Show Less
Restricted access

Slavische Geisteskultur: Ethnolinguistische und philologische Forschungen. Teil 1- Славянская духовная культура: этнолингвист ические и филологическ ие исследования. Часть 1

Zum 90. Geburtstag von N.I. Tolstoj- К 90-летию со дня рождения Н.И. Толстого

Series:

Edited By Anatolij A Alekseev, Nikolaj P. Antropov and Anna Kretschmer

Der erste Band der Wiener Konferenz (2013) anlässlich des 90. Geburtstages von Nikita Il’ič Tolstoj († 1996) zur traditionellen Volkskultur und zur Sprachgeschichte der Slavia Orthodoxa, den beiden Hauptsträngen der Forschungsarbeit des bedeutenden Moskauer Philologen, enthält die ethnolinguistischen Beiträge seiner Kollegen, Mitarbeiter und Schüler sowie Materialien zu seiner Person und seinem Werdegang. Die versammelten Beiträge dieses Bandes sind in slavischen Sprachen verfasst.
Первый том конференции в Вене (2013 г.), приуроченно й к 90-летию со дня рождения Н. И. Толстого († 1996) и посвященной традиционно й народной культуре славян и языковой истории Slavia Orthodoxa, двум главным направления м исследовани й выдающегося московского филолога, включает в себя работы его коллег, сотрудников и учеников по этнолингвис тике, а также мемуарные и биографичес кие материалы.
Show Summary Details
Restricted access

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Lublin) - Ryczy wół na sto gór. Motywy zwierzęce w polskiej meteorologii ludowej

Extract

| 109 →

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Lublin)

Ryczy wół na sto gór

Motywy zwierzęce w polskiej meteorologii ludowej

„Dla włościan słowiańskich, jako przede wszystkim rolników, – pisał Kazimierz Moszyński – kwestia pogody była (a tu i ówdzie jest nawet nieraz do dzisiaj) bez żadnej przesady kwestią życia i śmierci.“ (Moszyński 1939/1967: 48). Obawa przed niszczącymi skutkami zjawisk pogodowych (burzy, gradu, mrozu, długotrwałego deszczu czy suszy) skłaniała do bacznego obserwowania otaczającego świata, do wnioskowania o mających nastąpić zmianach pogodowych, interpretowania tych zmian, formułowania sądów uogólnionych o zależnościach między pogodą a bezpośrednim otoczeniem człowieka. Myślenie racjonalne, mające praktyczne, empiryczne podstawy zazębiało się przy tym – jak podkreślali: Jerzy Treder (1989) w książce Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Anna Koper (2000) w szkicu o czasie w przepowiedniach pogody i Swietłana Tołstojowa, autorka hasła „meteorologia“ w słowniku Slavjanskie drevnosti (СД 2004: 248) – z czynnikami irracjonalnymi, wierzeniowymi, opartymi przeważnie na animizacji świata. Połączenie obydwu sposobów myślenia owocowało bogatym repertuarem tekstów prognostycznych, w tym wróżb i przepowiedni.

Zbiór takich tekstów oraz rekonstrukcję całościowego obrazu pogody i jej składników przynosi wydana niedawno trzecia część Słownika stereotypów i symboli ludowych, poświęcona polskiej ludowej meteorologii...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.