Show Less
Open access

Ethnic diversity and local governance quality

The case of Opole Province in Poland

Series:

Wojciech Opioła and Bartosz Czepil

The book is devoted to relations between the ethnic diversity and the quality of governance at the local level. Opolskie province in Poland is a case for explaining this interdependence. That is because of its history of multiculturalism and the present state of its ethnic diversity. The important feature of this region is, that nearly half of the communes is ethnically homogenous when the rest is ethnically diversified with a strong position of German and Silesian minorities. The preliminary assumption was, that the quality of governance would be higher in communes characterized by ethnic diversity. On the basis of the nested analysis method, authors conducted quantitative and qualitative analysis.

Show Summary Details
←216 | 217→

Literature

ads1 (2016). Urzędowa gazeta do każdego domu. Za darmo, Paczków24.pl, 7.02: http://paczkow24.pl/urzedowa-gazeta-do-kazdego-domu-za-darmo/

Alesina, A., Devleeschauwer, A., Easterly, W., Kurlat, S., & Wacziarg, R. (2003). Fractionalization. Journal of Economic growth, 8(2), pp. 155–194.

Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków: Znak.

Antoszewski, A. (2014). Lokalne systemy polityczne a dobre rządzenie. In: Dobre rządzenie w gminach małych: empiryczny wymiar nowego paradygmatu rozwoju, Vol. 1, eds. Kobielska K., Lisowska A., Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, pp. 34–51.

Baland, J. M., Bardhan, P., Das, S., Mookherjee, D., & Sarkar, R. (2007). Inequality, collective action and the environment: Evidence from firewood collection in Nepal. Inequality, cooperation and environmental sustainability, 246–274.

Barczyk, S. (2010). Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Bartek, R. (2015). Rola mniejszości niemieckiej w regionie opolskim. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(2), pp. 205–211. https://doi.org/10.25167/ppbs491.

Bartnicki, S. (2015). Wpływ liczby kadencji nieprzerwanego piastowania lokalnej władzy wykonawczej wyłanianej w wyborach bezpośrednich na wybrane gminy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Acta Politica, 33, pp. 58–75.

Barwiński, M. (2006). Liczebność i rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w 2002 roku a wcześniejsze szacunki, In: M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (eds.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Barwiński, M. (2014). Struktura narodowościowa Polski w świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku. Przegląd Geograficzny, 86(2), pp. 217–241.

Barwiński, M. (2016). Mniejszości narodowe i etniczne w polskiej przestrzeni publicznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Barwiński, M. (2017). Borderland of Nations, Religions and Cultures – The Case of Podlasie. European Spatial Research and Policy, 24(2), pp. 111–125.

←217 | 218→

Berlińska, D. (1998). Stosunki etniczne na Śląsku Opolskim. Śląsk Opolski, 29, pp. 14–23.

Berlińska, D. (1999). Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości. Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski i PIN-Instytut Śląski w Opolu.

Berlińska, D. (2004). Tożsamość i identyfikacje narodowe Ślązaków po 1989 r. Śląsk Opolski, 1(50), pp. 9–24.

Berlińska, D., & Nijakowski, N. (2001). Lobbing na rzecz polskich regionów w Brukseli. Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski.

‘Bez radnego’ (2015). Paczków bez radnego. Nowiny Nyskie, 6, p. 12.

Bialasiewicz, L. (2002). Upper Silesia: Rebirth of a Regional Identity in Poland. Regional & Federal Studies, 12(2), pp. 111–132.

Białek, E. (1983). Paczków. Rozwój demograficzny i gospodarczy miasta w PRL (master thesis). Sosnowiec: Zakład Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego.

Bober, J. (2008). Metoda rozwoju instytucjonalnego jako narzędzie doskonalenia administracji publicznej na przykładzie strategii rozwoju samorządów terytorialnych. Zarządzanie Publiczne, 3(1), pp. 125–141.

Borys, T. (2014). Koncepcja dobrego rządzenia – istota, cechy swoiste i pomiar. In: Dobre rządzenie w gminach małych: empiryczny wymiar nowego paradygmatu rozwoju, Vol. 1, eds. K. Kobielska, A. Lisowska. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, pp. 52–70.

Botero, J., Ponce, A., & Shleifer, A. (2013). Education, Complaints, and Accountability. Journal of Law and Economics, 56(4), pp. 959–996.

Bovens, M. (2006). Analysing and Assesing Public Accountability, A Conceptual Framework. European Governance Papers (EUROGOV), C-06-01.

Chakravarty, S. R., & Maharaj, B. (2011). Measuring ethnic polarization. Social Choice and Welfare, 37(3), pp. 431–452.

Charron, N., Lapuente, V., & Dijkstra, L. (2012). Regional Governance Matters: A Study on Regional Variation in Quality of Government within the EU. Regional Studies, 48(1), pp. 68–90.

Charron, N., Lewis, D., & Victor, L. The QoG EQI Data – Country Level (2010 & 2013 & 2017), Quality of Government Institute, University of Gotheburg, https://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qog-eqi-data (Accessed 17 April 2018).

Cimała, B., Senft, S. (1994). Ludność rodzima na Śląsku Opolskim w polityce władz wojewódzkich w latach 1950–1956. Studia Śląskie, LIII, pp. 89–120.

←218 | 219→

Collier P.(2000). Ethnicity, politics and economic performance. Economics & Politics, 12(3), pp. 225–245.

Collier, P. (2001). Implications of ethnic diversity. Economic Policy, 16(32), pp. 127–166.

Collier, P. (2007). The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It. Oxford: Oxford University Press.

‘Constitution’ (1997). Constitution of the Republic of Poland, founded on 2 April 1997.

Cybula A., Majcherkiewicz T.(2005). Wielokulturowość regionu środkowoeuropejskiego a narody i państwa narodowe. Przykład Górnego Śląska. Sprawy Narodowościowe, vol. 26, pp. 135–156.

Cymbrowski, B. (2006). Regionalne środowiska społeczne jako czynnik rozwoju. Dziedzictwo przeszłości, stan obecny a przyszłość województw opolskiego. In: M. Szczepański, A. Śliz (eds.). (2006). Kapitały: ludzie i instytucje. Studia i szkice socjologiczne, Tychy-Opole: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Czapiński, J. (2015). Stan społeczeństwa obywatelskiego. Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport. Contemporary Economics, 2015 9/4, pp. 332–372. DOI:10.5709/ce.1897-9254.191.

