Show Less
Open access

The Beginnings of Polish Musicology

Series:

Małgorzata Sieradz

The book presents the history of the only strictly scientific Polish musicological periodical Kwartalnik Muzyczny. It shows how the editorial board of the periodi-cal met with true approval and harsh criticism. The subject allows the author to present the beginnings of Polish musicology and its evolution through three epochs: the late partitioning period, the interwar period of Poland’s independ-ence, and the early years after the Second World War
Show Summary Details
Open access

Bibliography

Bibliography

Secondary Literature

50 lat ZKP50 lat Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 1995.
Adamowicz 1979Adamowicz Tadeusz ‘Materiały do Studiów i Dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką,’ in Rafał Marszałek (ed.), Polskie powojenne czasopiśmiennictwo artystyczne (Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979), 7–15.
Andrzejewski 1997Andrzejewski Jerzy, Simon Alicja, in PSB 37/4, vol. 155 (Warszawa-Kraków 1997), 518–520.
Bartkowski 2009Bartkowski Bolesław, ‘Julian Pulikowski (1908–1944),’ De Musica 7/8 (2009), 151–158.
Berwaldt 1980Berwaldt Jacek, ‘Kazimierz Sikorski,’ Magazyn Kulturalny 10/1 (1980), 44–45.
Bielawski 1997Bielawski Ludwik, ‘Kamieński Łucjan,’ in EM PWM, vol. 5 (Kraków 1997), 18.
Bielawski 2004Bielawski Ludwik, ‘Adolf Chybiński, twórca polskiej etnografii muzyczne,’ PRM 3 (2004), 213–218.
Bilica 2008Bilica Krzysztof, ‘W świetle pism,’ RM 52/22 (2008), 30–34.
Bogdany 1955Bogdany Wanda (ed.), Gazeta Muzyczna i Teatralna 1865–1866, Przegląd Muzyczny 1877 (= BPCM 4) (Kraków 1955).
Bogdany 1967Bogdany Wanda (ed.), Muzyka Polska 1934–39 (= BPCM 12) (Kraków 1967).
Bogdany 1976Bogdany Wanda (ed.), Muzyka 1950–1956 (= BPCM 15) (Kraków 1976).
Bogdany/MichałowskiBogdany Wanda, Michałowski Kornel (eds.), Ruch Muzyczny 1857–1862 (= BPCM 3) (Kraków 1957).
Boziewicz 1919Boziewicz Władysław, Polski kodeks honorowy (Kraków 1919).
Bristiger 1968Bristiger Michał, ‘Muzykologia i piśmiennictwo muzyczne w latach 1957–1963,’ in: Elżbieta Dziębowska (ed.), Polska współczesna kultura muzyczna 1944–1964 (Kraków 1968), 137–155.
←525 | 526→
Bristiger 1979Bristiger Michał, ‘Ruch Muzyczny – 1945–1949,’ in Rafał Marszałek (ed.), Polskie powojenne czasopiśmiennictwo artystyczne (Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979), 67–79.
Bristiger 2014Bristiger Michał, ‘Pamięć o Sewerynie Barbagu (1891–1944),’ http://www.demusica.pl/cmsimple/images/file/dm13_mbristiger1.pdf, access 13.04.2014.
Chechlińska 1977Chechlińska Zofia, ‘Ludwik Bronarski (1890–1975),’ Rocznik Chopinowski 10 (1977), 7–9.
Chechlińska 2000/1Chechlińska Zofia, ‘Józef Michał Chomiński (24 VIII 1906–20 II 1994),’ in Edward Krasiński et al. (ed.), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949–1999 (Warszawa 2000), 266–269.
Chechlińska 2000/2Chechlińska Zofia, ‘Miketta Janusz,’ in EM PWM, vol. 6 (Kraków 2000), 260.
Chechlińska/Guzy-Pasiakowa/Sieradz 2001Chechlińska Zofia, Guzy-Pasiakowa Jolanta, Sieradz Halina, ‘Kultura muzyczna Królestwa Polskiego (1815–1875),’ in Anna M. Drexler (ed.), Kultura miejska w Królestwie Polskim 1815–1875 (Warszawa 2001), 283306.
Chłopecki 2007Chłopecki Andrzej, ‘Karol Szymanowski i Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej 1923–1939,’ RM 51/26 (2007), 8–13.
Chmara Żaczkiewicz 2004Chmara-Żaczkiewicz Barbara, ‘Prosnak Jan,’ in EM PWM, vol. 8 (Kraków 2004), 216–217.
Chodkowski 1984Chodkowski Andrzej, ‘Dunicz Jan Józef,’ in EM PWM, vol. 2 (Kraków 1984), 478–479.
Chodkowski 1995Chodkowski Andrzej, ‘Na początku był Kraków,’ in 50 lat Związku Kompozytorów Polskich (Warszawa 1995), 39–47.
Chomiński 1953Chomiński Józef, ‘Adolf Chybiński,’ Muzyka [monthly] 4/3–4 (1953), 15–21.
Chomiński 1967Chomiński Józef, ‘Hieronim Feicht (1894–1967),’ Muzyka 12/1 (1967), 3–5.
Chomiński/Lissa 1957Chomiński Józef Michał, Lissa Zofia (eds.), Kultura muzyczna Polski Ludowej 1944–1955 (Kraków 1957).
Chybiński 1948Chybiński Adolf, ‘Jan Józef Dunicz (1910–1945),’ RM 4/8 (1948), 10–11.
←526 | 527→
Chylińska 1975Chylińska Teresa, ‘Tadeusz Ochlewski (22 IV 1894–26 II 1975),’ Muzyka 20/2 (1975), 3–4.
Chylińska 2002Chylińska Teresa, ‘Ochlewski Tadeusz,’ in EM PWM, vol. 7 (Kraków 2002), 134–136.
Czekanowska 2003Czekanowska Anna, ‘Adolf Chybiński jako pedagog i historyk,’ Musica Humana [Lviv] 1 (2003), 47–57.
Czekanowska 2004Czekanowska Anna, ‘O profesorze Adolfie Chybińskim i narodzinach polskiej muzykologii,’ PRM 3 (2004), 198–200.
Czekanowska 2005Czekanowska Anna, ‘Adolf Chybiński i jego polscy uczniowie na uniwersytetach we Lwowie i w Poznaniu,’ in Maciej Gołąb (ed.), Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy (Wrocław 2005), 119–129.
Dadak-Kozicka 2011Dadak-Kozicka J. Katarzyna, ‘Początek powojennej batalii o muzykę w świetle dokumentów z Walnych Zjazdów Związku Kompozytorów Polskich,’ PRM 9 (2011), 183–215.
Dahlig 1993Dahlig Piotr, ‘Julian Pulikowski i Akcja Zbierania Folkloru muzycznego w latach 1935–1939,’ Muzyka 38/ 3–4 (1993), 119–156.
Dahlig 2004Dahlig Piotr, ‘Pulikowski Julian’, in EM PWM, vol. 8 (Kraków 2004), 242.
Dahlig 2011Dahlig Piotr, ‘Julian Pulikowski (1908–1944): the Polish Leader in Comparative Musicology and Enthusiast of Folk Song Research,’ Musicology Today 9 (2011), 6573.
Dahlig 2012/1Dahlig Piotr, ‘Bronisława Wójcik-Keuprulian (1890–1938) – the First Union of Musicology and Chopin Research,’ Musicology Today 9 (2012), 74–80.
Dahlig 2012/2Dahlig Piotr, ‘Windakiewiczowa Helena,’ in EM PWM, vol. 12 (Kraków 2012), 204–205.
Dahlig 2012/3Dahlig Piotr, ‘Wójcik-Keuprulian Bronisława,’ in EM PWM, vol. 12 (Kraków 2012), 268–269.
Dąbrowski 1996Dąbrowski Florian, ‘Henryk Opieński. Materiały biograficzne i bibliograficzne,’ in Z dziejów kultury muzycznej Poznania (Poznań 1996).
Degen/Hübner 2006/1Degen Dorota, Hübner Piotr, ‘Instytucje naukowe, towarzystwa, biblioteki, wydawnictwa i ←527 | 528→czasopiśmiennictwo naukowe,’ in Urszula Jakubowska, Jerzy Myśliński (eds.), Humanistyka polska w latach 1945–1990 (Warszawa 2006), 39–63.
Degen/Hübner 2006/2Degen Dorota, Hübner Piotr, ‘Polityka naukowa władz Polski Ludowej w zakresie humanistyki (1945–1990),’ in Urszula Jakubowska, Jerzy Myśliński (eds.), Humanistyka polska w latach 1945–1990 (Warszawa 2006), 11–38.
Długońska 1991–92Długońska Barbara, ‘Rytel Piotr,’ in PSB, vol. 33 (Wrocław-Warszawa-Kraków 1991–92), 576–579.
Dmitrowicz/Sowa 2006–07Dmitrowicz Piotr, Sowa Andrzej, ‘Stromenger Karol,’ in PSB, vol. 44 (Warszawa, Kraków 2006–07), 360–363.
Draus 2007Draus Jan, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni (Kraków 2007).
Drobner 1951Drobner Mieczysław, ‘Prof. Stanisław Golachowski,’ Muzyka [monthly] 2/2 (1951), 49–50.
Drobner 1958Drobner Mieczysław, ‘Życie muzyczne w Polsce Ludowej 1944–1946,’ Muzyka 3/1–2 (1958), 112–121.
Drobner 1980Drobner Mieczysław, ‘Muzykologia krakowska’ in Mieczysław Drobner, Tadeusz Przybylski et al. (eds.), Kraków muzyczny 1918–1939 (Kraków 1980), 162–174.
Drożdżewska 2011Drożdżewska Agnieszka, ‘Otto Kinkeldey i narodziny wrocławskiej muzykologii,’ Muzyka 56/3 (2011), 5–26.
Drożdżewska 2012Drożdżewska Agnieszka, Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna – działalność naukowa – ruch koncertowy (Wrocław 2012).
Dunicz-Niwińska 2013Dunicz-Niwińska Helena, Drogi mojego życia. Wspomnienia skrzypaczki z Birkenau (Oświęcim 2013).
Duszyk/Dziębowska 1993Duszyk Krystyna, Dziębowska Elżbieta, ‘Jachimecki Zdzisław,’ in EM PWM, vol. 5 (Kraków 1993), 384–388.
