Show Less
Restricted access

Slavische Geisteskultur: Ethnolinguistische und philologische Forschungen. Teil 1- Славянская духовная культура: этнолингвист ические и филологическ ие исследования. Часть 1

Zum 90. Geburtstag von N.I. Tolstoj- К 90-летию со дня рождения Н.И. Толстого

Series:

Edited By Anatolij A Alekseev, Nikolaj P. Antropov and Anna Kretschmer

Der erste Band der Wiener Konferenz (2013) anlässlich des 90. Geburtstages von Nikita Il’ič Tolstoj († 1996) zur traditionellen Volkskultur und zur Sprachgeschichte der Slavia Orthodoxa, den beiden Hauptsträngen der Forschungsarbeit des bedeutenden Moskauer Philologen, enthält die ethnolinguistischen Beiträge seiner Kollegen, Mitarbeiter und Schüler sowie Materialien zu seiner Person und seinem Werdegang. Die versammelten Beiträge dieses Bandes sind in slavischen Sprachen verfasst.
Первый том конференции в Вене (2013 г.), приуроченно й к 90-летию со дня рождения Н. И. Толстого († 1996) и посвященной традиционно й народной культуре славян и языковой истории Slavia Orthodoxa, двум главным направления м исследовани й выдающегося московского филолога, включает в себя работы его коллег, сотрудников и учеников по этнолингвис тике, а также мемуарные и биографичес кие материалы.
Show Summary Details
Restricted access

Биљана Сикимић (Београд) - Обредна јела у Војводини и Поморишју приликом клања свиња. Савремена теренска истраживања

Extract

| 157 →

Биљана Сикимић (Београд)

Обредна јела у Војводини и Поморишју приликом клања свиња

Савремена теренска истраживања

Методологија теренског рада, развијена током тимских теренских истраживања Балканолошког института САНУ у Београду, у периоду од петнаест година, прошла је кроз серију трансформација: иницијално је била оријентисана ка данас већ класичној руској етнолингвистичкој школи и језичкој документацији, да би током времена прихватала антрополошко-лингвистичке и социолингвистичке постулате, а затим укључивала и садржаје карактеристичне за усмену историју. Архивирањем теренске грађе у дигиталној форми отворио се цео спектар могућности које на почетку рада на терену, крајем 20. века, нису могле бити планиране. У питању је могуће сагледавање постојеће грађе из угла корпус-лингвистике (стварањем упоредивих корпуса и упоредивих текстова усменог језика)1 показано на конкретним примерима резултата теренских истраживања Војводине и Срба у Поморишју (насеље Батања у Мађарској и низ насеља у Арадској жупанији у Румунији).

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.