Show Less
Open access

Displaced Memories

Remembering and Forgetting in Post-War Poland and Ukraine

Series:

Anna Wylegała

The book is a comparative case study of collective memory in two small communities situated on two Central-European borderlands. Despite different pre-war histories, Ukrainian Zhovkva (before 1939 Polish Żółkiew) and Polish Krzyż (before 1945 German Kreuz) were to share a common fate of many European localities, destroyed and rebuilt in a completely new shape. As a result of war, and post-war ethnic cleansing and displacement, they lost almost all of their pre-war inhabitants and were repopulated by new people. Based on more than 150 oral history interviews, the book describes the process of reconstruction of social microcosm, involving the reader in a journey through the lives of real people entangled in the dramatic historical events of the 20th century.

Show Summary Details

Index

A

Aberg, Martin 53, 353

Ahonen, Pertti 16, 353

Allworth, Edward 159, 370

Amar, Tarik Cyril 58, 73, 115, 214, 278, 353

Anders, Władysław 103

Anderson, Benedict 333, 353

Arkusha, Olena 268, 353

Assmann, Aleida 20, 24, 26, 95, 166, 207, 248, 249, 269, 353

Assmann, Jan 20, 26, 198, 281, 353

Assorodobraj, Nina 29, 353

B

Baltes, Paul 125, 363

Balynskyi, Ihor 73, 353

Bandera, Stepan 45, 73, 74, 98, 107, 140, 143, 272, 277, 278, 282, 283, 285, 321, 322