Czapiński, J., Panek, T. (eds.). (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Czepil, B. (2014). Korupcja a rozwój. Analiza funkcjonalnych aspektów korupcji. Prakseologia, (155), pp. 295–324.

Czepil, B. (2015). Kulturowe i instytucjonalne bariery korupcji w państwach nordyckich. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Czepil, B. (2016). The ‘Fight Against Corruption’ as a Never-Ending and Self-Legitimizing Process. Studia Socjologiczne, 223(4), pp. 201–228.

Dąbrowski, K. (1996)., Paczków – szkice z dziejów miasta, Opole: Instytut Śląski

Dahl, R. A. (1995)., Demokracja i jej krytycy, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Danielewicz, M., & Mazurek, P. (2012). Technospołecznicy. Rozkwit mediów lokalnych, Centrum Cyfrowe: Polska, https://nck.pl/badania/raporty/technospolecznicy-rozkwit-mediow-lokalnych (Accessed 19 May 2019).

De Tocqueville, A. (2005). O demokracji w Ameryce. Warszawa: Fundacja Aletheia.

‘Delegacja’(2015). Delegacja z Uzes z wizytą w Paczkowie. Retrieved 13 January 2020 from http://paczkow24.pl/delegacja-z-uzes-z-wizyta-w-paczkowie/ .

Dimitrow, R. (2016). Jak Stradunia zapracowała na tytuł najpiękniejszej opolskiej wsi, Nowa Trybuna Opolska, 05.09.16: https://nto.pl/jak-stradunia-zapracowala-na-tytul-najpiekniejszej-opolskiej-wsi-galeria/ar/12386068.

Dimitrow, R. (2019). Policzyli Ukraińców po tym, co mają w smartfonach. Accessed 3 April 2019 at: https://nto.pl/policzyli-ukraincow-po-tym-co-maja-w-smartfonach/ar/13953229 (Accessed 3 April 2019).

←219 | 220→

Dinesen, P. T., Sønderskov, K. M. (2018). Ethnic diversity and social trust: A critical review of the literature and suggestions for a research agenda. The Oxford handbook on social and political trust. Oxford: Oxford University Press.

Dobras, M. (2016). Health literacy jako element polskiego systemu opieki profilaktycznej nad pracownikami, “Medycyna Pracy,” vol. 67, pp. 681–689, Ddoi: .org/10.13075/mp.5893.00410.

Dolińska, K. (2016). O wielokulturowości pożądanej i niepożądanej w polskim kontekście – wymiar narodowy i lokalny. In: A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (eds.), Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 425–442.

Drozd-Piasecka, M. (1988). Warunki gospodarczo-społeczne a stosunek mieszkańców wsi południowo-wschodniego Mazowsza do ziemi. Etnografia Polska, 32(1), pp. 263–288.

‘Dużo’ (2017). Paczków. Dużo wiem o swoim mieście. Nowiny Nyskie, 18, p. 16.

‘Dwa’ (2015). Dwa miesiące Rolki, Nowiny Nyskie, 7, p. 13.

‘Dyrektor’ (2014). Dyrektor wbrew prawu, Tygodnik Krapkowicki”, 23.04, nr 16.

Działek, J. (2011). Kapitał społeczny–ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza. Studia Regionalne i Lokalne, 3(45), pp. 100–118.

Easterly, W., Levine, R. (1997). Africa's growth tragedy: policies and ethnic divisions. The quarterly journal of economics, 112(4), pp. 1203–1250.

Esteban, J. M., & Ray, D. (1994). On the Measurement of Polarization. Econometrica, 62, pp. :819–851.

‘Expose’ (2014). Expose nowego burmistrza. http://paczkow24.pl/expose-nowego-burmistrza/ (Accessed 19 September 2018).

Fearon, J. D. (2003). Ethnic and Cultural Diversity by Country. Journal of Economic growth, 8(2), pp. 195–222.

Fikus, S. (2015)., Mniejszość niemiecka: złote czy kukułcze jajo? Tygodnik Krakpowicki, 36, 08.09.2015.

Flis, J. (2018). Wybory samorządowe – wzory zaangażowania. Downloaded from: http://www.batory.org.pl/dla_mediow/kto_i_jak_zaglosuje_w_wyborach_samorzadowych_1 (Accessed 30 October 2018).

←220 | 221→

Fukuyma, F. (2013). What is governance? Center for Global Development, Working Paper 314, pp. 01, www.cgdev.org/files/1426906_file_Fukuyama_What_Is_Governance.pdf (Accessed 29 June 2017).

Ganowicz, E., & Opioła, W. (2017). Specyfika partyjnej rywalizacji politycznej w wyborach do samorządu terytorialnego w roku 2014 na przykładzie województwa opolskiego. Przegląd Politologiczny, 2, pp. 137–155. DOI: 10.14746/pp.2017.22.2.9.

Gdula M., Dębska K., & Trepka K. (2017). Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa: http://krytykapolityczna.pl/file/sites/4/2017/10/Dobra-zmiana-w-Miastku.pdf (Accessed 5 February 2018).

Geisler, R. (2009). Górnośląski regionalizm jako praktyka dyskursywna. Studia Socjologiczne, 4, pp. 63–83.

Geisler, R. (2015). Fenomen śląskiej etniczności jako postkolonialna emancypacja. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(2), pp. 105–116.

Gelner, E. (2009). Narody i nacjonalizm. Warszawa: Difin.

Gendźwiłł, A. (2011). O partyjności i bezpartyjności demokracji lokalnej, Studia Polityczne, 26, pp. 7–27.

Gendźwiłł, A., & Swianiewicz, P. (2017). Czy potrzebujemy limitu kadencji w samorządzie?, Warszawa: Fundacja Batorego, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Czy-potrzebujemy-limitu-kadencji-w-samorzadzie.pdf (Accessed 21 November 2018).

Gendźwiłł, A., & Żerkowska-Balas, M. (2018). Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Gendźwiłł, A., & Żółtak, T. (2012). Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechnienia bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002–2010. Studia Regionalne i Lokalne, 1(47), pp. 102–121.