Dybiec 1993Dybiec Julian, Polska Akademia Umiejętności 1872–1952 (Kraków 1993).
Dziadek 2002/1Dziadek Magdalena, Polska krytyka muzyczna w latach 1890–1914. Czasopisma i autorzy (Cieszyn 2002).
Dziadek 2002/2Dziadek Magdalena, Polska krytyka muzyczna w latach 1890–1914. Koncepcje i zagadnienia (Katowice 2002).
←528 | 529→
Dziadek 2004/1Dziadek Magdalena, ‘Adolfa Chybińskiego i Zdzisława Jachimeckiego droga do muzykologii uniwersyteckiej,’ PRM 3 (2004), 178–182.
Dziadek 2004/2Dziadek Magdalena, ‘Miejsce Śpiewaka Śląskiego w polskim czasopiśmiennictwie muzycznym,’ Śpiewak Śląski 43/2–3 (2004), 28–32.
Dziadek 2004/3Dziadek Magdalena, ‘Twórczość krytyczno-muzyczna Stefanii Łobaczewskiej,’ Muzyka 49/4 (2004), 87–110.
Dziadek 2005Dziadek Magdalena, ‘Młoda Polska muzyczna we Lwowie,’ Musica Galiciana 9 (2005), 92–102.
Dziadek 2011Dziadek Magdalena, Od Szkoły Dramatycznej do Uniwersytetu. Dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie 1810–2010, vol. 1 (Warszawa2011).
Dziadek 2016Dziadek Magdalena, ‘Wydział Muzykologiczny Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie w latach 1934–1938,’ in Dagmara Łopatowska-Romsvik, Aleksandra Patalas (eds.), Sto lat muzykologii polskiej. Historia – teraźniejszość – perspektywy (Kraków 2016), 104–112.
Dziębowska 1968/1Dziębowska Elżbieta (ed.), Polska współczesna kultura muzyczna 1944–1964 (Kraków 1968).
Dziębowska 1968/2Dziębowska Elżbieta, ‘Związki, towarzystwa, stowarzyszenia,’ in Elżbieta Dziębowska (ed.), Polska współczesna kultura muzyczna 1944–1964 (Kraków 1968).
Dziębowska 1979Dziębowska Elżbieta, ‘Profesor Zofii Lissy prace i zasługi,’ in Elżbieta Dziębowska, Zofia Helman et al. (eds.), Studia musicologica aesthetica, theoretica, historica (Kraków 1979), 7–10.
Dziębowska 1980Dziębowska Elżbieta, ‘Zofia Lissa (1908–1980),’ Muzyka 25/4 (1980), 9–13.
Dziębowska 1984Dziębowska Elżbieta, ‘Chomiński Józef Michał,’ in EM PWM, vol. 2 (Kraków 1984), 106–108.
Dziębowska 1987/1Dziębowska Elżbieta, ‘Badania naukowe uzykologii krakowskiej,’ in Elżbieta Dziębowska (ed.), Muzykologia krakowska 1911–1986 (Kraków 1987), 7–21.
Dziębowska 1987/2Dziębowska Elżbieta (ed.), Muzykologia krakowska 1911–1986 (Kraków 1987).
←529 | 530→
Dziębowska 1997/1Dziębowska Elżbieta, ‘Lissa Zofia,’ in EM PWM, vol. 5 (Kraków 1997), 368–370.
Dziębowska 1997/2Dziębowska Elżbieta, ‘Łobaczewska Stefania’, in EM PWM, vol. 5 (Kraków 1997), 466–469.
Dziębowska 2000Dziębowska Elżbieta, ‘Studia Muzykologiczne,’ in Edward Krasiński et al. (eds.), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949–1999 (Warszawa 2000), 186–187.
Dziębowska/Helman 1979Dziębowska Elżbieta, Helman Zofia et al. (eds.), Studia musicologica aesthetica, theoretica, historica (Kraków 1979).
Faryna-Paszkiewicz 2000Faryna-Paszkiewicz Hanna, ‘Materiały do Studiów i Dyskusji – Sztuka i Krytyka,’ in Edward Krasiński et al. (eds.), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949–1999 (Warszawa 2000), 176–178.
Fik 1991Fik Marta, Kultura polska po Jałcie, vol. 1–2 (Warszawa 1991).
Fojcik 1985/1986Fojcik Jan, ‘Monografia Śpiewaka miesięcznika literacko-muzycznego (1920–1948),’ Śpiewak Śląski 24–25/1–2 (1985/1986), 5–41.
Frączkiewicz 1967Frączkiewicz Aleksander, ‘Włodzimierz Poźniak (1904–1967),’ Muzyka 12/1 (1967), 6–7.
Fuks 1975Fuks Marian, ‘Mayzel Maurycy,’ in PSB, vol. 20/2 (Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975), 284–285.
Gajkowska 1991Gajkowska Cecylia, ‘Rosenzweig Józef,’ in PSB, vol. 32 (Kraków 1991), 78–79.
Gąsiorowska 2011Gąsiorowska Małgorzata, Kisielewski (Kraków 2011).
Gładysz 1981Gładysz Antoni, Oświata – kultura – nauka w latach 1947–1959 (Warszawa-Kraków 1981).
Golachowska 1952Golachowska Stanisława, ‘Archiwum Karola Szymanowskiego,’ Muzyka [monthly] 1952/3–4, 50–62.
Gołąb 1995/1Gołąb Maciej, Józef Koffler (Kraków 1995).
Gołąb 1995/2Gołąb Maciej, ‘Józef Michał Chomiński (1906–1994),’ Rocznik Chopinowski 21 (1995), 9–16.
Gołąb 1995/3Gołąb Maciej, ‘Ludwik Bronarski (1890–1975),’ Rocznik Chopinowski 21 (1995), 265–275.
←530 | 531→
Gołąb 1997Gołąb Maciej, ‘Koffler Józef,’ in EM PWM, vol. 5 (Kraków 1997), 129–133.
Gołąb 2000Gołąb Maciej, ‘Muzyka,’ in Edward Krasiński et al. (eds.), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949–1999 (Warszawa 2000), 178–181.
Gołąb 2005Gołąb Maciej (ed.), Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy (Wrocław 2005).
Gołąb 2007Gołąb Maciej, ‘Garść informacji o Józefie Kofflerze i jego rodzinie z ksiąg metrykalnych gminy żydowskiej w Stryju,’ Muzyka 52/2 (2007), 61–73.
Gołąb 2008Gołąb Maciej, Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii (Wrocław 2008).
Gołąb 2012Gołąb Maciej, ‘Początki muzykologii na uniwersytetach we Wrocławiu (1910) i we Lwowie (1912),’ Muzyka 57/4 (2012), 3–15.
Gołos 1981Gołos Jerzy, ‘Jeszcze o Henryku Opieńskim,’ RM 25/10 (1981), 16.
Harajda 1974Harajda Helena, ‘Akustyka w poznańskim ośrodku muzykologicznym,’ in 50-lecie powołania Katedry Muzykologii przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań 1974), 98–102.
Harajda 1997Harajda Helena, ‘Kwiek Marek,’ in EM PWM, vol. 5 (Kraków 1997), 255.
Harajda 1999Harajda Helena, ‘Akustyka na studiach muzykologicznych w Poznaniu,’ in Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska, Jan Stęszewski (eds.), Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974–1999. Tradycje, działalność i dokumentacja (Poznań 1999), 101–108.
Hass/WykazHass Ludwik, ‘Stanisława Małachowskiego-Łempickiego dorobek naukowy,’ http://www.wbc.poznan.pl/Content/96430/Hass%20uzupe%C5 %82nia%20Ma%C5 %82achowskiego.pdf, access 16.03.2014.
Helman 2002Helman Zofia, ‘Dwie koncepcje historiografii muzycznej w pierwszej połowie XX wieku,’ Muzyka 47/3–4 (2002), 115–127.
Helman 2007Helman Zofia, ‘Szymanowski Karol,’ in EM PWM, vol. 10 (Kraków 2007), 275–298.
←531 | 532→
Hrab 2005Hrab Uljana, ‘Adolf Chybiński i Lwowska Szkoła Muzykologiczna,’ in Maciej Gołąb (ed.), Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy (Wrocław 2005), 101–111.
Hrab 2007Hrab Uljana, ‘L’vivśka muzikologična škola Adol’fa Hibinśkogo âk cilicnij naukovo-doslidnij naprâm u pol’śkomu ta ukraïnśkomu muzikoznastvi,’ Musica Galiciana 10 (2007), 29–35.
Hrab 2009Hrab Uljana, Muzikologiâ âk universitetśka disciplina. L’vivśka muzikologična škola Adolfa Hibinśkogo (1912–1941) (L’viv 2009).
Hrab 2010Hrab Uljana, ‘Ukraińscy uczniowie Adolfa Chybińskiego we Lwowie,’ Musica Galiciana 12 (2010), 129–140.
Idaszak 1975Idaszak Danuta, ‘Bibliografia,’ in Zofia Lissa et al. (eds.), Opera musicologica Hieronymi Feicht, vol. 1 Studia nad muzyką polskiego średniowiecza (Kraków 1975), 22–39.
Idaszak 1987Idaszak Danuta, ‘Feicht Hieronim,’ in EM PWM, vol. 3 (Kraków 1987), 83–85.
Idzikowski 1963Idzikowski Mieczysław, ‘Bronisław Edward Sydow (1886–1952),’ RM 7/7 (1963), 12–14.
Jabłoński/Jasińska/StęszewskiMaciej Jabłoński, Danuta Jasińska, Jan Stęszewski (eds.), Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974–1999. Tradycje, działalność i dokumentacja (Poznań 1999).
Jakubowska/Myśliński 2006Urszula Jakubowska, Jerzy Myśliński (eds.), Humanistyka polska w latach 1945–1990 (Warszawa 2006).
Jarociński 1952Jarociński Stefan, ‘Adolf Chybiński,’ Przegląd Kulturalny 1/11 (1952), 3.
Jarociński 1955Jarociński Stefan (ed.), Antologia polskiej krytyki muzycznej XIX i XX wieku (Kraków 1955).
Jarociński 1957Jarociński Stefan, ‘Związki muzyczne,’ in Józef M. Chomiński, Zofia Lissa (eds.), Kultura muzyczna Polski Ludowej 1944–1955 (Kraków 1957), 53–57.
