Show Less
Restricted access

Moderne dansk kortprosa i dialog

En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv

Series:

Aldona Zanko

Denne bog tilbyder en ny, komparativ tilgang til minimalistisk dansk kortprosa fra 1990‘erne. Den sætter fokus på genrens underbelyste forbindelser til tre andre beslægtede litterære traditioner: den amerikanske short-story, den fantastiske fortælling dyrket af Franz Kafka og Jorge Luis Borges, samt den norske punktroman. Den danske kortprosas dialogiske referencer analyseres i bogen med fokus på flere aspekter, herunder udtryk, form, omfang, funktion, og ikke mindst betydning for den reelle læser. Således giver bogen et nuanceret indblik i genrens intertekstuelle komposition, både med hensyn til æstetik og tolkning. Ved at stille skarpt på den danske kortprosas fortrængte dialogisme tegner bogen et billede af genren som et vigtigt aspekt af kortprosaens globale udvikling i 1900-tallet.
Show Summary Details
Restricted access

Copyright

Extract

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der DeutschenNationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Bogen er udgivet som afslutning på et forskningsprojekt finansieret af Det Nationale Forskningscenter i Polen (NCN) inden for den såkaldte “Etiuda 1”-pulje; projektets nr.: UMO-2013/08/T/HS2/00109. The book presents the results of a research project funded by the National Science Centre in Poland within the so-called ETIUDA 1-programme, UMO-2013/08/T/HS2/00109.

ISSN 2192-3310 ISBN 978-3-631-66212-0 (Print)E-ISBN 978-3-653-05212-1 (E-Book) DOI 10.3726/ 978-3-653-05212-1 © Peter Lang GmbHInternationaler Verlag der Wissenschaften Frankfurt am Main 2015Alle Rechte vorbehalten. Peter Lang Edition ist ein Imprint der Peter Lang GmbH.Peter Lang – Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Diese Publikation wurde begutachtet.www.peterlang.com

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.