Show Less
Open access

Pogrom Cries – Essays on Polish-Jewish History, 1939–1946

2nd Revised Edition

Series:

Joanna Tokarska-Bakir

This book focuses on the fate of Polish Jews and Polish-Jewish relations during the Holocaust and its aftermath, in the ill-recognized era of Eastern-European pogroms after the WW2. It is based on the author’s own ethnographic research in those areas of Poland where the Holocaust machinery operated. The results comprise the anthropological interviews with the members of the generation of Holocaust witnesses and the results of her own extensive archive research in the Polish Institute for National Remembrance (IPN).

«[This book] is at times shocking; however, it grips the reader’s attention from the first to the last page. It is a remarkable work, set to become a classic among the publications in this field.»

Jerzy Jedlicki, Professor Emeritus at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Show Summary Details
Open access

Bibliography

←472 | 473→

Bibliography

Adam Kornecki. “Teksty przepisane z taśmy dla prof. Tokarskej-Bakir, Dr Michał Chęciński, 17, Zidqiahu St., Hifa 34409, Israel.” Interview by Michał Chęciński. Monachium, July 4, 1974.

Adamski, Franciszek. “The Jewish Question in Polish Religious Periodicals in the Second Republic: The Case of “Przegląd Katolicki”.” Polin, no. 8 (1994): 129–45.

Agamben, Giorgio, and Sławomir Królak. Co zostaje z Auschwitz: Archiwum i świadek. Vol. 3 of Homo sacer / Giorgio Agamben. Warszawa: Wydawnictwo, 2008.

Aleksandrowicz, Julian. Kartki z dziennika doktora Twardego. 4th ed. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001.

Anderson, Perry. “Historians select rather than deform the way in which the past is represented”.” In Probing the limits of representation: Nazism and the “Final Solution”. Edited by Saul Friedländer. Cambridge, London: Harvard University Press, 1992.

Appadurai, Arjun. Fear of small numbers: An essay on the geography of anger. Public Planet Books. Durham, London: Duke University Press, 2006.

Arendt, Hannah, and Andrzej Kopacki. Walter Benjamin 1892–1940. Biblioteka Mnemosyne. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2008.

Arkuszewski, Antoni. Ziemianie polscy XX wieku: Słownik biograficzny. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2000.

Augustyniak, Urszula. Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku. Vol. 332 of Dissertationes WUW. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989.

Bakalarczyk, Adam. Leśne boje: Wspomnienia oficera II Brygady AL „Świt”. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961.

Bańkowska, Aleksandra. “Partyzantka polska lat 1942–1944 w relacjach żydowskich.” Zagłada Żydów. Studia i Materiały 1 (2005): 148–64.

Barth, Fredrik. Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference. 5th ed. The Little, Brown Series in Antropology. Boston: Little, Brown and Company, 1969.

Bartoszewski, Władysław, and Zofia Lewinówna. Ten jest z ojczyzny mojej: Polacy z pomocą Żydom 1939–1945. 3rd ed. Warszawa: Stowarzyszenie ŻIH; Świat Książki, 2007.

←473 | 474→

Basa, Michał. Opowiadania partyzanta: Wspomnienia żołnierza AK i BCh. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.

Bastrzykowski, Aleksander. Monografja historyczna parafji Góry Wysokie Sandomierskie. Sandomierz: nakł. autora; Diecezjalny Zakład Graficzno-Drukarski, 1936.

Benedyktowicz, Zbigniew. “Antropologia kultury w Polsce-dziedzictwo, pojęcia inspiracje.” Polska Sztuka Ludowa, no. 1 (1989): 47–48.

Bialowitz, Philip, Joseph Bialowitz, and Piotr Kowalik. Bunt w Sobiborze: Opowieść o przetrwaniu w Polsce okupowanej przez Niemców. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2008.

Bikont, Anna. My z Jedwabnego. 2nd ed. Reportaż. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2012.

Błażyński, Zbigniew, Józef Światło, and Jan Nowak-Jeziorański. Mówi Józef Światło: Za kulisami bezpieki i partii 1940–1955. Warszawa, Dziekanów Leśny: Wydawnictwo LTW, 2003.

Bliss-Lane, Arthur. I Saw Poland Betrayed: An American Ambassador Reports to the American People. New York: Bobbs-Merrill, 1948.

Blus-Węgrowska, Danuta. “Pogrom kielecki.” Master’s thesis, Uniwersytet Warszawski, 1994.

Boczarski, Bolesław. By ojczyzna była wolna… Wspomnienia partyzanta z Gór Świętokrzyskich: Unpublished typescript, 1961.

Boczarski, Bolesław. Chronicle of the Wybranieccy division, 1943–1944. Translated by Koło Pokoleniowe „Rodzina Wybranieckich” 1998.

Borkowska, Eliza, Piotr Borkowski, and Michał Czajka. Inwentarz Zbioru Pamiętników (Archiwum ŻIH, Zespół 302): Memoirs Collection Catalogue (Jewish Historical Institute Archives, Record Group 302). Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Instytut Naukowo-Badawczy, 2007.

Borzobohaty, Wojciech. „Jodła”: Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939–1945. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1984.

Brociek, Waldemar R., Adam Penkalla, and Regina Renz. Żydzi ostrowieccy: Zarys dziejów. Ostrowiec Świętokrzyski: Muzeum Historyczno-Archeologiczne, 1996.

Browning, Christopher R. Remembering survival: Inside a Nazi slave-labor camp. New York, London: W. W. Norton, 2010.

Cała, Alina. Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2005.

Cała, Alina. Żyd – wróg odwieczny?: Antysemityzm w Polsce i jego źródła. Warszawa: Wydawnictwo Nisza; Żydowski Instytut Historyczny, 2012.

←474 | 475→

Cała, Alina, and Helena Datner-Śpiewak. Dzieje Żydów w Polsce 1944–1968: Teksty źródłowe. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1997.

Canetti, Elias, Eliza Borg, and Maria Przybyłowska. Masa i władza. Nowy Sympozjon. Warszawa: Czytelnik, 1996.

Cariewskaja, Tatiana. Teczka specjalna J. W. Stalina: Raporty NKWD z Polski 1944–1946. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1998.

Centralna Zydowska Komisja Historyczna w Polsce. Instrukcje dla zbierania materiałów etnograficznych z okresu okupacji niemieckiej. Lódz: Centralny Komitet Żydów Polskich Komisja Historyczna, 1945.

Centralna Zydowska Komisja Historyczna w Polsce. Instrukcje dla zbierania materiałów historycznych z okresu okupacji niemieckiej. Lódz: Centralny Komitet Żydów Polskich. Komisja Historyczna, 1945.

Centralny Komitet Żydów w Polsce, and Centralna Zydowska Komisja Historyczna w Polsce. Instrukcje dla badania przeżyć dzieci żydowskich w okresie okupacji niemieckiej. Lódz: Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Polsce, 1945.

Chęciński, Michał. Poland: Communism, Nationalism, Anti-Semitism. New York: Karz-Cohl, 1982.

