Show Less
Restricted access

Polen und Deutsche in Europa- Polacy i Niemcy w Europie

Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel- Tom podsumowujący konferencja międzynarodową, 25 i 26 października 2012, Kilonia

Series:

Edited By Michael Düring and Krzysztof Trybus

Polen und Deutsche sind in Europa seit der politischen Wende des Jahres 1989 enger zusammengerückt als je zuvor. Das Verhältnis beider Länder verlangt daher nach einer vielfältigen Auseinandersetzung, die in diesem Sammelband aus verschiedenen Perspektiven vorgenommen wird. Historisch-politisch-soziologische, linguistische, literatur- und kulturwissenschaftliche sowie sport- und wissenschaftsgeschichtliche Beiträge entwerfen ein breit gefächertes Themenspektrum und gehen so den vielfältigen Beziehungen zwischen Polen und Deutschen nach.
Po przełomie roku 1989 współpraca polsko-niemiecka została zacieśniona na niespotykaną dotąd skalę. Stosunki między Polakami i Niemcami stały się przedmiotem wielorakich rozważań, które w niniejszym tomie zostały poczynione z różnych perspektyw. Artykuły z dziedziny historii, politologii, socjologii, lingwistyki, literaturo- i kulturoznawstwa oraz historii nauki i sportu stwarzają szerokie spektrum tematów i badają różnorodne relacje między Polakami i Niemcami.
Show Summary Details
Restricted access

Sport im historisch-gesellschaftlichen Feld der deutsch-polnischen Beziehungen

Extract

| 307 →

Diethelm Blecking (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Sport im historisch-gesellschaftlichen Feldder deutsch-polnischen Beziehungen

Streszczenie/Zusammenfassung

Historia polsko-niemieckich związków sportowych odzwierciedla dzieje trudnego sąsiedztwa dwóch państw od czasów rozbiorów Polski i walki narodowej, poprzez czasy okupacji, aż do zimnej wojny. „Deutsche Turner“ i polski „Sokół“ były stronami w walce politycznej. Nowoczesny sport, który rozwijał się szcze­gólnie po pierwszej wojnie światowej, pozwalał na sublimowanie, a także ukrywanie w sportowej rywalizacji podziałów politycznych. Z jednej strony właśnie współzawodnictwo w sporcie dawało sposobność wykorzystywania symboliki historycznej z czasów konfliktu na użytek dyskursu medialnego, z drugiej zaś to sport rozwinął wspólne miejsca pamięci Niemców i Polaków.

The history of Polish-German relationships reflects the history of the problematic neighbor relationship of these two countries since the time of the Polish partitions and the national struggle, during the occupation until the Cold War. Thus, both “Deutsche Turner”/“German gymnasts” and Polish “Sokół”/“Falcons” became parties in the political struggle. In this context, modern sport which developed especially after World War I allowed sublimation as well as the camouflage of political activities in sports rivalry. On the one hand, it was actually the rivalry in sports that gave the opportunity of using historical symbols from the age of conflicts for a media discourse; on the other hand, it was particularly sport that created places of...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.