Barkan, Elazar 221, 359

Bar-On, Dan 33, 275, 365

Beck, Józef 205, 343

Bennett, Linda A. 34, 361

Berkhoff, Karel 57, 290, 354

Bernard-Donals, Michael 25, 231, 328, 354

Bernhard, Michael 298, 367

Bertaux, Daniel 28, 31, 354

Bhabha, Homi 24, 365

Bierut, Bolesław 67, 322

Biess, Frank 29, 91, 93, 354, 356, 369

Bilaniuk, Lada 75, 354

Bilewicz, Aleksandra 49, 357

Bilinsky, Yaroslav 53, 354

Bizeul, Yves 73, 366

Blacker, Uilleam 288, 324, 325, 354

Bociurkiw, Bohdan R. 123, 354

Bodnar, Halyna 53, 83, 153, 354

Bohr, Annette 159, 370

Borodziej, Włodzimierz 16, 354

Boski, Paweł 91, 147, 354, 362

Brandon, Ray 46, 354

Bremmer, Ian 143, 355

Brencz, Andrzej 61, 103, 106, 191, 355

Brodala, Marta 63, 355

Browning, Christopher R. 82, 355

Budrich, Barbara 28, 365

Bulzacki, Krzysztof 246, 367

Buryła, Sławomir 35, 356

C

Cała, Alina 209, 355

Cepic, Zdenko 105, 369

Chęciński, Sylwester 64, 81

Chumiński, Janusz 97, 355

Ciesielski, Stanisław 16, 355

Cole, Elizabeth A. 221, 359

Conway, Martin A. 249, 355

Corbin, Juliet 31, 355

Corni, Gustavo 16, 353

Czapigo, Dominik 345

Czaplicka, John 53, 353

Czarnuch, Zbigniew 62, 107, 180, 355

Czyżewski, Marek 25, 168, 355, 359

D

D’Amieri, Paul 143, 361

David-Fox, Michael 58, 353

Demshuk, Andriy 61, 166, 180, 355, 356

Denzin, Norman 27, 356

Desbois, Patrick 204, 356

←373 | 374→

Dmitrów, Edmund 183, 186, 356

Dobroszycki, Lucjan 214, 357

Domański, Emil 76

Dovhanyk, Ilia 54, 74, 322

Dyczok, Marta 33, 57, 356

E

Emerson, Robert M. 33, 371

Engelking, Barbara 27, 356

Erll, Astrid 18, 21, 24, 353, 356, 369

Etkind, Alexander 288, 324, 325, 354

F

Fedor, Julie 288, 320, 324, 325, 354, 360

Fedushchak, Inna 45, 365

Fehrenbach, Heide 93, 356

Feldman, Jackie 231, 356

Figes, Orlando 121, 356

Filipkowski, Piotr 35, 349, 350, 356

Finder, Gabriel N. 278, 356

Fogu, Claudio 28, 370

Forecki, Piotr 63, 360

Freud, Sigmund 24, 248

G

Gelles, Richard J. 34, 361

Gennep, Arnold van 100, 112

Gillis, John R. 282, 371

Gitelman, Zvi 143, 214, 357, 368

Giza-Poleszczuk, Anna 125, 362

Głowacka-Grajper, Małgorzata 16, 23, 49, 102, 155, 271, 281, 357

Gomułka, Władysław 81

Gordon, Milton M. 147

Grabowska, Mirosława 29, 30, 357

Grass, Günter 82

Greenspan, Henry 331, 357

Gross, Jan T. 45, 234, 357

Gruber, Ruth Ellen 229, 357

Grzymała-Kazłowska, Aleksandra 79, 357

Gurock, Jeffrey S. 214, 357

H

Hajda, Lubomyr 143, 368

Halabi, Samer 171, 363

Halbwachs, Maurice 17, 19, 20, 22, 26, 357

Halicka, Beata 60, 61, 92, 94, 103, 106, 164, 357

Hasyn, Oleksa 75, 322

Himka, John-Paul 58, 73, 143, 208, 357, 358, 368

Hirsch, Marianne 22, 358

Hirszowicz, Maria 208, 280, 358

Hnatiuk, Ola 240, 358

Hollz, Werner 139, 358

Holquist, Peter 58, 353

Hontar, Tamara 53

Hrachova, Sofiia 234

Hrycak, Jarosław (This is the same person as Hrytsak, Yaroslav, the spelling differs according to the language of publication) 40, 73, 214, 219, 234, 258, 268, 278, 353, 358