Chlebowski, Cezary. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie: Reportaż historyczny. Warszawa: Tomasz Chlebowski, 1993.

Chodakiewicz, Marek J. Narodowe Siły Zbrojne – „Ząb” przeciw dwu wrogom. 2nd ed. Warszawa: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, 2005.

Chodakiewicz, Marek J., Piotr Gontarczyk, and Leszek Żebrowski, eds. Tajne oblicze GL-AL i PPR: Dokumenty. Warszawa: Burchard Edition, 1997.

Chodakiewicz, Marek J., and Anna Madej. Po zagładzie: Stosunki polsko-żydowskie 1944–1947. t. 38 of Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008.

Cichopek, Anna. Pogrom Żydów w Krakowie: 11 sierpnia 1945. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2000.

Clastres, Pierre. Society against the state: Essays in political anthropology. New York: Zone Books, 1989.

Czajka, Michał, and Eliza Borkowska. Relacje Z Czasów Zagłady: Inwentarz: Archiwum ŻIH in-B, Zespół 301 = Holocaust Survivor Testimonies: Catalogue: Jewish Historical Institute Archives, Record Group 301. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2011.

←475 | 476→

Czajka, Michał, Eliza Borkowska, and Piotr Borkowski. Relacje Z Czasów Zagłady: Inwentarz: Archiwum ŻIH in-B, Zespół 301. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Instytut Naukowo-Badawczy, 2007.

Czajka, Michał, Eliza Borkowska, and Piotr Borkowski. Relacje Z Czasów Zagłady: Inwentarz: Archiwum ŻIH in-B, Zespół 301. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Instytut Naukowo-Badawczy, 2009.

Czajka, Michał, and Piotr Goc. Relacje Z Czasów Zagłady: Inwentarz: Archiwum ŻIH-INB, Zespół 301. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Instytut Naukowo-Badawczy, 2000.

Czajka, Michał, Marta Janczewska, Apolonia Umińska, Eliza Borkowska, and Piotr Borkowski. Relacje Z Czasów Zagłady: Inwentarz: Archiwum ŻIH in-B, Zespół 301. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Instytut Naukowo-Badawczy, 2005.

Czajka, Michał, Marta Młodkowska, Apolonia Umińska, and Christina Manetti. Relacje Z Czasów Zagłady: Inwentarz: Archiwum ŻIH in-B, Zespół 301. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Instytut Naukowo-Badawczy, 2002.

Czaplarska, Izabella, and Bolesław Mielniczuk. “Wiktor, Jarko Granat meldują II.” Słowo Ludu, August 10, 1968.

Dąmbski, Stefan. Egzekutor. Tematy „Karty”. Warszawa: Ośrodek Karta, 2010.

Déat, Marcel. “Mourir pour Danzig?” Oeuvre, August: 1939.

Diatłowicki, Jerzy. Opór i walka z faszyzmem w latach 1939–1945. t. 1 of Żydzi w Walce 1939–1945. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny; Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, 2009.

Diatłowicki, Jerzy, and Janusz Roszkowski. Opór i walka z faszyzmem w latach 1939–1945. t. 2 of Żydzi w Walce 1939–1945. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny; Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, 2010.

Didier, Stanisław. Rola neofitów w dziejach Polski. Warszawa: Myśl Narodowa, 1935.

Dobrzeniecki, Tadeusz, and Włodzimierz Wink. Catalogue of the Mediaeval Painting. Vol. 1 of Mediaeval Painting / Gallery of the Mediaeval Art. Warsaw: Muzeum Narodowe w Warszawie, 1977.

Douglas, Mary. Purity and danger: An analysis of concept of pollution and taboo. London: Routledge & Kegan Paul, 1967.

Douglas, Mary. Natural symbols: Explorations in cosmology. 3rd ed. London, New York: Routledge, 2003.

←476 | 477→

Drabik, Rafał. “Wydarzenia pod Borowem z 9 sierpnia 1943: Rzeczywistość i oblicze polityczno-propagandowe.” Praca magisterska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2002. http://kw.pl.eu.org/ak/dr/tytul.htm.

Drożdżeński, Andrzej. “Świadek pogromu kieleckiego mówi: Kielce, 4 lipca 1946.” Polityka, July 14, 1990.

Engelking, Barbara, Jan Grabowski, Krzysztof Persak, and Wojciech J. Burszta, eds. Zarys krajobrazu: Wieś polska wobec zagłady Żydów 1942–1945. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2011.

Engelking, Barbara, Jacek Leociak, and Dariusz Libionka, eds. Prowincja noc: Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2007.

Feldenkreiz-Grinbal, Eva. seferehilat Tsoizmir (Sandomiyez’): Eth Ezkera – Whenever I Remember: Memorial Book of the Jewish Community in Tzoyzmir (Sandomierz). Tel-Aviv: Irgun yotsʼe Tsoizmir be-Yiśraʼel; Moreshet, bet ʻedut ʻa. sh. Mordekhai Anilevits’, 1993.

Ficowski, Jerzy, and Wiktoria Śliwowska. Dzieci holocaustu mówią. Warszawa: Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce, 1993.

Fink, Ida. Ślady. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 1996.

Fleck, Ludwik. Powstanie i rozwój faktu naukowego: Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym. Człowiek i Świat Człowieka. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1986.

Forecki, Piotr. “Chrześcijańskie motywacje antysemityzmu na łamach „Rycerza Niepokalanej.” In Na obrzeżach polityki: Praca zbiorowa. Edited by Marceli Kosman, 113–29. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002.

Forecki, Piotr. “Polityczny charakter treści antysemickich na łamach „Rycerza Niepokalanej”.” In Na obrzeżach polityki: Praca zbiorowa. Edited by Marceli Kosman, 53–69. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002.

Freud, Sigmund, Marcin Poręba, and Aleksander Ochocki. Pisma społeczne. t. 4 of Dzieła / Sigmund Freud. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1998.

Friedländer, Saul, ed. Probing the limits of representation: Nazism and the “Final Solution”. Cambridge, London: Harvard University Press, 1992.

Gadomski, Witold, and Jarosław Kurski. “Donald Tusk: Nie będzie koalicji z PIS Kaczyńskiego.” Gazeta Wyborcza, September 1, 2007.

Gapys, Jerzy. Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939–1945: (na przykładzie dystryktu radomskiego). Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2003.

←477 | 478→

Garas, Józef B. Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942–1945. Biblioteka Wiedzy Wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1963.

Garas, Józef B., and Jadwiga Nadzieja. Wspomnienia żołnierzy GL i AL. 2nd ed. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962.

Gazeta Lublin. “Wampir pozywa radio za wampira.” Accessed January 17, 2012. http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,35640,7746531,_Wampir__pozywa_radio_za__ wampira___Chce_pol_miliona.html.

Geertz, Clifford. “Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight.” Daedalus, no. 101 (1972): 1–37.

Geertz, Clifford. The interpretation of cultures: Selected essays. New York: Basic Books, 1973.

