Show Less
Open access

Displaced Memories

Remembering and Forgetting in Post-War Poland and Ukraine

Series:

Anna Wylegała

The book is a comparative case study of collective memory in two small communities situated on two Central-European borderlands. Despite different pre-war histories, Ukrainian Zhovkva (before 1939 Polish Żółkiew) and Polish Krzyż (before 1945 German Kreuz) were to share a common fate of many European localities, destroyed and rebuilt in a completely new shape. As a result of war, and post-war ethnic cleansing and displacement, they lost almost all of their pre-war inhabitants and were repopulated by new people. Based on more than 150 oral history interviews, the book describes the process of reconstruction of social microcosm, involving the reader in a journey through the lives of real people entangled in the dramatic historical events of the 20th century.

Show Summary Details
Open access

Bibliography

Bibliography

Åberg, Martin. “Paradox of Change: Soviet Modernization and Ethno-Linguistic Differentiation in Lviv, 1945–1989.” In: Harvard Ukrainian Studies, Vol. 24: Lviv. A City in the Crosscurrents of Cultures, ed. John Czaplicka, 2002, pp. 285–302.

Ahonen, Pertti, Gustavo Corni, Jan Kochanowski, Reiner Schulze, Tamar Stark and Barbara Stelzl-Marx. People on the Move. Forced Population Movements in Europe in the Second World War and its Aftermath. Oxford-New York: Berg Publishers, 2008.

Amar, Tarik Cyril. “A Disturbed Silence. Discourse on the Holocaust in the Soviet West as an Anti-Site of Memory.” In: The Holocaust in the East. Local Perpetrators and Soviet Responses, ed. Michael David-Fox, Peter Holquist and Alexander M. Martin. Pitsburgh: University of Pitsburgh Press, 2014, pp. 158–184.

Amar, Tarik Cyril. The Paradox of Ukrainian Lviv. A Borderland City between Stalinists, Nazis, and Nationalists. Ithaca and London: Cornell University Press, 2015.

Amar, Tarik Cyril, Ihor Balynskyi and Yaroslav Hrytsak, eds. Strasti za Banderoju. Kyiv: Hrani-T, 2010.

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1991.

Arkusha, Olena. “Polskyi i rosiiskyi chynnyky u formuvanii suchasnoi natsionalnoi svidomosti halytskykh ukraintsiv: istorychnyi dosvid i suchasni paraleli.” In: Istorychni mify ta stereotypy, ed. Leonid Zashkilniak. Lviv: Instytut Ukrainoznavstva im. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2009, pp. 144–209.

Assmann, Aleida. Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München: CH Beck, 2006.

Assmann, Aleida. “Canon and Archive.” In: Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook, ed. Astrid Erll and Ansgar Nünning. Berlin/New York: de Gruyter, 2008, pp. 97–108.

Assmann, Jan. Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance and Political Imagination. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Assorodobraj, Nina. “‘Żywa historia.’ Świadomość historyczna: symptomy i propozycje badawcze.” Studia Socjologiczne, Vol. 2(9), 1963, pp. 4–28.

Bartov, Omer. Erased: Vanishing Traces of Jewish Galicia in Present-Day Ukraine. Princeton and Oxford: Princeton University, 2007.

←353 | 354→

Berkhoff, Karel. Motherland in Danger. Cambridge: Harvard University Press, 2013.

Bernard-Donals, Michael F. Forgetful Memory: representation and remembrance in the wake of the Holocaust. Albany: SUNY Press, 2009.

Bertaux, Daniel. “From the Life-History Approach to the Transformation of Sociological Practice.” In: Biography and Society, ed. Daniel Bertaux. London−Beverly Hills: Sage Publications, 1981, pp. 19–28.

Bertaux, Daniel and Paul Thompson, eds. Between Generations. Family Models, Myths and Memories. Piscataway, New Jersey: Transaction Publishers, 2005.

Biess, Frank. “Feelings in the Aftermath. Towards a History of Postwar Emotions.” In: Histories of the Aftermath. The Legacies of the Second World War in Europe, ed. Frank Biess and Robert G. Moeller. New York-Oxford: Bergham Books, 2010, pp. 30–48.

Bilaniuk, Lada. Contested Tongues: Language Politics and Cultural Correction in Ukraine. Itaca & London: Cornell University Press, 2005.

Bilinsky, Yaroslav. The Second Soviet Republic: The Ukraine after World War II. New Brunswick: Rutgers University Press, 1964.

Blacker, Uilleam. “Living among the Ghosts of Others: Urban Postmemory in Eastern Europe.” In: Memory and Theory in Eastern Europe, ed. Uilleam Blacker, Alexander Etkind and Julie Fedor. New York: Palgrave Macmillan, 2013, pp. 173–178.

Blacker, Uilleam and Alexander Etkind. Memory and Theory in Eastern Europe, ed. Uilleam Blacker, Alexander Etkind and Julie Fedor. New York: Palgrave Macmillan, 2013, pp. 1–24.

Bociurkiw, Roman. The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State (1939–1950). Edmonton–Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1996.

Bodnar, Halyna. “‘Tam bulo dobre i tut ye nepokhano zhyty:’ osoblyvosti istorychnoi pamiati ukraintsiv, pereselenykh iz Polshchi.” In: Ukraina-Polshcha: istorychna spadshchyna i suspilna svidomist, Vol. 2: Deportatsii 1944–1951. Lviv: Instytut Ukrainoznavstva im. Krypiakevycha, 2007, pp. 20–36.

Borodziej, Włodzimierz and Hans Lemberg. Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów, Vol. 1. Warszawa: Neriton, 2000.

Boski, Paweł, Maria Jarymowicz and Hanna Malewska-Peyre, eds. Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa: Instytut Psychologii UW, 1992.

Brandon, Ray and Wendy Lower, eds. The Shoah in Ukraine. History, Testimony and Memorialization. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008.

←354 | 355→

Bremmer, Ian. “The Politics of Ethnicity: Russians in the New Ukraine.” Europe-Asia Studies, Vol. 46(2), 1994, pp. 261–283.

Brencz, Andrzej. “Oswajanie niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Z badań etnologicznych na Środkowym Nadodrzu.” In: Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Północnych i Zachodnich, ed. Zbigniew Mazur. Poznań: Instytut Zachodni, 1997, pp. 191–216.