Jarociński 1959Jarociński Stefan, ‘Polskie czasopiśmiennictwo muzyczne w XIX I XX w. (do 1939 r.),’ Muzyka 4/1 (1959), 23–42.
←532 | 533→
Jarociński 1968Jarociński Stefan, ‘Muzykologia i piśmiennictwo muzyczne w latach 1945–1956,’ in Elżbieta Dziębowska (ed.), Polska współczesna kultura muzyczna 1944–1964 (Kraków 1968), 120–136.
Jarociński 1979Jarociński Stefan, ‘Muzyka 1950–1955. Czasopiśmiennictwo artystyczne Polski Ludowej,’ in Rafał Marszałek (ed.), Polskie powojenne czasopiśmiennictwo artystyczne (Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979), 80–86.
Jarociński 1984Jarociński Stefan, ‘Muzykologia a krytyka,’ in Irena Poniatowska et al. (eds.), Dzieło muzyczne. Historia – teoria – interpretacja (Kraków 1984), 147–152.
Jarowiecki 2003Jerzy Jarowiecki (ed.), Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, vol. 6/1–2 (Kraków 2003).
Jarowiecki/Góra 1994Jarowiecki Jerzy, Góra Barbara, Prasa lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym. Próba bibliografii (Kraków 1994).
Jarzębska 2004Jarzębska Alicja, ‘Profesor Zdzisław Jachimecki – założyciel krakowskiej muzykologii,’ PRM 3 (2004), 187–189.
Jasieński 2006Jasieński Jerzy, ‘Pamiątka sprzed siedemdziesięciu lat,’ RM 50/4 (2006), 32–33.
Jasinowski 2005Jasinowski Jurij, ‘Adolf Chybiński i jego ukraińscy uczniowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie,’ in Maciej Gołąb (ed.), Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy (Wrocław 2005), 113–118.
Jasińska 1979Jasińska Danuta, ‘Borrel Eugène Marie Valentin,’ in EM PWM, vol. 1 (Kraków 1979), 372.
Jędrzejczak 1981/1Jędrzejczak Wojciech, ‘Henryk Opieński 1870–1942, part I,’ RM 25/7 (1981), 4–6.
Jędrzejczak 1981/2Jędrzejczak Wojciech, ‘Henryk Opieński 1870–1942, part II,’ RM 25/8 (1981), 14–16.
Kaczyński 1963Kaczyński Tadeusz, ‘Młoda do ostatnich dni,’ RM 7/5 (1963), 6–7.
Kafel 1966Kafel Mieczysław, Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki (Warszawa 1966).
Kałamarz 2012Kałamarz Wojciech (ed.), Szkice do portretu Hieronima Feichta (Kraków 2012).
←533 | 534→
Kaniewska 1977Kaniewska Irena, ‘Skoczek Józef Stanisław,’ in PSB, vol. 38/1 (Warszawa-Kraków 1997), 206–207.
Kielanowska-Bronowicz/Michałowski 1963Kielanowska-Bronowicz Maria, Michałowski Kornel eds.), Kwartalnik Muzyczny 1911–1914, 1928–1933, 1948–1950. Polski Rocznik Muzykologiczny 1935–1936 (= BPCM 8) (Kraków 1963).
Kisielewski 1964Kisielewski Stefan, ‘O Bronisławie Rutkowskim,’ RM 1964 8/14, 4–5.
Kosińska 2009Kosińska Małgorzata, ‘Konstanty Regamey,’ https://culture.pl/pl/tworca/konstanty-constantin-regamey, access 25.06.2019, https://www.polmic.pl/index.php?option=com_mwosoby&id=667&litera=20&view=czlowiek&Itemid=5&lang=pl, access 25.06.2019.
Kosmanowa 2000Barbara Kosmanowa (ed.), Prasa dawna i współczesna, part 1 (Poznań 2000).
Kowalczyk/Jaraczewska-MockałłoKowalczyk Henryka, Jaraczewska-Mockałło Krystyna, Kazimierz Sikorski. Życie i twórczość. W 100-lecie urodzin Profesora (Warszawa 1995).
Krysmalska 1957Krysmalska Kornelia (introduction), in Ruch Muzyczny 1857–1862, Wanda Bogdany, Kornel Michałowski (eds.) (= BPCM 3) (Kraków 1957).
Lissa 1957Lissa Zofia, ‘Historia i teoria muzyki,’ in Józef M. Chomiński, Zofia Lissa (eds.), Kultura muzyczna Polski Ludowej 1944–1955 (Kraków 1957), 265–278.
Lissa 1963Lissa Zofia, ‘Wspomnienie o Stefanii Łobaczewskiej,’ RM 7/5 (1963), 3–5.
Lissa 1967Lissa Zofia, ‘Znaczenie Hieronima Feichta w polskiej muzykologii,’ RM 11/11 (1967), 3–5.
Lissa 1974Lissa Zofia, ‘Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1948–1974,’ Rocznik Uniwersytetu Warszawskiego 14 (1974), 91–104.
Lissa 1978Lissa Zofia, ‘Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1948–1974,’ in Adam Neuer (ed.), Z zagadnień muzykologii współczesnej (Warszawa 1978).
Lissa 1990Lissa Zofia, ‘Gużewski Adam,’ in PSB, vol. 32 (Wrocław-Kraków-Warszawa 1990), 198.
Madaj 1996Madaj Katarzyna, ‘Józef Koffler o muzyce współczesnej,’ Muzyka 41/2 (1996), 159–165.
←534 | 535→
Malinowski 2006Malinowski Władysław, ‘Socrealizm? Cóż to właściwie było? (Przyczynek do historii sacrum w sztuce),’ De Musica 1–3 (2006), 138–168.
Marek 1950Marek Tadeusz, ‘Prof. Dr Adolf Chybiński. (Z okazji 50-lecia pracy naukowej),’ Muzyka [monthly] 1/9 (1950), 71–72.
Markuszewski 2005Markuszewski Paweł, ‘Działalność Stefanii Łobaczewskiej we Lwowie,’ Musica Galiciana 9 (2005), 154–159.
Marszałek 1979Marszałek Rafał (ed.), Polskie powojenne czasopiśmiennictwo artystyczne (Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk 1979).
Mazepa 1995Mazepa Leszek, ‘Szkolnictwo muzyczne we Lwowie (XV–XX w.),’ in: Henryk W. Żaliński, Kazimierz Karolczak (eds.), Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura, vol. 1 Studia z dziejów Lwowa (Kraków 1995), 19–26.
Mazepa 2005Mazepa Leszek, ‘Poprzednicy Akademii Muzycznej we Lwowie,’ Musica Galiciana 9 (2005), 9–31.
Mazepa/Mazepa 2003Mazepa Leszek, Mazepa Teresa, Šlâh do Muzičnoï Akademìï u L’vovì: u dvoh tomach, vol. 1 Vìd dobi mìs’kih muzikantìv do Konservatorìï / Droga do Akademii Muzycznej we Lwowie, part 1 Od doby muzyków miejskich do Konserwatorium (XV w.–1939) (Lwów/Lviv 2003).
Mądry 2009Mądry Alina, ‘Surzyński Mieczysław,’ in PSB, vol. 44/1 (Warszawa-Kraków 2009), 47–48.
Mękarski 1970Mękarski Stefan, ‘Z dziejów Uniwersytetu Jana Kazimierza w okresie niepodległości 1919–1939,’ in Mieczysław Sas-Skowroński (ed.), Kongres współczesnej nauki i kultury polskiej na obczyźnie (Londyn 1970), 177–185.
Michalewicz 2005Michalewicz Jerzy (ed.), Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie drugiej wojny światowej (Kraków 2005).
Michałowska 1961Michałowska Maria (ed.), Nowości Muzyczne: 1903–1914; Lutnista: 1905–1907 (= BPCM 6) (Kraków 1961).
Michałowska 1981Michałowska Maria (ed.), Ruch Muzyczny 1945–1949, 1957–1959 (= BPCM 14/1–2) (Kraków 1981).
←535 | 536→
Michałowski 1950Michałowski Kornel, ‘Bibliografia prac prof. Adolfa Chybińskiego,’ in Księga pamiątkowa ku czci Prof. Adolfa Chybińskiego w 70-lecie urodzin. Rozprawy i artykuły z zakresu muzykologii (Kraków 1950), 26–43.
Michałowski 1955Michałowski Kornel, Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego (Kraków 1955).
Michałowski 1956Michałowski Kornel (ed.), Gazeta Teatralna 1843–1844 (= BPCM 2) (Kraków 1956).
Michałowski 1959Michałowski Kornel, ‘Bibliografia prac naukowych i publicystycznych Adolfa Chybińskiego,’ in Adolf Chybiński, W czasach Straussa i Tetmajera. Wspomnienia, Anna and Zygmunt Szweykowscy (eds.) (Kraków 1959), 210–257.
Michałowski 1967Michałowski Kornel (ed.), Muzyka 1924–38 part. 1–2 (= BPCM 9/1–2) (Kraków 1967).
Michałowski 1979Michałowski Kornel, ‘Polskie Towarzystwo Muzykologiczne w latach 1928–1931,’ Muzyka 24/3 (1979), 21–33.
Michałowski 1981Michałowski Kornel, ‘Adolf Chybiński a Młoda Polska w muzyce,’ in Młoda Polska a modernizm (Kraków 1981), 101–111.
Michałowski 1999
Michniewicz 1983Michniewicz Grażyna, ‘Geneza i działalność Instytutu Fryderyka Chopina 1934–1939,’ Rocznik Chopinowski 15 (1983), 117–141.
Morawska 1976Morawska Katarzyna, ‘Badania nad muzyką dawną w Polsce w XIX wieku,’ in Zofia Chechlińska (ed.), Szkice o kulturze muzycznej XX w., vol. 3 (Warszawa 1976), 7–127.
Morawska 2007/1Morawska Katarzyna, ‘Simon Alicja,’ in EM PWM, vol. 9 (Kraków 2007), 273.
Morawska 2007/2Morawska Katarzyna, ‘Szczepańska Maria,’ in EM PWM, vol. 9 (Kraków 2007), 234.
←536 | 537→
Mrowiec 2004Mrowiec Karol, ‘Wspomnienie o profesorze Zdzisławie Jachimeckim,’ PRM 3 (2004), 196–197.
