Show Less
Restricted access

Polen und Deutsche in Europa- Polacy i Niemcy w Europie

Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel- Tom podsumowujący konferencja międzynarodową, 25 i 26 października 2012, Kilonia

Series:

Edited By Michael Düring and Krzysztof Trybus

Polen und Deutsche sind in Europa seit der politischen Wende des Jahres 1989 enger zusammengerückt als je zuvor. Das Verhältnis beider Länder verlangt daher nach einer vielfältigen Auseinandersetzung, die in diesem Sammelband aus verschiedenen Perspektiven vorgenommen wird. Historisch-politisch-soziologische, linguistische, literatur- und kulturwissenschaftliche sowie sport- und wissenschaftsgeschichtliche Beiträge entwerfen ein breit gefächertes Themenspektrum und gehen so den vielfältigen Beziehungen zwischen Polen und Deutschen nach.
Po przełomie roku 1989 współpraca polsko-niemiecka została zacieśniona na niespotykaną dotąd skalę. Stosunki między Polakami i Niemcami stały się przedmiotem wielorakich rozważań, które w niniejszym tomie zostały poczynione z różnych perspektyw. Artykuły z dziedziny historii, politologii, socjologii, lingwistyki, literaturo- i kulturoznawstwa oraz historii nauki i sportu stwarzają szerokie spektrum tematów i badają różnorodne relacje między Polakami i Niemcami.
Show Summary Details
Restricted access

Wahrnehmungsräume im Wandel. Überlegungen zu den Begriffen „Osteuropa“ und „Ostmitteleuropa“ 87

Extract

| 87 →

Ludwig Steindorff (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

Wahrnehmungsräume im Wandel. Überlegungen zu den Begriffen „Osteuropa“ und „Ostmitteleuropa“*

Streszczenie/Zusammenfassung

Tylko w nielicznych fazach dziejów Europa Wschodnia daje się uchwycić jako struktura przestrzenna uformowana przez wiele społeczności. Z drugiej strony od czasu rozkwitu średniowiecza Europa Środkowo-Wschodnia tworzy jedną, ustabilizowaną strukturę przestrzenną. Istniejące od osiemnastego wieku postrzeganie przestrzeni Europy Wschodniej w czasie realnego socjalizmu nie uwzględniało struktury przestrzennej i jej percepcji. Jednocześnie pozostał jednak nacisk na charakterystyczność Europy Środkowo-Wschodniej, wyjaśnioną programowo przez Oskara Haleckiego, Klausa Zernacka i Jenő Szűcsa. Debata z lat osiemdziesiątych, dotycząca Europy Środkowo-Wschodniej, przyczyniła się do dekonstrukcji myślenia w obrębie schematów politycznych. Proces ten to rodzaj nawiązania do aktualnych polityczno-społecznych uwarunkowań, jednak mimo osiągniętej integracji z Zachodem jest on skazany na niepowodzenie. „Europa Środkowo-Wschodnia“ zachowuje swoją wartość jako względnie otwarte pojęcie strukturalne z zakresu nauk historycznych.

Only in a few stages of history has Eastern Europe been understood as a regional construction formed by a number of societies. However, since the heyday of the Middle ← 87 | 88 → Ages, Eastern Central Europe has become one stable, solid construction. During Socialist times, the perception of Eastern Europe, which already existed since the 18th century, was not taken into consideration. At the same time, emphasis on the characteristics of Eastern Central Europe remained, consistently vindicated by Oskar Halecki, Klaus Zernack, and...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.