Show Less

Medizin und Krieg in historischer Perspektive- Medycyna i wojna w perspektywie historycznej

Beiträge der XII. Tagung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Düsseldorf 18.-20. September 2009- Prace XII. konferencji Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, Düsseldorf 18 do 20 września 2009 r.

Series:

Edited By Ute Caumanns, Fritz Dross and Anita Magowska

Der Band dokumentiert die XII. Tagung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin «Medizin und Krieg in historischer Perspektive» vom 18. bis 20. September 2009 in Düsseldorf. Im Umfeld des 70. Jahrestags des «Auftakts zum Vernichtungskrieg» sollten indes nicht ausschließlich Medizinverbrechen des Zweiten Weltkriegs bearbeitet werden. In 37 Aufsätzen präsentiert der Band daher einen über die nationalen und fachdisziplinären Grenzen ausgreifenden Blick auf die facettenreiche Beziehung zwischen Medizin und Krieg in der Geschichte der Neuzeit.

Prices

Show Summary Details
Restricted access

Powitanie (Tadeusz Brzezinski)

Extract

Powitanie Tadeusz Brzeziski Magnificencjo, Szanowne Panie, Szanowni Panowie Miny 32 lata od czasu, kiedy z moim przyjacielem, Georgiem Harigiem,1 posta- nowili my organizowa polsko-niemieckie zjazdy historyków medycyny. Nie za- stanawialimy si wówczas ile ich bdzie i nie wiem, czy gdyby kto powiedzia nam wówczas, e trwale zapisz sie w kontaktach polsko-niemieckich, a fakt, e spotykamy si po 31 latach od naszego pierwszego zjazdu o tym wiadczy, czy by- libymy zdolni w to uwierzy. Przeylimy jeden moment, w którym wspópraca ta bya zagroona, moment, kiedy przestao istnie Towarzystwo Historii Medycyny byej Niemieckiej Repu- bliki Demokratycznej. Wówczas, po czterech zjazdach odbytych w NRD i Polsce, nastpi moment, w którym nie mielimy z kim, jako instytucj, po stronie niemiec- kiej rozmawia i wówczas dopomóg nam ówczesny prezydent Midzynarodowego Towarzystwa Historii Medycyny, profesor Hans Schadewaldt. Pamitam, jak na kongresie we Wrocawiu, z obecn tu profesor Ingrid Kästner i Natali Decker, przekonywalimy profesora o wartoci dwustronnej wspópracy. Dopomóg nam i w 1995 roku odby si kolejny, pity zjazd w Szczecinie. Byem przekonany, e obecny zjazd bdzie okazj do kolejnego spotkania z profesorem Schadewaldtem. Niestety. Ten wielki uczony, wspaniay czowiek i przyjaciel Pol- ski i Polaków, zmar 29 sierpnia bierzcego roku. Mal, e bd wyrazicielem myli wszystkich tu obecnych, a zwaszcza tych, którzy znali profesora, jeli zapro- ponuj uczczenie jego pamici przez powstanie i chwil ciszy. Dzikuj. To na tym szczeciskim zje dzie powstaa myl, aby lu ne dotychczas zjazdy przeksztaci...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.