Show Less
Restricted access

Quo vadis, DaF? II

Betrachtungen zu Deutsch als Fremdsprache in den Ländern der Visegrád-Gruppe <br> Mit Beiträgen von Magdalena Białek, Silke Gester, Julia Haußmann, Erika Kegyes und Iveta Kontríková

Series:

Edited By Silke Gester and Erika Kegyes

Dieses Buch ist eine aktuelle Studie zu Deutsch als Fremdsprache in den Ländern der Visegrád-Gruppe. Es behandelt die Stellung von DaF in den einzelnen Bildungsstufen von der Vorschule bis hin zur Universität und widmet sich zudem der Thematik des lebenslangen Lernens. Aufgrund von starken ökonomischen Verflechtungen zwischen den deutschsprachigen Ländern und Polen, Tschechien, Ungarn sowie der Slowakei befasst sich ein Kapitel speziell mit Fremdsprachen in der Wirtschaft. Für die Arbeit wurden zahlreiche europäische sowie nationale Dokumente und Studien ausgewertet, darüber hinaus sind die eigenen Forschungsergebnisse der Autorinnen in die Betrachtungen eingeflossen.
Show Summary Details
Restricted access

Resumé

← 356 | 357 → Resumé

Extract

Cílem této publikace je monitorovat situaci němčiny a jiných cizích jazyků v zemích Visegrádské skupiny. Vycházelo se přitom z přirozené vzdělávací biografie každého člověka: od mateřské školy přes základní a střední až do terciárního vzdělávání včetně celoživotního učení. S německy mluvícími zeměmi mají všechny země své hranice: Polsko s Německem, Česká republika s Německem i Rakouskem, Slovensko a Maďarsko pak s Rakouskem. Spolková republika Německo je největším obchodním partnerem pro všechny čtyři země, také rakouské firmy jsou zde zastoupeny ve velkém počtu. Proto je jedna kapitola věnována postavení němčiny v ekonomice.

V práci jsou představeny legislativní dokumenty, které ovlivňují jazykovou politiku zemí. Přitom se nejedná pouze o národní dokumenty, protože země Visegrádské skupiny jsou i členskými státy Evropské unie, takže do národní politiky vstupuje evropská dimenze. Kromě toho byly vyhodnoceny aktuální studie a průzkumy k danému tématu, a také celá řada jiných statí, které popisují především dobré příklady z praxe. Práce dále zahrnuje výsledky badatelské činnosti autorek, tj. průzkumů v oblasti výuky cizích jazyků provedených mezi rodiči dětí, které navšt...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.