Show Less
Restricted access

Lopussa teksti

Series:

Riitta Korhonen, Martin Kusch and Hartmut Schröder

Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana monet kielitieteilijät ovat kokeneet tärkeäksi tarkastella kielen käyttöä niin puhutussa kuin kirjoitetussakin muodossa. On syntynyt mitä erilaisimpien diskurssien kenttä, jonka edustajat kiistelyistään huolimatta jakavat tietyt perusoletukset: (1) perinteisen kielitieteen menetelmät eivät riitä ymmärtämään ja selittämään kielen käyttöä (2) kielen käytön ymmärtäminen ja selittäminen vaatii suuren kimpun menetelmi (kielitieteestä, filosofiasta, yhteiskunta- ja kulttuuritieteistä); ja (3) kielen käytön ymmärtäminen ja selittäminen vuorostaan voi valottaa monia yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden keskeisimpiä kysymyksiä uudesta näkökulmasta.
Avainsanat: Hermeneutiikka ja kysymys - Pätevä ja oikea ymmärtäminen - Tekstintulkinnan aspekteja - Puhetaidon perinne - Keskustelu tutkimuksen kohteena - Kiistämisen tapoja - Diskurssin, kulttuurin, paradigman ja kielen vuorovaikutus - Näkökulmia kääntäjän ja tulkin minäkuvaan.