The Body in Pain. The Making and Unmaking of the World. New York: Oxford 1985.

Schafft, Gretchen E. From Racism to Genocide: Anthropology in the Third Reich. University of Illinois Press 2007.

Schwarberg, G. In the Ghetto of Warsaw. Heinrich Jöst’s Photographs. Göttingen 2001.

Sebald W. G. On the Natural History of Destruction. Trans. A. Bell. New York 2003.

Sennett, Richard. Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization. New York; London 1994.

Shakespeare, William. Titus Andronicus. Ed. Jonathan Bate. The Arden Shakespeare. 2nd edition, 2018.

Shaw, M. War & Genocide. Organized Killing in Modern Society. Cambridge; Malden 2003.

Siemieński, L. Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie. Poznań 1845.

Sikora, S. Fotografia. Między dokumentem a symbolem. Izabelin 2004.

Skarga, B. “Doświadczenie.” In Skarga, Kwintet metafizyczny. Kraków 2005.

Sofsky, Wolfgang. Traktat o przemocy. Trans. M. Adamski. Wrocław 1999.

Sofsky, Wolfgang. Violence: Terrorism, Genocide, War. Granta, 2003.

Sontag, Susan. Illness as Metaphor and AIDS and its Metaphors. Picador 2001.

Sontag, Susan. On Photography. Picador 2001.

Sophocles. Trans. F. Storr. Vol. 1. W. Heinemann 1912.

Soulages, F. Estetyka fotografii. Strata i zysk. Trans. B. Mytych-Forajter, W. Forajter. Kraków 2007 (for the original, see Soulages, Esthétique de la photographie [Nathan Université, 1999]).

←351 | 352→

Steiner, G. W zamku Sinobrodego. Trans. O. Kubińska. Gdańsk 1993.

Stone, D. “Genocide as Transgression.” European Journal of Social Theory 1, no. 7 (2004), 48–49.

Stroop, Jürgen. The Report of Jürgen Stroop Concerning the Uprising in the Ghetto of Warsaw and the Liquidation of the Jewish Residential Area. Warsaw 1958.

Struk, Janina. Photographing the Holocaust: Interpretations of the Evidence. I. B. Tauris, 2004.

Strzelecki, J. “Próby świadectwa.” In Kontynuacje (2). Warszawa 1974.

Sujecki, J. “Druga śmierć miasta. Przyczyny i konsekwencje.” In Historyczne centrum Warszawy. Urbanistyka, architektura, problemy konserwatorskie. Ed. B. Wierzbicka. Warszawa 1998.

Szarota, T. Karuzela na placu Krasińskich. Studia i szkice z lat wojny i okupacji. Warszawa 2007.

Szarota, T. “Naloty na Warszawę podczas II wojny światowej,” Kronika Warszawy 3/4 (1993).

Szarota, T. Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne. Third Edition. Warszawa 1988.

Szczepański, M. S. “Z historii socjologii miasta i procesów urbanizacji. Ekologia klasyczna i konwencjonalne teorie urbanizacji.” In Problemy socjologii miasta. Ed. J. Wódz. Katowice 1984.

Sznajderman,M. Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS. Warszawa 1994.

Sztompka, P. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa 2006.

Szuchta, R. and P. Trojański. Holocaust Zrozumieć dlaczego. Warszawa 2003.

Święch, J. Pieśń niepodległa. Model poezji konspiracyjnej 1939–1945. Warszawa 1982.

Taylor, Frederick. Dresden: Tuesday 13  February  1945. Harper Perennial 2005.

Taylor, Frederick. The Berlin Wall. 13  August  19619  November  1989.London: Bloomsbury 2007.

Taylor R. R. The Word in Stone. The Role of Architecture in the National Socialist Ideology. Berkeley 1974.

Terraine J. The Great War. London 1999.

Thomas, Gordon and Max Morgan-Witts. The Day Guernica Died. London: Hodder and Stoughton 1975.

Thomas L.-V. Trup. Od biologii do antropologii. Trans. K. Kocjan. Łódź 1991.

Tomaszczuk, Z. Świadomość kadru. Szkice z estetyki fotografii. Września 2003.

Topolski, J. Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Warszawa 1996.

←352 | 353→

Trenkner, J. “Wieluń, czwarta czterdzieści.” Tygodnik Powszechny. 29  August  2008.

Trudi, T. Modernism, History and the First World War. Manchester; New York 1998.

Tuchman, Barbara W. The Guns of August. Presidio Press, 1962.

Ubertowska A. “Popioły i dyskursy. Zagłada i etyczny wymiar reprezentacji (od Adorna do Lyotarda).” In Ubertowska. Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu. Kraków 2007.

Unterman A. Żydzi. Wiara i życie. Trans. J. Zabierowski. Łódź 1989.

Uziel D. “Wehrmacht Propaganda Troops and the Jews.” Yad Vashem Studies XXIX (2001).

Vernant J.-P. “Śmierć grecka - śmierć o dwóch obliczach.” In Wymiary śmierci. Ed. and intro. S. Rosiek. Gdańsk 2002.

Vico, Giambattista. New Science. Trans. Dave Marsh. Penguin Classics 2000.

Virgil. The Aeneid. Trans. Robert Fagles. Penguin Classics 2008.

Vovelle, M. Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność. Trans. T. Swoboda et al. Gdańsk 2004.

Walser, M. “Przemyślenia przy pisaniu mowy na niedzielę.” In Spór o niemiecką pamięć. P. Buras, ed.

Walter, V. From Body Snatching to Bequeathing. http://www.quotesandsayings.com/findquoteframes.htm (accessed 25  May  2008).

Walton, K. L. “Transparent Pictures: On the Nature of Photographic Realism.” Critical Inquiry 11, no. 2 (1984).

Weber, John. Shearer’s Manual of Human Dissection. 8th Edition. McGraw-Hill Education/Medical, 1999.

Werner, A. Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów. Warszawa 1971.

Westwell, I. World War I Day by Day. Osceola 2001.

Wieczorkiewicz, A. Muzeum Ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia. Gdańsk 2000.

Winter, Denis. Death’s Men: Soldiers of the Great War. Penguin 2014.

Włodarczyk, W. Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950–1954. Paryż 1986.

Wójcik, W. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej. Katowice 1986.

[Ysabean, A.] Zasady fizyognomiki i frenologii. Wykład popularny o poznawaniu charakteru z rysów twarzy i kształtu głowy. Przez A. Ysabeau, profesor nauk przyrodniczych. Trans. W. Noskowski. Warszawa 1883.

Zeidler-Janiszewska, A. ed. Pisanie miasta – czytanie miasta. Poznań 1997.

←353 | 354→

Zelizer, B. Remembering to Forget: Holocaust Memory through the Camera’s Eyes. Chicago 1998.

Zimand, R. Diarysta Stefan Ż. Wrocław 1990.

Żółkiewski, S. Teksty kultury: studia. Warszawa 1988.

Żelazko, J. and A. Ossowski, eds. Wieluń 1 IX 1939. Łódź 2009.

←354 | 355→