Show Less
Restricted access

Polen und Deutsche in Europa- Polacy i Niemcy w Europie

Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel- Tom podsumowujący konferencja międzynarodową, 25 i 26 października 2012, Kilonia

Series:

Edited By Michael Düring and Krzysztof Trybus

Polen und Deutsche sind in Europa seit der politischen Wende des Jahres 1989 enger zusammengerückt als je zuvor. Das Verhältnis beider Länder verlangt daher nach einer vielfältigen Auseinandersetzung, die in diesem Sammelband aus verschiedenen Perspektiven vorgenommen wird. Historisch-politisch-soziologische, linguistische, literatur- und kulturwissenschaftliche sowie sport- und wissenschaftsgeschichtliche Beiträge entwerfen ein breit gefächertes Themenspektrum und gehen so den vielfältigen Beziehungen zwischen Polen und Deutschen nach.
Po przełomie roku 1989 współpraca polsko-niemiecka została zacieśniona na niespotykaną dotąd skalę. Stosunki między Polakami i Niemcami stały się przedmiotem wielorakich rozważań, które w niniejszym tomie zostały poczynione z różnych perspektyw. Artykuły z dziedziny historii, politologii, socjologii, lingwistyki, literaturo- i kulturoznawstwa oraz historii nauki i sportu stwarzają szerokie spektrum tematów i badają różnorodne relacje między Polakami i Niemcami.
Show Summary Details
Restricted access

O studiach „Polacy i Niemcy w Europie“: geneza – idea – perspektywy

Extract1. Geneza

Studia „Polacy i Niemcy w Europie“ (PiNwE), które rozpoczynają swój akademicki żywot, są rezultatem długiej już współpracy kilońskich slawistów i poznańskich polonistów. Zaczęło się od wizyty profesora Norberta Nueblera w Poznaniu wiosną 2001 roku. Spotkanie z młodym wicedyrektorem Instytutu Slawistyki było dla mnie, ówczesnego wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej, wydarzeniem, które po latach wspominam z sympatią, ale i pewnym zakłopotaniem. Niewiele wtedy wiedziałem o podpisanej w 1984 roku umowie dotyczącej partnerskiej współpracy Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii (CAU) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), prawie nic o kilońskiej slawistyce, myliłem też Kilonię z Kolonią, a językoznawcze zagadnienia dotyczące aspektu czasownika, o których mówił profesor, były dość odległe od moich romantycznych studiów. A jednak tamta wizyta okazała się ważna, otworzyła nowy rozdział w dziejach międzynarodowych kontaktów obu instytutów. Wspominam o niej również dlatego, że chcę podkreślić znaczenie inicjatywy podjętej przez naszych kilońskich kolegów, przede wszystkim zasługi profesora Norberta Nueblera. Studia „Polacy i Niemcy w Europie“ są jego pomysłem, sformułowanym w 2002 roku, pierwotnie w postaci projektu „Polen und Deutsche in Europa“.

Koncepcja wspólnych studiów od samego początku zakładała bliską współpracę naukową i organizacyjną Instytutu Slawistyki w Kilonii i Instytutu Filologii Polskiej w Poznaniu, a także semestraln...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.