Girard, René. Des choses cachées depuis la fondation du monde. Paris: Bernard Grasset, 1978.

Głowacka, Dorota. “Wsłuchując się w ciszę. Estetyka pamięci o Zagładzie wg. Jeana-François Lyotarda.” Teksty Drugie, 1–2(103–104) (2007): 47–48.

Głowacka, Dorota. Disappearing traces: Holocaust testimonials, ethics, and aesthetics. Stephen S. Weinstein Series in Post-Holocaust Studies. Seattle: University of Washington Press, 2012.

Głowacka, Dorota, and Joanna Żylińska. Imaginary neighbors: Mediating Polish-Jewish relations after the Holocaust. Lincoln, London: University of Nebraska Press, 2007.

Głowiński, Michał, and Joanna Arnold, eds. Język i społeczeństwo. Panorama. Warszawa: Czytelnik, 1980.

Gluckman, Max. Analysis of a Social Situation in Modern Zululand Gebundene Ausgabe. Vol. 28 of Rhodes Livingstone Papers. New York: Humanities Press, 1958.

Godyń, Mieczysław, ed. Dialog dla przyszłości: Ten Inny w pamięci zbiorowej: konferencja, Sandomierz, 30 listopada 2007 r. Sandomierz, Dwikozy: LGD Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej. Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”. Biuro Zarządu, 2008.

Goldberg, Amos. “Redemptive Narratives.” Accessed January 18, 2012. http://yad-vashem.org.il/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203870.pdf.

Goldhagen, Daniel J. Hitler’s willing executioners: Ordinary Germans and the Holocaust. New York: Alfred A. Knopf, 1996.

Gondek, Leszek. Polska karząca 1939–1945: Polski podziemny wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji niemieckiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1988.

←478 | 479→

Gontarczyk, Piotr. Polska Partia Robotnicza: Droga do władzy, 1941–1944. Biblioteka Frondy. Warszawa: Fronda, 2003.

Gontarczyk, Piotr. “Z genealogii elit PZPR. Przypadek Stefana Kiljanowicza vel Grzegorza Korczyńskiego.” Glaukopis, no. 1 (2003): 214–229.

Grabowski, Waldemar, ed. Organy bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego. t. 26 of Konferencje IPN. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005.

Grabski, August. Żydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944–1949. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2002.

Grabski, August. Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce: (1944–1949). Warszawa: Wydawnictwo Trio; Żydowski Instytut Historyczny, 2004.

Gross, Jan T. Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Sejny: Fundacja “Pogranicze”, 2000.

Gross, Jan T. Revolution from abroad: The soviet conquest of Poland’s western Ukraine and western Belorussia. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2002.

Gross, Jan T. Fear: Anti-semitism in Poland after Auschwitz: an essay in historical interpretation. New York: Random House, 2006.

Gross, Jan T. Strach: Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie historia moralnej zapaści. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008.

Gross, Jan T., and Irena Grudzińska-Gross. Złote żniwa: Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2011.

Gruszczyński, Włodzimierz. Odwet – Jędrusie: Próba monografii. Vol. 55 of Biblioteka Staszowska. Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995.

Gruszczyński, Włodzimierz. Lotna Sandomierska: Dzieje oddziału partyzanckiego. 2nd ed. Warszawa: Wydawnictwo Milla, 2002.

Grynberg, Henryk. Prawda nieartystyczna. 3rd ed. Wołowiec: Czarne, 2002.

Grynberg, Michał, and Maria Kotowska. Życie i zagłada Żydów polskich 1939– 1945: Relacje świadków. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003.

Guldon, Zenon, and Jacek Wijaczka. Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI -XVIII wieku. Kielce: DCF, 1995.

Gutman, Yisrael, Sara Bender, and Shmuel Krakowski. Poland. The encyclopedia of the Righteous Among the Nations. Jerusalem: Yas Vashem, cI2004.

Gutman, Yisrael, Sara Bender, Shmuel Krakowski, Dariusz Libionka, Robert Kuwałek, and Adam Kopciowski, eds. Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata: Ratujący Żydów podczas Holocaustu: Polska. Kraków: Fundacja Instytutu Studiów Strategicznych, 2009.

←479 | 480→

Gutman, Yisrael, and Witold Jedlicki. Unequal Victims: Poles and Jews During World War Two. New York: Holocaust Library, 1986.

Headland, Thomas N., Kenneth L. Pike, and Marvin K. Harris. Emics and etics: The insider/outsider debate. vol. 7 of Frontiers of Anthropology. Newbury Park: Sage Publications, 1990.

Heda-Szary, Antoni. Wspomnienia „Szarego”. 2nd ed. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Interim, 1992.

Hill, Melvyn A., ed. Hannah Arendt: The recovery of the public world. New York: St. Martin’s Pr, 1979.

Hillebrandt, Bogdan. “Brygada Świętokrzyska NSZ.” Wojskowy Przegląd Historyczny, 9 (1/30) (1964): 117–18.

Hochberg-Mariańska, Maria, and Noah Gris. Dzieci oskarżają. nr 37 of Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce. Kraków: Centralna Żydowska Komisja Historyczna w Polsce, 1947.

Horowitz, Donald L. The deadly ethnic riot. Berkeley, Calif., London: University of California Press, 2003.

Howarth, David, Aletta J. Norval, and Yannis Stavrakakis. Discourse theory and political analysis: Identities, hegemonies and social change. Manchester, New York: Manchester University Press, 2000.

Idzik, Aleksander. Czwarty Pułk Piechoty: 1806–1966. Londyn: Koło Czwartaków, 1963.

Inwentarz Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce (1944–1947).

Jagiełło, Michał. Próba rozmowy: Szkice o katolicyzmie odrodzeniowym i „Tygodniku Powszechnym” 1945–1953. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2001.

Janion, Maria, ed. Bohater, spisek, śmierć: Wykłady żydowskie. Z Wagą. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2009.

Janion, Maria. “Mit założycielski polskiego antysemityzmu.” In Bohater, spisek, śmierć: Wykłady żydowskie. Edited by Maria Janion. Z Wagą, 77–113. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2009.

Januszewski, Radosław. “Szkoła Tysiąclecia.” Rzeczpospolita, October 27, 2001.

Jewish Press Agency Bulletin, 1945.

Johnson, Paul. A history of the Jews. New York: Harper Perennial, 1988.

Jóźwik, Marek, Teresa Mahorowska, Apolonia Umińska, Irena Spustek, and Olga Zienkiewicz. Relacje Z Czasów Zagłady: Inwentarz: Archiwum ŻIH-INB, Zespół 301. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Instytut Naukowo -Badawczy, 1998.

←480 | 481→

Jurkowski, Jan, Czesław Hernas, Maria Karpluk, Maria Eustachiewicz, and Maria Hernasowa. Utwory panegiryczne i satyryczne. nr 18 of Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1968.

Kaczerginski, Szmerke. “Di levaye fun di keltser kdushim.” Dos Naje Lebn, July 12, 1946.

