Show Less
Restricted access

Слово в тексте, переводе и словаре- Słowo w tekście, przekładize i słowniku

Series:

Kazimierz Bajor and Jaroslaw Wierzbinski

Aus dem Inhalt: Antonomija i antonimicnoe slovo v russkom jazyke – Kommunikativnye frazeologičeskie oboroty nenormativnogo charaktera v sovremennom russkom jazyke – Obraščenie kak sociolingvističeskaja problema – Modeli partnerskich manipuljacij i ich verbalizacija – Publičnye «ispovedi» v periodičeskoj pečati.
Słowo w języku artystycnym M. Zoszcenki – Słowo i jego brak w tekście lekcji – O języku Stalina. Dywersja werbalna – Kondensacja i skrótowość w komunikacji przez komputer – O wieloznaczności terminu «powieść» w osiemnastowiecnej Rosji – Zmiany leksykalno-semantyczne w okresie pieriestojki i głasnosti.