Hryciuk, Grzegorz 16, 358

Hrynevych, Vladyslav 57, 221, 299, 300, 358

Hrytsak, Yaroslav 40, 73, 214, 219, 234, 258, 268, 278, 353, 358

I

Inowlocki, Lena 28, 359

Ivanova, Elena 221, 359

J

Janowski, Maciej 20, 46, 47, 359

Jarymowicz, Maria 91, 147, 354, 362

Jasiak, Marek 51, 359

Jedlicki, Jerzy 20

←374 | 375→

Jilge, Wilfried 221, 359

Jolluck, Katherine R. 303, 359

K

Kansteiner, Wulf 28, 370

Kappeler, Andreas 214, 358

Karolczak, Kazimierz 40, 367

Kasianov, Georgii 72, 251, 277, 359

Kaźmierska, Kaja 21, 25, 27, 30, 149, 242, 359

Keleher, Serge 123, 360

Kerski, Basil 173, 360

Keryk, Myroslava 342, 343

Khmelnytsky, Bohdan 37, 56, 76, 239

Khromeychuk, Olesya 73, 274, 360

Kitsak, Volodymyr 53, 127, 360

Kochanowski, Jan 16, 353

Kochanowski, Jerzy 164, 360

Komański, Henryk 246, 367

Konończuk, Wojciech 269, 360

Konovalets, Yevhen 74, 75, 317, 320

Kończal, Kornelia 19, 360

Korzeniowski, Bartosz 63, 360

Kosiński, Krzysztof 65, 106, 360

Kowalewski, Marcin 196, 360

Kramer, Clara 52, 360

Kravchenko, Vladimir 299, 300, 360

Kravchuk, Robert. S. 143, 361

Krzemiński, Ireneusz 210, 258, 360

Kubiiovych, Volodymyr 40

Kubik, Jan 298, 367

Kulyk, Volodymyr 39, 46, 320, 360

Kura, Antoni 66, 361

Kurkowska-Budzan, Marta 33, 361

Kuzio, Taras 143, 361

Kwiatkowski, Piotr T. 28, 85, 89, 171, 184, 313, 331, 361, 363, 368

Kysla, Iulia 56, 361

L

LaCapra, Dominick 22, 361

Lajner, Zygmunt 211, 271

Landau-Czajka, Anna 202, 361

Larossa, Ralph 34, 361

Lebow, Richard Ned 28, 370

Lehmann, Rosa 201, 202, 233, 261

Lehrer, Erica 229, 361

Leiserowitz, Ruth 303, 365

Lemberg, Hans 16, 38, 354

Lewicka, Maria 88, 89, 154, 239, 246, 281, 361

Lisiecka, Anna 63, 355

Lowenthal, David 18, 82, 275, 361

Lower, Wendy 46, 354

Lytvyn, Mykola 47, 362

Łodziński, Sławomir 79, 357

Łukowski, Wojciech 14, 103, 362

M

Mach, Zdzisław 14, 79, 97, 100, 103, 112, 138, 158, 183, 362

Magocsi, Paul Robert 219, 358

Maier, Charles 329, 362

Makarchuk, Stepan 53

Makaro, Julita 95, 138, 362

Malewska-Peyre, Hanna 91, 147, 354, 362

Marchlewski, Julian 67, 322

Marody, Mirosława 125, 362

Marples, David R. 46, 52, 55, 72, 276, 278, 362

Martin, Alexander M. 58, 353

Maruszewski, Tomasz 187, 362

Mazepa, Ivan 76

Mazur, Zbigniew 14, 61, 62, 179, 191, 197, 355, 362, 369

McBride, Jared 47, 277, 362

Meinhof, Ulrike H. 139, 358

Melchior, Małgorzata 27, 324, 362

Michlic, Joanna 58, 357

Misiak, Władysław 97, 355

←375 | 376→

Moeller, Robert G. 29, 91, 93, 126, 354, 356, 366, 369

Molenda, Tomasz 42, 50, 117, 362

Moller, Sabine 82, 85, 173, 286, 302, 369

Morse, Janice M. 31, 169, 355

Motyka, Grzegorz 47, 51, 363

Mucha, Janusz 147, 363

Münch, Richard 125, 363

N

Nadler, Arie 171, 363

Narvselius, Eleonora 265, 335, 363

Nesterov, Piotr 59, 66, 74, 77, 323

Neymann, Elżbieta 208, 280, 358

Nijakowski, Lech M. 23, 28, 74, 171, 184, 194, 297, 310, 313, 320, 321, 329, 361, 363, 368

