Show Less
Restricted access

Bibliografie zur Geschichte der Sonderpädagogik und des Sonderschulwesens in den Böhmischen Ländern- Bibliografie k dějinám zvláštní pedagogiky a zvláštního školství v českých zemích

Deutsch – Tschechisch / Tschechisch – Deutsch / Německo – Česky / Česko – Německy

Series:

Herwig Baier

Seit den Anfängen der Behindertenpädagogik in den Böhmischen Ländern im 18. Jahrhundert wurden alle deutschen und tschechischen/slowakischen Publikationen (Monografien, Reihen, Lexikaartikel und Aufsätze und Mitteilungen in Periodika) lückenlos erfasst und jeweils in die andere Sprache übersetzt. Ein ebenfalls zweisprachig gehaltenes Verzeichnis der Fachausdrücke soll die Durchsicht ebenso erleichtern wie ein Hinweis auf die Aussprache tschechischer Laute.
Od počátků pedagogiky pro postižené v 18. století českých zemích byly všechny německé a české/slovenské publikace (monografie, řady, slovníková hesla a články a sdělení v periodikách) úplně podchyceny a přeloženy rovněž do jiné řeči. Také dvojjazyčný seznam odborných výrazů ulehčí nejen jejich vyhledání, ale poukazuje i na výslovnost českých hlásek.