Show Less
Restricted access

Higher Education Modelling

Development, Application and Perspectives

Series:

Michaela Gläß

This book deals with the feasibility analysis of market-oriented Higher Education Institutions based on the data of international field survey. The topics under examinations require the use of qualitative methods: guideline-oriented open expert interviews in different countries for data collection, content analysis of the survey data, and proposal of a Balanced Scorecard application in the Higher Education Institution management. Based on the elements of New Public Management methodology the author elaborates a detailed development plan usable as a model to restructure a Higher Education Institution to cope with the challenges of the Future.

Show Summary Details
Restricted access

Abstrakt

ExtractGläß, Michaela: Modelovanie vysokoškolského vzdelávania - vývoj, aplikácia a perspektívy. (Dizertačná práca) – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, školiteľ: Doc. Ing. Marián Zajko, Ph.D., MBA, Bratislava 2015.

Doposiaľ nebola spracovaná podrobná analýza trhovo orientovanej vysokoškolskej inštitúcie (VŠI), najmä nie v SRN. Sú síce publikované niektoré všeobecné filozofické diskusie o trhovej orientácii VŠI, ale nebol vykonaný žiadny podrobný výskum VŠI budúcnosti. Predmetom môjho skúmania bude štátna technicko-ekonomická VŠI, ktorá realizuje študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, programy celoživotného vzdelávania a výskumné programy. So zreteľom na tieto skutočnosti bol spracovaný podrobný plan vývoja takejto inštitúcie využívajúci prvky New Public Management (NPM), ktorý môže slúžiť ako model reštrukturalizácie VŠI, aby zvládla výzvy VŠI budúcnosti. Táto dizertačná práca má prispieť k vyplneniu tejto medzery analýzou uskutočniteľnosti trhovo orientovanej VŠI na základe údajov z medzinárodného terénneho prieskumu. Tento model sa zameriava na tieto hlavné výzvy pre manažment VŠI: 1) čoraz intenzívnejšia internacionalizácia a komercializácia trhu vzdelávania, 2) disparity medzi univerzitami (Universität Alma-Mater), aplikačne zameranými vysokými školami (Fachhochschule) a inými formami vysokoškolského vzdelávania (napr. v...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.