Show Less
Restricted access

Medizin und Sprache – die Sprache der Medizin

Medycyna i język – język medycyny

Series:

Edited By Eva Brinkschulte, Fritz Dross, Anita Magowska, Marcin Moskalewicz and Philipp Teichfischer

Medizin und Sprache – die Sprache der Medizin lautete das Thema der 14. Tagung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin. Der Tagungsband umfasst 17 Beiträge, die aus unterschiedlichen Perspektiven das Verhältnis von Sprache und Medizin thematisieren. Die Autoren diskutieren die medizinische Fachsprache als internes und externes Kommunikationsmittel hinsichtlich ihres terminologischen und pragmatischen Wandels sowie hinsichtlich ihrer Transformation in Formular-, Bild- und Zahlensprachen. Sie betrachten medizin- und sprachhistorische sowie bild- und kommunikationstheoretische Aspekte für den Zeitraum vom 14. bis zum 20. Jahrhundert.
Show Summary Details
Restricted access

Obrazy z przeszłości. Izby chorych i lazarety w kompleksie obozów jenieckich w Lamsdorf podczas II wojny światowej Bilder aus der Vergangenheit. Krankenreviere und Lagerlazarette im Kriegsgefangenenlagerkomplex Lamsdorf während des Zweiten Weltkrieges

Streszczenie

Extract

← 182 | 183 →

Joanna Lusek

Obrazy z przeszłości. Izby chorych i lazarety w kompleksie obozów jenieckich w Lamsdorf podczas II wojny światowej

Bilder aus der Vergangenheit. Krankenreviere und Lagerlazarette im Kriegsgefangenenlagerkomplex Lamsdorf während des Zweiten Weltkrieges

W czasie II wojny światowej (1939–1945) władze niemieckie zorganizowały na terenie III Rzeszy i terenach przez nią okupowanych ponad 130 stałych obozów jenieckich dla żołnierzy pokonanych armii. Należał do nich również kompleks obozowy: VIII B, 318/VIII F i 344 Lamsdorf (obecnie: Łambinowice). Wśród 300 tys. jeńców znaleźli się przedstawiciele 10 regularnych armii, reprezentujący 49 narodowości. Kwestie opieki medycznej w obozach jenieckich regulowały postanowienia konwencji Genewskiej z 1929 r. Nakazywała ona organizowanie w każdym obozie izby chorych oraz pomieszczeń izolowanych dla jeńców chorych zakaźnie. Obozy jenieckie nie były przygotowane na przyjmowanie tak znaczącej liczby żołnierzy, co przekładało się również na niskie standardy w zakresie opieki medycznej. Niedostateczne warunki higieniczno-sanitarne oraz żywieniowe, niedostosowane do liczby potrzebujących wyposażone i zaopatrzenie izb chorych i lazaretów obozowych, jak również brak wystarczającej liczby personelu lekarskiego i pomocniczego, stanowiły bezpośrednią przyczynę szerzących się chorób i epidemii oraz wysokiej śmiertelności. W odniesieniu do kompleksu obozowego Lamsdorf zachowało się szereg materiałów archiwalnych, dokumentujących szczegółowo stan opieki medycznej, m.in. zarządzenia pa...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.