Kaczmarski, Krzysztof. “Pogrom którego nie było. Rzeszów 11–12 czerwca 1945: Glosa do Strachu J.T. Grossa.” Glaukopis, 11–12 (2008): 92–97.

Kąkolewski, Krzysztof. Umarły cmentarz: Wstęp do studiów nad wyjaśnieniem przyczyn i przebiegu morderstwa na Żydach w Kielcach dnia 4 lipca 1946 roku. Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky, 1996.

Kamiński, Łukasz, and Jan Żaryn, eds. Wokół pogromu kieleckiego. t. 26 of Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2006.

Karolczak, Jadwiga. “Duchy i upiory.” Słowo Ludu, 1993, 1–6.

Kasman, Leon, and Teresa Torańska. “Konflikt z Moczarem.” Aneks, no. 69 (1985): 86–110.

Kersten, Krystyna. “Rozważania wokół podziemia 1944–1947.” Krytyka, no. 25 (1987): 78–79.

Kersten, Krystyna. “Polska – państwo narodowe. Dylematy i rzeczywistość.” In Narody: Jak powstawały i jak wybijały się na niepodległość?: profesorowi Tadeuszowi Łepkowskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy przyjaciele, koledzy, uczniowie. Edited by Marcin Kula. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.

Kersten, Krystyna. Polacy, Żydzi, komunizm: Anatomia półprawd 1939–68. Biblioteka Kwartalnika Politycznego „Krytyka”. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1992.

Kersten, Krystyna, Tomasz Szarota, and Dariusz Libionka. Pisma rozproszone. Toruń: Adam Marszałek, 2006.

Klimowicz, Adam. “Kartka z historii najnowszej.” Nowe Książki, no. 15 (1957): 935–36.

Klonowic, Sebastian F., and Władysław Syrokomla. Ziemie Czerwonéj Rusi (Roxolania): Poemat Sebestyana Klonowicza. t. 3 of Przekłady poetów polsko-łacińskich epoki zygmuntowskiej. Wilno: Księgarnia Józefa Zawadzkiego, 1851.

Kochanowski, Janusz. “Do raportu!” Polityka, no. 7 (2000).

Kochański, Aleksander, ed. Protokoły posiedzeń Sekretariatu KC PPR 1945–1946. z. 14 of Dokumenty do Dziejów PRL. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2001.

←481 | 482→

Kochavi, Arieh J. Post-Holocaust politics: Britain, the United States & Jewish refugees, 1945–1948. Chapel Hill, London: University of North Carolina Press, 2001.

Koonz, Claudia. The Nazi conscience. London, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2005.

Kopciowski, Adam. “Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po II wojnie światowej.” Zagłada Żydów. Studia i Materiały, no. 3 (2007): 178–207.

Korboński, Stefan. W imieniu Rzeczypospolitej… t. 7 of Biblioteka „Kultury”. Paryż: Instytut Literacki; Éditions et Librairie „Libella”, 1954.

Korczak, Mieczysław. Życie na włosku. Vol. 84 of Biblioteka Staszowska. Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1997.

Kornecki, Adam. Spadochroniarze.

Kosman, Marceli, ed. Na obrzeżach polityki: Praca zbiorowa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002.

Kossowski, Zbigniew. “Freud i Polityka: (interview with Hanna Segal).” Gazeta Wyborcza. Wysokie Obcasy, February 7, 2004.

Kotliński, Jerzy. „Wybranieccy” w lasach cisowskich. 2nd ed. Wrocław: [s.n.], 1993.

Kotowski, Robert. Sandomierz między wojnami. Sandomierz: Zarząd Miasta Sandomierza; Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 1998.

Kotowski, Robert. “Obraz Żyda w społeczności małomiasteczkowej na przykładzie Sandomierza.” In Dialog dla przyszłości: Ten Inny w pamięci zbiorowej: konferencja, Sandomierz, 30 listopada 2007 r. Edited by Mieczysław Godyń, 31–32. Sandomierz, Dwikozy: LGD Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej. Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”. Biuro Zarządu, 2008.

Kotula, Franciszek. Tamten Rzeszów czyli Wędrówka po zakątkach i historii miasta. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.

Kowalski, Robert, ed. Wokół legendy „Ognia”: Opór przeciw zniewoleniu: Polska -Małopolska-Podhale, 1945–1956: Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Nowym Targu w dniach 9–11 marca 2007 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie. Nowy Targ, Kraków: Nakładem Polskiego Towarzystwa Historycznego; Wydawnictwo Avalon, 2008.

Krajewski, Kazimierz, and Tomasz Łabuszewski. Białostocki Okręg AK-AKO, VII 1944-VIII 1945. O Wolność i Niepodległość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Volumen”; Dom Wydawniczy Bellona, 1997.

←482 | 483→

Kruszyński, Józef. Żydzi i kwestja żydowska. Włocławek: nakł. Księgarni Powszechnej i Drukarni Diecezjalnej, 1920.

Kruszyński, Józef. Dążenia Żydów w dobie obecnej. Włocławek: Wydawnictwo Księgarni Powszechnej i Drukarni Diecezjalnej, 1921.

Kruszyński, Józef. O narodowy język Żydów. Włocławek: Wydawnictwo Księgarni Powszechnej i Drukarni Diecezjalnej, 1921.

Kruszyński, Józef. Polityka żydowska. Włocławek: Wydawnictwo Księgarni Powszechnej, 1921.

Kruszyński, Józef. Żargon żydowski. Włocławek: Wydawnictwo Księgarni Powszechnej i Drukarni Diecezjalnej, 1921.

Kruszyński, Józef. Żydzi a Polska. nr 9 of Bibljoteka Społeczno-Polityczna. Poznań: [s.n.], 1921.

Kruszyński, Józef. Niebezpieczeństwo żydowskie. Włocławek: Wydawnictwo Księgarni Powszechnej i Drukarni Diecezjalnej, 1923.

Kruszyński, Józef. Religja Żydów spółczesnych. Włocławek: Wydawnictwo Księgarni Powszechnej i Drukarni Diecezjalnej, 1923.

Kruszyński, Józef. Rola światowa żydostwa. Włocławek: Księgarnia Powszechna i Drukarnia Diecezjalna, 1923.

Kruszyński, Józef. Antysemityzm, antyjudaizm, antygoizm. Włocławek: Wydawnictwo Księgarni Powszechnej i Drukarni Diecezjalnej, 1924.

Kruszyński, Józef. Żydzi a świat chrześcijański. Włocławek: Wydawnictwo Księgarni Powszechnej i Drukarni Diecezjalnej, 1924.

Kruszyński, Józef. Talmud: Co zawiera i co naucza. Lublin: Wydawnictwo T-wa „Rozwój”, 1925.

Kruszyński, Józef. Stanisław Staszic a kwestja żydowska. Wydawnictwa Lubelskiego Komitetu Obchodu Setnej Rocznicy Zgonu St. Staszica. Lublin, Warszawa [etc.]: Lubelski Komitet Obchodu Setnej Rocznicy Zgonu St. Staszica; skł. gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1926.

