Show Less
Restricted access

Die Kontrolldichte der Normenkontrolle in Skandinavien aus deutscher Sicht

Eine rechtsvergleichende Untersuchung der richterlichen Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen in Dänemark, Norwegen und Schweden

Series:

Robert Kessel

Diese Arbeit untersucht das Ausmaß der gerichtlichen Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen in Dänemark, Deutschland, Norwegen und Schweden. Es wird zunächst aufgezeigt, dass die Kontrollintensität des richterlichen Prüfungsrechts in Skandinavien deutlich geringer ist als in Deutschland. Anschließend werden die Ursachen dieses Unterschieds beleuchtet. Angesprochen werden hierbei unter anderem das spezifische skandinavische Demokratie- und Politikverständnis und der rechtskulturelle Hintergrund des nordischen Normenkontrollmodells. Ein Blick auf das richterliche Prüfungsrecht der Weimarer Republik verdeutlicht, dass das skandinavische und das deutsche Rechtsverständnis früher näher beieinander lagen.
Boken innehåller en svensk sammanfattning.
The book contains an English summary.
Show Summary Details
Restricted access

Sammanfattning

ExtractI Skandinavien och Tyskland äger en kontroll av den lagstiftande makten genom rättsväsendets försorg rum. Denna kontroll sker i Norge redan sedan 1800-talet, i Danmark sedan första och i Sverige sedan andra hälften av 1900-talet. Lagprövningsrätten har i Tyskland, i motsats till Skandinavien, koncentrerats till en författningsdomstol (Bundesverfassungsgericht). I Danmark, Norge och Sverige kan däremot varje enskild domstol utöva normkontrollen och förklara lagar för grundlagsstridiga. Därmed liknar rättsinstitutet i sin skandinaviska utformning lagprövningsrätten under Weimarrepubliken, liksom dess nuvarande kvarleva: domstolarnas prövning av förkonstitutionella lagar (lagar stiftade före grundlagens ikraftträdande 1949).

Det föreligger tydliga skillnader mellan normkontrollen i Skandinavien och Bundesverfassungsgerichts prövning av författningsenlighet när det gäller hur kontrollprocessen är utformad. Medan domarna vid den tyska författningsdomstolen ofta oberoende av ett konkret rättsfall tar ställning till en lags författningsenlighet, sker prövningen i Skandinavien, bortsett från undantagsfall, endast i enskilda konkreta fall.

Även när det gäller de rättsliga följderna av normkontrollen skiljer sig den tyska och den skandinaviska kontrollmodellen åt. Den tyska författningsdomstolen å ena sidan kan allmängiltigt förkasta normer som strider mot författningen, medan domstolarna i Danmark, Norge och Sverige å andra sidan endast åsidosätter tillämpningen av en sådan föreskrift.

Både den tyska författningsdomstolen och de högsta domstolarna i...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.