Mrygoń 1979Mrygoń Adam, ‘Bibliografia prac prof. dr Zofii Lissy,’ in Elżbieta Dziębowska, Zofia Helman et al. (eds.), Studia musicologica aesthetica, theoretica, historica (Kraków 1979), 11–45.
Mrygoń 1982Mrygoń Adam, Stanisław Wiechowicz, vol. 1 Działalność (Kraków 1982).
Mrygoń 1984Mrygoń Adam, ‘Bibliografia prac profesora Józef Chomińskiego,’ in Irena Poniatowska et al. (eds.), Dzieło muzyczne. Historia – teoria – interpretacja (Kraków 1984), 19–28.
Mrygoń 1989Mrygoń Adam, Stanisław Wiechowicz, vol. 2 Twórczość (Kraków 1989).
Mrygoń 1997Mrygoń Adam, ‘Kondracki Michał,’ in EM PWM, vol. 5 (Kraków 1997), 158.
Mrygoń 2007Mrygoń Adam, ‘Sikorski Kazimierz,’ in EM PWM, vol. 9 (Kraków 2007), 262–263.
Muszkalska 1999
Muszkalska 2005Muszkalska Bożena, ‘Postać Marii Szczepańskiej w świetle materiałów archiwalnych,’ in Maciej Gołąb (ed.), Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy (Wrocław 2005), 131–139.
Muszkalska 2011/1Muszkalska Bożena, ‘The Figure of Maria Szczepańska (1902–1962) in the Light of Archive Materials,’ Musicology Today 9 (2011), 81–93.
Muszkalska 2011/2Muszkalska Bożena, ‘Łucjan Kamieński (1885–1964) as an Ethnomusicologist and Man in his Works and Letters,’ Musicology Today 9 (2011), 94–131.
Muszkalska 2012Muszkalska Bożena, ‘Bronisława Wójcik-Keuprulian – niepokorna uczennica Profesora,’ Muzyka 57/4 (2012), 47–70.
Myśliński 1969Myśliński Jerzy, ‘Czasopiśmiennictwo naukowe w Galicji w dobie autonomicznej. Uwagi wstępne,’ ←537 | 538→Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 4 (1969), 477–500.
Natkowska 1999Natkowska Monika, Numerus clausus, ‘getto ławkowe,’ numerus nullus, ‘paragraf aryjski.’ Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931–1939 (Warszawa 1999).
Neuer 1978Neuer Adam (ed.), Z zagadnień muzykologii współczesnej (Warszawa 1978).
Neuer 2000Neuer Adam, ‘Marek Tadeusz,’ in EM PWM, vol. 6 (Kraków 2000), 83.
Nidecka 2005Nidecka Ewa, ‘Polskie czasopiśmiennictwo muzyczne Lwowa pierwszej połowy dwudziestego wieku,’ Musica Galiciana 9 (2005), 210–221.
Niwińska 2005Niwińska Helena, ‘Jan Józef Dunicz (1910–1945),’ Muzyka 50/2 (2005), 121–125.
Nowik 1995Nowik Wojciech, ‘Bronisława Wójcik-Keuprulian (1890–1938) – w cieniu zapomnienia,’ Rocznik Chopinowski 21 (1995), 259–262.
Ochlewski 1950Ochlewski Tadeusz, ‘Z dziejów pracy wydawniczej prof. A. Chybińskiego,’ in Księga pamiątkowa ku czci Prof. Adolfa Chybińskiego w 70-lecie urodzin. Rozprawy i artykuły z zakresu muzykologii (Kraków 1950), 380–389.
Ochlewski 1970Ochlewski Tadeusz, ‘Muzyka w Warszawie podczas okupacji,’ RM 14/11 (1970), 16–17.
Ochwat 2007Ochwat Elżbieta, Zakład Muzykologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1912–1939, PhD diss. UKSW (Warszawa 2007).
Osiński 2008Osiński Zbigniew, Janusz Jędrzejewicz – piłsudczyk i reformator edukacji (1885–1951) (Lublin 2008).
Ossowscy 1935Ossowscy Maria and Stanisław, ‘Nauka o nauce,’ Nauka Polska 20 (1935), 1–12.
Ostrowska 1975Ostrowska Teresa, ‘Czasopisma o nauce,’ Przegląd Humanistyczny 19/9 (1975), 61–73 (part 1), 19/10 (1975), 57–68 (part 2).
Paczkowski 1980Paczkowski Andrzej, Prasa polska w latach 1918–1939 (= Historia Prasy Polskiej 3) (Warszawa 1980).
Peret-Ziemlańska 1985Peret-Ziemlańska Zofia, ‘Aes perenne. Wywiad z prof. Dr h.c. Kazimierzem Sikorskim,’ Poradnik Muzyczny 39/9 (1985), 3–5.
←538 | 539→
Peret-Ziemlańska 1999Peret-Ziemlańska Zofia, ‘Kazimierz Sikorski (1895–1986),’ in W hołdzie zmarłym absolwentom i pedagogom Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Warszawa 1999), 46–51.
Perkowska 1979Perkowska Małgorzata, ‘Opieński Henryk,’ in PSB, vol. 24 (Warszawa 1979).
Perz 1964Perz Mirosław, ‘Hieronim Feicht,’ in Zofia Lissa (ed.), Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata (Kraków 1964), 7–13.
Perz 1967Perz Mirosław, ‘Hieronim Feicht w oczach uczniów,’ RM 11/11 (1967), 7.
Pfeiffer 1962–64Pfeiffer Halina, ‘Idzikowski Władysław,’ in PSB, vol. 10 (Wrocław-Warszawa-Kraków 1962–64), 140–142.
Piekarski 2010/1Piekarski Michał, ‘Działalność polskich i ukraińskich wychowanków lwowskiej szkoły muzykologicznej (do 1939 roku),’ Rozprawy z Dziejów Oświaty 47 (2010), 73–108.
Piekarski 2010/2Piekarski Michał, ‘Fryderyk Chopin (1810–1849) i jego lwowscy kontynuatorzy. Cz. XV – lwowscy muzykolodzy o Chopinie,’ http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2844430,fryderyk-chopin-18101849-i-jego-lwowscy-kontynuatorzy,id,t.html, access 16.06.2019.
Piekarski 2010/3Piekarski Michał, Polskie i ukraińskie środowisko Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, master thesis UW (Warsaw 2010).
Piekarski 2012Piekarski Michał, ‘Prof. Adolf Chybiński (1880–1952) – Founder of Polish Musicology. For the Centenary of the Faculty of Musicology at Lvov University (1912–2012),’ Musicology Today 9 (2012), 38–64.
Piekarski 2014Piekarski Michał, ‘Uniwersytet a muzyka. Droga do powołania we Lwowie Zakładu Muzykologii,’ Rozprawy z Dziejów Oświaty 51 (2014), 99–124.
Piekarski 2017Piekarski Michał, Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944 (Warszawa 2017).
Pigła 1991Pigła Włodzimierz, Centralny katalog polskich czasopism muzycznych i wydawnictw ciągłych o tematyce muzycznej. Zbiory polskie (Warszawa 1991).
←539 | 540→
Piskurewicz 1989Piskurewicz Jan, ‘Refleksja naukoznawcza w środowisku uczonych II Rzeczpospolitej,’ Zagadnienia Naukoznawstwa 25/3–4 (1989), 601–613.
Piskurewicz 1998Piskurewicz Jan, Primo inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej (Kraków 1998).
Poniatowska 1974Poniatowska Irena, Kronika ważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce 194572 (Kraków 1974).
Poniatowska 1984/1Poniatowska Irena, ‘Profesor Józef Michał Chomiński – uczony i dydaktyk,’ in Irena Poniatowska et al. (eds.), Dzieło muzyczne. Historia – teoria – interpretacja (Kraków 1984), 11–17.
Poniatowska 1984/2Poniatowska Irena et al. (eds.), Dzieło muzyczne. Historia – teoria – interpretacja (Kraków 1984).
Poniatowska 1993/1Poniatowska Irena, ‘Ferdynand Hoesick (1867–1941) – muzykograf z przełomu stuleci,’ in Irena Poniatowska, Historia i interpretacja muzyki. Z badań nad muzyką od XVII do XIX wieku (Kraków 1993), 165–186.
Poniatowska 1993/2Poniatowska Irena, ‘Historyzm w myśli i muzyce XIX i XX wieku,’ in Irena Poniatowska, Historia i interpretacja muzyki. Z badań nad muzyką od XVII do XIX wieku (Kraków 1993), 9–26.
Poniatowska 1995Poniatowska Irena, ‘Historyzm i tradycja w badaniach nad muzyką (Na jubileusz kongresów MAEO),’ Barok 2/3 (1995), 117–125.
Porębowiczowa 1964Porębowiczowa Anna (ed.), Młoda Muzyka 1908–1909, Przegląd Muzyczny 1910–1914, 1918–1919 (= BPCM 7) (Kraków 1964)
Pośpiech 2009Pośpiech Remigiusz, ‘Liturgia Sacra w kontekście tradycji kościelnych periodyków muzycznych oraz soborowej odnowy muzyki liturgicznej,’ Ateneum Kapłańskie 153/1–2 (2009), 56–72.
Poźniak 1965Poźniak Włodzimierz (ed.), Echo Muzyczne 1877–1882; Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne 1883–1907, part 1 (= BPCM 5/1) (Kraków 1965).
Poźniak 1967Poźniak Włodzimierz, ‘Studium muzykologii w Uniwersytecie Jagiellońskim,’ in Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 139, Prace Historyczne 16. ←540 | 541→Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 1967), 447–453.
Poźniak 1972Poźniak Włodzimierz (ed.), Echo Muzyczne 1877–1882; Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne 1883–1907, part 2 (= BPCM 5/2) (Kraków 1972).
‘Profesor Adolf Chybiński’‘Profesor Adolf Chybiński,’ in Księga pamiątkowa ku czci Prof. Adolfa Chybińskiego w 70-lecie urodzin. Rozprawy i artykuły z zakresu muzykologii (Kraków 1950), 9–25.
