Show Less
Restricted access

Lieux de vie, lieux de sens

Le couple lieu / identité dans le roman belge contemporain- Rolin-Harpman-Feyder-Lalande-Lamarche-Deltenre

Series:

Judyta Zbierska-Moscicka

Perçue comme un « entre-deux » ou un « carrefour », la Belgique se définit volontiers en termes spatiaux. L’idée d’enracinement lui est chère au même degré que celle d’errance. La littérature thématise cette oscillation entre le dedans et le dehors en recourant à une imagerie complexe, tributaire de la sensibilité de chaque auteur, ainsi que des circonstances historiques et sociales qui le concernent. La période examinée (1960-2012), correspond, dans les représentations romanesques, à un démantèlement progressif de l’objet « maison », processus qui fait écho à des mutations profondes relatives aux phénomènes sociaux liés à l’évolution du sentiment identitaire. L’analyse thématique renouvelée par les apports de la sociologie de l’individu fournit un éclairage nouveau sur les œuvres étudiées.
Show Summary Details
Restricted access

Résumé en polonais

ExtractPostrzegana jako « skrzyżowanie » lub kraj « pomiędzy » (entre-deux), Belgia chętnie definiuje się w kategoriach przestrzennych. Hybrydyczny charakter tożsamości belgijskiej – narodowej, kulturowej czy tej odczuwanej na poziomie indywidualnym – jest efektem ścierania się wpływów łacińskich i germańskich. Tym samym stosunek do przestrzeni czy też do miejsca, w którym się żyje lub z którego się wywodzi staje się tutaj szczególnie złożony. Jest ono bowiem opisywane z jednej strony jako miejsce zakorzenienia i pierwotnej identyfikacji, z drugiej zaś jako miejsce przejściowe, nieokreślone i niedokończone.

Te dwa punkty widzenia odpowiadają dwóm kluczowym ideom, mieszczącym się skądinąd w zwyczajowym, dwutorowym opisie zjawisk estetycznych w literaturze belgijskiej, dzielącym je na zjawiska o charakterze odśrodkowym i dośrodkowym. Te pierwsze, skupione na wyrażaniu oryginalności i specyfiki Belgii, odnoszą się do idei zakorzenienia i w dziedzinie przedstawień literackich owocują obrazami Belgii, przestrzeni nazwanej, rozpoznawalnej i kulturowo określonej. Te drugie, charakteryzujące się otwarciem na wpływy i wartości z zewnątrz, przyjmują w literaturze obraz przestrzeni nieokreślonej, nie-belgijskiej i często tymczasowej. Sprowadzając tę koncepcję do konkretnych przedstawień, mamy tu do czynienia z obrazem domu rodzinnego lub obrazem pokoju hotelowego i bezustannej wędrówki.

Omawiany w niniejszej pracy okres, lata 1960-2012, to okres szczególny. Zmiany polityczne, społeczne i estetyczne, dotykające zarówno Belgii (federalizacja, belgitude) jak i świata w ogóle...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.