Gendźwiłł, A., & Żółtak, T. (2014). Why do non-partisans challenge parties in local politics? The (extreme) case of Poland. Europe-Asia Studies, 66(7), pp. 1122–1145.

Gentzkow, M., Shapiro, J. M., & Sinkinson, M. (2011). The Effect of Newspaper Entry and Exit on Electoral Politics. American Economic Review, 101, pp. 2980–3018, DOI: 10.1257/aer.101.7.2980.

Gesthuizen, M., Van der Meer, T., & Scheepers, P. (2009). Ethnic diversity and social capital in Europe: tests of Putnam's thesis in European countries. Scandinavian Political Studies, 32(2), pp. 121–142.

Głowacka, E. (2011). Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno informacyjnych i ich wpływu na otoczenie, Biblioteka, 15(54), pp. 217–230.

←221 | 222→

Głuszczak, Z. (2001)., Maturzyści z Paczkowa. Rocznik 1951. Opowieść o uczniach jednej klasy, Urząd Miejski w Paczkowie.

‘Gmina’ (2017). Gmina w programie – podsumowanie, Tygodnik Krapkowicki, nr 45, 07.11.

Golka, M. (2010). Imiona Wielokulturowości. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.

Górski E. (2003). Rozważania o społeczeństwie obywatelskim i inne studia z historii idei, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Grodecka, B. (1980). Starzenie się i starość demograficzna ludności województwa opolskiego w latach 1950–1977. Studia Śląskie, 37, pp. 171–190.

Grzywa, M. (2008). Ewaluacja – krótki przegląd definicji. In: Ewaluacja w samorządzie lokalnym – perspektywy i możliwości. Kraków: FRDL/MISTiA.

Habuda, A., & Habuda, L. (2014). Zasadniczy podział terytorialny państwa. Między racjonalnym wyborem i grą zinstytucjonalizowanych interesów. Wrocławskie Studia Politologiczne, 16, pp. 24–41.

Halamska, M. (2013). Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hanszke, E. (2018). Ponad 16 tys. cudzoziemców pracuje obecnie legalnie w województwie opolskim. Większość to Ukraińcy. https://nto.pl/ponad-16-tysiecy-cudzoziemcow-pracuje-obecnie-legalnie-w-wojewodztwie-opolskim-wiekszosc-to-ukraincy/ar/13452861 (Accessed 4 March 2019).

Hausner, J., Mazur, S. (2016). Zakończenie. In: J. Hausner, B. Jessop, S. Mazur (eds.), Governance. Wybór tekstów klasycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Herbst, J. (2005). Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2011). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Honka, N. (2014). Is a New Administrative Division Reform Necessary? A Voice in the Discussion on Self-Government Reform. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 3, pp. 169–183.

Hooghe, M., Reeskens, T., Stolle, D., & Trappers, A. (2009). Ethnic diversity and generalized trust in Europe: A cross-national multilevel study. Comparative Political Studies, 42(2), 198–223.

Ipsos MORI (2010). Voting by Newspaper Readership 1992–2010, Retrieved 12 September 2017 from: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/voting-newspaper-readership-1992-2010.

←222 | 223→

Jacher, W. (1991). Miejsce i rola ludności rodzimej w społecznościach lokalnych (na przykładzie Śląska Opolskiego). Studia Śląskie, L, pp. 25–38.

Jacher, W. (1994). Z doświadczeń badawczych nad integracją społeczną na Śląsku Opolskim. In: M. Lis (ed.), Śląsk Opolski. Nadzieje i zagrożenia demokratycznych przemian, Opole: Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego, pp. 14–22.

Janowski, A. (2017). Opolska Platforma Obywatelska wybrała nowe władze. Nowa Trybuna Opolska, 11.12.2017.

Jeffery, C. (Ed.). (2015). The regional dimension of the European Union. London: Routledge.

Jessop, B. (2016). Narodziny współzarządzania i ryzyka jego zawodności: przypadek rozwoju gospodarczego, In: J. Hausner, B. Jessop, S. Mazur (eds.), Governance. Wybór tekstów klasycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

‘Jest’ (2015). Jest nowy sołtys, Tygodnik Krapkowicki, 6, 10.02.

Jończy, R., & Łukaniszyn-Domaszewska, K. (2014). Wpływ ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój społeczno – gospodarczy. Gliwice-Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Jończy, R., & Rokita-Poskart, D. (2013a). Fiscal Effects of Migration as a Factor Increasing Disparities in Local and Regional Development – An Example of the Opole Voivodeship in Poland. Economic and Environmental Studies, 13(1 (25)), pp. 9–21.

Jończy, R., & Rokita-Poskart, D. (2013b). Zmiany w zatrudnieniu mieszkańców województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej w świetle badań empirycznych. Studia Ekonomiczne, 134, pp. 94–102.

Jończy, R., & Rokita-Poskart, D. (2014). Zmiany w zakresie zatrudnienia w Polsce i za granicą ludności autochtonicznej województwa opolskiego w okresie 2004–2010. Studia Ekonomiczne, 196, pp. 145–157.

Kachniarz, M., & Babczuk, A. (2014). Ocena podziału terytorialnego państwa z uwzględnieniem efektywności funkcjonowania urzędów organów jednostek samorządu terytorialnego – wnioski i rekomendacje (expertise). Retrieved 13 January 2019 from: https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1452372230_ocenpodzia%C5%82u.pdf

Kaczmarek, T. (2016). Gminny podział administracyjny w świetle 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce „Przegląd Politologiczny”, nr 1.

Kamusella, T. (1999). Ethnic Cleansing in Silesia 1950–1989 and the Ennationalizing Policies of Poland and Germany. Patterns of Prejudice, 33(2), pp. 51–73.

←223 | 224→

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2007). Governance Matters VI: Governance Indicators for 1996-2006. World Bank Policy Research Working Paper No. 4280.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper, 5430.

Kemp, B., Jimenez, M. (2013). State of Local Democracy Assessment Framework. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Khan, H. (2016). The Idea of Good Governance and the Politics of the Global South. An Analysis of Its Effects. New York – London: Routledge.

Kisielewicz, D. (2015). Historyczne uwarunkowania odrębności regionu Śląska Opolskiego. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(1), pp. 7–18. https://doi.org/10.25167/ppbs493.

