Show Less

Estudio de la semántica del dativo checo en diacronía

Series:

Enrique Gutiérrez Rubio

El trabajo explora – con base en los estudios de corte cognitivo de los eslavistas norteamericanos Laura Janda y Steven Clancy – la evolución de las semánticas asociadas al caso dativo a lo largo de los 700 años de historia de la lengua checa escrita. Del análisis sistemático de 8.355 dativos extraídos de cinco textos, que representan cuatro cortes sincrónicos de la historia de esta lengua, obtenemos la distribución diacrónica de la red semántica del dativo checo en torno a tres subsemánticas principales: dativo receptor, dativo experimentador y dativo competidor. Un último objetivo de este estudio es el diseño de una red conceptual que muestre de forma gráfica toda la riqueza y complejidad de estas relaciones semánticas.

Prices

Show Summary Details
Restricted access

ANEXO 2. České resumé. Analýza významů českého dativu z hlediska diachronního vývoje

Extract

II.1 Úvod Vědecká monografie, kterou držíte v  rukou, se zabývá analýzou významů da- tivu během historického vývoje psaného českého jazyka z pohledu kognitivní sémantiky. Českým dativem jsem se začal zabývat v roce 2002 na Humboldto- vě univerzitě v Berlíně a pokračoval jsem v  jeho studiu následující čtyři roky v Praze a v Madridu. V září roku 2007 jsem obhájil moji disertační práci na toto téma na Univerzitě Complutense v Madridu. Práce zahrnovala dva typy analýzy českého dativu během historického vývoje. První část pojednávala o vztahu mezi dativními koncovkami (-u/-ovi) a kategorií životnosti.155 Druhá část práce, jež je významnější nejen z hlediska rozsahu, ale i co se týče lingvistických závěrů, spočívala v komplexní analýze významů českého dativu. Nikdy jsem však nebyl dostatečně spokojen se závěry této sémantické analýzy, a proto jsem ji nikdy ne- publikoval ve formě monografie.156 V roce 2012 jsem prezentoval výsledky svého bádání v oblasti dativních výz- namů kolegům z  výzkumného týmu vytvořeného díky finanční podpoře ESF projektu „Jazyková rozmanitost a komunikace“ (JARKO)157 na Univerzitě Palac- kého v Olomouci. Následovala velmi věcná a inspirující diskuze, která se zabý-...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.