Show Less
Restricted access

Südslawen und die deutschsprachige Kultur

Series:

Edited By Anetta Buras-Marciniak and Marcin Golaszewski

Thema des Buches ist die gegenseitige Beeinflussung der deutschsprachigen und der südslawischen Kultur, ausgelöst durch die Migrationswelle der Südslawen in die deutschsprachigen Länder infolge des Krieges im ehemaligen Jugoslawien. Die Idee einer friedlichen Koexistenz mehrerer Nationalitäten in einem Staat sowie der Multikulturalitätsgedanke wurden durch den Krieg in Frage gestellt. Die daraufhin einsetzende Migrationswelle hat auch die Gesellschaftsstruktur der deutschsprachigen Länder gravierend beeinflusst. Im Buch wird einerseits das Kulturbild der Südslawen, das in Literatur und Kultur des deutschsprachigen Raums dokumentiert wird, andererseits das deutsche Kulturbild in der Literatur der Südslawen im 20. und 21. Jahrhundert eingehend untersucht.
Show Summary Details
Restricted access

Nemški vpliv na slovensko skladnjo v 16. stoletju in Otročja biblija Sebastijana Krelja

Extract

← 226 | 227 → Robert Grošelj

Univerza v Ljubljani

Začetno obdobje slovenske književnosti v drugi polovici 16. stoletja, reformacija, ni samo zaznamovano s prevajanjem (predvsem verskonamembnih besedil), pri čemer se kot ključno izhodišče – poleg latinskega – kaže nemško književno-jezikovno izročilo,1 temveč se v njem odraža mreža slovensko-nemških medkulturnih razmerij, npr. družbeno-kulturna vpetost slovenskega prostora v nemški, izobraževanje v nemščini, diglosijska/večjezična jezikovna situacija (z nemščino kot enim od temeljnih jezikov). V takšnem kontekstu ne preseneča, da so na slovenščino 16. stoletja vplivali tudi nemški skladenjski modeli.2

Z nemškim vplivom na slovensko skladnjo v reformaciji se ukvarja veliko jezikoslovnih del, pri čemer je največ pozornosti odmerjene prevodom Primoža Trubarja in Jurija Dalmatina ter slovnici Adama Bohoriča, še vedno pa ostajajo odprta vprašanja o tipu in stopnji vpliva v nekaterih drugih delih, med katere sodi pomembna veroučna knjiga Sebastijana Krelja, Otročja biblija, iz leta 1566. Pričujoča analiza je tako namenjena odkrivanju izbranih sledi nemške skladnje v slovenskem jeziku 16. stoletja, kot se kažejo v omenjenem Kreljevem delu, hkrati pa skuša domnevne nemške vplive tudi problematizirati.

Z nemškimi vplivi na sln. skladnjo 16. stoletja se je ukvarjalo veliko jezikoslovcev – od normativistov sln. knjižnega jezika v 19. stol. (npr. J. Kopitar, F. Levstik) do raziskovalcev zgodovine sln. jezika v 20.–21. stol....

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.