Show Less

Medizin und Krieg in historischer Perspektive- Medycyna i wojna w perspektywie historycznej

Beiträge der XII. Tagung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Düsseldorf 18.-20. September 2009- Prace XII. konferencji Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, Düsseldorf 18 do 20 września 2009 r.

Series:

Edited By Ute Caumanns, Fritz Dross and Anita Magowska

Der Band dokumentiert die XII. Tagung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin «Medizin und Krieg in historischer Perspektive» vom 18. bis 20. September 2009 in Düsseldorf. Im Umfeld des 70. Jahrestags des «Auftakts zum Vernichtungskrieg» sollten indes nicht ausschließlich Medizinverbrechen des Zweiten Weltkriegs bearbeitet werden. In 37 Aufsätzen präsentiert der Band daher einen über die nationalen und fachdisziplinären Grenzen ausgreifenden Blick auf die facettenreiche Beziehung zwischen Medizin und Krieg in der Geschichte der Neuzeit.

Prices

Show Summary Details
Restricted access

8. Historiographie/Historiografia

Extract

8. Historiographie Historiografia Stare róda do dziejów medycyny wojennej z polskiego obszaru jzykowego Antoni Jonecko, Kraków Zadaniem pracy jest przedstawienie waniejszych róde dla historii wojskowej i wojennej medycyny z okresu pomidzy XVI a XIX stuleciem. Ogólnie biorc, w wiekach XVI i XVII, Rzeczpospolita Polska znajdowaa si u szczytu swojej potgi militarnej. Dziaania wojenne polskie, niekiedy skojarzone ze sojusznikami, byy skupione na rubieach wschodnich, poudniowo-wschodnich i pónocnych ówczes- nego pastwa. Skrótowo mona powiedzie , e szczytowe rozwinicie polskiego militaryzmu trwao pomidzy zdobyciem i okupacj Moskwy (1610-1612),1 a ope- racj odsieczy Wiednia w roku 1683.2 Gównymi wrogami dawnej Polski byli Tat- arzy, Woosi, a przede wszystkim Turcy. Dziaania wojenne byy skuteczne i ochroniy Polsk, Litw, Ru i Europ od inwazji. Z okresu XVI wieku naley wymieni dzieo „Consilium rationis bellicae” z 1558 roku, które napisa Jan Tarnowski.3 Tarnowski by pierwszym z szeregu wybitnych wodzów wojskowych, który wiadomie dostrzeg potrzeby medyczne w wojsku. Domaga si, aby jednostkom przydzielono medyków i cyrulików. Mieli by osobno dowodzeni. Zaleca przestrzeganie zasad higienicznych i doradza, aby postoje jednostek wojskowych trway krótko, eby obozy stacjonoway krótko. Tarnowski postulowa, aby wydatki za usugi medyczne na wojnie pokrywa skarb królewski. Antonius Schneeberger by Szwajcarem. Osiad w Krakowie i oeni si z kra- kowiank, odtd cae ycie powiza z Krakowem. Tame pisa i zmar. W roku 1564 wyda dzieo pt. „De bona militum valetudine conservanda liber…”. Jest to pierwsze dzieo z zakresu medycyny wojskowej, po...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.