Show Less
Restricted access

Polen und Deutsche in Europa- Polacy i Niemcy w Europie

Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel- Tom podsumowujący konferencja międzynarodową, 25 i 26 października 2012, Kilonia

Series:

Edited By Michael Düring and Krzysztof Trybus

Polen und Deutsche sind in Europa seit der politischen Wende des Jahres 1989 enger zusammengerückt als je zuvor. Das Verhältnis beider Länder verlangt daher nach einer vielfältigen Auseinandersetzung, die in diesem Sammelband aus verschiedenen Perspektiven vorgenommen wird. Historisch-politisch-soziologische, linguistische, literatur- und kulturwissenschaftliche sowie sport- und wissenschaftsgeschichtliche Beiträge entwerfen ein breit gefächertes Themenspektrum und gehen so den vielfältigen Beziehungen zwischen Polen und Deutschen nach.
Po przełomie roku 1989 współpraca polsko-niemiecka została zacieśniona na niespotykaną dotąd skalę. Stosunki między Polakami i Niemcami stały się przedmiotem wielorakich rozważań, które w niniejszym tomie zostały poczynione z różnych perspektyw. Artykuły z dziedziny historii, politologii, socjologii, lingwistyki, literaturo- i kulturoznawstwa oraz historii nauki i sportu stwarzają szerokie spektrum tematów i badają różnorodne relacje między Polakami i Niemcami.
Show Summary Details
Restricted access

Gerd Fischer von Mollard – ein unbekannter Dichter und Symbol der deutsch-polnischen Grenzregion

ExtractStreszczenie/Zusammenfassung

W nurt literatury utraconej ojczyzny, której istotnym elementem jest krajobraz jako miejsce pamięci, wpisuje się dorobek poetycki Gerda Fischera von Mollarda. Na próżno by szukać tego nazwiska w kanonach literatury niemieckiej. Twórczość ta powstała przede wszystkim z potrzeby serca, z naładowania emocjonalnego samego twórcy, raczej dla siebie i bliskich, a nie z rywalizacji o miejsce w panteonie twórców. Znacząca część wierszy Gerda Fischera von Mollarda powstała dopiero po ucieczce, po opuszczeniu ‚heimatu‘, po ciężkim doświadczeniu utraty. Nie jest to jednak poezja słodko-sentymentalna, czy też rozpamiętująca stratę w kategorii winy czy kary. Wiersze Fischera von Mollarda koncentrują się na trzech motywach: przyrodzie, ojczyźnie i Stwórcy.

The poetical works by Gerd Fischer von Mollard inscribe in the literary trend of “lost homeland”, whose essential element is the landscape scenery as a space for memories. It would be in vain, however, to look for von Mollard’s name in the canon of German literature. His literary production came into being first of all from the need of the heart to fill up the emotions of the poet himself and his dear ones, and not to rival for a place in the Pantheon of authors. The most important part of his verse Gerd Fischer von Mollard wrote after he left his “Heimat”, after the experience of loss. Nevertheless, von Mollard’s verse is not sweet-sentimental nor is it brooding on the...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.