Show Less
Restricted access

Moderne dansk kortprosa i dialog

En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv

Series:

Aldona Zanko

Denne bog tilbyder en ny, komparativ tilgang til minimalistisk dansk kortprosa fra 1990‘erne. Den sætter fokus på genrens underbelyste forbindelser til tre andre beslægtede litterære traditioner: den amerikanske short-story, den fantastiske fortælling dyrket af Franz Kafka og Jorge Luis Borges, samt den norske punktroman. Den danske kortprosas dialogiske referencer analyseres i bogen med fokus på flere aspekter, herunder udtryk, form, omfang, funktion, og ikke mindst betydning for den reelle læser. Således giver bogen et nuanceret indblik i genrens intertekstuelle komposition, både med hensyn til æstetik og tolkning. Ved at stille skarpt på den danske kortprosas fortrængte dialogisme tegner bogen et billede af genren som et vigtigt aspekt af kortprosaens globale udvikling i 1900-tallet.
Show Summary Details
Restricted access

Sammenfattende konklusioner

ExtractHovedtanken bag de foregående undersøgelser har været at udvide forskningen i 1990’ernes danske kortprosa med et DIALOGISK perspektiv, hvor opmærksomheden rettes mod den hidtil underbelyste dimension af genrens INTERTEKSTUELLE forbindelser til andre litterære traditioner, også danske, men først og fremmest udenlandske. Herunder kan man skelne mellem tre afgørende inspirationsområder, der danner baggrund for, at den danske kortprosas minimalistiske æstetik har udviklet sig i tre forskellige retninger: DEN AMERIKANSKE SHORT STORY, DEN TYSK OG SPANSK-SPROGEDE FANTASTISKE NOVELLISTISK og DEN NORSKE PUNKTROMAN.

Inden for enhver af disse tre afgrænsede retninger har analysen koncentreret sig om at belyse, hvordan forfatternes dialog med traditionen giver sig udslag i de udvalgte tekster, samt hvordan den påvirker teksternes udformning og tolkningspotentiale. I hvert af bogens tre analytiske kapitler besvares disse to hovedspørgsmål i form af en delkonklusion koncentreret om den pågældende inspirationsretning, repræsenteret ved respektive gennembrudsværker skrevet af Helle Helle og Simon Fruelund, Peter Adolphsen og Christina Hesselholdt. I nærværende opsummering er tanken derimod at bruge de hidtidige iagttagelser til at drage konklusioner af en OVERORDNET karakter, hvor hovedfokus sættes på intertekstualitetens betydning for 1990’ernes danske kortprosa som GENRE.

For hver af de respektive tre værkgrupper tog analysen udgangspunkt ved PARATEKSTUALITET, defineret af Gennette som en slags tærskel til tekstens dialogiske rum. Alle de fire forfattere bruger den først og fremmest til at angive teksternes forventede genretilhørsforhold,...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.