Prokopowicz 1961Prokopowicz Maria (ed.), Gazetka Muzyczna 1936–1939, Muzyka Współczesna 1936–1939, Chopin 1937 (= BPCM 13) (Kraków 1961).
Prosnak 1964Prosnak Jan, ‘Komisja Programowa Szkolnictwa Muzycznego,’ Muzyka 9/3–4 (1964), 111–122.
Przybylski 1975Przybylski Tadeusz, ‘Maszyński Piotr,’ in PSB, vol. 21/1 (Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975), 166–167.
Przybylski 1980Przybylski Tadeusz, Karol Kurpiński (Warszawa 1980).
Przybylski 1987Przybylski Tadeusz, ‘Rozwój studiów muzykologicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim,’ in Elżbieta Dziębowska (ed.), Muzykologia krakowska 1911–1986 (Kraków 1987), 23–39.
Przybylski 2004Przybylski Tadeusz, ‘Początki studiów muzykologicznych w Krakowie,’ PRM 3 (2004), 190–195.
Przybyszewska-Jarmińska 2016 Przybyszewska-Jarmińska Barbara, ‘Syntetyczne opracowania historii muzyki polskiej publikowane w pierwszej połowie XX wieku,’ in Dagmara Łopatowska-Romsvik, Aleksandra Patalas (eds.), Sto lat muzykologii polskiej. Historia – teraźniejszość – perspektywy (Kraków 2016), 133–150.
Przybyszewska-Jarmińska/Witkowska-Zaremba 2000Przybyszewska-Jarmińska Barbara, Witkowska-Zaremba Elżbieta, ‘Zakład Historii i Teorii Muzyki,’ in Edward Krasiński et al. (eds.), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949–1999 (Warszawa 2000), 115–122.
Rostworowski 1974Emanuel Rostworowski et al. (eds.), Polska Akademia Umiejętności 1872–1952. Nauki humanistyczne i społeczne (Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974).
←541 | 542→
Rudnicka-Kruszewska 1974Rudnicka-Kruszewska Hanna, ‘Maria Szczepańska,’ in 50-lecie powołania Katedry Muzykologii przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Poznań 1974), 123–134.
Rudziński 1952Rudziński Witold, ‘Zofia Lissa. Laureat nagrody Związku Kompozytorów Polskich,’ Muzyka [monthly] 3/1–2 (1952), 57–59.
Rzanna-Szczepaniak 2009Rzanna-Szczepaniak Ewa, Polityka kulturalna a rozwój kultury muzycznej w Polsce w latach 1944–1956 (Poznań 2009).
Rzanna-Szczepaniak 2012Rzanna-Szczepaniak Ewa, Działalność Związku Kompozytorów Polskich na tle sytuacji w kraju (1945–1956) (Opole 2012).
Rzanna-Szczepaniak 2013Rzanna-Szczepaniak Ewa, Stalinizm a powojenna kultura muzyczna w Polsce (Opole 2013).
Semkowicz 1938Semkowicz Władysław, ‘Życie naukowe współczesnego Krakowa,’ Nauka Polska 23 (1938), 25–108.
Sieradz 2011Sieradz Małgorzata, ‘ “Natus est ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY!” Polski Rocznik Muzykologiczny” w korespondencji od i do Adolfa Chybińskiego,’ PRM 9 (2011), 21–42.
Sieradz 2012/1Sieradz Małgorzata, ‘Adolf Chybiński i “Klub fachowej prasy muzycznej”‘, Muzyka 57/3 (2012), 67–78.
Sieradz 2012/2Sieradz Małgorzata, ‘Lwowscy uczniowie Adolfa Chybińskiego jako autorzy czasopism muzycznych (do roku 1939),’ Muzyka 57/4 (2012), 71–96.
Sieradz 2016Sieradz Małgorzata, ‘Adolfa Chybińskiego spotkania z Kwartalnikiem Muzycznym. Trzy odsłony tematu,’ in Dagmara Łopatowska-Romsvik, Aleksandra Patalas (eds.), Sto lat muzykologii polskiej. Historia – teraźniejszość – perspektywy (Kraków 2016), 179–191.
Sieradz 2017/1Sieradz Małgorzata, ‘Archivum Helveto-Polonicum – spuścizna Henryka Opieńskiego i inne muzykologiczne zbiory w zasobach fryburskiej Fundacji,’ in Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak (eds.), Twórcy – źródła – archiwa (= Muzyka Polska za Granicą 1), Warszawa 2017, 259–280.
Sieradz 2017/2Sieradz Małgorzata, ‘Henryk Opieński (1870–1942) w znanej i nieznanej korespondencji Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera i Stanisława ←542 | 543→Estreichera. Wątki nie tylko muzyczne,’ Muzyka 62/4 (2017), 3–52.
Sikorski 1963Sikorski Czesław, ‘Doc. Dr Maria Szczepańska. Wspomnienie pośmiertne,’ RM 7/20 (1963), 7.
Skowron 2002Skowron Zbigniew, ‘Historyzm jako podstawa badawcza w historiografii muzycznej XX wieku,’ Muzyka 47/3–4 (2002), 145–155.
Sobieski 1954Sobieski Marian, ‘Profesor dr Adolf Eustachy Chybiński,’ Lud 41 (1954), 27–32.
Socrealizm 2006‘Socrealizm? Dyskusja redakcyjna,’ De Musica 1–3 (2006), 169–184.
Sołtys 2008Sołtys Maria Ewa, Tylko we Lwowie. Dzieje życia i działalności Mieczysława i Adama Sołtysów (Wrocław 2008).
Sosnowska 2011Sosnowska Joanna, ‘Juliusz Starzyński (1906–1974),’ Rocznik Historii Sztuki 36 (2011), 146–159.
Spóz 1973Spóz Andrzej, ‘Tradycje moniuszkowskie w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym w latach 1871–1914,’ in Zofia Chechlińska (ed.), Szkice o kulturze muzycznej XIX w., vol. 2 (Warszawa 1973), 233–289.
Spóz 1980Spóz Andrzej, ‘Warszawskie Towarzystwo Muzyczne,’ in idem, Kultura muzyczna Warszawy drugiej połowy XIX wieku (Warszawa 1980), 42–54.
Stachowska 1974Stachowska Irena, ‘Muzykologia,’ in Emanuel Rostworowski et al. (eds.), Polska Akademia Umiejętności 1872–1952. Nauki humanistyczne i społeczne. Materiały sesji jubileuszowej Kraków 3–4 V 1973 (Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974), 249–254.
Staszkiewicz 2012Staszkiewicz Dorota, ‘Zalewski Teodor,’ in EM PWM, vol. 12 (Kraków 2012), 320.
Stempniewicz 1966Stempniewicz Mirosława (ed.), Przegląd Muzyczny 1925–1931, Życie Muzyczne i Teatralne 1934–1935 (= BPCM 11) (Kraków 1966).
Stęszewski 1967Stęszewski Jan, ‘Marian Sobieski (1908–1967),’ Muzyka 12/ 4 (1967), 3–5.
Strumiłło 1955Strumiłło Dobrochna, Tygodnik Muzyczny 1820–1821, Pamiętnik Muzyczny Warszawski 1835–1836 (= BPCM 1) (Kraków 1955).
←543 | 544→
Strumiłło 1957Strumiłło Tadeusz, ‘Wydawnictwa muzyczne,’ in Józef M. Chomiński, Zofia Lissa (eds.), Kultura muzyczna Polski Ludowej 1944–1955 (Kraków 1957), 91–103.
Swaryczewska 1964Swaryczewska Katarzyna, ‘Badania Zakładu Historii i Teorii Muzyki Instytutu Sztuki PAN,’ Muzyka 9/3–4 (1964), 59–67.
Szaniawski 1980Szaniawski Klemens, ‘Autorytet w nauce,’ in Paweł Rybicki, Janusz Goćkowski (eds.), Autorytet w nauce (Wrocław 1980), 19–25.
Szczawińska 1972Szczawińska Elżbieta (ed.), ‘Muzyka w polskich czasopismach literackich i artystycznych 1901–1918,’ (= Bibliografia Muzyczna Polskich Czasopism Niemuzycznych 4) (Kraków 1972).
Szczepańska-Lange 1997Szczepańska-Lange Elżbieta, ‘Józef Sikorski (1813–1896). Szkic biograficzny,’ Muzyka 42/1 (1997), 31–69.
Szczepańska-Lange 2010Szczepańska-Lange Elżbieta, ‘Kult Chopina w Warszawie pod zaborem rosyjskim,’ Muzyka 55/3 (2010), 63–93.
Szczepański 1980Szczepański Jan, ‘Autorytet w nauce,’ in Paweł Rybicki, Janusz Goćkowski (eds.), Autorytet w nauce (Wrocław 1980), 13–18.
Szweykowski 1980Szweykowski Zygmunt M., ‘Chomiński, Józef Michał,’ in NGD, vol. 5 (London 1980).
Szweykowski 1984Szweykowski Zygmunt M., ‘Chybiński Adolf,’ in EM PWM, vol. 2 (Kraków 1984), 197–199.
ŚlęczkaŚlęczka Adrian, ‘Działalność popularyzatorska Józefa Reissa,’ www.muzykologia.uj.edu.pl/kwartalnik/numery/nr5/slaczka,pdf, access 25.11.2009.
Śródka 1999Śródka Andrzej, ‘Historycy nauki w tomach XXXVII i XXXVIII Polskiego Słownika Biograficznego,’ Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 44/3–4 (1999), 43–52.
Świderska 1961Świderska Józefa, Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie 1925–1934, Szopen 1932, Echo 1936–1937 (= BPCM 10) (Kraków 1961).
Tarnawska-Kaczorowska 1987 Tarnawska-Kaczorowska Krystyna (ed.), Melos, logos,etos (Warszawa 1987).
Tatarska 1986Tatarska Janina, ‘Łucjan Kamieński 1885–1965,’ RM 30/1 (1986), 24–25.
←544 | 545→