Kliszewski, S. (2018). Mocne wejście niezależnych, Nowiny Krapkowickie, 20.03: http://nowinykrapkowickie.pl/w/mocne-wejscie-niezaleznych

Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: PWN.

Kobielska, K., & Lisowska, A. (eds.). (2013). Standardy dobrego rządzenia w gminach małych. Teoria i praktyka. Bydgoszcz-Wrocław: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.

Kobielska, K., & Lisowska, A. (eds.). (2014). Dobre rządzenie w gminach małych: empiryczny wymiar nowego paradygmatu rozwoju. Vol. 1, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.

Kokot, J. (1973). Problemy narodowościowe na Śląsku od X do XX wieku. Opole: Instytut Śląski.

Koopmans, R., Schaeffer, M. (2016). Statistical and perceived diversity and their impacts on neighborhood social cohesion in Germany, France and the Netherlands. Social Indicators Research, 125(3), 853–883.

Korbel, J. (1990). Niektóre aspekty emigracji z Polski do RFN w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych. Studia Śląskie, 49, pp. 121–134.

Kosmala, G. (2005). Rola pomników narodowych dla tożsamości mieszkańców Śląska Opolskiego. In: J. Haubold-Stolle, B. Linek (eds.), Górny Śląsk wyobrażony: wokół mitów, symboli i bohaterów dyskursów narodowych. Opole-Marburg: Wydawnictwo Instytut Śląski, Verlag Herder-Institut, pp. 267–288.

Kotlińska J. (2009). Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, pp. 143–161.

Kowalski, Z. (1972). Niektóre czynniki kształtujące postawy polityczne autochtonów i repatriantów na Śląsku Opolskim w okresie od stycznia 1947 do sierpnia 1948. Studia Śląskie, XXII, pp. 277–310.

←224 | 225→

Kula, G. (2013). Mierniki jakości rządzenia na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. In: J. Wilkin (ed.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, pp. 280–297.

Kumlin, S., Rothstein, B. (2010). Questioning the new liberal dilemma: Immigrants, social networks, and institutional fairness. Comparative Politics, 43(1), 63–80.

Kurczewski, J. (2007). Self-Identification Structure in Opole Silesia and the Kashubia: A Comparative Analysis. Polish Sociological Review, 1, pp. 87–104.

Kurzawa, A. (2015). Proceduralna strona kontroli społecznej sprawowanej przez instytucje skarg i wniosków. Rocznik samorządowy, 4, pp. 226–244.

Kwaśniewski, K. (1968). Adaptacja i integracja kulturowa ludności Śląska po II wojnie światowej. Wrocław: Instytut Śląski w Opolu.

Kwiatek, A. (2015). O Śląsku wymyślonym i wyobrażonym, czyli o śląskoznawstwie w ponowoczesnej narracji. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(1), pp. 19–36. https://doi.org/10.25167/ppbs498.

Kwiatek, A. (2018). Wpływ badań śląskoznawczych na kształtowanie się środowiska politologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(3), pp. 187–210.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1999). The quality of government. The Journal of Law, Economics, and Organization, 15(1), pp. 222–279.

Lieberman, E. S. (2005). Nested analysis as a mixed-method strategy for comparative research. American Political Science Review, 99(3), 435–452.

Lis, M. (1993). Ludność rodzima na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej, 1945-1993. Opole: PIN-Instytut Śląski.

Lis, M. (1998). Historyczne uwarunkowania odrębności regionalnej Śląska Opolskiego. Śląsk Opolski, 29, pp. 5–9.

Lis, M. (2013). Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku. Opole: PIN-Instytut Śląski.

Lisowska, A. (2014). Otwartość jako zasada dobrego rządzenia. In: Dobre rządzenie w gminach małych: empiryczny wymiar nowego paradygmatu rozwoju. Vol. 1, eds. K. Kobielska, A. Lisowska, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.

Łodziński, S. (2016). Etniczne „flagowania” rzeczywistości. Problemy wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości narodowych w Polsce. Pogranicze. Studia Społeczne, XXVII, pp. 223–250. DOI: 10.15290/pss.2016.27.01.15.

←225 | 226→

Łojko, M. (2014). Pomoc społeczna wczoraj i dziś. Nowe wyzwania - stare problemy, Studia Ekonomiczne, 179, pp. 206–214.

Łopaciuk-Gonczaryk, B. (2013). Kapitał społeczny a dobre rządzenie. In: Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać, ed. J. Wilkin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Łopaciuk-Gonczaryk, B., & Hardt, Ł. (2013). Pomiar i bazy wskaźników dobrego rządzenia - omówienie i prezentacja wybranych wskaźników. In: Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać, ed. J. Wilkin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Madajczyk, P. (1996). Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945–1948. Warszawa: ISP PAN.

Madajczyk, P. (2001). Niemcy polscy 1944-1989. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Madajczyk, P. (2005). Obcość jako wyznacznik powstawania i funkcjonowania granic etniczno-narodowych na Górnym Śląsku. In: J. Haubold-Stolle, B. Linek (eds.), Górny Śląsk wyobrażony: wokół mitów, symboli i bohaterów dyskursów narodowych. Opole-Marburg: Wydawnictwo Instytut Śląski, Verlag Herder-Institut, pp. 109–122.

Madajczyk, P., & Berlińska, D. (2008). Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć. Warszawa-Opole: ISP PAN i PIN – Instytut Śląski.

Malarski, S. (1998). Struktura administracyjno-instytucjonalna województwa opolskiego jako rozwiniętego, pełnego regionu europejskiego. Śląsk Opolski, 29, pp. 93–106.

Małecka-Łyszczek, M. (2015). Wpływ koncepcji kontroli zarządczej na poprawę sprawności funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego. W: Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, ed. M. Ćwiklicki. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.

Malkusz, Ł. (2014a). Z Krystyną Hruzik, sołtysem Kromołowa, rozmawia Łukasz Malkusz Tygodnik Krapkowicki, 3. 21.01.

Malkusz Ł. (2014b). Z Romanem Hytrykiem, sołtysem Straduni, rozmawia Łukasz Malkusz Tygodnik Krapkowicki, 6, 11.02.2014.