Brencz, Andrzej. “Niemieckie wiejskie cmentarze jako element krajobrazu kulturowego środkowego Nadodrza.” In: Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, ed. Zbigniew Mazur. Poznań: Instytut Zachodni, 2000, pp. 287–308.

Brodala, Marta. “Propaganda dla najmłodszych w latach 1948–1956. Instrument stalinowskiego wychowania.” In: Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności, ed. Marta Brodala, Anna Lisiecka and Tadeusz Ruzikowski. Warszawa: Trio, 2001, pp. 123–179.

Browning, Christopher Robert. Collected Memories. Holocaust History and Postwar Testimony. Madison: University of Wisconsin Press, 2004.

Cała, Alina. Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1992.

Chumiński, Janusz. “Czynniki destabilizujące proces osadnictwa we Wrocławiu (1945–1949).” In: Studia nad procesami integracji i dezintegracji społeczności Śląska, ed. Władysław Misiak. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993, pp. 55–78.

Ciesielski, Stanisław, ed. Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski: 1944–1947. Warszawa: Neriton, 1999.

Conway, Martin A. “Autobiographical Knowledge and Autobiographical Memories.” In: Remembering our Past. Studies in Autobiographical Memory, ed. David Rubin. New York: Cambridge University Press, 1996, pp. 67–93.

Corbin, Juliet and Janice M. Morse. “The Unstructured Interactive Interview: Issues of Reciprocity and Risks when Dealing with Sensitive Topics.” Qualitative Inquiry, Vol. 9(3), 2003, pp. 335–354.

Czarnuch, Zbigniew. “Oswajanie krajobrazu. Polscy osadnicy w dorzeczu dolnej Warty.” In: Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Północnych i Zachodnich, ed. Zbigniew Mazur. Poznań: Instytut Zachodni, 1997, pp. 169–190.

Czyżewski, Marek. “Repatrianci i wypędzeni: wzajemne uprzedzenia w relacjach biograficznych.” In: Biografia a tożsamość narodowa, ed. Marek Czyżewski, Andrzej Piotrowski and Alicja Rokuszewska-Pawełek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996, pp. 159–172.

Demshuk, Andrew. The Lost German East. Forced Migration and the Politics of Memory, 1945–1970. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

←355 | 356→

Demshuk, Andriy. “Reinscribing Schlesien as Śląsk: Memory and Mythology in a Postwar German-Polish Borderland.” History and Memory, Vol. 24(1), 2012, pp. 47–53.

Denzin, Norman. “Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii: znaczenie a metoda w analizie biograficznej.” In: Metoda biograficzna w socjologii, ed. Jan Włodarek and Marek Ziółkowski. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, pp. 55–69.

Desbois, Patrick. The Holocaust by Bullets. A Priest’s Journey to Uncover the Truth behind the Murder of 1.5 Million Jews. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Dmitrów, Edmund. Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945–1948. Warszawa: Czytelnik, 1987.

“Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe. Województwo lwowskie bez miasta Lwowa.” Statystyka Polski – Główny Urząd Statystyczny, Series C, Vol. 68, Warszawa, 1938, pp. 32–38.

Dyczok, Marta. The Grand Alliance and Ukrainian Refugees. New York: Palgrave Macmillan, 2000.

Engelking, Barbara. Zagłada i pamięć. Doświadczenia Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych. Warszawa: IFiS PAN, 2001.

Erll, Astrid. “Cultural Memory Studies: An Introduction.” In: Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook, ed. Astrid Erll and Ansgar Niinning. Berlin–New York: De Gruyter, 2008, pp. 1–18.

Fehrenbach, Heide. “War Orphans and Postfascist Families: Kinsship and Belonging after 1945.” In: Histories of the Aftermath. The Legacies of the Second World War in Europe, ed. Frank Biess and Robert G. Moeller. New York-Oxford: Berghahn Books, 2010, pp. 175–195.

Feldman, Jackie. Above the Death Pits, Beneath the Flag: Youth Voyages to Poland and the Performance of Israeli National Identity. New York: Berghahn Books, 2008.

Figes, Orlando. Whisperers: Private Life in Stalin’s Russia. New York: Metropolitan Books, 2008.

Filipkowski, Piotr. “Historia mówiona i wojna.” In: Wojna. Doświadczenie i zapis – nowe źródła, problemy, metody badawcze, ed. Sławomir Buryła and Paweł Rodak. Kraków: Universitas, 2006, pp. 13–35.

Finder, Gabriel N. and Alexander V. Prusin. “Collaboration in Eastern Galicia: The Ukrainian Police and the Holocaust.” East European Jewish Affairs, Vol. 34(2), 2004, pp. 95–118.

←356 | 357→

Gitelman, Zvi. “Soviet Reactions to the Holocaust, 1945–1991.” In: The Holocaust in the Soviet Union. Studies and Sources on the Destruction of the Jews in the Nazi-Occupied Territories of the USSR, 1941–1945, ed. Lucjan Dobroszycki and Jeffrey S. Gurock. Armonk: M.E. Sharpe, 1993, pp. 3–28.

Głowacka-Grajper, Małgorzata. “Społeczna i indywidualna kontynuacja pamięci ojczyzn kresowych.” In: Pamięć utraconych ojczyzn, ed. Ewa Nowicka and Aleksandra Bilewicz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, pp. 155–182.

Głowacka-Grajper, Małgorzata. Transmisja pamięci. Działacze “sfery pamięci” i przekaz o Kresach Wschodnich we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.

Grabowska, Mirosława. “Wywiad w badaniu zjawisk ‘trudnych.’ Przypadek polskiej religijności.” In: Poza granicami socjologii ankietowej, ed. Antoni Sułek, Kazimierz Nowak and Anna Wyka. Warszawa: UW, IS, PTS, 1989, pp. 141–166.

Greenspan, Henry. On Listening to Holocaust Survivors: Recounting and Life History. Westport, CT–London: Praeger, 1998.

Grinchenko, Gelinada. “The Ostarbeiter of Nazi Germany in Soviet and Post-Soviet Ukrainian Historical Memory.” Canadian Slavonic Papers, September–December 2012, pp. 401–426.

