Show Less

Medizin und Krieg in historischer Perspektive- Medycyna i wojna w perspektywie historycznej

Beiträge der XII. Tagung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Düsseldorf 18.-20. September 2009- Prace XII. konferencji Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, Düsseldorf 18 do 20 września 2009 r.

Series:

Edited By Ute Caumanns, Fritz Dross and Anita Magowska

Der Band dokumentiert die XII. Tagung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin «Medizin und Krieg in historischer Perspektive» vom 18. bis 20. September 2009 in Düsseldorf. Im Umfeld des 70. Jahrestags des «Auftakts zum Vernichtungskrieg» sollten indes nicht ausschließlich Medizinverbrechen des Zweiten Weltkriegs bearbeitet werden. In 37 Aufsätzen präsentiert der Band daher einen über die nationalen und fachdisziplinären Grenzen ausgreifenden Blick auf die facettenreiche Beziehung zwischen Medizin und Krieg in der Geschichte der Neuzeit.

Prices

Show Summary Details
Restricted access

4. Biographien im Krieg/ Biografie w wojnie

Extract

4. Biographien im Krieg Biografie w wojnie Rudolf Weigl – jego szczepionka przeciwtyfusowa a wojna Lesaw Portas, Rzeszów Zadaniem pracy jest przedstawienie, przede wszystkim na podstawie zebranych materiaów ikonograficznych, postaci Rudolfa Weigla, wiatowej sawy biologa i jego szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu. Historycznie chodzi o czasokres I i II wojny wiatowej. Zebrano dane dotyczce dziejów rodzinnych Weigla, roz- woju dziaalnoci badawczej i produkcji szczepionki przeciwko tyfusowi plamiste- mu. Wanym zadaniem niniejszej publikacji jest wskazanie dotychczas mao zna- nych róde ikonograficznych przechowywanych w Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemylu. Chodzi o bardzo interesujce ryciny odnoszce si zarówno do samej osoby i rodziny Weigla, jak i jego pracy badawczej (Ryc.1). Ryc.1. Rudolf Stefan Weigl (1883–1957) / Abb. 1. Rudolf Stefan Weigl (1883-1957) Ryc.2. Od lewej: metryka urodzenia i chrztu R. Weigla; ojciec Fryderyk; Rudolf z mam (siedzc), z rodzestwem w okresie gimnazjalnym / Abb. 2. Von links: Geburts- und Tauf- urkunde Weigls; Vater Friedrich; Rudolf (sitzend) mit seiner Mutter; mit Geschwistern wäh- rend der Gymnasialzeit 174 Lesaw Portas R. Weigl urodzi si 2 wrze nia 1883 roku w Przerowie nad Beczw, diecezji Oo- munieckiej na Morawach w rodzinie niemiecko–austriacko–czeskiej. Jego rodzicami byli Elbieta Krösel i Fryderyk Weigl (Ryc.2). Gdy ojciec zgin w wypadku, matka z trójk dzieci w tym z pi cioletnim Rudolfem przeprowadzia si do Wiednia. Tutaj poznaa Józefa Trojnara, polskiego nauczyciela gimnazjalnego, za którego w niedugim czasie wysza za m (Ryc.3). Ryc.3. Ojczym Józef Trojnar / Abb. 3. Stiefvater...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.