Markowski, R., Kotnarowski, M., Wenzel, M., & Żerkowska-Balas, M. (2014). Demokratyczny Audyt Polski, Centrum Studiów nad Demokracją, Warszawa, http://dap.swps.pl/?page_id=54 (Accessed 18 May 2019).

Marx, A. (2017). Z wójtem gminy Walce Bernardem Kubatą rozmawia Andrea Marx, Tygodnik Krapkowicki, 3, 17.01.

Maszkowska, A., & Wenclik, A. (2014). Przepis na udane konsultacje społeczne, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych “SocLab”, Białystok ←226 | 227→2014, https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/06/Publikacja-Przepis-na-udane-konsultacje_web.pdf (Accessed 18 May 2019).

Mazurkiewicz, E. (2017b)., Legendy i opowieści paczkowskiego pogranicza czyli bigos dawnych wierzeń, prawdy i fantazji, Paczków.

Mazurkiewicz, M. (2015). Wielokulturowy Śląsk Opolski – perspektywa politologiczna. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(1), pp. 83–101.

Mazurkiewicz, M. (2017a). Partycypacja mniejszości niemieckiej w polskim życiu publicznym po 1989 r. – przypadek Śląska Opolskiego. Rocznik Ziem Zachodnich, 1, pp. 143–164.

Miczka, P. (2006). Historia i współczesność gminy Walce, Urząd Gminy Walce.

Mihajlović, J. (2014). The discursive construction of regional development policy of the North Bačka region, Serbia. Regional Studies, Regional Science, 1(1), pp. 269–275.

Milner, H. (2002). Civic literacy: How informed citizens make democracy work. London and Hannover.

‘Młodzież’ (2017). Młodzież rządzi. Nowiny Nyskie,r 16, p. 16.

Montalvo, J. G., & Reynal-Querol, M. (2002). Why ethnic fractionalization? Polarization, ethnic conflict and growth. Economics Working Papers 660.

Montalvo, J. G., & Reynal-Querol, M. (2005). Ethnic polarization, potential conflict, and civil wars. American Economic Review, 95(3), 796–816.

Morga M., Bak D. (2012). Gmina Domaszowice, Urząd Gminy Domaszowice.

‘Musieliśmy’ (2016). Musieliśmy oszczędzać. Nowiny Nyskie, 4.

Naurin, D., & Lindstedt, C. (2005). Transparency and Corruption. The Conditional Significance of a Free Press. Quality of Government Institute, Working Paper 5, University of Gothenburg.

Newton, K. (2001). Trust, social capital, civil society and democracy. International Political Science Review, vol. 22, no. 2.

Niedośpiał, J. (2013). Rady młodzieżowe w gminach i powiatach województwa małopolskiego, Fundacja Stańczyka, 25.02. http://www.stanczyk.org.pl/otwarte-dane/ (Accessed 18 May 2019).

Nijakowski, L. (ed.). (2004). Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska? Warszawa: Scholar.

OECD (2012). PISA 2012 results in focus. What 15-year-olds know and what they can do with what they know, Retrieved 13 September 2017 from: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf.

Offe, C. (2016). Governance - „puste pojęcie” czy naukowy program badawczy. In: Governance. Wybór tekstów klasycznych, eds. J. Hausner, B. Jessop, S. Mazur. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

←227 | 228→

Ogiolda, K. (2018). XXVII Festiwal Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach, „Nowa Trybuna Opolska”, 25.11: https://nto.pl/xxvii-festiwal-chorow-i-zespolow-mniejszosci-niemieckiej-w-walcach/ar/13692296 (Accessed 12 July 2019).

Opioła, W. (2014a). Historyczna tożsamość pogranicza. Badanie politycznych funkcji pomników w województwie opolskim. Studia Śląskie, (75), pp. 191–205.

Opiola, W. (2014b). About the role of the state border in the theory of border land. In: W. Chlebda (ed.), Open Europe: Cultural dialogue across borders, 2, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 27–35.

Opioła, W. (2015). Pamięć zbiorowa i tożsamość historyczna lokalnej społeczności pogranicza. In: W. Chlebda, I. Dobrotová, (ed.), Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Opioła, W. (2017). Diagnoza współpracy pomiędzy administracją publiczną a trzecim sektorem w województwie opolskim, Opole: Stowarzyszenie Europa Iuvenis; Retrieved 14 September 2017 from: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12723.

Opioła, W. (2019). Wpływ zróżnicowania narodowościowego na poziom kapitału społecznego lokalnej wspólnoty. Badanie porównawcze w wybranych gminach województwa opolskiego. Studia Regionalne i Lokalne, 75(1), pp. 52–70.

Opioła, W., & Trzcielińska-Polus, A. (2013). Fenomen pograniczy. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 1(1), pp. 6–11.

‘Owacje’ (2015). Owacje dla sołtysa, Tygodnik Krapkowicki, 7, 17.02.

Paczkowska’ (2013). Paczkowska Karta Turystyczna jest hitem. Nowa Trybuna Opolska, 08.11: https://nto.pl/paczkowska-karta-turystyczna-jest-hitem/ar/4588035 (Accessed 17 September 2018).

Paasi, A. (2013). Regional Planning and the Mobilization of ‘Regional Identity': From Bounded Spaces to Relational Complexity’. Regional Studies, 47, pp. 1206–1219.

‘Paczków’ (2002). Paczków. Wieczne miasto. Paczków: Ośrodek Kultury i Rekreacji.

‘Paczków-Einbeck’ (2002). Paczków-Einbeck – 10 lat współpracy. Głos Paczkowa, 83, p. 4.

‘Paczków też’ (2014). Paczków też będzie miał budżet obywatelski, Nowa Trybuna Opolska, 13.10: https://nto.pl/paczkow-tez-bedzie-mial-budzet-obywatelski/ar/4636839 (Accessed 15 July 2018).

←228 | 229→

PAP (2012). Opolskie – pierwsza rolnicza biogazownia w regionie, WNP.pl, https://www.wnp.pl/energetyka/opolskie-pierwsza-rolnicza-biogazownia-w-regionie,180865.html (Accessed 21 April 2018).

Pattie, C. J., & Johnston, R. J. (2003). Civic Literacy and Falling Electoral Turnout: The United Kingdom 1992–1997, Canadian Journal of Political Science. 36(3), pp. 579–599, DOI: 10.1017/S0008423903778779.

