Show Less
Restricted access

Südslawen und die deutschsprachige Kultur

Series:

Edited By Anetta Buras-Marciniak and Marcin Golaszewski

Thema des Buches ist die gegenseitige Beeinflussung der deutschsprachigen und der südslawischen Kultur, ausgelöst durch die Migrationswelle der Südslawen in die deutschsprachigen Länder infolge des Krieges im ehemaligen Jugoslawien. Die Idee einer friedlichen Koexistenz mehrerer Nationalitäten in einem Staat sowie der Multikulturalitätsgedanke wurden durch den Krieg in Frage gestellt. Die daraufhin einsetzende Migrationswelle hat auch die Gesellschaftsstruktur der deutschsprachigen Länder gravierend beeinflusst. Im Buch wird einerseits das Kulturbild der Südslawen, das in Literatur und Kultur des deutschsprachigen Raums dokumentiert wird, andererseits das deutsche Kulturbild in der Literatur der Südslawen im 20. und 21. Jahrhundert eingehend untersucht.
Show Summary Details
Restricted access

Dunavske Švabe kao unutrašnja Drugost u putopisnim izveštajima o Banatu Miloša Crnjanskog

Extract

← 172 | 173 → Sofija M. Košničar

Univerziteta u Novom Sadu

Kada je nakon Velikog rata1 nastala prekrajanjem evropskih granica, Kraljevina SHS je bila multikulturno društvo u kome su „pripadnici različitih kultura živeli jedni pored drugih, ali i jedni s drugima.“2 Poratne okolnosti u kojima su se Dunavske Švabe3 nastanjene u Banatu, kao pripadnici nacionalnog entiteta koji je izgubio rat, našle u kontekstu novoformirane države sa strane pobednika rata – učinile su njihov položaj izvanredno delikatnim. U vezi s tim je potrebno ukazati na Fischerov4 stav da bi „interdisciplinarna primjena rezultata imagoloških istraživanja trebala uzeti u obzir povjesnost nacionalno-imagotipskih sustava ← 173 | 174 → i kontekstualnu ovisnost književnih `slika stvarnih zemalja`, kao elemenata složenih međunacionalnih uzajamnih veza.“5

Pomenute istorijske okolnosti, koje su uticale na to da se na poratnom evro-političkom planu formiraju nepovoljne predodžbe o Nemačkoj i Nemcima s jedne strane, kao i samo ponašanje banatskih Švaba, izrazito različito od ponašanja drugih žitelja u istom okruženju, s druge strane – doprineli su tome da Švabe u datom kontekstu, budu doživljeni kao unutrašnja Drugost. Heterogeni kulturni prostor novonastale državne zajednice, oblikovao je, u semiotičkom smislu, svoju podelu sveta na unutrašnji (naš/moj) i spoljašnji (njihov, tuđ) prostor, a osnovni kriterijum te podele je različitost, Drugost6 kao svojevrstan alteritet. Kompatibilno rečenom, Moura ističe da je „pojam predodžba skup ideja o...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.