Tatarska 1999Tatarska Janina, ‘Łucjan Kamieński – twórca polskiej etnomuzykologii,’ in Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska, Jan Stęszewski (eds.), Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974–1999. Tradycje, działalność i dokumentacja (Poznań 1999), 61–79.
TiFCTiFC historia, strona http://tifc.chopin.pl/historia.php, access 25.11.1017.
Tołoszniak 2008Tołoszniak Natalia, ‘Życie muzyczne Lwowa w latach 20. i 30. XX wieku w publicystyczno-krytycznej analizie Borysa Kudryka,’ Musica Galiciana 11 (2008), 183–196.
Tomaszewski 2004Tomaszewski Mieczysław, ‘O profesorze Zdzisławie Jachimeckim,’ PRM 3 (2004), 183–186.
Tomicki 1988Tomicki Jan (ed.), Polska odrodzona: 1918–1939: państwo, społeczeństwo, kultura (Warszawa 1988).
Troski i spory 1983Troski i spory muzykologii polskiej. 1905–1926 (ed. Krystyna Winowicz) (Kraków 1983).
Tyszkiewicz 1997Tyszkiewicz Monika Henryk Opieński – pisarz i krytyk muzyczny, master thesis UAM (Poznań 1997).
Ugrewicz 1996Ugrewicz Adam, ‘Zarys powojennej działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego,’ Zeszyty Naukowe Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 69 (= Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej 8) (Wrocław 1996), 231–241.
Ugrewicz 1998Ugrewicz Adam, Działalność naukowo-dydaktyczna Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945–1952. PhD. diss. UWr (Wrocław 1998).
Ugrewicz 2005Ugrewicz Adam, ‘Hieronim Feicht i działalność Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945–1952,’ in Maciej Gołąb (ed.), Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy (Wrocław 2005), 71–90.
Waldorff 1964Waldorff Jerzy, ‘Bronisław Rutkowski,’ Świat 14/24 (1964).
Wieczorek 2014Wieczorek Sławomir, Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955 (Wrocław 2014).
←545 | 546→
Wierszyłowski 1964Wierszyłowski Jan, ‘Muzyka. Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki oraz krytyce naukowej i artystycznej. Organ Państwowego Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk,’ Muzyka 9/3–4 (1964), 151–163.
Więckowska 1947Więckowska Helena, Piśmiennictwo naukowe Polski powojennej (Warszawa 1947).
Więckowska 1966Więckowska Helena, ‘Zarys czasopiśmiennictwa naukowego w Polsce,’ Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej Seria E (1966), 87–110.
Wilk 2000/1Wilk Piotr, ‘Józef Władysław Reiss,’ in Jan Dybiec (ed.), Złota księga Wydziału Historycznego (Kraków 2000), 235–238.
Wilk 2000/2Wilk Piotr, ‘Stefania Łobaczewska,’ in Jan Dybiec (ed.), Złota księga Wydziału Historycznego (Kraków 2000), 299–302.
Wilk 2000/3Wilk Piotr, ‘Włodzimierz Poźniak,’ in Jan Dybiec (ed.), Złota księga Wydziału Historycznego (Kraków 2000), 461–463.
Wilk 2000/4Wilk Piotr, ‘Zdzisław Jachimecki,’ in Jan Dybiec (ed.), Złota księga Wydziału Historycznego (Kraków 2000), 247–250.
Wilkowska-–Chomińska 1967Wilkowska-Chomińska Krystyna, ‘Hieronim Feicht człowiek i uczony,’ RM 11/11 (1967), 5–6.
Winowicz 1974Winowicz Krystyna, ‘Profesor Adolf Chybiński w listach swoich uczniów i przyjaciół,’ Zeszyt Naukowy [PTM] (1974), 113–122.
Winowicz 1978Winowicz Krystyna, ‘Adolf Chybiński. W 25. rocznicę śmierci,’ RM 22/6 (1978), 2–4, 17.
Winowicz 1979Winowicz Krystyna, ‘Listy do Adolfa Chybińskiego jako źródło wiadomości o rozwoju polskiej kultury muzycznej w pierwszej połowie XX wieku,’ Muzyka 24/3 (1979), 95–99.
Winowicz 1982Winowicz Krystyna, ‘Adolf Chybiński. Z materiałów epistolarnych,’ Res Facta 9 (1982), 317–324.
Winowicz 1989Winowicz Krystyna, ‘Poznańskie środowisko muzykologiczne w latach 1919–1939 w świetle listów do Adolfa Chybińskiego,’ Kronika Miasta Poznania 57/2 (1989), 32.
←546 | 547→
Winowicz 1999Winowicz Krystyna, ‘Adolf Eustachy Chybiński,’ in Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska, Jan Stęszewski (eds.), Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974–1999. Tradycje, działalność i dokumentacja (Poznań 1999), 81–88.
Winowicz 2004Winowicz Krystyna, ‘Profesor Adolf Eustachy Chybiński,’ PRM 3 (2004), 201–212.
Witkowska-Zaremba 2002Witkowska-Zaremba Elżbieta, ‘Historia wobec teorii. Na marginesie historii teorii muzyki,’ Muzyka 47/3–4 (2002), 105–114.
Witkowska-Zaremba 2006Witkowska-Zaremba Elżbieta, ‘Muzykologia w latach 1945–1990,’ in Urszula Jakubowska, Jerzy Myśliński (eds.), Humanistyka polska w latach 1945–1990 (Warszawa 2006), 262–281.
Witkowski 1965Witkowski Leon, ‘Kamieński Łucjan,’ in PSB, vol. 11/4 (Kraków 1965), 540–541.
Woźna 1976Woźna Małgorzata, ‘Jan Kleczyński – pisarz, pedagog, kompozytor,’ in Zofia Chechlińska (ed.), Szkice o kulturze muzycznej XIX wieku, vol. 3 (Warszawa 1976), 130–323.
Woźna-Stankiewicz 2012Woźna-Stankiewicz Małgorzata, ‘For Many or for the Chosen Few? Zdzisław Jachimecki’s Project for Musicological Studies at the Jagiellonian University Before 1939,’ Musicology Today 9 (2012), 7–37.
Woźniakowska 2004/1Woźniakowska Anna, ‘Romaniszyn Bronisław,’ in EM PWM, vol. 8 (Kraków 2004), 444–445.
Woźniakowska 2004/2Woźniakowska Anna, ‘Rutkowski Bronisław,’ in EM PWM, vol. 8 (Kraków 2004), 528.
WrocławskieWrocławskie Towarzystwo Naukowe. Historia, http://www.wtn.wroc.pl/historia/, access 08.06.2019.
Wrona 1997Wrona Grażyna, ‘Polskie czasopisma naukowe w latach 1918–1939. Stan badań, postulaty badawcze, zarys problematyki,’ in Józef Szacki, Krzysztof Woźniakowski (eds.), Literatura, prasa, biblioteka: Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej (Kraków 1997), 139–147.
Wrona 2003Wrona Grażyna, ‘Materiały źródłowe do dziejów polskich czasopism naukowych w latach 1918–1939 w archiwach i bibliotekach lwowskich,’ in Jerzy ←547 | 548→Jarowiecki (ed.), Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, vol. 6, part 2 (Kraków 2003), 176–181.
Wrona 2005Wrona Grażyna, Polskie czasopisma naukowe w latach 1918–1939 (Kraków 2005).
‘Współcześni-Chybiński’ 1910‘Współcześni muzycy polscy (Dr Chybiński),’ Przegląd Muzyczny 1/19 (1910), 8–10.
‘Współcześni-Chybiński’ 1949‘Współcześni muzykolodzy polscy. Adolf Eustachy Chybiński,’ RM 5/1 (1949).
‘Współcześni-Chomiński’ 1949‘Współcześni muzykolodzy polscy. Józef Michał Chomiński,’ RM 5/7–8 (1949).
‘Współcześni-Feicht’ 1949‘Współcześni muzykolodzy polscy. X. Hieronim Feicht,’ RM 5/5–6 (1949).
‘Współcześni-Lissa’ 1949‘Współcześni muzykolodzy polscy. Zofia Lissa,’ RM 5/9 (1949).
Wypych-Gawrońska 2006Wypych-Gawrońska Anna, ‘Stoiński Stefan Marian,’ in PSB, vol. 44 (Warszawa 2006), 5–7.
Zalewska-Wróbel AnnaZalewska-Wróbel Anna, ‘Adwokat Teodor Zalewski (1897–1985),’ http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=2626, access 25.11.2015.
Zduniak 2005Zduniak Maria, ‘Muzyka i historia muzyki na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku,’ in Maciej Gołąb (ed.), Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – Historia – Perspektywy (Wrocław 2005), 11–44.
Zdzisław Jachimecki 2011Zdzisław Jachimecki (1882–1953) twórca muzykologii w Uniwersytecie Jagiellońskim [catalogue of exposition in Jagellonian Library] (Kraków 2011).
Zetowski 1938Zetowski Stanisław, ‘Śp. Dr Bronisława Wójcik-Keuprulian,’ Muzyka Polska 5/6 (1938), 253–258.
Zieliński 1981Zieliński Zygmunt, Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918–1944 (Lublin 1981).
Żaliński/KarolczakŻaliński Henryk W., Karolczak Kazimierz (eds.), Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura, vol. 1 Studia z dziejów Lwowa (Kraków 1995).
Żarnowski 1964–65Żarnowski Janusz, ‘Jaroszewicz Władysław,’ in PSB, vol. 11 (Wrocław-Warszawa-Kraków 1964–65), 13.
ŻłobickaŻłobicka Barbara, ‘Loth August Karol,’ in PSB, vol. 17 (Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972), 564–566.
←548 | 549→