Pérez-Díaz, V. (1996). Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Kraków.

Perkowski T. (2011). Mechanizm jednego procentu jako „fałszywa” filantropia, “Trzeci Sektor” no. 24.

Piechota, G. (2010). Motywacje Polaków przy wyborze organizacji pożytku publicznego (której przekazują 1 % podatku) a budowanie lokalnej społeczności obywatelskiej, „Zarządzanie Publiczne” 13(3), pp. 5–17.

Pietraszko-Furmanek, I. (2012). Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Podgórniak-Krzykacz, A. (2013). Dobre rządzenie w teorii i praktyce strategicznego zarządzania publicznego w regionach. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 169, pp. 168–179.

Popiel S. (2017), Dzień seniora w stolicy, Paczków.pl: http://paczkow.pl/1554/dzien-seniora-w-stolicy.html (Accessed 15 July 2018).

Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. Annual review of sociology, 24(1), 1–24.

Portes, A., Vickstrom, E. (2011). Diversity, social capital, and cohesion. Annual review of sociology, 37, 461–479.

Porycka, D. (2016). Waga inwestycji. Ekspert o różnym stopniu otwartości gmin na działania rozwojowe. http://samorzad.pap.pl/depesze/polecane.kadry/170652/Waga-inwestycji--Ekspert-o-roznym-stopniu-otwartosci-gmin-na-dzialania-rozwojowe (Accessed 20 May 2019).

Posner, D. N. (2004). Measuring ethnic fractionalization in Africa. American journal of political science, 48(4), pp. 849–863.

Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J.(2013). Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych Raport z badania 2012. Warszawa: Stowarzyszenie Klon Jawor.

Putnam, R. (1995). Demokracja w działaniu. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Putnam, R. (1997). Demokracja w działaniu, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Putnam, R. (2001). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon and Schuster.

←229 | 230→

Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century the 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian Political Studies, 30(2), pp. 137–174.

Putnam, R. D. (2008). Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Rajman, J. (2003). Trwałość przemysłowo-osadniczych układów przestrzennych w starym rejonie przemysłowym (przykład dorzecza Małej Panwi). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 4, pp. 37–42.

Rauziński R., & Szczygielski, K. (2013). Współczesne problemy demograficzne śląska opolskiego, Instytut Śląski: Opole.

Rauziński, R. (1982). Z badań nad migracjami zewnętrznymi ludności Śląska Opolskiego w latach 1950–1980. Studia Śląskie, vol. XL, pp. 241–271.

Rauziński, R. (1986). Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945–1985 (ludność, zatrudnienie, migracje). Opole: Wyższa Szkoła Inżynierska.

Rauziński, R. (1998). Odrębność demograficzna Opolszczyzny. Śląsk Opolski, special issue 29, pp. 24–29.

Rauziński, R. (2007). Zastosowanie metody taksonomicznej do oceny rozwoju i zróżnicowania przestrzennego sytuacji społeczno-demograficznej powiatów, miast i gmin województwa opolskiego w 2002 roku. In: Z. M. Nowak, R. Rauziński (eds.), Śląsk 2020. Czynniki i strategie rozwoju. Opole: Wydawnictwa WSZiA; Wydawnictwo Instytut Śląski, pp. 185–199.

‘Rewolucja’ (2017). Paczków: Rewolucja w centrum miasta. Nowiny Nyskie, 47, p. 16.

Reynal-Querol, M. (2002). Ethnicity, political systems, and civil wars. Journal of Conflict Resolution, 46(1), pp. 29–54.

Riding, J., & Jones, M. (eds.). (2017). Reanimating Regions: Culture, Politics, and Performance. New York-Abingdon: Taylor & Francis.

Rohlfing, I. (2008). What you see and what you get: Pitfalls and principles of nested analysis in comparative research. Comparative Political Studies, 41(11), 1492–1514.

‘Rolnicy’ (2015). Rolnicy na czele, Tygodnik Krapkowicki, 14.04, nr 15.

ROPS (2014). Kontrakt socjalny w praktyce. Raport z badania przeprowadzonego w województwie opolskim. Opole: Obserwatorium Polityki Społecznej, http://ois.rops-opole.pl/download/KONTRAKT%20SOCJALNY-%20raport.pdf (Accessed 18 May 2019).

ROPS (2016a). Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody ←230 | 231→wzorca rozwoju. Opole: Obserwatorium Polityki Społecznej, http://www.ois.rops-opole.pl/index.php?id=30 (Accessed 18 May 2019).

ROPS (2016b). Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2015 roku, Opole: Obserwatorium Polityki Społecznej,www.ois.rops-opole.pl/download/OZPS%202015.pdf (Accessed 18.05.2019).

Rose–Ackerman, S. (2001). Korupcja i rządy, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Rothstein, B. (2011). The quality of government. Corruption, social trust and inequality in international perspective. Chicago: The University of Chicago Press.

Rothstein, B., Charron, N. (2014). Social trust, quality of government and ethnic diversity. An empirical analysis of 206 regions in Europe. Gothenburg: Quality of Government Institute.

Rykała, A. (2014). Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce z perspektywy geografii politycznej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 17, pp. 63–111.

Rykała, A., & Sobczyński, M. (2016). Naród polski jako żywa struktura. Kształtowanie się poczucia odrębności narodowej Ślązaków pod wpływem uwarunkowań geograficzno-historycznych i geograficzno-politycznych. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 5, pp. 133–176.

Rymsza, M. (2014). Polityka aktywizacji i programy reintegracyjne w Polsce, in: Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, eds. A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, pp. 137–170.

Sampson, S. (2010). The anti-corruption industry: from movement to institution. Global Crime, 11(2), pp. 261–278.

Schaeffer, M. (2013). Ethnic diversity, public goods provision and social cohesion: Lessons from an inconclusive literature (No. SP VI 2013-103). WZB Discussion Paper.

Seawright, J., & Gerring, J. (2008). Case selection techniques in case study research: A menu of qualitative and quantitative options. Political research quarterly, 61(2), pp. 294–308.

Simonides, D. (1998). Dlaczego Śląsk Opolski jest odrębnym regionem. Śląsk Opolski, 29, pp. 87–92.

