Show Less

Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in Polen und Österreich

Bestandsaufnahme und Entwicklungsperspektiven

Edited By Boguslaw Dybas, Tomasz Kranz, Irmgard Nöbauer and Heidemarie Uhl

Diese Bestandsaufnahme der KZ-Gedenkstättenlandschaft in Österreich und Polen thematisiert die Geschichte, die gegenwärtige Situation und die Zukunftsperspektiven dieser Orte. Hintergrund ist die Herausforderung, vor der diese Gedenkstätten heute stehen: Die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und des Nazi-Regimes rückt zunehmend in die Ferne, die Generation der Zeitzeugen ist kaum noch präsent. Für die Vermittlung der Verbrechen des Nationalsozialismus gewinnen daher die Orte, die Zeugnis davon ablegen, eine immer größere Bedeutung. Es sind aber neue Fragen an die Geschichte und neue Erinnerungsbedürfnisse, mit denen Gedenkstätten heute konfrontiert sind. Dem trägt die Neugestaltung von Museen und Ausstellungen, die derzeit etwa in Auschwitz, Majdanek, Stutthof und Mauthausen durchgeführt oder geplant werden, Rechnung. Die vergleichende Perspektive auf KZ-Gedenkstätten in Polen und Österreich ermöglicht neue Einblicke in die dynamischen Transformationsprozesse der historischen Orte der NS-Verfolgungs- und Vernichtungspolitik.

Prices

Show Summary Details
Restricted access

Wstęp

Extract

Oddawane do rąk czytelników wydawnictwo jest pokłosiem polsko-au­ striackiej konferencji „Miejsca pamięci i muzea w nazistowskich obozach koncentracyjnych w Austrii i w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju” zorga­ nizowanej w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu w dniach 9-10 września 2010 roku pod patronatem Prezydenta Republiki Austrii, dr. Heinza Fischera. Konferencja ta była wspólnym przedsięwzięciem kil­ ku instytucji. Oprócz wiedeńskiej Stacji PAN w jej przygotowaniu uczest­ niczył także Instytut Nauk o Kulturze i Historii Teatru Austriackiej Akade­ mii Nauk, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii — Miejsce Pamięci Mauthausen, Państwowe Muzeum na Majdanku, Państwowe Mu­ zeum Auschwitz-Birkenau oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie. Celem konferencji było spojrzenie na muzea i miejsca pamięci w byłych nazistowskich obozach koncentracyjnych na terenie Polski i Austrii w kon­ tekście ich historii i teraźniejszości, ale także perspektyw funkcjonowania w przyszłości. Konferencja odbyła się w roku, w którym obchodzono 65. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Obchodom tym w dużo większym stopniu niż wcześniej towarzyszyła świadomość, że spośród żywych odcho­ dzą ostatni uczestnicy dramatycznych wydarzeń, przede wszystkim więźnio­ wie obozów. Równocześnie dorasta „czwarte pokolenie” — już nie dzieci czy wnuków, ale prawnuków tych, którzy cierpieli. W obliczu nieuchron­ nego odchodzenia świadków epoki generacja ta w coraz mniejszym stopniu ma możliwość poznania bezpośrednich relacji na temat wydarze...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.