Primary Literature

Barbag 1928Barbag Seweryn, Systematyka muzykologii. Lwów 1928.
Barbag 1935Barbag Seweryn, ‘Przykre sprawy muzykologii polskiej,’ Muzyka 1935/1/2, 18–19.
Bierut 1945/46Bierut Bolesław, ‘Przemówienie,’ Rocznik PAU 1945/46, 50–51.
Binental 1926Binental Leopold, ‘Z dziejów prasy muzycznej w Polsce,’ Muzyka 1926/4, 143–149, 1926/5, 240.
Chojnacki 1910Chojnacki Roman, ‘Chybiński Adolf,’ PM 1910/19, 8–10.
Chomiński 1948Chomiński Józef Michał, ‘Zagadnienia formalizmu i tendencje ideologiczne w polskiej muzyce współczesnej na tle rozwoju muzyki światowej,’ RM 1948/20, 2–6.
Chybiński 1913Chybiński Adolf, ‘Uniwersytet a muzyka,’ PM 1913/2, 1–5.
Chybiński 1928Chybiński Adolf, ‘Muzykologia wśród nauk uniwersyteckich,’ Myśl Muzyczna 1928/2, 9–12.
Chybiński 1930Chybiński Adolf, ‘O zadaniach historycznej muzykologii w Polsce,’ Muzyka 1930/10, 587–595.
Chybiński 1934/1Chybiński Adolf, ‘Do kwestii wpływologii muzycznej,’ MP 1934/4, 281–288.
Chybiński 1934/2Chybiński Adolf, ‘W obronie muzykologii polskiej,’ Muzyka 1934/6–7, 270–271.
Chybiński 1935Chybiński Adolf, ‘Dyskusja i polemika, MP 1935/1, 69–70.
Chybiński 1938Chybiński Adolf, ‘Przedmowa,’ in Jan Józef Dunicz, Adam Jarzębski i jego „Canzoni e Concerti” (1627) (= Lwowskie Rozprawy Muzykologiczne 1) (Lwów 1938)
Chybiński 1949Chybiński Adolf, ‘Rejestracja i zabezpieczenie zabytków muzyki polskiej,’ Kwartalnik Muzyczny 1949/25, 183–190.
Chybiński 1959/1Chybiński Adolf, W czasach Straussa i Tetmajera. Wspomnienia, Anna and Zygmunt Szweykowscy (eds.), Kraków 1959.
Chybiński 1959/2Chybiński Adolf, ‘Wspominając Opieńskiego i „Spółkę młodych kompozytorów” – z czasów monachijskich,’ RM 1959/8, 8–11.
←549 | 550→
Chybiński/Chomiński 2016Sieradz Małgorzata (ed., introduction and comments), Adolf Chybiński – Józef Michał Chomiński. Korespondencja 1945–1952 (Warszawa 2016).
Deklaracja 1945‘Deklaracja Zjazdu Kompozytorów Polskich w Krakowie (29 VIII–2 IX [1945 r.]),’ RM 1945/1, 11–12.
Dunicz 1937Dunicz Jan Józef, ‘Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej. (Wywiad z prof. Dr Adolfem Chybińskim),’ MP 1937/1, 10–12.
Feicht 1937Feicht Hieronim, ‘Adolf Chybiński,’ MP 1937/1, 5–10.
Feicht 1949Feicht Hieronim, ‘Wznowienie koncertów poświęconych muzyce dawnej,’ KM 1949/25, 232–236.
Feicht 2008Feicht Hieronim, Wspomnienia, Wojciech Kałamarz (ed.) (Kraków 2008).
Gliński 1929Gliński Mateusz, ‘Konsolidacja prasy muzycznej,’ Muzyka 1929/2, 105–106.
Gliński 1930Gliński Mateusz, [without title], Muzyka 1930/11–12, 683–684.
Gliński 1931Gliński Mateusz, ‘Impresje muzyczne,’ Muzyka 1931/1, 29–30.
Gliński 1934Gliński Mateusz, ‘ “Zmierzch nauki” w dziedzinie muzycznej,’ Muzyka 1934/5, 217–218.
Idzikowski 1934Idzikowski Mieczysław, ‘Jak powstała i jak się zrealizowała inicjatywa Instytutu Fryderyka Chopina,’ Muzyka 1934/6–7, 264.
Jachimecki 1923Jachimecki Zdzisław, ‘Muzykologia w Polsce,’ Polska Współczesna 1923/3–4, 125–131.
Jachimecki 1931Jachimecki Zdzisław, ‘Polska muzykologia i polscy muzykologowie,’ Muzyka 1931/1, 24–27.
Jachimecki 1934Jachimecki Zdzisław, ‘Losy muzykologii na terenie stolicy,’ Muzyka 1934/3, 113–114.
Jachimecki 1935/1Jachimecki Zdzisław, Jeszcze trochę o “Wpływologji muzycznej” w oświetleniu prof. dr Adolfa Chybińskiego, o “Symfonji średniowiecznej” Mikołaja z Radomia i Polskiem Radjo, o różnicy między nauką i “nauką” prof. Chybińskiego i kilka smutnych refleksji w związku z temi sprawami (Kraków 1935).
Jachimecki 1935/2Jachimecki Zdzisław, Pod jakim kątem patrzy profesor dr. Adolf Chybiński na kwestię wpływologii muzycznej (Kraków 1935).
←550 | 551→
Jachimecki 1939Jachimecki Zdzisław, ‘Henryk Opieński,’ Biuletyn Stowarzyszeń Młodych Muzyków 1939/3.
Jachimecki 1946Jachimecki Zdzisław, ‘Henryk Opieński. Wspomnienia pośmiertne,’ RM 1946/19.
Jachimecki 1947Jachimecki Zdzisław, ‘Znaczenie muzyki i muzykologii w społeczeństwie,’ RM 1947/21, 2–6, 1947/22, 2–5.
Jachimecki 1948Jachimecki Zdzisław, Muzykologia i piśmiennictwo muzyczne w Polsce (= Historia Nauki Polskiej w Monografiach 23) (Kraków 1948).
Jachimecki 1949/1Jachimecki Zdzisław, ‘Problem organizacji muzykologii (Odczyt wygłoszony na Zjeździe Kompozytorów i Muzykologów Polskich),’ RM 1949/1, 6–10, 1949/2, 2–4.
Jachimecki 1949/2Jachimecki Zdzisław, ‘Problem organizacji studiów muzykologicznych,’ KM 1949/25, 197–207.
Jachimecki 1951Jachimecki Zdzisław, ‘W sprawie zagadnień kadr naukowych i organizacji studiów muzykologicznych w Polsce,’ Muzyka [monthly] 1951/10, 49–50.
Jachimecki 2005Jachimecki Zdzisław, ‘Autobiografia wojenna (1939–1945),’ in Jerzy Michalewicz, Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie drugiej wojny światowej (Kraków 2005), 761–762.
Jarociński 1948Jarociński Stefan, ‘Na drogach współczesnej nauki polskiej,’ Kuźnica 1948/34–35, 25–26.
Kamieński 1934Kamieński Łucjan, ‘Budujemy naukę o pieśni ludowej,’ Muzyka 1934/5, 203–206.
Kisielewski 1945Kisielewski Stefan, ‘Pierwsze Boże Narodzenie,’ RM 1945/6, 3.
Kisielewski 1948Kisielewski Stefan, ‘Czy w muzyce istnieje formalizm,’ RM 1948/22, 2–6.
Kisielewski 1952Kisielewski Stefan, ‘O Polskim Wydawnictwie Muzycznym,’ Tygodnik Powszechny 1952/46, 9.
Kleczyński 1892Kleczyński Jan, ‘Maurycy Karasowski,’ EMTA 1892/448, 207–208.
‘Klika czy nie klika?’ 1937‘Klika czy nie klika? W odpowiedzi na “w odpowiedzi”‘, Muzyka 1937/3, 85.
‘Konferencja kompozytorów’ 1949‘Konferencja kompozytorów w Łagowie Lubuskim,’ RM 1949/14, 12–31.
←551 | 552→
‘Konsolidacja’ 1929‘Konsolidacja prasy muzycznej,’ Muzyka 1929/2, 105–106.
Księga pamiątkowa 1950Księga pamiątkowa ku czci Prof. Adolfa Chybińskiego w 70-lecie urodzin. Rozprawy i artykuły z zakresu muzykologii (Kraków 1950).
Księga pamiątkowa 1930Księga pamiątkowa ku czci Profesora dr. Adolfa Chybińskiego ofiarowana przez uczniów i przyjaciół (Kraków 1930).
Leszczyński 1910Leszczyński Jarosław, ‘Z polskiej literatury historyczno-muzycznej,’ PM 1910/20, 21–23.
Lissa 1934Lissa Zofia, Dylematy krytyki muzycznej w Polsce, MP 1934/2, 132–137.
Lissa 1948Lissa Zofia, ‘Aspekt socjologiczny w polskiej muzyce współczesnej,’ KM 1948/21–22, 104–143.
Lissa 1949/1Lissa Zofia, ‘Czy muzyka jest sztuką asemantyczną?,’ KM 1949/25, 120–137.
Lissa 1949/2Lissa Zofia, ‘Organizacja twórczości muzykologicznej,’ KM 1949/25, 212–221.
Lissa 1950Lissa Zofia, ‘Uwagi o metodzie marksistowskiej w muzykologii,’ in Księga pamiątkowa 1950, 50–119.
Lissa 1951Lissa Zofia, ‘Zagadnienie kadr naukowych i organizacji studiów muzykologicznych w Polsce,’ Muzyka [monthly] 1951/8, 11–14.
Lissa 1954Lissa Zofia, ‘Z perspektywy dziesięciolecia (referat wygłoszony na Walnym Zjeździe ZKP),’ Muzyka [monthly] 1954/7–8, 3–26.
List ze Lwowa 1913‘List ze Lwowa (Kilka uwag o stosunkach muzycznych),’ PM 1913/18, 11–14.
‘Listi Adolfa Hybiňskogo’ 2003‘Listi Adolfa Hybiňskogo do Myroslava Antonovyča,’ Jurij Jasinowśkij (ed.) Musica Humana 1 (2003), 67–110.
Łobaczewska 1927Łobaczewska Stefania, ‘Muzykologia polska,’ in Mateusz Gliński (ed.), Muzyka polska. Monografia zbiorcza (Warszawa 1927), 143–151.