Gross, Jan Tomasz. Revolution from Abroad. The Soviet Conquest of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia. Princeton: Princeton University Press, 1998.

Gruber, Ruth Ellen. Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe. Berkeley: University of California Press, 2002.

Grzymała-Kazłowska, Aleksandra. “‘Integracja’ – próba rekonstrukcji pojęcia.” In: Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, ed. Aleksandra Grzymała-Kazłowska and Sławomir Łodziński. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, pp. 29–50.

Halbwachs, Maurice. On Collective Memory. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.

Halicka, Beata. Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–1948. Kraków: Universitas, 2015.

Himka, John-Paul. “Debates in Ukraine over Nationalist Involvement in the Holocaust, 2004–2008.” Nationalities Papers, Vol. 39, 2011, pp. 357–370.

Himka, John-Paul. “The Reception of the Holocaust in Postcommunist Ukraine.” In: Bringing the Dark Past to Light: The Reception of the Holocaust in Postcommunist Europe, ed. Joanna Michlic and John-Paul Himka. Lincoln & London: University of Nebraska Press, 2013, pp. 627–661.

←357 | 358→

Himka, John-Paul. “Legislating Historical Truth: Ukraine’s Laws of 9 April 2015,” https://www.academia.edu/12056628/Legislating_Historical_Truth_Ukraines_Laws_of_9_April_2015 (15.02.2019)

Hirsch, Marianne. Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory. Cambridge: Harvard University Press, 1997.

Hirszowicz, Maria and Elżbieta Neymann. “Społeczne ramy niepamięci.” Kultura i Społeczeństwo, Vol. 3/4, 2001, pp. 23–48.

Hnatiuk, Ola. Pożegnanie z Imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2003.

Hollz, Werner. “Traces of German-Czech History in Biographical Interviews at the Border: Construction of Identities and the Year 1938 in Bärenstein-Vejprty.” In: Living (with) Borders. Identity discourses on East-West borders in Europe, ed. Ulrike H. Meinhof. Aldershot: Ashgate, 2002, pp. 95–118.

Hrycak, Jarosław. “Stereotypy o stereotypach: pogranicze ukraińsko-polskie i problemy jego prezentacji.” In: Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., Vol. 1: Stereotypy i pamięć, ed. Robert Traba. Warszawa: ISP PAN, 2009, pp. 53–77.

Hryciuk, Grzegorz, Małgorzata Ruchniewicz, Bożena Szaynok and Andrzej Żbikowski. Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1930–1959. Atlas ziem Polski. Warszawa: Demart, 2008.

Hrynevych, Vladyslav. “Mit viiny ta viina mitiv.” Krytyka, Vol. 5(91), 2005, pp. 2–8.

Hrynevych, Vladyslav. “Gespaltene Erinnerung. Der Zweite Weltkrieg im ukrainischen Gedenken.” Osteuropa, Vol. 4–5, 2005, pp. 88–102.

Hrytsak, Yaroslav. “Strasti po Lvovu.” Krytyka, Vol. 7/8, 2002, pp. 2–7.

Hrytsak, Yaroslav. “Historical Memory and Regional Identity among Galicia’s Ukrainians.” In: The Roots of Ukrainian Nationalism: Galicia as Ukrainian’s Piemont, ed. Paul Robert Magocsi. Toronto: Toronto University Press, 2002, pp. 185–209.

Hrytsak, Yaroslav. “Istoriia i pamiat: Amneziia, Ambivalentsia, Aktyvizatsia.” In: Ukraina. Protsesy natsiotvorennia, ed. Andreas Kappeler. Kyiv: K.I.S, 2011, pp. 365–380.

Hrytsak, Yaroslav. “Holokost i Holodomor: vyklyky kolektyvnoii pamiati.” Krytyka, Vol. 1–2, 2011, pp. 14–16.

Huta Szklana. Jubileuszowy biuletyn z okazji 300-lecia istnienia wsi. Krzyż: Urząd Miejski w Krzyż, August 2010.

Iliushyn, Ihor. Ukraiinska Povstanska Armiia i Armiia Kraiova. Protystoiania v Zakhidnii Ukraiini (1939–1945 rr.). Kyiv: Vydavnychyi Dim “Kyievo-Mohylians’ka Akademiia,” 2009.

←358 | 359→

Inowlocki, Lena. “Grandmothers, Mothers and Daughters. Intergenerational Transmission in Displaced Families in Three Jewish Communities.” International Yearbook of Oral History and Life Stories, Vol. 2, 1993, pp. 139–154.

Ivanova, Elena. “Regionalnyie osobennosti kolektivnoi pamiati studentov o holokoste v sovremennoi Ukraine.” Holokost i suchasnist. Studii v Ukraini i sviti, Vol. 2(4), 2008, pp. 9–28.

Janowski, Maciej. Birth of the Intelligentsia 1750–1831, Vol. 1. Trans. Tristan Korecki. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2014.

Jasiak, Marek. “Overcoming Ukrainian Resistance: The Deportation of Ukrainians within Poland in 1947.” In: Redrawing Nations: Ethnic Cleansing in East-Central Europe, 1944–1948, ed. Philipp Ther and Ana Siljak. Lanham: Rowman & Littlefield, 2001, pp. 173–194.

Jilge, Wilfired. “Competing Victimhoods – Post-Soviet Ukrainian Narratives on World War II.” In: Shared History, Divided Memory. Jews and Others in Soviet-Occupied Poland, 1939–1941, ed. Elazar Barkan, Elizabeth A. Cole and Kai Struve. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2007, pp. 103–132.

Jolluck, Katherine R. Exile and Identity. Polish Women in the Soviet Union during World War II. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2002.

Kasianov, Georgiy. “The Burden of the Past. The Ukrainian-Polish Conflict of 1943–44 in Contemporary Public, Academic and Political Debates in Ukraine and Poland.” Innovations: The European Journal of Social Science Research, Vol. 3–4, 2006, pp. 247–259.

Kasianov, Georgiy. “‘Nationalized’ History: Past Continuous, Present Perfect, Future…” In: A Laboratory of Transnational History. Ukraine and Recent Ukrainian Historiography, ed. Georgiy Kasianov and Philipp Ther. Budapest – New York: Central University Press, 2009, pp. 7–22.

