Show Less
Restricted access

Slavische Geisteskultur: Ethnolinguistische und philologische Forschungen. Teil 1- Славянская духовная культура: этнолингвист ические и филологическ ие исследования. Часть 1

Zum 90. Geburtstag von N.I. Tolstoj- К 90-летию со дня рождения Н.И. Толстого

Series:

Edited By Anatolij A Alekseev, Nikolaj P. Antropov and Anna Kretschmer

Der erste Band der Wiener Konferenz (2013) anlässlich des 90. Geburtstages von Nikita Il’ič Tolstoj († 1996) zur traditionellen Volkskultur und zur Sprachgeschichte der Slavia Orthodoxa, den beiden Hauptsträngen der Forschungsarbeit des bedeutenden Moskauer Philologen, enthält die ethnolinguistischen Beiträge seiner Kollegen, Mitarbeiter und Schüler sowie Materialien zu seiner Person und seinem Werdegang. Die versammelten Beiträge dieses Bandes sind in slavischen Sprachen verfasst.
Первый том конференции в Вене (2013 г.), приуроченно й к 90-летию со дня рождения Н. И. Толстого († 1996) и посвященной традиционно й народной культуре славян и языковой истории Slavia Orthodoxa, двум главным направления м исследовани й выдающегося московского филолога, включает в себя работы его коллег, сотрудников и учеников по этнолингвис тике, а также мемуарные и биографичес кие материалы.
Show Summary Details
Restricted access

Jerzy Bartmiński (Lublin/Warszawa) - Świat na opak, czyli o granicach normy w kulturze ludowej

Extract

| 27 →

Jerzy Bartmiński (Lublin/Warszawa)

Świat na opak czyli o granicach normy w kulturze ludowej

1. W kulturze ludowej wyobrażeniu świata „normalnego“ towarzyszy idea świata na opak, świata wywróconego do góry nogami, który jest zaprzeczeniem obrazu świata „normalnego“. Nonsensowne teksty humorystyczne są w polszczyźnie określane potocznie jako koszałki-opałki, albo nazywane uczenie zapożyczonym z greki słowem adynata.1 Julian Krzyżanowski, czołowy reprezentant polskiej folklorystyki „tekstocentrycznej“, w „Słowniku folkloru polskiego“ podał ich następującą charakterystykę:

„Adynata (gr. rzeczy niemożliwe, łac. impossibilia, ros. niebylice, pol. koszałki-opałki) – nazwa motywów komicznych, opartych na sytuacjach nonsensownych, ale wskutek tego rozśmieszających. Człowiek, który się spuszcza po sznurze z wysokiego drzewa, spostrzega, że sznur jest za krótki, odcina więc kawał u góry, by nadsztukować u dołu – to przykład typowego adynatonu – oczywistego nonsensu. Motywy tego rodzaju od wieków występują w humoreskach łgarskich (niem. Lügenmärchen), prawiących o nadzwyczajnych przygodach […]. Z łgarzy wojskowych śmiano się już w starożytnym Rzymie, gdzie typem najgłośniejszym był miles gloriosus, żołnierz samochwał z komedii Plauta; całą serię humoresek myśliwskich znajdujemy w aktach Rzeczypospolitej Babińskiej z w. XVII, w Europie zachodniej zaś zdobyły one sobie ogromny rozgłos dzięki wydanej w r. 1785 książce R. E. Raspego Baron Munchhausen’s Narrative of his Marvellous Travels.2 W literaturze staropolskiej münchhauseniad...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.