Nikolayenko, Olena 300, 363

Nitschke, Bernadetta 60, 62, 119, 363

Niżnik, Józef 107, 363

Nodzyński, Tomasz 60, 363

Noor, Masie 171, 363

Nowak, Jacek 249

Nowak, Kazimierz 30, 357

Nowicka, Ewa 30, 49, 114, 357, 364

Nünning, Ansgar 21, 24, 353

O

Olick, Jeffrey 19, 364

Olszański, Tadeusz 74, 277, 364

Osękowski, Czesław 96, 103, 125, 138, 364

Ossowski, Stanisław 159, 364

P

Paasche, Hans 69

Pakier, Małgorzata 72, 85, 359, 361

Pałka, Jarosław 345347

Park, Robert 147

Piłsudski, Józef 120

Piotrowski, Andrzej 25, 168, 355, 359

Platt, Jennifer 33, 364

Podolskyi, Anatolii 58, 216, 234, 364

Pohl, Dieter 46, 364

Popson, Nancy 72, 216, 364

Portelli, Alessandro 27, 364

Porter-Szucs, Brian 138, 364

Portnov, Andrii 250, 295, 318

Prusin, Alexander V. 278, 356

R

Rasevych, Vasyl 276, 364

Redlich, Shimon 17, 365

Renan, Ernest 24, 365

Richeson, Jennifer A. 171, 366

Ricoeur, Paul 2426, 365

Risch, William Jay 115, 365

Robbins, Joyce 19, 364

Rodak, Paweł 35, 356

Rodnienkova, Tetiana 341

Röger, Maren 173, 303, 362, 365

Rohdewald, Stefan 216, 229, 365

Rokuszewska-Pawełek, Alicja 25, 26, 168, 355, 359, 365

Romaniv, Oleh 45, 365

Romanow, Zenon 60, 365

Rosenthal, Gabriele 28, 30, 33, 275, 365

Rossoliński-Liebe, Grzegorz 73, 365, 366

Rotella, Katie N. 171, 366

Różewicz, Tadeusz 81

Rubin, David 249, 355

Ruchniewicz, Małgorzata 16, 358

Ruda, Oksana 238, 249, 346, 348, 350, 366

Rudling, Per Anders 73, 366

Rutten, Ellen 320, 360

Ruzikowski, Tadeusz 63, 355

←376 | 377→

S

Sakson, Andrzej 17, 60, 63, 64, 103, 108, 181, 183, 199, 365, 366, 368

Sapieha, Adam 322

Sapieha, Jan Kazimierz 41, 69, 191

Schor, Aleksander Sender 77, 229

Schulze, Rainer 16, 126, 353, 366

Schuman, Howard 28, 366

Schütze, Fritz 25, 87, 366

Schwarz, Klara 52, 232

Scott, Jacqueline 28, 366

Sereda, Viktoria 72, 267

Service, Hugo 61, 164, 367

Shevchenko, Taras 317

Shevel, Oxana 271, 298, 367

Shnabel, Nurit 171, 363

Siekierka, Szczepan 246, 367

Siljak, Ana 16, 51, 359, 368

Siudut, Grzegorz 40, 367

Skonieczny, Tomasz 66, 367

Smarzowski, Wojciech 269

Smelser, Neil 125, 363

Sniegon, Tomas 193, 367

Snyder, Timothy 15, 38, 58, 367

Solchanyk, Roman 143, 367, 368

Sosnowska, Danuta 38, 368

Stark, Tamar 16, 353

Steinbach, Erika 171

Stelzl-Marx, Barbara 16, 353

Struve, Kai 221, 359

Stryjek, Tomasz 72, 277, 368

Sudnik, Bronisław 71, 368

Sułek, Antoni 30, 357

Szacka, Barbara 28, 171, 184, 311313, 361, 363, 368

Szarota, Tomasz 184, 368

Szaynok, Bożena 16, 358

Szczęśliwy, Paweł 37

Szpociński, Andrzej 28, 30, 171, 184, 313, 361, 363, 364, 368

Świerczewski, Karol 67

T

Taffet, Gerszon 40, 46, 368

Tarkowska, Elżbieta 88, 368

Ther, Philipp 16, 51, 106, 117, 277, 359, 368

Thomas, William 27, 368

Thompson, Paul 28, 354

Thum, Gregor 61, 368

Tilmans, Karin 17, 370

Tomczak, Maria 63, 129, 368

Törnquist-Plewa, Barbara 194, 335, 363, 367

Traba, Robert 17, 69, 153, 214, 268, 358, 366, 368

Trojański, Piotr 40, 369

Trosiak, Cezary 179, 369

Tschuggnall, Karoline 28, 82, 85, 173, 207, 286, 302, 369

Turchyn, Andrii 40, 369

Tyszkiewicz, Jakub 105, 169, 369

U

Urban, Thomas 15, 369

V

Vree, Frank van 17, 370

Vronska, Tamara 55, 369

W

Wangler, Alexandra 104, 154, 369

Wawruch, Krzysztof 197, 362

Wawrzyniak, Joanna 19, 72, 85, 359, 360, 361

Weiner, Amir 54, 369

Welzer, Harald 20, 21, 28, 81, 82, 85, 173, 207, 286, 302, 369

Wicki, Bernhard 82

Wierling, Dorothee 29, 369

Wilson, Andrew 159, 276, 370

Winter, Jay 17, 18, 22, 24, 370

Włodarek, Jan 27, 30, 356, 365

Wojnowski, Zbigniew 56, 370

←377 | 378→

Wolfe, Thomas C. 28, 370

Wolff-Powęska, Anna 63, 64, 360, 366

Wybicki, Józef 67

Wyder, Grzegorz 60, 363

Wyka, Anna 30, 357

Wylegała, Anna 33, 275, 282, 294, 360, 370

Wylegała, Teresa 345, 346, 349352

Y

Yakovenko, Natalia 240, 267, 370

Yanukovych, Viktor 73, 300

Yekelchyk, Serhy 56, 370

Yushchenko, Viktor 73, 277, 278, 297

Z

Zaremba, Marcin 94, 98, 138, 302, 370

Zarycki, Tomasz 16, 371

Zashkilniak, Leonid 72, 238, 250, 267, 268, 276, 353, 364, 366, 371

Zerubavel, Yael 282, 371

Zinn, Maxine Baca 33, 371

Ziółkowski, Marek 25, 27, 30, 311, 356, 365, 371

Znaniecki, Florian 27, 368

Zvereva, Vera 320, 360

Żaliński, Henryk 40, 367

Żbikowski, Andrzej 16, 358

Żółkiewski, Stanisław 37, 38, 58, 239, 258, 267, 323, 335

←378 | 379→