Łobaczewska 1930Łobaczewska Stefania, ‘Seweryn Barbag: Systematyka muzykologii,’ LWML 1930/7–8, 5.
Łobaczewska 1931Łobaczewska Stefania, ‘Seweryn Barbag: Systematyka muzykologii,’ Muzyka 1931/2, 102.
←552 | 553→
Łobaczewska 1933Łobaczewska Stefania, ‘Żywe czy umarłe piękno,’ Słowo Polskie 1933/105, 6.
Łobaczewska 1934Łobaczewska Stefania, ‘Czy muzyka dzisiejsza ma funkcję społeczną?,’ MP 1934/2, 184–190.
Łobaczewska 1947Łobaczewska Stefania, ‘Ze zjazdu kompozytorów i krytyków muzycznych w Pradze,’ RM 1947/13–14, 13–16.
Łobaczewska 1948/1Łobaczewska Stefania, ‘I Zjazd Muzykologów Polskich,’ RM 1948/12, 6–8.
Łobaczewska 1948/2Łobaczewska Stefania, ‘II Zjazd Kompozytorów i Krytyków Muzycznych w Pradze,’ RM 1948/22, 19–26.
Łobaczewska 1948/3Łobaczewska Stefania, ‘Uwagi o muzykologii,’ RM 1948/2, 7.
Łobaczewska 1949/1Łobaczewska Stefania, ‘Muzykologia a krytyka muzyczna,’ KM 1949/25, 221–230.
Łobaczewska 1949/2Łobaczewska Stefania, ‘Problem wartościowania i wartości w muzyce,’ KM 1949/25, 55–119.
Łobaczewska 1950/1Łobaczewska Stefania, ‘Po Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Sprawie Badań nad Sztuką,’ Muzyka 1950/9, 10–16.
Łobaczewska 1950/2Łobaczewska Stefania, ‘Przed Kongresem Nauki Polskiej. Kilka uwag o współczesnej muzykologii polskiej,’ Muzyka 1950/6, 6–17.
‘Memoriał Pierwszego Zjazdu’ 1949‘Memoriał Pierwszego Zjazdu Muzykologów Polskich obradującego w Warszawie w dniach 18 i 19 listopada 1948 r.,’ KM 1949/25, 237–238.
‘Memoriał w sprawie’ 1946‘Memoriał w sprawie potrzeb muzyki polskiej,’ RM 1946/11–12, 2–6.
Mycielski 1948Mycielski Zygmunt, ‘Prostota czy prostactwo? O Kwartalniku Muzycznym,’ Odrodzenie 1948/30, 7.
Mycielski 1949/1Mycielski Zygmunt, ‘O zadaniach Związku Kompozytorów Polskich,’ RM 1949/14, 6–10.
Mycielski 1949/2Mycielski Zygmunt, ‘Przemówienie na Walnym Zjeździe Kompozytorów Polskich,’ RM 1949/1, 2–6.
Mydlarski 1946Mydlarski Jan, ‘W sprawie organizacji nauki polskiej,’ Życie Nauki 1946/7–8, 42–47.
‘Na froncie’ 1932‘Na froncie muzykologicznym bez zmian,’ Muzyka 1932/3–4, 111.
←553 | 554→
Ochlewski 1946Ochlewski Tadeusz, ‘Rok pracy Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (sprawozdanie),’ RM 1946/11–12, 19–24.
Ochlewski 1951Ochlewski Tadeusz, ‘Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zagadnienia – plany – realizacja,’ Muzyka 1951/1, 104–105.
Poźniak 1948Poźniak Włodzimierz, ‘Uwagi o muzykologii,’ RM 1948/7, 10–11.
‘Prace komisji’ 1945‘Prace komisji programowych przy Ministerstwie Kultury i Sztuki,’ RM 1945/6, 22–23.
Pulikowski 1934Pulikowski Julian, ‘Muzykologia – l’art pour l’art?,’ MP 1934/3, 201–209.
Régamey 1948Régamey Konstanty, ‘Uwagi o muzykologii,’ RM 1948/1, 2.
Reiss 1913Reiss Józef, ‘Polska historiografia muzyczna,’ PM 1913/1, 7–9.
Rudziński 1949Rudziński Witold [report from the composers’ congress in Łagów Lubuski], Odrodzenie 1949/35, 2.
Sokorski 1949Sokorski Włodzimierz, ‘Formalizm i realizm w muzyce (Przemówienie wygłoszone na Walnym Zjeździe Kompozytorów Polskich w dniu 20 listopada 1947 r.),’ KM 1949/25, 172–178 (also RM 1948/23–24, 2–5).
Sokorski 1952Sokorski Włodzimierz, ‘Od Łagowa do Festiwalu Muzyki Polskiej,’ Muzyka 1952/1–2, 3–11.
Sprawozdanie Komitetu WTMSprawozdanie Komitetu Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego za rok 1906 [do 1915] (Warszawa 1907–16) (WTM archive).
Sprawozdanie z działalnościSprawozdanie z działalności Instytutu 1949–1950 (IS PAN archive).
‘Sprawozdanie z obrad V Walnego Zgromadzenia’ 1950‘Sprawozdanie z obrad V Walnego Zgromadzenia Związku Kompozytorów Polskich, które odbyło się w Warszawie w dniach 16–19 czerwca 1950 roku,’ Muzyka 1950/5, 46–59.
‘Sprawozdanie z obrad VI Walnego Zgromadzenia’ 1951‘Sprawozdanie z obrad VI Walnego Zgromadzenia Związku Kompozytorów Polskich 11–13 grudnia 1951,’ RM 1952/1–2, 45–56.
Starczewski 1937Starczewski Feliks, ‘Warszawskie Towarzystwo Muzyczne,’ Muzyka 1937/1, 62–65.
←554 | 555→
Statut PTMW 1927Statut Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (Warszawa 1927).
Statut PTMStatut Polskiego Towarzystwa Muzykologicznego (in AACh-BUAM).
Statut Stowarzyszenia Pisarzy 1929Stowarzyszenie Pisarzy i Krytyków Muzycznych (Warszawa 1929).
Stromenger 1930/1Stromenger Karol, ‘Fundusz Kultury Narodowej a Muzyka,’ GP, 1 Nov. 1930, 5.
Stromenger 1930/2Stromenger Karol, ‘Mumifikacja muzyki,’ Wiadomości Literackie 1930/51–52, 8.
Szopski 1931Szopski Felicjan, ‘Henryk Opieński. Na marginesie obchodu jubileuszowego,’ Muzyka 1931/1, 19.
Szymanowski I–IVTeresa Chylińska (ed.), Karol Szymanowski. Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora, vol. 1 (1903–1919) (Kraków 1982), vol. 2 (1920–1926) (Kraków 1984), vol. 3 (1927–1931) (Kraków 1997), vol. 4 (1932–1937) (Kraków 2002).
Wójcik-Keuprulian 1931Wójcik-Keuprulian Bronisława, ‘Barbag Seweryn …: Systematyka muzykologii – Lwów 1928,’ KM 1931/10–11, 323–326.
Wójcik-Keuprulian 1934Wójcik-Keuprulian Bronisława, ‘Stanowisko muzykologii w systemie nauk,’ Rozprawy i Notatki Muzykologiczne 1 (1934), 1–14.
Wójcik-Keuprulian 2018Sieradz Małgorzata (ed., introduction and comments), Bronisława Wójcik-Keuprulian – korespondencja do Szwajcarii. Listy do Henryka Opieńskiego (1925–37) i Ludwika Bronarskiego (1929–38) (Warszawa 2018).
Wójcikówna 1918Wójcikówna Bronisława, ‘Muzyka jako przedmiot studiów uniwersyteckich,’ GM 1918/3, 21–22.
X.Y. 1913X.Y., ‘Listy ze Lwowa. Kilka uwag o stosunkach muzycznych,’ PM 1913/18, 11–14.
‘Z działalności PWM’ 1950‘Z działalności Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Plan wydawniczy PWM na rok bieżący,’ Muzyka [monthly] 1950/1, 65–66.
Zalewski 1937Zalewski Teodor, ‘W odpowiedzi,’ MP 1937/3, 97–99.
←555 | 556→
Zalewski 1977Zalewski Teodor, Pół wieku wśród muzyków 1920–1970. Przyczynki do dziejów polskiej kultury muzycznej (Kraków 1977).
Załącznik do Planu pracy 1950Załącznik do Planu pracy Działu naukowo- historycznego Sekcji Muzyki Państwowego Instytutu Sztuki na miesiąc luty 1950 r. (in IS PAN archive)
Znaniecki 1925Znaniecki Florian, ‘Przedmiot i zadania nauki o wiedzy,’ Nauka Polska 5 (1925), 1–78.
‘V Zjazd ZKP’ 1950‘V Zjazd Związku Kompozytorów Polskich,’ Muzyka 1950/3–4, 14–37.

Archival collections

Adolf Chybiński’s Archive, Department of Music Collections, Jagiellonian Library (AACh-BJ)

Adolf Chybiński’s Archive, Special Collections Department, University Library in Poznań (AACh-BUAM)

Private Chomińskis’ Archive (APCh)

Józef Michał Chomiński’s Archive, Archives of Polish Composers of the 20th Century, University Library in Warsaw (AJCh-BUW)

Zofia Lissa’s Archive, Archives of Polish Composers of the 20th Century, University Library in Warsaw (AZL-BUW)

Ludwik Bronarski’s Archive in AACh-BUAM (AACh-BUAM, archiwum Bronarskiego)

Tadeusz Ochlewski’s Archive in AACh-BUAM (AACh-BUAM, archiwum Ochlewskiego)

Archive of Institute of Arts of Polish Academy of Science

←556 | 557→