Show Less
Restricted access

Der EU-Beitritt der Länder Ostmitteleuropas- Akcesja państw Europy Środkowowschodniej do UE

Kontroversen in der Gesellschaft und die Rolle der Medien- Społeczne kontrowersje i rola mediów

Series:

Agnieska Hess and Elisabeth Vyslonzil

Aus dem Inhalt/Z treści: Ernst-Peter Brezovsky: Einleitung. Der EU-Beitritt der Länder Ostmitteleuropas: Kontroversen in der Gesellschaft und die Rolle der Medien – Arnold Suppan: Desintegration und Integration in Polens neuerer Geschichte – Ewa Nowińska: Polskie prawo mediów po przystąpieniu do UE – Werner Gumpel: Die EU-Osterweiterung: Sind wir zum Beitritt bereit? Hg: Sindwirz – Peter Bachmaier: Der Transformationsprozess in Ostmitteleuropa und die EU-Erweiterung im Kontext der internationalen Politik – Jiři Musil: Die Haltung der wichtigsten tschechischen Gruppierungen zum EU-Beitritt der Tschechischen Republik – Peter A. Ulram: Polen und Österreich: Wechselseitige Perzeption – Teresa Sasińska-Klas: Lęki i nadzieje polaków przed zbliżającym się referendum unijnym w świetle badań opinii publicznej – Michael Geistlinger: Die Lösung von Verfassungsfragen im Zuge des Beitritts Österreichs zur EU: Ein Beispiel für Polen? – Lucyna Słupek: Rola mediów w kształtowaniu postaw pro- i antyeuropejskich w Polsce – Roman Bartoszcze: Wybrane aspekty działań przeciwników integracji europejskiej – András Szekfü: Der EU-Beitritt Ungarns - eine Kommunikationsanalyse – Josef Kirchengast: Die Rote Schildlaus aus Spanien und das polnische Pferd. Die österreichischen Medien vor dem EU-Beitritt Österreichs und vor der aktuellen EU-Erweiterung – Zbigniew Krzysztyniak: Media a czeski eurorealizm i eurosceptycyzm – Agnieszka Hess: Zmiany systemów medialnych Niemiec i Austrii w kontekście integracji europejskiej – Beata Klimkiewicz: Chwiejny stół: Reforma medialna w Polsce, Czechach i Słowacji – Marek Świerczyński: Dziennikarz a informacja europejska - problemy dostępności i przystępności wiedzy o UE – Katarzyna Pokorna-Ignatowicz: Polskie media i środowisko dziennikarskie w przededniu akcesji do Unii Europejskiej.