Show Less
Restricted access

Quo vadis, DaF? II

Betrachtungen zu Deutsch als Fremdsprache in den Ländern der Visegrád-Gruppe <br> Mit Beiträgen von Magdalena Białek, Silke Gester, Julia Haußmann, Erika Kegyes und Iveta Kontríková

Series:

Edited By Silke Gester and Erika Kegyes

Dieses Buch ist eine aktuelle Studie zu Deutsch als Fremdsprache in den Ländern der Visegrád-Gruppe. Es behandelt die Stellung von DaF in den einzelnen Bildungsstufen von der Vorschule bis hin zur Universität und widmet sich zudem der Thematik des lebenslangen Lernens. Aufgrund von starken ökonomischen Verflechtungen zwischen den deutschsprachigen Ländern und Polen, Tschechien, Ungarn sowie der Slowakei befasst sich ein Kapitel speziell mit Fremdsprachen in der Wirtschaft. Für die Arbeit wurden zahlreiche europäische sowie nationale Dokumente und Studien ausgewertet, darüber hinaus sind die eigenen Forschungsergebnisse der Autorinnen in die Betrachtungen eingeflossen.
Show Summary Details
Restricted access

Resumé

← 360 | 361 → Resumé

Extract

Cieľom tejto publikácie je monitorovať situáciu nemčiny a iných cudzích jazykov v krajinách Vyšehradskej skupiny. Vychádzali sme pri tom z prirodzenej vzdelávacej biografie každého človeka: od materskej školy cez základnú a strednú až po terciárne vzdelávanie vrátane celoživotného štúdia. S nemecky hovoriacimi krajinami majú všetky analyzované krajiny hranice: Poľsko s Nemeckom, Česká republika s Nemeckom i Rakúskom, Slovensko a Maďarsko s Rakúskom. Spolková republika Nemecko je najväčším obchodným partnerom všetkých štyroch krajín a tiež rakúske firmy sú tu zastúpené vo veľkom počte. Preto je jedna kapitola venovaná situácii nemčiny v ekonomike.

V práci sú predstavené legislatívne dokumenty, ktoré ovplyvňujú jazykovú politiku krajín. Pri tom nejde len o národné dokumenty, pretože krajiny Vyšehradskej skupiny sú aj členskými štátmi Európskej únie, takže do národnej problematiky vstupuje európska dimenzia. Okrem toho boli vyhodnotené aktuálne štúdie a prieskumy k danej téme, a tiež celý rad iných dokumentov, ktoré uvádzajú predovšetkým dobré príklady z praxe. Práca ďalej zahŕňa výsledky bádateľskej činnosti autoriek, tj. prieskumov o výučbe cudzích jazykov vykonaných medzi rodičmi detí, ktoré navštevujú materskú a základnú školu, medzi žiakmi základných a stredn...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.