Kruszyński, Józef, and Edward Zajączek. Dlaczego występuję przeciwko Żydom. Kielce: Dyrekcja T-wa „Rozwój”, 1923.

Krzysztof Persak, Agnieszka Jędrzejczyk, and Barbara Ollender. “Rekonstruowanie prawdy.” Tygodnik Powszechny, January 29, 2012.

Kuczyńska-Koschany, Katarzyna. “Wymazywanie.: Eufemizm wobec Zagłady (preliminaria).” In O historyczności. Edited by Katarzyna Meller and Krzysztof Trybuś. t. 46 of Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, 281–92. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2006.

Kuksz, Henryk. Jędrusiowa dola. Warszawa: P. Z. Polmark, 1991.

←483 | 484→

Kula, Marcin, ed. Narody: Jak powstawały i jak wybijały się na niepodległość?: profesorowi Tadeuszowi Łepkowskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy przyjaciele, koledzy, uczniowie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.

Kula, Marcin. “Lewicowy intelektualista wobec pogromu kieleckiego.” In Uparta sprawa – żydowska? polska? ludzka? Edited by Marcin Kula. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2004.

Kula, Marcin, ed. Uparta sprawa – żydowska? polska? ludzka? Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2004.

Kumor, Andrzej. “Interview with Jerzy Robert Nowak.” Accessed May 26, 2008. http://glosrydzyka.blox.pl/2008/05/Czy-w-pana-zylach-plynie-zydowska-krew.html.

Kurkowska-Budzan, Marta. Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie: Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2009.

Kurtyka, Janusz. “Gross to wampir historiografii.” Gazeta Wyborcza, January 10, 2008.

Kwiek, Julian. “Wydarzenia antyżydowskie 11 sierpnia 1945 w Krakowie: 2000, pp. 83–5.” Kwartalnik Historii Żydów, 1(193) (2000): 83–85.

Kwiek, Julian. Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w latach 1945–1949/50. 2nd ed. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Instytut Nauk Społecznych, 2002.

Kwiek, Julian. “Dzieje ludności żydowskiej w Tarnowie po II wojnie światowej.” Kwartalnik Historii Żydów, 3(215) (2005).

Kwiek, Julian. “‘Ogień’ wobec mniejszości narodowych.” In Wokół legendy „Ognia”: Opór przeciw zniewoleniu: Polska-Małopolska-Podhale, 1945–1956: Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Nowym Targu w dniach 9–11 marca 2007 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie. Edited by Robert Kowalski. Nowy Targ, Kraków: Nakładem Polskiego Towarzystwa Historycznego; Wydawnictwo Avalon, 2008.

Łabuszewski, Tomasz. “Wybrane aspekty bezpieczeństwa na przykładzie Inspektoratu Podlaskiego AK (Obwodu Wysokie Mazowieckie).” In Organy bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego. Edited by Waldemar Grabowski. t. 26 of Konferencje IPN, 127–37. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005.

LaCapra, Dominick. Writing history: Writing trauma. Parallax. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press, 2001.

←484 | 485→

Landau-Czajka, Anna. “The Image of the Jew in the Catholic Press during the Second Republic.” Polin, no. 8 (1994): 146–75.

Laplanche, Jean, Ewa Modzelewska, Daniel Lagache, Ewa Wojciechowska, and Jean-Bertrand Pontalis. Słownik psychoanalizy. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.

Latała, Agnieszka, and Jakub Gutenbaum. Dzieci holocaustu mówią. Warszawa: Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, 2001.

Leon Śliwiński. “Wywiad z Leonem Śliwińskim.” Accessed May 5, 2012. http://www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/519,rodzina-sliwinskich/article=1087,wywiad-z-leonem-sliwinskim.

Lesiakowski, Krzysztof. Mieczysław Moczar „Mietek”: Biografia polityczna. Warszawa: “Rytm”, 1998.

Lewin, Kurt. “Action Research and Minority Problems.” Journal of Social Issues, 2(4) (1946): 34–46.

Libionka, Dariusz. “Obcy, wrodzy, niebezpieczni: Obraz Żydów i ‘kwestii żydowskiej’ w prasie inteligencji katolickiej lat 1930 w Polsce.” Kwartalnik Żydowskiego Instytutu Historycznego, no. 3 (2002): 318–38.

Libionka, Dariusz. “Polskie piśmiennictwo na temat zorganizowanej i indywidualnej pomocy Żydom (1945–2008).” Zagłada Żydów. Studia i Materiały, no. 4 (2008): 17–80.

Libionka, Dariusz. “Księdza Kruszyńskiego spojrzenie na Zagładę.” Gazeta Wyborcza Lublin, January 26, 2008.

Lipiński, Piotr. “Przemoc chwalebna. Z Dariuszem Stolą rozmawia Piotr Lipiński.” Duży Format, October 31, 2010. Accessed January 18, 2012. http://wyborcza.pl/2029020,75480,8570820.html?sms_code.

Łoziński, Marcel. Materiały z filmu “Świadkowie”.: Video transcript, unpublished typescript.

Lustiger, Arno. Stalin and the Jews: The red book: the tragedy of the Jewish Anti-Fascist Committee and the Soviet Jews. 1st ed. New York: Enigma, 2003.

Lyotard, Jean-François. Le différend. Collection Critique. Paris: Les Éditions de Minuit, 1983.

Lyotard, Jean-François, and Mark S. Roberts. Heidegger and “the jews”. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

Mac, Jerzy S. “Kto to zrobił?” Kontrasty, no. 11 (1986).

Machcewicz, Paweł, and Krzysztof Persak. Wokół Jedwabnego. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2002.

←485 | 486→

Majer, Piotr. Milicja Obywatelska 1944–1957: Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego, 2004.

Małkiewicz, Seweryn. Młynarz. Stalowa Wola: Sztafeta, 2004.

Marciniak, Eugeniusz. Jedwabne w oczach świadków. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2001.

Markiel, Tadeusz, and Alina Skibińska. „Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to z chciwości?”: Zagłada domu Trynczerów. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2011.

Massalski, Adam, and Stanisław Meducki, eds. Armia Krajowa: Okręg Radomsko -Kielecki: materiały z sesji naukowej. Kielce: KTN, 1999.

Materski, Wojciech, Andrzej Paczkowski, and Romuald Niedzielko, eds. NKWD o Polsce i Polakach: Rekonesans archiwalny. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1996.

Matusak, Piotr. Ruch oporu na ziemi opatowsko-sandomierskiej w latach 1939– 1945. Wojna Wyzwoleńcza Narodu Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1976.

Meducki, Stanisław. Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku: Dokumenty i materiały. Kielce: KTN, 1994.

Meducki, Stanisław, and Zenon Wrona. Antyżydowskie Wydarzenia Kieleckie 4 Lipca 1946 Roku: Dokumenty I Materiały. Kielce: UM; KTN, 1992.

Meller, Katarzyna, and Krzysztof Trybuś, eds. O historyczności. t. 46 of Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2006.

