Show Less
Restricted access

Polen und Deutsche in Europa- Polacy i Niemcy w Europie

Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel- Tom podsumowujący konferencja międzynarodową, 25 i 26 października 2012, Kilonia

Series:

Edited By Michael Düring and Krzysztof Trybus

Polen und Deutsche sind in Europa seit der politischen Wende des Jahres 1989 enger zusammengerückt als je zuvor. Das Verhältnis beider Länder verlangt daher nach einer vielfältigen Auseinandersetzung, die in diesem Sammelband aus verschiedenen Perspektiven vorgenommen wird. Historisch-politisch-soziologische, linguistische, literatur- und kulturwissenschaftliche sowie sport- und wissenschaftsgeschichtliche Beiträge entwerfen ein breit gefächertes Themenspektrum und gehen so den vielfältigen Beziehungen zwischen Polen und Deutschen nach.
Po przełomie roku 1989 współpraca polsko-niemiecka została zacieśniona na niespotykaną dotąd skalę. Stosunki między Polakami i Niemcami stały się przedmiotem wielorakich rozważań, które w niniejszym tomie zostały poczynione z różnych perspektyw. Artykuły z dziedziny historii, politologii, socjologii, lingwistyki, literaturo- i kulturoznawstwa oraz historii nauki i sportu stwarzają szerokie spektrum tematów i badają różnorodne relacje między Polakami i Niemcami.
Show Summary Details
Restricted access

Vor-Narrativitäten und Narrativitäten der neuen deutsch-polnischen Grenzregion der vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Versuch einer Typologie am Beispiel der Post-Landsberger Literatur

ExtractStreszczenie/Zusammenfassung

W artykule przedstawiono próbę kategoryzacji narracji pogranicznych powstałych w II połowie lat czterdziestych XX w. w momencie przekształcania niemieckiego miasta Landsberg w „jednokulturowy“ (w ówczesnych środkach przekazu) polski Gorzów. Do literatury nazwanej postlandsberską zaliczono m.in.: polskie periodyki państwowe i katolickie, pierwszą powieść o nowym pograniczu, nieopublikowaną dotąd niemieckojęzyczną autobiografię, periodyk „Monatsberichte“ (1946–1948), pisma urzędowe oraz napisy na zdjęciach. Analizując prenarracje i narracje postlandsberskie, uwzględniono perspektywy ich recepcji oraz funkcje tej niemieckiej i polskiej literatury.

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.