Show Less
Restricted access

Polen und Deutsche in Europa- Polacy i Niemcy w Europie

Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel- Tom podsumowujący konferencja międzynarodową, 25 i 26 października 2012, Kilonia

Series:

Edited By Michael Düring and Krzysztof Trybus

Polen und Deutsche sind in Europa seit der politischen Wende des Jahres 1989 enger zusammengerückt als je zuvor. Das Verhältnis beider Länder verlangt daher nach einer vielfältigen Auseinandersetzung, die in diesem Sammelband aus verschiedenen Perspektiven vorgenommen wird. Historisch-politisch-soziologische, linguistische, literatur- und kulturwissenschaftliche sowie sport- und wissenschaftsgeschichtliche Beiträge entwerfen ein breit gefächertes Themenspektrum und gehen so den vielfältigen Beziehungen zwischen Polen und Deutschen nach.
Po przełomie roku 1989 współpraca polsko-niemiecka została zacieśniona na niespotykaną dotąd skalę. Stosunki między Polakami i Niemcami stały się przedmiotem wielorakich rozważań, które w niniejszym tomie zostały poczynione z różnych perspektyw. Artykuły z dziedziny historii, politologii, socjologii, lingwistyki, literaturo- i kulturoznawstwa oraz historii nauki i sportu stwarzają szerokie spektrum tematów i badają różnorodne relacje między Polakami i Niemcami.
Show Summary Details
Restricted access

Polnisch-deutsche Zweisprachigkeit im heutigen Deutschland

ExtractStreszczenie/Zusammenfassung

Autor niniejszego artykułu uzasadnia, dlaczego właśnie polsko-niemiecka dwujęzyczność powinna stać się przedmiotem badań lingwistycznych: ok. 30% mieszkających w Niemczech obcokrajowców pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej stanowią osoby pochodzenia polskiego, które mogą być zatem postrzegane jako dwujęzyczne. Nawiązując do tego, autor krótko szkicuje problem dokładnej definicji dwujęzyczności, by w końcu dojść do rozróżnienia pomiędzy pojęciem „lingwistyki migracyjnej“ w odniesieniu do osób z własnymi doświadczeniami migracyjnymi, a pojęciem „Heritage Linguistics“ w odniesieniu do przekazywania znajomości języka kolejnemu pokoleniu. Właśnie w dziedzinie „Heritage Linguistics“ należy odnotować w Niemczech jeszcze wiele braków. Artykuł zamyka apel o wielojęzyczną tożsamość europejską, która nie może ograniczać się tylko do języków „prestiżowych“.

At first the author presents a reason for linguistic research in the specific case of Polish-German bilingualism: ca. 30% of all EU-foreigners living in Germany have a Polish background and can therefore be regarded as bilingual. In the next section the article reflects briefly on the problem of an exact definition of bilingualism. This leads to the distinction of the term “Migration Linguistics”, focussing on people, who have experienced migration themselves, and“Heritage Linguistics”, looking at the conditions under which a heritage language is passed on to the next generation. Especially in the realm of “Heritage Linguistics” research there are many...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.