Meloch, Katarzyna, and Halina Szostkiewicz. Dzieci holocaustu mówią. Warszawa: Biblioteka Midrasza; Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, 2008.

Michalczyk, Maria. Gdy każdy dzień był walką. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982.

Michalczyk, Maria. Diabeł „Piątej kolumny”. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986.

Michalski, Krzysztof. Płomień wieczności: Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007.

Michlic, Joanna B. “Żydokomuna, Anti-Jewish Images and Political Tropes in Modern Poland.” Jahrbuch des Simon Dubnow-Instituts, no. 4 (2005): 303–29.

Michlic, Joanna B. Poland’s threatening other: The image of the Jew from 1880 to the present. Lincoln, London: University of Nebraska Press, 2006.

Miernik, Ryszard. Ciosanie. Warszawa: Czytelnik, 1965.

←486 | 487→

Migała, Marcin. “Wojna domowa Wybranieckich.” Magazyn Słowa Ludu, July 11, 2001.

Mojecki, Przecław. Zydowskie Okrucieństwa nad Naświętszym Sakramentem, y Dziatkami Chrześciańskimi: Ku temu przydana iest, tychże zdraycow zbrodnia, w Swinarowie pod Losicami popełniona, ktorą sądzono na Trybunale Lubelskim, Roku Pańskiego 1598. W Krakowie: W Drukarni Mikołaia Szarffenbergera, 1602.

Morawski, Jerzy, and Piotr Pytlakowski. “Mroczne Stany.” Przeglad Tygodniowy, 32(228) (1986).

Mrożek, Sławomir, Tadeusz Nyczek, and Tomasz Lec. Życie i inne okoliczności. t. 1 of Varia / Sławomir Mrożek. Warszawa: Noir sur Blanc, 2003.

Mukařovský, Jan, Janusz Sławiński, and Jacek Baluch. Wśród znaków i struktur: Wybór szkiców. Biblioteka Krytyki Współczesnej. Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1970.

Myjak, Józef. “Rekietowy dół.” Ożarów. Samorządowe Pismo Społeczno-Kulturalne, 2(70) (2005).

Napiórkowski, Stanisław C. A bliźniego swego…: Materiały z sympozjum „Św. Maksymilian Maria Kolbe – Żydzi – masoni”. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997.

Nawrocki, Zbigniew. Zamiast wolności: UB na Rzeszowszczyźnie, 1944–1949. Rzeszów: Instytut Europejskich Studiów Społecznych, 1998.

Nawrocki, Zbigniew. “Brygady Wywiadowcze (1940–1946) – zarys problematyki.” Zeszyty Historyczne WIN-u, no. 18 (2002): 33–48.

Nazarewicz, Ryszard. Drogi do wyzwolenia: Koncepcje walki z okupantem w Polsce i ich treści polityczne 1939–1945. Warszawa: Książka i Wiedza, 1979.

Niebelski, Eugeniusz. W dobrach Ossolińskich: Klimontów i okolice. Klimontów: Urząd Gminy, 1999.

Nirenberg, David. Communities of violence: Persecution of minorities in the Middle Ages. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1996.

Nowak, Włodzimierz, and Weronika Kuźniak. “Mój warszawski szał.” Gazeta Wyborcza, August 23, 2004.

Nowik, Mariusz. “Nawet milion Polaków ukrywało Żydów.” Accessed October 25, 2001. http:// zyciezazycie.pl / .

Obrębski, Józef. “Dzisiejsi ludzie Polesia.” Przegląd Socjologiczny, 3(4) (1936): 414–47.

Ofierska, Maria, Olga K. Szotkowska-Beylin, and Anders Åslund, eds. Przebyta droga 1989–2009: Dla Aleksandra Smolara. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego; Fundacja Zeszytów Literackich, 2010.

←487 | 488→

Olejnik, Leszek. Polityka narodowościowa Polski w latach 1944–1960. Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. Praca habilitacyjna. Katedra Historii Polski Współczesnej UŁ.

Olick, Jeffrey K. The politics of regret: On collective memory and historial responsibility. New York, Abingdon: Routledge, 2007.

Orlicki, Józef. Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich: 1918–1949. Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.

Ossowski, Stanisław. “Na tle wydarzeń kieleckich.” Kuźnica, no. 38 (1946).

Paczkowski, Andrzej. Trzy twarze Józefa Światły: Przyczynek do historii komunizmu w Polsce. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2009.

“Pamiętnik Jerzego Fijałkowskiego.” Słowo Ludu, August 3, 1981.

Paul, Mark, ed. Wartime rescue of Jews by the Polish Catholic clergy: The Testimony of Survivors. Toronto: The Polish Educational Foundation in North America, 2000.

Pawelec, Henryk. Wybranieccy. Kielce: Koło 4 PP Leg. AK, 1993.

Pawelec, Henryk, and Jadwiga Karolczak. Życie, śmierć, życie. Kielce: Jedność , 1999.

Pawelec, Henryk, Zbigniewa Pawelec, and Jolanta Białek. Na rozkaz serca. Kielce: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, 2005.

Penczyna, Mordechaj. “Khurbn Klemontov: (The Extermination of Klimontów).” YIVO Bleter, 30(1) (1947): 147–52.

Penkalla, Adam. “Władze o obecności Żydow na terenie Kielecczyzny w okresie od wkroczenia Armii Czerwonej do pogromu kieleckiego.” Kwartalnik Historii Żydów, 4(208) (2003).

Penkalla, Adam. “Władze o obecności Żydów na terenie Kielecczyzny w okresie od wkroczenia Armii Czerwonej do pogromu kieleckiego.” Kwartalnik Historii Żydów, no. 203 (2003): 557–78.

Perkal, Jakub. Życie polityczne w Polsce, 1944–1948. Translated by Andrzej] [Paczkowski. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1983.

“Plotki o kiełbasach z mięsa ludzkiego.” Dziennik Powszechny, March 22, 1945.

“Program Obozu Narodowo-Radykalnego.” Sztafeta, April 14, 1934.

Przygórski, Stanisław. “Przeciw potędze ciemnoty.” Odrodzenie, July 22, 1945.

Pyzik, Kazimierz. Sylwetki nieznanych bohaterów: Podobwód AK „Sowa” w obwodzie kieleckim 1939–1945. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Volumen”, 1994.

Radoński, Karol M. Święci i błogosławieni Kościoła katolickiego: Encyklopedia hagiograficzna. Warszawa [etc.]: Księgarnia Św. Wojciecha, 1947.

←488 | 489→

Rapaport, Emil S. “Polska jako państwo narodowe. Szkic analityczny ściśle polskiego składu ludności III Rzeczypospolitej.” Myśl Współczesna, 1(3/4) (1946).

Reszka, Paweł P. “Lęk Sprawiedliwych.” Gazeta Wyborcza, February 13, 2006.

Ricoeur, Paul, and Marek Drwięga. Krytyka i przekonanie: Rozmowy z François Azouvim i Markiem de Launay. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2003.

