Show Less

Medizin und Krieg in historischer Perspektive- Medycyna i wojna w perspektywie historycznej

Beiträge der XII. Tagung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Düsseldorf 18.-20. September 2009- Prace XII. konferencji Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, Düsseldorf 18 do 20 września 2009 r.

Series:

Edited By Ute Caumanns, Fritz Dross and Anita Magowska

Der Band dokumentiert die XII. Tagung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin «Medizin und Krieg in historischer Perspektive» vom 18. bis 20. September 2009 in Düsseldorf. Im Umfeld des 70. Jahrestags des «Auftakts zum Vernichtungskrieg» sollten indes nicht ausschließlich Medizinverbrechen des Zweiten Weltkriegs bearbeitet werden. In 37 Aufsätzen präsentiert der Band daher einen über die nationalen und fachdisziplinären Grenzen ausgreifenden Blick auf die facettenreiche Beziehung zwischen Medizin und Krieg in der Geschichte der Neuzeit.

Prices

Show Summary Details
Restricted access

6. Rezeption, Öffentlichkeit und Medien/ Spostrzeganie, publicznosc i media

Extract

6. Rezeption, Öffentlichkeit und Medien Spostrzeganie, publiczno i media Echa wojny francusko–pruskiej (1870-1871) w publikacjach polskich lekarzy Joanna Nieznanowska, Szczecin Wojn czsto nazywa si „nauczycielk chirurgii”. Wiek XIX, czas licznych krwa- wych konfliktów i bezprecedensowego rozwoju przemysu su cego wojnie, do- starczy medykom a nazbyt wiele okazji do nauki. Produkcja nowych typów broni oraz rozbudowa sieci kolejowych sprawiy, e wojny drugiej poowy tego stulecia znaczco ró niy si przebiegiem i „masowo ci” od wcze niejszych zatargów. Tym samym zmieniay si wyzwania, przed jakimi wojna stawiaa medycyn, i tak przechodzc wówczas okres burzliwych i gbokich przemian. Nie dziwi wic mnogo publikowanych wówczas prac po wiconych medycynie wojennej, czy te medycynie na wojnie. Publikacje dotyczce wojny francusko – pruskiej zajmuj w ród nich wa ne miejsce, z kilku powodów. Po pierwsze, wojna ta wybucha za- ledwie kilka lat po ogoszeniu przez Josepha Listera wyników prac nad antysepty- cznym dziaaniem kwasu karbolowego (fenolu)1 i walnie przyczynia si do zaakceptowania zasad aseptyki i antyseptyki w praktyce chirurgicznej. Po drugie, bya pierwszym konfliktem toczonym w sercu Europy przez sygnatariuszy Kon- wencji Genewskiej. Na mocy Konwencji, w niesieniu pomocy rannym onierzom obu stron licznie uczestniczyy cywilne towarzystwa dobroczynne z wielu pastw neutralnych. Do wiadczenia tych organizacji w kwestii m.in. skuteczno ci ró nych systemów podziau, transportu i organizacji leczenia rannych, czy kontaktów neut- ralnych su b medycznych z wojskow administracj lekarsk, byy szeroko oma- wiane w fachowej prasie. Po trzecie, obie strony walczce posugiway si...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.