Show Less
Restricted access

Wörterbuch der somatischen Redewendungen

Deutsch–Türkisch

İmran Karabağ

Im alltäglichen Sprachgebrauch werden Somatismen, d.h. Phraseologismen, die ein Körperteil als Komponente beinhalten, besonders in der gesprochenen Sprache verwendet. Die Übersetzbarkeit dieser formelhaften Konstituenten ist aufgrund ihrer komplexen lexikalischen und semantischen Zusammensetzung sowie der soziokulturellen Unterschiede bisweilen problematisch. Übersetzer und Sprachlehrer sehen sich immer wieder vor die Herausforderung gestellt, in der Zielsprache nach einer möglichen Äquivalenz suchen zu müssen.

Das vorliegende Wörterbuch, in dem die deutschen somatischen Redewendungen mit ihren synonymen türkischen Entsprechungen in Gruppen gegliedert sind, kann als Hilfsmittel bei der übersetzerischen Tätigkeit verwendet werden und eignet sich für den Fremdsprachenunterricht.

Show Summary Details
Restricted access

Önsöz

ExtractDeyim, gerçek anlamından ayrı bir anlamı olan, daha çok mecaz anlamda kullanılan veçekici bir anlatım özelliği bulunan kalıplaşmış sözcük öbeğidir. Atasözleri gibi deyimler de anonim söylemlerdir. Yani deyimlerin ne zaman, nerede ve kim tarafından dile getirilmiş oldukları hakkında bilgi sahibi değiliz. Deyimler genelde ifadeyi daha zengin ve etkileyici kılmak amacıyla kullanılırlar ve en az iki kelimeden oluşurlar. Önemli söz varlıkları olan deyimler hiç şüphesiz toplum yaşamından beslenirler. Bir ulusun kültüründe var olan maddi ve manevi unsurlar o ulusun dilinde de sözcük ve söz öbekleri olarak yer alırlar. Ulusa ait bu kültür unsurlarını dile getirmenin en pratik yolu deyimlerin kullanılmasıdır. Çünkü deyimler bir olayı veya bir durumu en kısa ve en anlaşılır şekilde anlatan dil ögeleridir. Bir ulusun kültür dünyasını tanımanın en kısa ve pratik yollarından biri de o ulusun dilinde var olan deyimleri doğru anlamaktır. Eskiden kullanılan ancak günümüzde kullanılmayan deyimler de bize eski kültürlere ait bilgi verirler. Çok sayıda somatik deyimin de her kültürde kullanıldığını, kulaktan kulağa yayılarak evrenselleştiğini ve bugün artık insanlığın ortak kültür değeri olduğunu söylemeliyiz.

Bundan dolay...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.