Kasianov, Georgiy. “History, Politics and Memory (Ukraine 1990s-2000s).” In: Memory and Change in Europe. Eastern Perspectives, ed. Małgorzata Pakier and Joanna Wawrzyniak. New York-Oxford: Berhahn Books, 2016, pp. 193–211.

Kaźmierska, Kaja. “Wywiad narracyjny – technika i pojęcie analityczne.” In: Biografia a tożsamość narodowa, ed. Marek Czyżewski, Andrzej Piotrowski and Alicja Rokuszewska-Pawełek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996, pp. 35–45.

Kaźmierska, Kaja. Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych. Warszawa: IFiS PAN, 1999.

Kaźmierska, Kaja. Biography and Memory. The Generational Experience of the Shoah Survivors. Boston: Academic Studies Press, 2012.

←359 | 360→

Keleher, Serge. Passion and Resurrection – The Greek Catholic Church in Soviet Ukraine, 1939–1989. Lviv: Stauropegion, 1993.

Kerski, Basil. “Historia i pamięć w aktualnych debatach politycznych między Niemcami a Polakami.” Borussia, Vol. 30, 2003, pp. 33–46.

Khromeychuk, Olesya. “Undetermined” Ukrainians. Post-War Narratives of the Waffen SS “Galicia” Division. Oxford–Bern–Berlin–Bruxelles–Frankfurt am Main–New York, New York–Wien: Peter Lang, 2013.

Kitsak, Volodymyr. “Rozselennia ukraintsiv Polshchi v URSR (1944–47). Pereselennia ikh iz pivdennykh ta skhidnykh oblastei v Zakhidnu Ukrainu.” Moloda Natsia, Vol. 1, 2000, pp. 96–122.

Kochanowski, Jerzy. “Nienawiść ograniczona. Niemieccy jeńcy wojenni a społeczeństwo polskie 1945–50.” Przegląd Socjologiczny, Vol. 49, 2000, pp. 115–140.

Konończuk, Wojciech. “Ukraińcy patrzą na ‘Wołyń.’” Tygodnik Powszechny, Vol. 47, 2016, pp. 44–45.

Kończal, Kornelia and Joanna Wawrzyniak. “Provincializing Memory Studies: Polish Approaches in the Past and Present.” Memory Studies, first published 25.01.2017. https://doi.org/10.1177/1750698016688238 (15.02.2019)

Korzeniowski, Bartosz. “World War II in the Politics of Memory of the Polish People’s Republic 1944–1970.” In: World War II and Two Occupations. Dilemmas of Polish Memory, ed. Anna Wolff-Powęska and Piotr Forecki. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, pp. 61–80.

Kosiński, Krzysztof. O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945–56. Warszawa: Trio, 2002.

Kowalewski, Marcin. “Ziemie Odzyskane. Co dalej?” Przegląd Polityczny, Vol. 67/68, 2004, pp. 64–65.

Kramer, Clara. Tyleśmy już przeszli. Dziennik pisany w bunkrze (Żółkiew 1942–1944), ed. Anna Wylegała. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą, 2017.

Kravchenko, Vladimir. “Boi s tieniu: sovietskoie proshloie w istoricheskoi pamiati sovremennogo ukrainskogo obshchestva.” Ab Imperio, Vol. 2, 2004, pp. 329–368.

Krzemiński, Ireneusz, ed. Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie. Raport z badań. Warszawa: Scholar, 2004.

Kulyk, Volodymyr. “War of Memories in the Ukrainian Media: Diversity of Identities, Political Transformation and Production Technologies.” In: Memory, Conflict and New Media. Web Wars in Post-socialist States, ed. Ellen Rutten, Julie Fedor and Vera Zvereva. London and New York: Routledge, 2013, pp. 63–81.

←360 | 361→

Kura, Antoni. Aparat bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi polskiej 1948–1956, Warszawa: IPN, 2006.

Kurkowska-Budzan, Marta. Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości. Kraków: Tow. Wydawnicze “Historia Iagellonica,” 2009.

Kuzio, Taras, Robert. S.Kravchuk and Paul D’ Amieri, eds. State and Institution Building in Ukraine. London: Palgrave Macmillan, 1999.

Kwiatkowski, Piotr T. Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji. Warszawa: Scholar, 2008.

Kwiatkowski, Piotr T. “Wprowadzenie. Doświadczenie II wojny światowej w badaniach socjologicznych.” In: Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, ed. Piotr T. Kwiatkowski, Lech M. Nijakowski, Barbara Szacka and Andrzej Szpociński. Warszawa: Scholar, 2010, pp. 12–54.

Kwiatkowski, Piotr T. “The Second World War in the Memory of Contemporary Polish society.” In: Memory and Change in Europe. Eastern Perspectives, ed. Małgorzata Pakier and Joanna Wawrzyniak. New York-Oxford: Berhahn Books, 2016, pp. 231–245.

Kysla, Iulia. “Konstruiuvaniia ukrainskoi istorychnoi pamiati w URSR vprodovzh stalinskoho periodu (1930-ti–1950-ti rr.).” Mizhkulturnyi dialog, Vol. 1: Identychnist, 2009, pp. 221–244.

LaCapra, Dominick. History and Memory after Auschwitz. Chicago: Cornell University Press, 1998.

Landau-Czajka, Anna. Syn będzie Lech… Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej. Warszawa: IH PAN, 2006.

Larossa, Ralph, Linda A. Bennett and Richard J. Gelles. “Ethical Dilemmas in Qualitative Family Research.” Journal of Marriage and Family, Vol. 43(2), 1981, pp. 303–313.

Lehmann, Rosa. Symbiosis and Ambivalence. Poles and Jews in a Small Galician Town. Oxford–New York: Berghahn Books, 2001.

Lehrer, Erica, ed. Jewish Space in Contemporary Poland. Bloomington: Indiana University Press, 2015.

Lewicka, Maria. “Place Attachment, Place Identity, and Place Memory: Restoring the Forgotten City Past.” Journal of Environmental Psychology, Vol. 28(3), 2008, pp. 209–231.

Lewicka, Maria. Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

Lowenthal, David. The Past is a Foreign Country. London: Cambridge University Press, 1985.

←361 | 362→

Lytvyn, Mykola, ed. Zhovkivshchyna. Istorychnyi narys, Vol. 1. Zhovkva–Lviv–Baltimore: Instytut Krypiakevycha NAN Ukrainy, 1994.

