Show Less
Restricted access

Der Grundrechtsberechtigte des Grundrechts aus Art. 13 GG

Series:

Thomas Krings

Aus dem Inhalt: Schutznormlehre – Enge Tatbestandstheorien – Grundrechtsschutz des Arbeitnehmers – Grundrechtsberechtigung juristischer Personen – Zwangsvollstreckungsrecht – Grundrechtsverzicht – § 758a ZPO – Grundrechtsmündigkeit.