Show Less
Restricted access

Prikazi ljubavi u bosanskoj, hrvatskoj i srpskoj književnosti. Od renesanse do danas- Darstellung der Liebe in bosnischer, kroatischer und serbischer Literatur. Von der Renaissance ins 21. Jahrhundert

Series:

Robert Hodel

Contents/Aus dem Inhalt: Robert Hodel: Predgovor – Renate Lachmann: Ljubav u petrarkizmu i u moderni – Enver Kazaz: Žensko stajalište u sevdalinci o lijepoj Meri/Mari i Ali-Paši – Gabriella Schubert: Od čežnje do razočaranja - Ka semantici ljubavi u narodnim pesmama Južnih Slovena – Jörg Schulte: Ljubav na dubrovačkoj sceni XVI veka Neoplatonske teme u pastoralnim komedijama – Zlata Bojović: Ljubavna magija u renesansnoj i baroknoj književnosti – Vladimir Osolnik: Primeri ljubavi u poetskim iskazima u poeziji pesnika slovenskog primorskog kruga (Dalmacija, Dubrovnik, otoci, Istra) od 1421. do 1812. g. – Goran Krnić: Komično-parodijski pogled na ljubav u Dervišu Stijepa Đurđevića i Suzama Marunkovim Ignjata Đurđevića – Ignjat Đurđević: Marunkos Tränen (übertragen von D. Horstmann, K. Ehlers) – Gun-Britt Kohler: ‘Ljubimo domovinu našu kao djevojku’ - Ljubavno pjesništvo u doba ilirizma između domoljublja i erotike – Dušan Ivanić: Parodija i travestija ljubavne priče u srpskom realizmu – Mihajlo Pantić: Ljubav kao stalno odlagana mogućnost u romanu Večiti Mladoženja Jakova Ignjatovića – Olga Stojanović: Funkcija ljubavi u okviru naturalističke poetike determinizma Svetolika Rankovića – Riccardo Nicolosi: Unreine Liebe: B. Stankovićs Nečista krv als Degenerationsroman – Olga Ellermeyer-Životić: Semantika i kodiranje ljubavi u delu Bore Stankovića – Bojana Stojanović Pantović: Topos bovarizma u južnoslovenskim književnostima na prelazu iz realizma u modernističku epohu – Robert Hodel: Ljubav u konfliktu između dva socijeteta (Lazarević, Stanković, Andrić, Krleža, Rudan) – Slobodanka Peković: Ljubav u srpskoj pripoveci s početka 20. veka – Vesna Matović: Ljubav kao oblik potrage za identitetom u srpskoj moderni. Romaneskna proza Milutina Uskokovića – Manfred Jähnichen: Serbische und kroatische lyrische Texte über die Liebe und die Frau im ersten Drittel des 20. Jh. - Übereinstimmung und Differenzen im Paradigmenwechsel von der Moderne zur Avantgarde – Rainer Grübel: Performationen der Liebe in Miroslav Krležas Zyklus Glembajevi – Renate Hansen-Kokoruš: Ljubavni sižei u Milana Begovića - norme i njihovo kršenje – Mevlida Ðuvić: Ljubavi između dva rata (Konstrukti o ljubavi u bosanskohercegovačkih pripovjedača između dva svjetska rata) – Vesna Cidilko: Ljubav i seksualnost u pripovedačkom delu Aleksandra Tišme – Davor Beganović: Pornografija i ljubav u prozi Gorana Tribusona – Zvonko Kovač: Nomadi i Г олубушке. Interkulturni aspekti ljubavne novelistike u autora «dvojne pripadnosti» – Dagmar Burkhart: Die Liebe in den Zeiten des Krieges. Vladimir Arsenijevićs «Seifenoper» U potpalublju - Cloaca maxima – Ljubica Arsić: Nebeska i zemaljska ljubav u srpskoj književnosti – Stevan Tontić: Ljubav u sjenci rata i egzila (Novija ljubavna lirika Muniba Delalića, Mile Stojića i Dragoslava Dedovića).