Łukowski, Wojciech. Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur. Warszawa: Scholar, 2002.

Mach, Zdzisław. Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna. Kraków: Universitas, 1998.

Maier, Charles S. “Hot Memory… Cold Memory: On the Political Half-Life of Fascist and Communist Memory.” Transit: Europäische Revue, Vol. 22, 2002. http://www.iwm.at/transit/transit-online/hot-memory-cold-memory-on-the-political-half-life-of-fascist-and-communist-memory/ (13.12.2018)

Makaro, Julita. Gubin – miasto graniczne. Studium socjologiczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

Malewska-Peyre, Hanna. “Ja wśród swoich i obcych.” In: Tożsamość a odmienność kulturowa, ed. Paweł Boski, Maria Jarymowicz and Hanna Malewska-Peyre. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, 1992, pp. 15–70.

Marody, Mirosława and Anna Giza-Poleszczuk. Przemiany więzi społecznej. Warszawa: Scholar, 2004.

Marples, David Roger. Stalinism in Ukraine in the 1940s. New York: Palgrave Macmillan, 1993.

Marples, David Roger. Heroes and Villains. Creating National History in Contemporary Ukraine. Budapest–New York: CEU Press, 2008.

Maruszewski, Tomasz. Pamięć autobiograficzna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

Mazur, Zbigniew and Krzysztof Wawruch. Nauczyciele wobec przeszłości Ziem Zachodnich i Północnych. Poznań: Instytut Zachodni, 1998.

McBride, Jared. “Peasants into Perpetrators: The OUN-UPA and the Ethnic Cleansing of Volhynia, 1943–1944.” Slavic Review, Vol. 75(3), Fall 2016, pp. 630–654.

McBride, Jared. “Ukraine’s Invented a ‘Jewish-Ukrainian Nationalist’ to Whitewash Its Nazi-era Past.” https://www.haaretz.com/opinion/ukraine-nationalists-are-using-a-jew-to-whitewash-their-nazi-era-past-1.5464194 (8.10.2018)

Melchior, Małgorzata. “Przeszłość jako czynnik zróżnicowań kulturowych dzisiaj – przypadek dwóch sąsiadujących wsi.” Kultura i Społeczeństwo, Vol. 4, 1996, pp. 109–118.

Melchior, Małgorzata. Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni “na aryjskich papierach.” Analiza doświadczenia biograficznego. Warszawa: IFiS PAN, 2004.

Molenda, Tomasz. “Zmiany ludnościowe w Krzyżu Wielkopolskim i okolicy w latach 1945–1950.” Unpublished MA dissertation. Poznań, 2008.

←362 | 363→

Motyka, Grzegorz. Od rzezi wołyńskiej do akcji “Wisła.” Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011.

Mucha, Janusz. Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej. Warszawa: PWN, 2006.

Münch, Richard. “Social integration.” In: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Vol. 11, ed. Neil Smelser and Paul Baltes. Amsterdam & New York: Elsevier, 2001, p. 7591.

Narvselius, Eleonora. “Tragic Past, Agreeable Heritage: Post-Soviet Intellectual Discussions on the Polish Legacy in Western Ukraine.” The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies, Vol. 2401, 2015, pp. 1–75.

Narvselius, Eleonora. “Polishness as Site of Memory and Arena for Construction of a Multicultural Heritage in L’viv.” In: Whose Memory? Which Future? Remembering Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in Eastern, Central and Southeastern Europe, ed. Barbara Törnquist-Plewa. New York-Oxford: Berghahn Books, 2016, pp. 73–109.

Nijakowski, Lech M. Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. Warszawa: Scholar, 2006.

Nijakowski, Lech M. “Pamięć o II wojnie światowej a relacje Polaków z innymi narodami.” In: Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, ed. Piotr T. Kwiatkowski, Lech M. Nijakowski, Barbara Szacka and Andrzej Szpociński. Warszawa: Scholar, Muzeum II Wojny Światowej, 2010, pp. 239–286.

Nijakowski, Lech M. “Regionalne zróżnicowanie pamięci o II wojnie światowej.” In: Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, ed. Piotr T. Kwiatkowski, Lech M. Nijakowski, Barbara Szacka and Andrzej Szpociński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010, pp. 200–238.

Nikolayenko, Olena. “Contextual Effects on Historical Memory: Soviet Nostalgia among Post-Soviet Adolescents.” Communist and Post-Communist Studies, Vol. 41, 2008, pp. 243–259.

Nitschke, Bernadetta. “Repolonizacja czy polonizacja? Polityka władz polskich wobec byłych kresów wschodnich III Rzeszy.” In: Polacy–Niemcy–Pogranicze, ed. Grzegorz Wyder and Tomasz Nodzyński. Zielona Góra: Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, pp. 275–290.

Niżnik, Józef. Symbole a adaptacja kulturowa. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1985.

Noor, Masie, Nurit Shnabel, Samer Halabi and Arie Nadler. “When Suffering Begets Suffering: The Psychology of Competitive Victimhood Between Adversarial Groups in Violent Conflicts.” Personality and Social Psychology Review, Vol. 16(4), 2012, pp. 352–374.

←363 | 364→

Nowicka, Ewa. “Wojna jako element opowieści biograficznej greckich repatriantów z Polski.” In: Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, ed. Andrzej Szpociński. Warszawa: Scholar, 2009, pp. 73–124.

Olick, Jeffrey and Joyce Robbins. “Social Memory Studies: From ‘Collective Memory’ to the Historical Sociology of Mnemonic Practices.” Annual Review of Sociology, Vol. 24(1), 1998, pp. 105–140.

Olszański, Tadeusz. Wielka dekomunizacja. Ukraińska polityka historyczna czasu wojny. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, 2017.

Osękowski, Czesław. Społeczeństwo Polski Zachodniej i Północnej w latach 1945–56. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1994.

Ossowski, Stanisław. “Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzna.” In: Dzieła, Vol. III. Warszawa: PWN, 1967, pp. 201–226.

Platt, Jennifer. “On Interviewing One’s Peers.” The British Journal of Sociology, Vol. 32(1), 1981, pp. 75–91.