Skrzypiec, R. (2002). Badanie lokalnej aktywności obywatelskiej. In: Lokalne uczestnictwo obywatelskie, eds. R. Skrzypiec, P. Frączak. Warszawa: Asocjacje.

Skrzypiec, R. (2013). Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w regionach. Warszawa: Biblioteka Pożytku Publicznego.

←231 | 232→

Śmiełowska, M. (1991). Kulturowe uwarunkowania stosunków społecznych w zbiorowościach lokalnych województwa opolskiego. Studia Śląskie, 50, pp. 53–70.

Sokołowski, D. (2014). Niektóre uwarunkowania korekty podziału Polski na województwa. Przegląd Geograficzny, 86(4), pp. 567–590.

Solga, B. (2002). Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego. Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Sołdra-Gwiżdż, T. (1997). Między rzeczywistością lokalną i regionalną. Wybrane instytucje społeczne Śląska Opolskiego. Opole: Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu.

Starczewski, B. (2009). Konsultacje z mieszkańcami gminy, „Samorząd.Lex” 13.05, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/konsultacje-z-mieszkancami-gminy (Accessed 18 May 2019).

Starzyk, K. (2014). ZOOM na rady seniorów. Diagnoza funkcjonowania, Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych Stocznia, https://stocznia.org.pl/publikacje/zoom-na-rady-seniorow-diagnoza-funkcjonowania/ (Accessed 19 May 2019).

Staśkiewicz, J. (2015)., Jak Domaszowice zagłosowały w 104 %, „Nowa Trybuna Opolska”, 23.01: http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4651786,jak-domaszowice-zaglosowaly-w-104-procentach,id,t.html (Accessed 21 April 2018).

Staśkiewicz, J. (2017)., Jest akt oskarżenia przeciwko wójtowi gminy Domaszowice, „Nowa Trybuna Opolska”, 13.04: https://nto.pl/jest-akt-oskarzenia-przeciwko-wojtowi-gminy-domaszowice/ar/11983862 (Accessed 21 April 2018).

Stecki, K. (2001). Rowerem przez Opolszczyznę. https://nto.pl/rowerem-przez-opolszczyzne/ar/3942533 (Accessed 2 June 2019).

Steinborn, B. (1982), Otmuchów. Paczków, Wrocław: Ossolineum.

‘Strategia’ (2012). Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku. Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

‘Strategy’ (2007). Strategy for Innovation and Good Governance at local level - Extract from the Valencia Declaration 15th Conference of European Ministers responsible for local and regional government (2007). Appendix I, Council of Europe, Valencia, 15–16 October.

Strauchman, K. (2014). Kampania w cieniu odchodzącego burmistrza, Nowa Trybuna Opolska, 13 October.

←232 | 233→

Strauchold, G. (2005). Historiografia III Rzeczypospolitej wobec zagadnień Śląska Opolskiego po II wojnie światowej. Zarys problematyki. Studia Śląskie, LXIV, pp. 15–28.

Sturgis, P., Brunton-Smith, I., Read, S., Allum, N. (2011). Does ethnic diversity erode trust? Putnam’s ‘hunkering down’thesis reconsidered. British Journal of Political Science, 41(1), 57–82.

Swianiewicz, P. (2010). Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy, Samorząd Terytorialny, 4, 2010, pp. 5–16.

Swianiewicz, P. (2014). An empirical typology of local government systems in Eastern Europe. Local Government Studies, 40(2), pp. 292–311.

Swianiewicz, P. (2014a). Ocena podziału terytorialnego państwa z uwzględnieniem efektywności funkcjonowania urzędów organów jednostek samorządu terytorialnego –wnioski i rekomendacje (expertise). Retrieved 01.06.2019 from: https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1452372160_Ocena%20podzialu%20teryt-ekspertyza%20prof%20Swianiewicz.pdf

Swianiewicz, P. (2017). Co dalej z samorządem? Uwagi do programu Platformy Obywatelskiej. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Swianiewicz P., & Klimska, P. (2003). Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów lokalnych, Studia Regionalne i Lokalne, 14(4), pp. 15–40.

Swianiewicz, P., & Łukomska, J. (2014). Oszczędny urząd. Ranking wydatków na administrację – 2014 r., Wspólnota, http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/zwalniali-czyli-beda-przyjmowac-ranking-wydatkow-na-administracje/ (Accessed 20 May 2019).

Szacki, J. (selection of texts and introduction) (1997). Ani książę ani kupiec: obywatel. Kraków-Warszawa: Znak.

Szacki, J. (1997). O narodzie i nacjonalizmie. Znak, 3, pp. 4–31.

Szacki, J. (1997). Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego. In: Szacki, J., (selection of texts and introductions) Ani książę ani kupiec: obywatel. Kraków-Warszawa: Znak.

Szczerbaniewicz, B. (2011)., Krapkowice. Mniejszość z Platformą na wojennej ścieżce, Nowa Trybuna Opolska, 25.02 https://nto.pl/krapkowice-mniejszosc-z-platforma-na-wojennej-sciezce/ar/4179821.

Szczerbaniewicz, B. (2015)., Jaki jest naprawdę szyld mniejszości?, Tygodnik Krapkowicki, 36, 08.09.

Szczerbaniewicz, B. (2015a)., UKS ma prześwietlić oświadczenia, Tygodnik Krapkowicki, nr 48, 01.12.

←233 | 234→

Szczerbaniewicz B. (2018), Kto na burmistrza? Kto na wójta?, Tygodnik Krapkowicki, 21.08. nr 34.

Szczerbaniewicz, B. (2018a)., Niemcy stawiają na Śmiecha, Tygodnik Krapkowicki, 15.05, nr 20.

Szczerbaniewicz, B. (2018b). Żadnej pracy się nie boję, Z Markiem Śmiechem, dyrektorem GOK w Walcach rozmawia Beata Szczerbaniewicz, Tygodnik Krapkowicki, 17.04., nr 16.

Szczepański, M.S. (1998). Regionalizm górnośląski: między plemiennością a systemem globalnym. In: A. Sułek, M.S. Szczepański (eds.), Śląsk-Polska-Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 17–39.

Sześciło, D. (2016). Polski samorząd na tle europejskim. Mocne i słabe strony, najważniejsze wyzwania, Fundacja Batorego, Warszawa: https://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2016/03/Polski-samorzad-na-tle-europejskim_Dawid-Szescilo_Fundacja-im.-S.Batorego.pdf (Accessed 23 November 2018).

