Show Less

Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschland und in Polen

Series:

Barbara Janczak

Dieses Buch behandelt aus vergleichender Perspektive die sprachlichen Verhältnisse und Familienkulturen von deutsch-polnischen Familien (in denen Frauen Polinnen sind) in Deutschland und in Polen. Der Ansatz ist interdisziplinär und berührt Gebiete der Soziolinguistik und der Familiensoziologie. Ziel der Studie ist zu erfahren, wie die sprachlichen und familiären Verhältnisse in deutsch-polnischen Familien aussehen und wie sie festgelegt werden. Die empirische Untersuchung besteht aus zwei Teilen: der Fragebogenuntersuchung und den Interviews. Die Arbeit liefert Erkenntnisse über die Einzelsprache und -kultur hinaus in Bezug auf Bilingualität und Bikulturalität, indem sie Auskunft über Einigungsprozesse bezüglich der Schaffung einer Familiensprache und -identität in einer bikulturellen Familie gibt.

Prices

Show Summary Details
Restricted access

10. Streszczenie w języku polskim (polnische Zusammenfassung)

Extract

10. Streszczenie w jzyku polskim (polnische Zusammenfassung) Niniejsza publikacja powicona została studiom porównawczym nad stosunkami jzykowymi oraz kulturami rodzinnymi małestw polsko-niemieckich w Polce i w Niemczech. Zawarta w pracy tematyka badawcza jest interdyscyplinarna i dotyczy dziedzin socjolingwistyki, lingwistyki migracji oraz socjologii rodziny. Problematyka ta jest istotna z kilku rónych powodów. Po pierwsze, zarówno w Polsce jak i w Niemczech nie powstała jeszcze praca analizujca w ujciu komparatywnym małestwa polsko-niemieckie z perspektywy socjolingwistycznej. Z tego te wzgldu praca ta stawia sobie zadanie uzupełnienia istotnej luki badawczej. Po drugie, niniejsze studia tworz znaczcy przyczynek dla wzajemnego poznania i zrozumienia polskiej i niemieckiej kultury. Po trzecie, badania te maj na celu ukonstytuowa midzyludzk płaszczyzn w stosunkach polsko-niemieckich. Ponadto wyniki omawianej pracy maj zastosowanie midzynarodowe, przede wszystkim w studiach nad dwukulturowoci poprzez ukazanie i analiz procesów tworzenia wspólnego jzyka rodzinnego oraz tosamoci rodzinnej w rodzinach dwukulturowych. Praca ta powicona została rodzinom polsko-niemieckim o konstelacji Niemiec- Polka. Konstelacja ta została wybrana celowo. W ujciu statystycznym Polki s najliczniejsz grup narodowociow zawierajc zwizki małeskie z Niemcami w Niemczech. Równie Niemcy zajmuj czołowe, cho latach 2008-2009 ju nie pierwsze, miejsce pod wzgldem iloci zawartych zwizków małeskich z Polkami w Polsce. Ponadto naley zauway, i zwizki małeskie w konstelacji Niemiec-Polka stanowiły w roku 2009 91% zwizków polsko-niemieckich w Polsce i 82% takowych zwizków w Niemczech. Niniejsza ksika składa si z 10 rozdziałów, bibliografii...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.