Podolskyi, Anataolii. “Ukraiinske suspilstvo i pamiat pro holokost: sproba analizu deiakykh aspektiv.” Holokost i suchasnist. Studii w Ukriini i sviti, Vol. 1(5), 2009, pp. 47–59.

Pohl, Dieter. Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941–1944: Organisation und Durchfiihrung eines staatlichen Massenverbrechens. Munich: R. Oldenbourg Verlag, 1997.

Popson, Nancy. “The Ukrainian History Textbook: Introducing Children to the Ukrainian Nation.” Nationality Papers, 2001, Vol. 29(2), pp. 325–350.

Portelli, Alessandro. “Philosophy and the Fact: Subjectivity and Narrative Form in Autobiography and Oral History.” In: The Battle of Valle Giulia: Oral History and the Art of Dialogue. Madison: University of Wisconsin Press, 1997, pp. 79–90.

Porter-Szucs, Brian. Faith and Fatherland. Catholicism, Modernity, and Poland. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Portnow, Andrij. “‘Wielka Wojna Ojczyźniana’ w polityce pamięci Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.” Res Publica Nowa, Vol. 7, 2009, pp. 24–35.

Radziwiłł, Anna. “Model ideologii wychowawczej w latach 1948–1956.” In: Polacy wobec przemocy. 1944–1956, ed. Barbara Otwinowska and Jan Żaryn. Warszawa: Editions Spotkania, 1996, pp. 315–349.

Rasevych, Vasyl. “Polityka pamiati i podolannia mizhnatsionalnykh stereotypiv v suchasnii Ukraini.” In: Istorychni mify ta stereotypy, ed. Leonid Zashkilniak. Lviv: Instytut Ukrainoznavstva im. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2009, pp. 53–71.

←364 | 365→

Redlich, Shimon. Together and Apart in Brzezany: Poles, Jews, and Ukrainians, 1919–1945. Bloomington: Indiana University Press, 2002.

Renan, Ernest. “What is a Nation?” In: Nation and Narration, ed. Homi Bhabha. London: Routledge, 1990, pp. 8–22.

Ricœur, Paul. Memory, History, Forgetting. Trans. Kathleen Blamey and David Pellauer. Chicago: University of Chicago Press, 2004.

Risch, William Jay. The Ukrainian West. Culture and the Fate of Empire in Soviet Lviv. Cambridge-London: Harvard University Press, 2011, pp. 53–81.

Rohdewald, Stefan. “Post-Soviet Remembrance of the Holocaust and National Memories of the Second World War in Russia, Ukraine and Lithuania.” Forum for Modern Language Studies, Vol. 44(2), 2008, pp. 173–184.

Röger, Maren. Flucht, Vertreibung und Umsiedlung. Mediale Erinnerungen und Debatten in Deutschland und Polen seit 1989. Marburg: Verlag Herder-Institut, 2011.

Röger, Maren and Ruth Leiserowitz, eds. Women and Men at War. A Gender Perspective on World War II and its Aftermath in Central and Eastern Europe. Osnabrück: Fibre-Verlag, 2012.

Rokuszewska-Pawełek, Alicja. Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002.

Romaniv, Oleh and Inna Fedushchak, eds. Zakhidnioukrainska trahediia 1941. Lviv-New York: Naukove Tovarystvo im. Shevchenka, 2002.

Romanow, Zenon. “Pamięć historyczna mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945–89 na przykładzie Pomorza Zachodniego.” In: Ziemie Odzyskane 1945–2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, ed. Andrzej Sakson. Poznań: Instytut Zachodni, 2006, pp. 201–218.

Rosenthal, Gabriele. “Rekonstrukcja historii życia. Wybrane zasady generowania opowieści w wywiadach biograficzno-narracyjnych.” In: Metoda biograficzna w socjologii, ed. Jan Włodarek and Marek Ziółkowski. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, pp. 97–112.

Rosenthal, Gabriele. The Holocaust in Three Generations. Families of Victims and Perpetrators of the Nazi Regime. Opladen–Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2010.

Rosenthal, Gabriele and Dan Bar-On. “A Biographical Case Study of a Victimizer’s Daughter.” Journal of Narrative and Life History, Vol. 2(2), 1992, pp. 105–127.

Rossoliński-Liebe, Grzegorz. “Debating, Obfuscating and Disciplining the Holocaust: Post-Soviet Historical Discourses on the OUN–UPA and Other Nationalist Movements.” East European Jewish Affairs, Vol. 3(42), 2012, pp. 199–241.

←365 | 366→

Rossoliński-Liebe, Grzegorz. “Ukraińska policja, nacjonalizm i zagłada Żydów w Galicji Wschodniej i na Wołyniu.” Zagłada Żydów. Studia i materiały, Vol. 13, 2017, pp. 57–79.

Rotella, Katie N. and Jennifer A. Richeson. “Motivated to ‘Forget:’ The Effects of In-Group Wrongdoing on Memory and Collective Guilt.” Social Psychological and Personality Science, Vol. 4(6), 2013, pp. 730–737.

Ruda, Oksana. “Do dzherel mifolohizatsii ukrainsko-polskykh vidnosyn.” In: Istorychni mify i stereotypy ta mizhnatsionalni vidnosyny v suchasnii Ukraini, ed. Leonid Zashkilniak. Lviv: Instytut Ukrainoznavstva im. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2009, pp. 289333.

Rudling, Per Anders. “Memories of ‘Holodomor’ and National Socialism in Ukrainian Political Culture.” In: Rekonstruktion des Nationalmythos? Frankreich, Deutschland und die Ukraine im Vergleich, ed. Yves Bizeul. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Unipress, 2013, pp. 227–258.

Sakson, Andrzej. “Niemcy w świadomości społecznej Polaków.” In: Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945–1989, ed. Anna Wolff-Powęska. Poznań: Instytut Zachodni, 1993, pp. 408–429.

Sakson, Andrzej. “Procesy integracji i dezintegracji społecznej na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po 1945 roku.” In: Pomorze – trudna ojczyzna? Kształtowanie się nowej tożsamości 1945–1995, ed. Andrzej Sakson. Poznań: Instytut Zachodni, 1996, pp. 131–154.

Sakson, Andrzej. Przeszłość i teraźniejszość stosunków polsko-niemieckich w świadomości społecznej Polaków. Poznań: Instytut Zachodni, 2002.