Sześciło, D. (2018). Nowe narzędzia dla obywateli i radnych w samorządzie, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa: https://www.maszglos.pl/aktualnosci/nowe-narzedzia-dla-obywateli-i-radnych-w-samorzadzie/ (Accessed 22 October 2018).

Szmeja, M. (1997). Starzy i nowi mieszkańcy Opolszczyzny. Opole: PIN-Instytut Śląski w Opolu.

Szmeja, M. (2000). Niemcy? Polacy? Ślązacy! Kraków: Universitas.

Szmeja, M. (2017). Śląsk – bez zmian (?) Ludzie, kultura i społeczność Śląska w perspektywie postkolonialnej. Kraków: Nomos.

Szypowska, M. (1965), Paczków, Warszawa: SiT.

tam (2014). Wyborcze klepsydry na Opolszczyźnie. „Tak walczyć nie należy”. Accessed 9 August 2019 at: https://www.tvn24.pl/wroclaw,44/wyborcze-klepsydry-na-opolszczyznie-tak-walczyc-nie-nalezy,484494.html.

Transparency International (2009). The Anti-Corruption Plain Language Guide. Transparency International.

Trosiak, C. (2013). Dyskusja i spory wokół wprowadzania podwójnych nazw miejscowości na terenie Śląska Opolskiego. Przegląd Politologiczny, 2, pp. 149–162.

Trutkowski, C. (2016). Skuteczny urząd samorządowy. Rozwój kompetencji kadr jako element budowy sprawnej administracji lokalnej. Raport z badań zreazliowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Warszawa: http://frdl.mazowsze.pl/pl/793-skuteczny_urzad_samorzadowy___raport (Accessed 2 November 2018).

←234 | 235→

Trutkowski, C. & Mandes, S. (2005). Kapitał społeczny w małych miastach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Trzcielińska-Polus, A. (1999). Współpraca regionalna i lokalna Śląska Opolskiego z Niemcami na tle partnerstw polsko-niemieckich. Śląsk Opolski, 34, pp. 49–63.

Trzcielińska-Polus, A., & Opioła, W. (2013). Fenomen pograniczy. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 1(1), pp. 6–11.

Vainikka, T.J. (2015). Reflexive Identity Narratives and Regional Legacies. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, vol. 106, issue 5, pp. 503–520.

Wallman Lundåsen, S., & Wollebæk, D. (2013). Diversity and community trust in Swedish local communities. Journal of Elections, Public Opinion & Parties, 23(3), pp. 299–321.

Wilde, A., Narang, S., Laberge, M., & Moretto, L. (2009). A Users’ Guide to Measuring Local Governance. UNDP Oslo Governance Centre 2009. http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/local_governance/a-users-guide-to-measuring-local-governance-.html (Accessed 29 June 2017).

Wilkin, J. (2008). Badanie dotyczące stworzenia system wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce. Raport końcowy. Warszawa: ECORYS Polska.

Wilkin, J. (2013). Kategoria jakości rządzenia w naukach społecznych – zagadnienia metodologiczne. In: Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać, ed. J. Wilkin, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Wiłkomirska, A., Wiedza obywatelska młodzieży w Polsce i na świecie – komunikat z badań międzynarodowych, Forum Oświatowe, 1/2011 (44), pp. 59–69.

Wojciechowski, E., & Podgórniak-Krzykacz, A. (2008). Pomiar jakości rządzenia. Gospodarka Narodowa, no. 3, pp. 19–38.

Wojciechowski, E., Podgórniak-Krzykacz, A., Dolewka, Z., & Wojciechowski, M. (2014). Samorząd terytorialny w Polsce – Raport. Łódź: Instytut Diagnoz i Analiz Społecznych.

Wojtowicz, D., & Paciorek, K. (2012). Systemy i narzędzia zarządzania jakością w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy unijnych, Studia Regionalne i Lokalne, 48(2), pp. 5–19.

Wolniak, D. (2018). Z burmistrzem Paczkowa Arturem Rolką rozmawiamy o budżecie, dotacjach unijnych i najważniejszych inwestycjach w gminie. Nowiny Nyskie, 5, p. 16.

←235 | 236→

Wright, M., & Bloemraad, I. (2012). Is there a trade-off between multiculturalism and socio-political integration? Policy regimes and immigrant incorporation in comparative perspective. Perspectives on Politics, 10(01), pp. 77–95.

Yoder, J. A. (2003). Decentralisation and regionalisation after communism: administrative and territorial reform in Poland and the Czech Republic. Europe-Asia Studies, 55(2), pp. 263–286.

Żabiński, M. (2012). Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Porównanie metody “Planowania Rozwoju Instytucjonalnego” i “Wspólnej Metody Oceny CAF”, Zarządzanie Publiczne, 20(2), pp. 57–76.

Zaborowski, Ł. (2009). Podział terytorialny Rzeczypospolitej–spojrzenie krytyczne. Prace Geograficzne, 121, pp. 263–275.

Zawora, J. (2013). Samodzielność finansowa samorządów gminnych w warunkach spowolnienia gospodarczego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 306, pp. 523–533.

Ziółkowski, M. (2012). Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje. Studia Edukacyjne, 22, pp. 7–27.

Ziółkowski R. (2014). Jak powiat zlikwidował ognisko artystyczne w Paczkowie, Nowiny Nyskie, 45, 2014, p. 6.

Żołnierczyk, E., Szumowski, W. (2014). Efektywność jako zasada dobrego rządzenia. In: Dobre rządzenie w gminach małych: empiryczny wymiar nowego paradygmatu rozwoju, Vol. 1, eds. K. Kobielska, A. Lisowska, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.

‘Zrewitalizują’ (2017). Zrewitalizują miasto, Nowiny Nyskie, 20.

Żurek, R. (2012)., Recepta na „długowieczność” wójta. Analiza czynników prowadzących do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przykładach, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza”, wydanie specjalne.

Zygmunt, J., & Mach, Ł. (2011). Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Barometr Regionalny”, 26(4), pp. 67–74.

Zyzik, K. (2004). Aktyw od pługa, Nowa Trybuna Opolska, 16.01: http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/3991973,aktyw-od-pluga,id,t.html.