Loading...

Research Methods in the Social Sciences / Metode de cercetare în ştiinţele sociale

by Ion Dafinoiu (Author) Ovidiu Lungu (Author)
©2003 Textbook 406 Pages

Summary

This handbook contains one of the six core modules of the European Master Programme «European Perspectives on Social Inclusion» for a degree of «European Master of Development Studies in Social and Educational Sciences». The module «Research Methods» focuses on the research issues in the field of social sciences and the development by students of the capability to plan and design research studies in this field. The main goals of this course are:
- description, understanding and correct evaluation of qualitative and quantitative methods used in the field of social sciences;
- critical analysis of research studies using different approaches.
Acest manual conţine unul din cele şase module de bază ale programului european de studii master «European Perspectives on Social Inclusion» pentru obţinerea diplomei de «European Master of Development Studies in Social and Educational Sciences». Modulul «Metode de cercetare» se focalizează asupra problemelor cercetării in domeniul ştiinţelor sociale şi dezvoltării de către studenţi a capacităţii de a planifica şi schiţa studii în acest domeniu. Obiectivele principale ale cursului sunt:
- descrierea înţelegerea şi evaluarea corectă a metodelor calitative şi cantitative utilizate în domeniul ştiinţelor sociale
- analiza critică a studiilor care utilizează diverse abordări.

Details

Pages
406
Year
2003
ISBN (Softcover)
9783631504345
Language
English
Keywords
Psychologie Empirische Sozialforschung Methode Fragebogen Sozialwissenschaft Arbeitsmethoden Soziologie Sozialarbeit
Published
Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2003. 406 pp., num. fig.

Biographical notes

Ion Dafinoiu (Author) Ovidiu Lungu (Author)

The Authors: Ion Dafinoiu is professor at the «Al. I. Cuza» University of Iasi, Romania where he teaches in the field of clinical psychodiagnosis and psychotherapy. Ovidiu Lungu is postdoctoral associate at the University of Minnesota, Brain Sciences Center, Minnesota, USA. His research focuses on the motor control and motor learning. He is doing research using functional magnetic resonance imaging (fMRI). Autorii: Ion Dafinoiu este profesor la Universitatea «Al. I. Cuza» din Iasi, Romania unde predă cursuri în domeniul psihodiagnosticului clinic si psihoterapiei. Ovidiu Lungu cercetător postdoctoral asociat la University of Minnesota, Brain Sciences Center, Minnesota, USA. Cercetarea sa se focalizează asupra controlului motor si învăţării motorii folosind tehnicile de rezonanţă magnetică functională (fMRI).

Previous

Title: Research Methods in the Social Sciences / Metode de cercetare în ştiinţele sociale