Sakson, Andrzej and Robert Traba. Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza: materiały pomocnicze do analizy polsko-niemieckich stosunków narodowościowych na przykładzie warmińskiej wsi Purda Wielka. Olsztyn: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa “Borussia,” 2007.

Schulze, Rainer. “Growing Discontent: Relations between Native and Refugee Population in a Rural District in Western Germany after the Second World War.” In: West Germany under Construction. Politics, Society and Culture in the Adenauer Era, ed. Robert G. Moeller. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997, pp. 53–72.

Schuman, Howard and Jacqueline Scott. “Generations and Collective Memories.” American Sociological Review, Vol. 54(3), 1989, pp. 359–381.

Schütze, Fritz. Biography Analysis on the Empirical Base of the Autobiographical Narratives: How to Analyse Autobiographical Narrative Interviews, Part II, INVITE – Biographical Counselling in Rehabilitative Vocational Training. Further Educational Curriculum. EU Leonardo da Vinci Programme (14.05.2018)

←366 | 367→

Sereda, Viktoria. “Vplyv polskykh ta ukraiinskykh pidruchnykiv z istorii na formuvannia polsko-ukraiinskykh etnichnykh stereotypiv.” Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna, Vol. 35–36, 2000, pp. 387–297.

Service, Hugo. Germans to Poles. Communism, Nationalism and Ethnic Cleansing after the Second World War. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Shevel, Oxana. “The Politics of Memory in a Divided Society: A Comparison of Post-Franco Spain and Post-Soviet Ukraine.” Slavic Review, Vol. 70(1), 2011, pp. 157–163.

Shevel, Oxana. “Memories of the Past and Visions of the Future. Remembering the Soviet Era and Its End in Ukraine.” In: Twenty Years After Communism. The Politics of Memory and Commemoration, ed. Michael Bernhard and Jan Kubik. Oxford-New York: Oxford University Press, 2014, pp. 146–167.

Siekierka, Szczepan, Henryk Komański and Krzysztof Bulzacki. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939–1947. Wrocław: Wydawnictwo Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, 2006.

Siudut, Grzegorz. “Pochodzenie wyznaniowo-narodowościowe ludności Małopolski Wschodniej i Lwowa wedle spisu ludności z 1931 r.” In: Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, Vol. 2, ed. Henryk Żaliński and Kazimierz Karolczak. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1998, pp. 261–280.

Skonieczny, Tomasz. Postawy chłopów wobec koncepcji i poczynań PPR (PZPR) w początkowej fazie kolektywizacji polskiego rolnictwa (1948–1949). Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku, 2009.

Sniegon, Tomas. “Between Old Animosity and New Mourning. Meanings of Czech Post-Communist Memorials of Mass Killings of the Sudeten Germans.” In: Whose Memory? Which Future? Remembering Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in Eastern, Central and Southeastern Europe, ed. Barbara Törnquist-Plewa. New York-Oxford: Berghahn Books, 2016, pp. 49–72.

Snyder, Timothy. The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. Yale: Yale University Press, 2003.

Snyder, Timothy. “Holocaust: The Ignored Reality.” The New York Review of Books, Vol. 56(12), 16 July 2009, http://www.nybooks.com/articles/2009/07/16/holocaust-the-ignored-reality/ (15.02.2019)

Snyder, Timothy. Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. New York: Basic Books, 2010.

Solchanyk, Roman. “Russians in Ukraine: Problems and Prospects.” In: Cultures and Nations of Central and Eastern Europe. Essays in Honor of Roman ←367 | 368→Szporluk, ed. Zvi Gitelman, Lubomyr Hajda, John-Paul Himka and Roman Solchanyk. Cambridge: Harvard University Press, 2001, pp. 539–554.

Sosnowska, Danuta. Inna Galicja. Warszawa: Elipsa, 2009.

Stryjek, Tomasz. Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004. Warszawa: ISP PAN, Rytm 2007.

Subtelny, Orest. “Expulsion, Resettlement, Civil Strife: The Fate of Poland’s Ukrainians, 1944–1947.” In: Redrawing Nations. Ethnic Cleansing in East-Central Europe, 1944–1948, ed. Philipp Ther and Ana Siljak. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2008, pp. 155–172.

Sudnik, Bronisław, ed. Krzyż Wielkopolski – historia pocztówką pisana. Piła: Wydawnictwo Media, 2010.

Szacka, Barbara. Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa: Scholar, 2006.

Szacka, Barbara. “II wojna światowa w pamięci rodzinnej.” In: Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, ed. Piotr T. Kwiatkowski, Lech M. Nijakowski, Barbara Szacka and Andrzej Szpociński. Warszawa: Scholar, Muzeum II Wojny Światowej, 2010, pp. 81–132.

Szarota, Tomasz. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

Taffet, Gerszon. Zagłada Żydów żółkiewskich. Łódź: Centralna Żydowska Komisja Historyczna, 1946.

Tarkowska, Elżbieta. Czas w życiu Polaków. Warszawa: IFiS PAN, 2005.

Ther, Philipp. “The Integration of Expellees in Germany and Poland after World War II: A Historical Reassessment.” Slavic Review, Vol. 55, 1996, pp. 779–805.

Thomas, William Isaac and Florian Znaniecki. The Polish Peasant in Europe and America. Chicago: Chicago University Press, 1918.

Thum, Gregor. Uprooted: How Breslau Became Wrocław during the Century of Expulsion. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2011.

Tomczak, Maria. “Obraz osadników w prasie i publicystyce polskiej.” In: Ziemie Odzyskane 19452005. 60 lat w granicach państwa polskiego, ed. Andrzej Sakson. Poznań: Instytut Zachodni, 2006, pp. 45–58.

Traba, Robert. Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci. Olsztyn: Borussia, 2003.

Traba, Robert. Historia – przestrzeń dialogu. Warszawa: ISP PAN, 2006.

Traba, Robert. “The Kresy as a Realm of Memory: The Long History of Persistence.” Herito, Vol. 8, 2012, pp. 58–91.

←368 | 369→

Trojański, Piotr. “Liczba, rozmieszczenie oraz struktura wewnętrzna ludności wyznania mojżeszowego.” Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, Vol. 2, 1998, pp. 243–260.

