Show Less
Restricted access

Cultuur: Bouwsteen voor Europa 2002

Beschouwingen en Vooruitzichten- Internationale conferentie organiseert van het Europa College, Brugge

Series:

Léonce Bekemans

Inhoud: Gabriel Fragnière: Voorwoord - Léonce Bekemans: Inleiding - Jacques Lenoble: Politiek-filosofische beschouwingen over culturele maatschappijmodellen - Robert Picht: Verstoorde identiteiten: sociale en culturele mutaties in het hedendaags Europa - Christopher Harvie: De cultuur van de regio - Louis Baeck: De invloed van de cultuur op de economie en op management - Gilbert Lenssen: Cultuur, economie en management - Robert Senelle: Internationale aspecten van de culturele problematiek in de Europese Unie - I.B.F. Kormoss: Cartografische illustraties van het Europa der Talen - Léonce Bekemans/Ruben Lombaert: Commentaar - Carlos Costa: De rol van cultuur als drijvende kracht voor Europa 2002 - Marc Galle: Het Europees Parlement en de rol van de cultuur in Europa - Mircea Malitza: Beschouwingen over de culturele dimensie van de Oost-Europese maatschappij - Conlin Wagner: -ISMEN komen niet in aanmerking; een stem van een Amerikaan over culturele verscheidenheid - Léonce Bekemans/Ruben Lombaert: Commentaar - Léonce Bekemans/Claudia Van der Eide: Cultuur en economie: inleidende nota - Frank Moulaert/Jean-Cédric Delvainquiere: Regionale en subregionale ontwikkeling in Europa: de rol van socio-culturele trajecten - Gregory J. Ashworth: Gevolgen van de commodificatie van cultuur - Joseph Soeters: Management en culturele verscheidenheid in Europa - Léonce Bekemans/Claudia Van der Eide: Commentaar - Léonce Bekemans/Ruben Lombaert: Cultuur en instellingen: inleidende nota - Kurt Schelter: Het belang van cultuur voor de Europese Unie - Jef Van Ginderachter: Het belang van de regionale en culturele dimensie voor de Europese Federale structuur - Alexis Pauly/Imelda Higgins: De rol van het Hof van Justitie in culturele en onderwijsaangelegenheden - John Loughlin: Natie, staat en regio in West-Europa - Ulrich Pfaff: Institutionele vooruitzichten vanuit het standpunt van de Duitse Deelstaten - José Eduardo Castell: De relatie tussen cultuur en instellingen vanuit een regionaal standpunt - Léonce Bekemans/Ruben Lombaert: Commentaar - Léonce Bekemans/Ruben Lombaert: Cultuur en identiteiten: inleidende nota - Hatto Fischer: Enkele algemene beschouwingen over cultuur - Jan Kerkhofs: Veranderende waarden en identiteiten - Hugo Dyserinck: De vergelijkende literatuurstudie en het probleem der nationale en culturele identiteit. Een imagologische visie - Maarten Mourik: Het belang van culturele verscheidenheid voor kleine culturele taalgebieden in Europa - Rudolf Rezsohazy: Identiteit en politieke cultuur in Centraal en Oost-Europa - Léonce Bekemans/Ruben Lombaert: Commentaar - Luc Van den Brande: Verklaring van Brugge. Culturele verscheidenheid: het economische, democratische en culturele fundament van Europa 2002 - Léonce Bekemans: Conclusie.