Robin, Régine. “Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii politycznej w Saint-Cloud.” In Język i społeczeństwo. Edited by Michał Głowiński and Joanna Arnold. Panorama. Warszawa: Czytelnik, 1980.

Róg-Świostek, Mieczysław. Czas przeszły i teraźniejszy. Refleksje & Poglądy. Warszawa: Książka i Wiedza, 1982.

Ropelewski, Andrzej. Wspomnienia z AK. Warszawa: Czytelnik, 1957.

Ropelewski, Andrzej. W jędrzejowskim obwodzie AK. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.

Ropelewski, Andrzej. W służbie wywiadu Polski Walczącej: (na przykładzie Obwodu ZWZ-AK Jędrzejów). Gdańsk: Wydawnictwo Marpress, 1994.

Ropelewski, Andrzej. Oddział partyzancki „Spaleni”. Toruń: Adam Marszałek, 1999.

Ropelewski, Andrzej. Sprawa mordowania Żydów przez ludzi z AK: Unpublished typescript, 2008.

Rubin, Arnon. The Kielce Pogrom – Spontaneity, Provocation or Part of a Country – Wide Scheme ? Vol. 6 of Facts and Fictions About the Rescue of the Polish Jewry During the Holocaust /Arnon Rubin. Tel Aviv: Tel-Aviv University Press, 2004.

Rudawski, Michał. Mój obcy kraj? Pamięć Europy. Sylwetki. Warszawa: Agencja Wydawnicza TU, 1996.

Rudnicki, Adolf. Opowiadania. Kolekcja Prozy Polskiej XX Wieku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996.

Salmonowicz, Stanisław. “Wizerunek kodeksu: Constitutio Criminalis Carolina.” Roczniki Nauk Prawnych, 13(1) (2003): 53–66.

Schatz, Jaff. The generation: The rise and fall of the generation of Jewish communists of Poland. Lund: Lund University Department of Sociology, 1989.

Schutzman, Mark. “Encyclopedia of Jewish Communities in Poland, Volume VII (Poland): Wierzbnik- Starachowitz; a memorial book (Wierzbnik, Poland).” Accessed May 5, 2012. http://www.jewishgen.org/yizkor/Wierzbnik/Wierzbnik.html.

Segal, Hanna, and Paweł Dybel. Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka. t. 24 of Horyzonty Nowoczesności. Kraków: Universitas, 2003.

←489 | 490→

Shachar, Isaiah. The Judensau: A medieval anti-Jewish motif and its history. Warburg Institute surveys, 5. London: The Warburg Institute, University of London, 1974.

Skarga, Piotr. Zywotow Swiętych […] Część Starego y Nowego Zakonu, na każdy dzień przez cały rok: Wybrane z poważnych Pisarzow y Doktorow Kościelnych, ktorych imiona niżey są położone: Do ktorych przydane są niektore duchowne obroki y nauki przeciw kacerstwom dzisieyßym, tam gdzie się żywot ktorego Doktora starożytnego położył […]. W Krakowie: W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka, 1610.

Skarga, Piotr. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok: Do których przydane są niektóre duchowne obroki i nauki przeciw kacerstwom dzisiejszym, tam gdzie się żywot którego doktora starożytnego położył, ku temu kazania krótkie na te święta, które pewny dzień w miesiącu mają. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów, 1933.

Skibińska, Alina. Żydzi w AK i AL. Dwa epizody z Ostrowca Świętokrzyskiego: Unpublished typescript.

Skibińska, Alina. “Powroty ocalałych 1944–1950.” In Prowincja noc: Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim. Edited by Barbara Engelking, Jacek Leociak and Dariusz Libionka. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2007.

Skibińska, Alina. “Dostał 10 lat, ale za co?“ Analiza motywacji sprawców zbrodni na Żydach na wsi kieleckiej w latach 1942–1944”.” In Zarys krajobrazu: Wieś polska wobec zagłady Żydów 1942–1945. Edited by Barbara Engelking et al. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2011.

Skwarek, Stefan. Na wysuniętych posterunkach: W walce o władzę ludową na Kielecczyźnie (1944–1954). Warszawa: Książka i Wiedza, 1977.

Śleszkowski, Sebastian. Odkrycie Zdrad, Zlosliwych Ceremoniy, taiemnych rad, praktyk szkodliwych Rzeczypospolitey y straszliwych zamysłow Zydowskich […]: Przy Tym Zdrowa Rada, Jako zdradom, praktykom y przedsięwziętym zamysłom Zydowskim, iesli chcemy w cale bydź, przed czasem zabiegać mamy […]. Brvnsbergæ: In Officina Typographica Georgii Schonfels, 1621. http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=52646.

Sokolenko, Barbara. Blisko lasu, 1967.

Sołtysiak, Marian. Chłopcy „Barabasza”. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1965.

Sołtysiak, Marian. Czym jest ZBOWiD? London: Kronika, 1965.

Soviet-Polish relations: A collection of official documents and press extracts 1944– 1946. Illustrated Soviet Shilling Booklets. London: Soviet News, 1946.

←490 | 491→

Steinhaus, Hugo, and Aleksandra Zgorzelska. Wspomnienia i zapiski. Londyn: Aneks, 1992.

Steinlauf, Michael C., and Agata Tomaszewska. Pamięć nieprzyswojona: Polska pamięć zagłady. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady, 2001.

Sułek, Antoni. “How Ordinary Poles See the Jews: Review and Interpretation of 1967 to 2008 Survey Results.” In Następstwa zagłady Żydów: Polska 1944–2010: praca zbiorowa. Edited by Feliks Tych and Monika Adamczyk-Garbowska, 853–88. Lublin, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej; Żydowski Instytut Historyczny, 2011.

Szapiro, Marek, Feliks Tych, and Magdalena Prokopowicz. Nim słońce wzejdzie…: Dziennik pisany w ukryciu 1943–1944. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2007.

Szaynok, Bożena. Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1992.

“Szlakiem pułkownika «Barabasza». Międzyszkolny projekt edukacyjny.” Accessed January 18, 2012. http://spoleszno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=364:rajd-szlakiem-pukownika-mariana-sotysiakabarabasza-&catid=38:imprezy&Itemid=119.

Sztokfisz, David. Fun derorever heym: About Our House Which Was Devastated: Memorial Book of Kielce. no. 16781 of Steven Spielberg digital Yiddish library. Tel-Aviv: Irgune yotsʼe Ḳilts be-Yiśraʼel uva-tefutsot, 1981.

Szynowłoga-Trokenheim, Guta. Życie w grobowcu. Warszawa: Ypsylon, 2002.

Thompson, Stith. Motif-index of Folk-literature: A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-books and Local Legends. Bloomington: Indiana University Press, 1989.

Todorov, Tzvetan, and Paula Sawicka. “Skazani na heroizm: [‘Condemned to Heroism’].” Gazeta Wyborcza, April 18, 1998.

Tokarska-Bakir, Joanna. “Raport z badań podlaskich 2007.” Societas/Communitas: Polityki pamięci, 8(2) (2009): 35–94.

