Show Less
Restricted access

Polen und Deutsche in Europa- Polacy i Niemcy w Europie

Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel- Tom podsumowujący konferencja międzynarodową, 25 i 26 października 2012, Kilonia

Series:

Edited By Michael Düring and Krzysztof Trybus

Polen und Deutsche sind in Europa seit der politischen Wende des Jahres 1989 enger zusammengerückt als je zuvor. Das Verhältnis beider Länder verlangt daher nach einer vielfältigen Auseinandersetzung, die in diesem Sammelband aus verschiedenen Perspektiven vorgenommen wird. Historisch-politisch-soziologische, linguistische, literatur- und kulturwissenschaftliche sowie sport- und wissenschaftsgeschichtliche Beiträge entwerfen ein breit gefächertes Themenspektrum und gehen so den vielfältigen Beziehungen zwischen Polen und Deutschen nach.
Po przełomie roku 1989 współpraca polsko-niemiecka została zacieśniona na niespotykaną dotąd skalę. Stosunki między Polakami i Niemcami stały się przedmiotem wielorakich rozważań, które w niniejszym tomie zostały poczynione z różnych perspektyw. Artykuły z dziedziny historii, politologii, socjologii, lingwistyki, literaturo- i kulturoznawstwa oraz historii nauki i sportu stwarzają szerokie spektrum tematów i badają różnorodne relacje między Polakami i Niemcami.
Show Summary Details
Restricted access

Die Schriftenreihe Poznańska Biblioteka Niemiecka/Posener Deutsche Bibliothek. Halbzeit?

ExtractStreszczenie/Zusammenfassung

Z diagnozy stanu wiedzy polskiego społeczeństwa o Niemcach i Niemczech wziął się na początku lat 90. pomysł powołania do życia serii wydawniczej Poznańska Biblioteka Niemiecka (PBN), która wypełniałaby „martwe pola“ naszej współczesnej wiedzy humanistycznej o sąsiedzie na Zachodzie, wyszłaby poza opłotki tylko jednej dyscypliny akademickiej, stanowiłaby niechby skromny sprzeciw wobec „krótkiego oddechu historii“ oraz historii zdarzeniowej, dominującej w piśmiennictwie o Niemczech. Dla idei tej pozyskałem profesora Christopha Kleßmanna, który przyjął ofertę współpracy edytorskiej nad całą serią wydawniczą. Wydawnictwo Poznańskie natomiast, w osobie dyrektora dra Ryszarda Wryka, wielorakimi więzami związane z UAM, wzięło na swoje barki trud i odpowiedzialność edytowania.

Analyzing the state of knowledge of Polish society about Germany and the Germans at the beginning of the 1990s the series Poznańska Biblioteka Niemiecka (PBN), which was meant to fill in the “unknown fields” of our contemporary knowledge about our neighbor in the West, was launched. However, it should also be able to leave the range of only one academic field and become a kind of objection towards “the short breath of history” or the history of events, which dominated research literature about Germany. To realize this idea, I contracted Professor Christoph Kleßmann, who accepted the offer to cooperate as editor of the whole series. Poznań Publishing House, in the person of its director Ryszard Wryka, closely connected...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.