Show Less
Restricted access

Quo vadis, DaF? II

Betrachtungen zu Deutsch als Fremdsprache in den Ländern der Visegrád-Gruppe <br> Mit Beiträgen von Magdalena Białek, Silke Gester, Julia Haußmann, Erika Kegyes und Iveta Kontríková

Series:

Edited By Silke Gester and Erika Kegyes

Dieses Buch ist eine aktuelle Studie zu Deutsch als Fremdsprache in den Ländern der Visegrád-Gruppe. Es behandelt die Stellung von DaF in den einzelnen Bildungsstufen von der Vorschule bis hin zur Universität und widmet sich zudem der Thematik des lebenslangen Lernens. Aufgrund von starken ökonomischen Verflechtungen zwischen den deutschsprachigen Ländern und Polen, Tschechien, Ungarn sowie der Slowakei befasst sich ein Kapitel speziell mit Fremdsprachen in der Wirtschaft. Für die Arbeit wurden zahlreiche europäische sowie nationale Dokumente und Studien ausgewertet, darüber hinaus sind die eigenen Forschungsergebnisse der Autorinnen in die Betrachtungen eingeflossen.
Show Summary Details
Restricted access

Streszczenie

← 354 | 355 → Streszczenie

Extract

Celem niniejszej publikacji jest analiza sytuacji języka niemieckiego oraz innych języków obcych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Analiza ta wymagała odwołania się do naturalnej ścieżki kształcenia każdego człowieka: od przedszkola, przez szkołę podstawową i średnią aż po edukację wyższą i kształcenie ustawiczne. Z państwami niemieckojęzycznymi graniczą wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej: Polska sąsiaduje z Niemcami, Republika Czeska z Niemcami i Austrią, Słowacja i Węgry z Austrią. Republika Federalna Niemiec to największy partner handlowy wszystkich czterech krajów, dużą reprezentację mają w nich też firmy austriackie. W związku z powyższym, cały rozdział poświęcono pozycji języka niemieckiego w gospodarce poszczególnych państw.

W pracy przedstawiono dokumenty ustawodawcze wpływające na politykę językową poszczególnych państw. Chodzi tu nie tylko o prawo krajowe - ponieważ kraje Grupy Wyszehradzkiej są również członkami Unii Europejskiej, w ich regulacjach odzwierciedla się ustawodawstwo wspólnotowe. Ponadto oceniono aktualne badania związane z omawianym tematem, a także cały szereg innych rozpraw naukowych opisujących przede wszystkim dobre przykłady z praktyki. Praca przedstawia też wyniki działalności badawczej autorek, tj. badań dotyczących nauczania języków obcych, przeprowadzonych wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły podstawowej, wśród uczniów szkół podstawowych i średnich oraz, w kontekście zapotrzebowania na języki obce, wśród 150...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.