Tokarska-Bakir, Joanna. “Skaz antysemityzmu.” Teksty Drugie, 1/2 (2009): 302–17.

Tokarska-Bakir, Joanna. “Zmowa społeczna. Socjologia i antropologia zaprzeczania.” In Przebyta droga 1989–2009: Dla Aleksandra Smolara. Edited by Maria Ofierska, Olga K. Szotkowska-Beylin and Anders Åslund, 261–80. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego; Fundacja Zeszytów Literackich, 2010.

Tokarska-Bakir, Joanna. “The Polish underground organization Wolność i Niezawisłość and anti-Jewish pogroms”, 1945–6, Patterns of Prejudice, Issue 2 (2017): 111–136.

←491 | 492→

Tokarska-Bakir, Joanna. “How to exit the conspiracy of silence? Social sciences facing the Polish-Jewish relations.” East European Politics & Societies, 25(1) (2011): 129–52.

Tokarska-Bakir, Joanna, and Maria Janion. Rzeczy mgliste: Eseje i studia. Sąsiedzi. Sejny: „Pogranicze”, 2004.

Tokarska-Bakir, Joanna, Legendy o krwi: Antropologia przesądu. Seria z Wagą. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2008 (translation into French by Małgorzata Maliszewska, Légendes du sang. Pour une anthropologie de l'antisémitisme chrétien, éditions Albin Michel, Paris 2015).

Tokarska-Bakir, Joanna, Incognito ergo sum. O wytwarzaniu obojętności, „Studia Litteraria et Historica”, 2: 2013.

Tomicki, Ryszard. “Norma, wzór i wartość w życiu seksualnym tradycyjnych społeczności wiejskich w Polsce.” Etnografia Polska, 20(1) (1977): 43–72.

Trzeciak, Stanisław. Ubój rytualny czy mechaniczny?: Opinia rzeczoznawcy ks. dr. Stanisława Trzeciaka wypowiedziana na posiedzeniu Komisji AdministracyjnoGospodarczej Sejmu Polskiego w dniu 5 marca 1936 r. pod przewodnictwem Pana Posła Kazimierza Ducha. Warszawa: [s.n.], 1936.

Turek, Menachem. “Życie i zagłada Tykocina w czasie okupacji hitlerowskiej.” AŻIH 301/1971.

Turlejska, Maria, and Jan Czapla. Z walk przeciwko zbrojnemu podziemiu 1944– 1947. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966.

Turner, Victor W. Schism and continuity in an African society: A study of Ndembu village life. Manchester: Manchester University Press, 1957.

Turner, Victor W. Dramas, fields, and metaphors: Symbolic action in human society. Ithaca: Cornell University Press, 1974.

Turner, Victor W. From ritual to theatre: The human seriousness of play. vol. 1 of Performance Studies Series. New York: PAJ Publications, 1982.

Tworkowski, Stanisław. Polska bez Żydów. Warszawa: Stronnictwo Narodowe powiatu Warszawskiego, 1939.

Tych, Feliks. Długi cień zagłady: Szkice historyczne. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Instytut Naukowo-Badawczy, 1999.

Tych, Feliks, and Monika Adamczyk-Garbowska, eds. Następstwa zagłady Żydów: Polska 1944–2010: praca zbiorowa. Lublin, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej; Żydowski Instytut Historyczny, 2011.

Urbach, Judith. “Encyclopedia of Jewish Communities in Poland, Volume VII (Poland): “Klimontów”.” Accessed January 17, 2012. http:// www.jewishgen. org / yizkor/ pinkas_ poland/ pol7_ 00505.html.

←492 | 493→

Urbański, Krzysztof. Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim. nr 379 of Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. http://hdl.handle.net/11716/739.

Urbański, Krzysztof. The martyrdom and extermination of the Jews in Kielce during World War II. Kielce: [s.n.], 2005.

Urbański, Krzysztof, and Henryk Pieczul. Kieleccy Żydzi. Kielce, Kraków: Pracownia Konserwacji Zabytków; Małopolska Oficyna Wydawnicza, 1993.

Vansina, Jan. Oral tradition as history. London, Nairobi: James Currey; Heinemann Kenya, 1985.

Vernant, Jean P. Mortals and immortals: Collected essays. Princeton: University Press, 1991.

Wąglicki, Bazyli. Swawola wyuzdána Zydowska, 1648.

Welzer, Harald, and Magdalena Kurkowska. Sprawcy: Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów. Kroki / Schritte. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

Wiącek, Tadeusz. Zabić Żyda: Kulisy i tajemnice pogromu kieleckiego 1946. Kraków: Oficyna wydawnicza „Temax, 1992.

Więckowski, Jerzy W., and Alina Fitowa. Podobwód Armii Krajowej Klimontów „Czeremcha”: (zarys dziejów). Vol. 210 of Biblioteka Staszowska. Kraków, [Staszów]: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 2009.

Wieczorek, Mieczysław. Armia Ludowa: Działalność bojowa 1944–1945. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1984.

Wikibooks. “Animal Behavior/Territoriality ‐- Wikibooks, The Free Textbook Project.” Accessed June 2, 2012. https:// en.wikibooks.org / w/ index.php?title= Animal_ Behavior/ Territoriality&oldid=3210578.

Wiślicz-Iwańczyk, Eugeniusz. Echa puszczy jodłowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1969.

Witkowski, Henryk. „Kedyw” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943–1944. Fakty i Dokumenty. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984.

Wnuk, Rafał, and Tomasz Balbus. Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944–1956: The Atlas of the Independence Underground in Poland 1944–1956. Warszawa, Lublin: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007.

Wodziński, Marcin. Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu: Dzieje pewnej idei. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady, 2003.

Wulf, Józef. “Dialog polsko-żydowski.” Wiadomości, no. 12 (1965).

←493 | 494→

Wyka, Kazimierz. Życie na niby: Pamiętnik po klęsce. Z pism Kazimierza Wyki. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984.

Zaremba, Marcin. “Mit mordu rytualnego w powojennej Polsce. Archeologia i hipotezy.” Kultura i Społeczeństwo, no. 2 (2007): 104–5.

Zawadzka, Halina. Ucieczka z getta. Żydzi Polscy. Warszawa: Ośrodek Karta, 2001.

Zelinger, Bernard B. Into harm’s way. 1st ed. New York: Vantage Press, 2004.

Zerubavel, Eviatar. The elephant in the room: Silence and denial in everyday life. New York, NY: Oxford University Press, 2008.

Žižek, Slavoj, and Julian Kutyła. Lacan: Przewodnik krytyki politycznej. t. 3 of Przewodniki Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008.

Zuba, Maria. “MP Maria Zuba’s (PiS) speech from November 21, 2008.” Accessed May 5, 2012. www.sejmometr.pl/wypowiedz/glXnl.

Zylberberg, Lejb. A Yid fun Klementov dertseylt. Varshe, Lodzsh, Krake: Centralna Żydowska Komisja Historyczna w Polsce, 2001.