Show Less
Restricted access

Ärgerbewältigung

Evaluation eines Ärgerbewältigungstrainings für klinische Gruppen (ÄBT-KG) im stationären Setting

Series:

Detlev Dusi

Aus dem Inhalt: Ärgertheorien - Modifikationsansätze des Ärgers - Ärgerbewältigungstraining für klinische Gruppen (ÄBT-KG) - Evaluation des ÄBT-KG - Katamnese.