Show Less
Restricted access

Research Methods in the Social Sciences- Metode de cercetare în ştiinţele sociale

Series:

Ion Dafinoiu and Ovidiu Lungu

Contents: Common sense and scientific thought – Social theory and social research – Research process – Subjects sampling and experimental control – Observation, interviewing survey, questionnaire and action research – Quantitative and qualitative data analysis – Research report – Values and ethics of scientific research.
Conţinut: Simţul comun şi gândirea ştiinţifică – Teoria socială şi cercetarea socială – Procesul de cercetare – Eşantionarea subiecţilor şi controlul experimental – Observaţia, interviul, chestionarul şi acţiunea cercetare – Analiza cantitativă şi calitativă a datelor – Raportul de cercetare – Valorile şi etica cercetării ştiinţifice.