Trosiak, Cezary. “Kaława a ‘bunkry.’ Z badań nad stosunkiem społeczności lokalnej do poniemieckiego zabytku.” In: Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, ed. Zbigniew Mazur. Poznań: Instytut Zachodni, 2000, pp. 355–388.

Tschuggnall, Karoline and Harald Welzer. “Rewriting Memories: Family Recollections of the National Socialist Past in Germany.” Culture Psychology, Vol. 8, 2002, pp. 130–145.

Turchyn, Andrii. “Administratyvno-statystychnyi ohliad 1880–1979.” In: Zhovkivshchyna. Istoryko-memuarnyi zbirnyk, Vol. 2, ed. Yaroslav Kalika. Zhovkva–Lviv–Baltimore: Instytut Krypiakevycha NAN Ukrainy, 1995.

Tyszkiewicz, Jakub. “Communist Propaganda in the German Provinces Ceded to Poland.” In: 1945: A Break with the Past. A History of Central European Countries at the End of World War Two, ed. Zdenko Cepic. Ljubljana: Institute of Contemporary History, 2008, pp. 91–100.

Urban, Thomas. Der Verlust. Die Vertreibung der Deutschen und Polen im 20. Jahrhundert. München: C.H. Beck Verlag, 2004.

Vronska, Tamara. Upokorennia strakhom: simeine zaruchnytstvo u karalnii praktytsi radianskoii vlady (1917–1953). Kyiv: Tempora, 2013.

Wangler, Alexandra. Rethinking History, Reframing Identity. Memory, Generations, and the Dynamics of National Identity in Poland. Wiesbaden: Springer VS, 2012.

Weiner, Amir. Making Sense of War. The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution. Princeton: Princeton University Press, 2001.

Welzer, Harald. Das kommunikative Gedächtnis: Eine Theorie der Erinnerung. München: CH Beck, 2002.

Welzer, Harald. “Communicative Memory.” In: Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook, ed. Astrid Erll and Ansgar Niinning. Berlin–New York: Walter de Gruyter, 2008, pp. 285–300.

Welzer, Harald, Sabine Moller and Karoline Tschuggnall. “Opa war kein Nazi:” Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis. Frankfurt am Main: Taschenbuch Verlag, 2002.

Wierling, Dorothee. “Generations as Narrative Communities. Some Private Sources of Public Memory in Postwar Germany.” In: Histories of the Aftermath. The Legacies of the Second World War in Europe, ed. Frank Biess and Robert G. Moeller. New York-Oxford: Berghahn Books, 2010, pp. 102–120.

←369 | 370→

Wilson, Andrew. “National History and National Identity in Ukraine and Belarus.” In: Nation-Building in the Post-Soviet Borderlands, ed. Graham Smith, Vivien Law, Andrew Wilson, Annette Bohr and Edward Allworth. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, pp. 23–47.

Winter, Jay. Remembering War: The Great War between Memory and History in the Twentieth Century. New Haven: Yale University Press, 2006.

Winter, Jay. “The Performance of the Past: Memory, History, Identity.” In: Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe, ed. Karin Tilmans, Frank van Vree and Jay Murray Winter. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010, pp. 11–34.

Wojnowski, Zbigniew. The Near Abroad: Socialist Eastern Europe and Soviet Patriotism in Ukraine, 1956–1985. Toronto: Toronto University Press, 2017.

Wolfe, Thomas Clayton. “Past as Present, Myth or History? Discourses of Time and the Great Patriotic War.” In: The Politics of Memory in Postwar Europe, ed. Richard Ned Lebow, Wulf Kansteiner and Claudio Fogu. Durham–London: Duke University Press, 2006, pp. 249–283.

Wylegała, Anna. “Negacja, separacja, marginalność. Represje i wojna w narracjach biograficznych najstarszego pokolenia Polaków z Żytomierszczyzny, Kijowszczyzny i Podola.” Studia Socjologiczne, Vol. 4(199), 2010, pp. 144–170.

Wylegała, Anna. “Badacz z Polski na Ukrainie: problemy metodologiczne.” Przegląd Socjologii Jakościowej, Vol. 9(4), 2013, pp. 140–151.

Wylegała, Anna. “Managing the Difficult Past: Ukrainian Collective Memory and Public Debates on History.” Nationalities Papers, Vol. 45(5), 2017, pp. 780–797.

Yakovenko, Natalia. Paralelnyi svit. Doslidzhennia z istorii uiavlen ta idei v Ukraiini XVIXVII st. Kyiv: Krytyka, 2003.

Yekelchyk, Serhy. Stalin’s Empire of Memory. Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination. Toronto-Buffalo-London: Toronto University Press, 2004.

Yurchuk, Yulia. Reordering of Meaningful Worlds: Memory of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army in Post-Soviet Ukraine. Stockholm: Stockholm University, 2014.

Zaremba, Marcin. “Trauma wielkiej wojny. Psychospołeczne konsekwencje II wojny światowej.” Kultura i Społeczeństwo, Vol. 2, 2008, pp. 3–42.

Zaremba, Marcin. “Gorączka szabru.” Zagłada Żydów, Vol. 5, 2009, pp. 193–220.

Zaremba, Marcin. Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys. Warszawa: Znak, 2012.

←370 | 371→

Zarycki, Tomasz. Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe. New York: Routledge, 2014.

Zashkilniak, Leonid. “Istoriia ‘svoia’ i istoriia ‘chuzha.’” Krytyka, Vol. 9/10(143/144), 2009, pp. 24–26.

Zerubavel, Yael. “The Historic, the Legendary and the Incredible: Invented Tradition and Collective Memory in Israel.” In: Commemorations. The Politics of National Identity, ed. John R. Gillis. Princeton: Princeton University Press, 2004, pp. 105–128.

Zinn, Maxine Baca. “Insider Field Research in Minority Communities.” In: Contemporary Field Research: Perspectives and Formulations, ed. Robert M. Emerson. Long Grove: Waveland Pr Inc., 2001, pp. 159–166.

Ziółkowski, Marek. “Pamięć i zapominanie: trupy w szafie polskiej zbiorowej pamięci.” Kultura i Społeczeństwo, Vol. 3/4, 2001, pp. 3–22.

←371 | 372→←372 | 373→