Show Less
Restricted access

Ecological Sustainability in Traditional Sámi Beliefs and Rituals

Series:

Mardoeke Boekraad

The book gives a detailed overview of relevant traditional indigenous Sámi myths, beliefs and rituals based on empirical findings. The author inquires whether and how they are related to an ecologically sustainable use of the natural environment. Her main sources are ancient missionary texts, writings by Sámi and contemporary interviews with Sámi individuals. The traditional value system included ecological sustainability as a survival strategy. Beliefs and rituals, transmitted via stories, incorporated these values and transmitted a feeling of a round life, despite the strict rules for right behavior and punishment for transgressions. The term round symbolized a sense of safety, interconnectedness, reliance on mutual help and respect, identification and empathy with all living beings.
Show Summary Details
Restricted access

Summary in Norwegian

ExtractKartlegging av økologisk bærekraftighet i samiske tradisjonelle trosforestillinger og ritualer.

Denne studien har som målsetting å lage en oversiktsanalyse av samiske religiøse trosforestillinger ritualer og fortellinger som kan settes i sammenheng med en økologisk bærekraftig forvalting av økosystemer i det tradisjonelle samiske samfunnet. Arealet omfatter det hele samiske området med vekt på det nord-samiske. Samer i dag lever like økologisk bærekraftig som den gjennomsnittlige befolkningen. Nesten ingen av de gamle ritualer, ble knyttet til bruk av moderne teknologi. I det moderne samfunnet har religion en annen rolle enn i det tradisjonelle samiske. Studien er ikke sammenlignende, og mange av de beskrevne religiøse uttrykk kan beskrives også i nabokulturene. Mitt ønske er å bidra til en mer informert og nyansert debatt om samisk identitet og økologisk bærekraftighet. Som kilder bruker jeg historisk sekundærlitteratur og primærkilder som intervjuer. Trosforestillinger som er undersøkt er inndelt i fire romslige nivåer: fra det individuelle, til artsnivået, til det lokale og til slutt det globale.

Religiøse uttrykk som jeg har beskrevet og analysert inkluderer kommunikasjon blant annet i form av tillatelse-ritualer med ikke-menneskelige personer, respekt og offer til hellige sted, religiøse sanksjoner, mytiske avtaler mellom mennesker, dyr og økosystemer hvor gjensidige forholdsregler blir videreført, og en sakralisering av naturen og identifisering med dyr og en generalisert intersubjektivitet hvor identitet mellom mennesker og omgivelsen smelter sammen.

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.